De avonturen op BW De BeschermEngel te Rotterdam

Door PinaJones gepubliceerd in De avonturen op BW De BeschermEngel

https://tallsay.com/page/4294995176/alle-in-dit-manuscript-voorkomende-namen

Hoe het jaren voor mij was:

Uittreksel Manuscript:

De onderbuurvrouw heeft destijds mijn woonplaats bekend gemaakt en de echte namen. Wij hadden ruzie en ze ging als volgt tijdens die ruzie te werk:

Zie hier hoe die onderbuurvrouw te werk ging: Klik daarvoor hier.

De avonturen op 'BW Beschermengel' te Rotterdam:

Mensen die mij goed kennen en bevriend met mij zijn en zelfs enkelen daarvan die in de zorg werken, delen mijn mening dat het merendeel van de bewoners van "BW De Beschermengel" jaloers op mij zijn en zich door hun jaloezie negatief laten leiden jegens mij.

Dit was een korte inleiding en ik moet erbij zeggen dat mijn vrienden geen vrienden zijn die me naar de mond praten.

Het komt hierop neer, in het hele verhaal hier staat, dat de bewoners van "BW De Beschermengel" mij in hun jaloezie constant hakken ongestraft kunnen zetten oftewel mij het bloed onder de nagels kunnen wegtreiteren en als ik dan eens iets terugdoe, dat ik dan de enige ben die driedubbel gestraft wordt.

Dus ik had de CVP-er ingeschakeld (CVP= Clienten Vertrouwen persoon) en die zei dat wat ik gedaan had (naar 5 mensen van De BW 'anonieme' (Lees door over het waarom van het tussen haakjes staan) mail sturen via anoniemmailen.nl ) dat dat gewoon een plagerijtje was en dat ik zo zwaar gestraft ben omdat "BW De Beschermengel" ernstige fouten had gemaakt in deze kwestie wat men moest verdoezelen door mij extra zwaar te straffen!

Men heeft bijna allen aangifte van mijn daad gedaan destijds bij de politie, zodat ik 2 jaar terug een flink aantal aangiften tegen me had lopen.

Ik tegen mijn SPV-er hierover: "Maar ze kunnen het bloed onder mijn nagels wegtreiteren en als ik dan wat terugdoe word IK gestraft?"
SPV-er: "Ja, maar wat jij doet is strafbaar".
De CVP-er noemde het een plagerijtje!

Dus hun-mij een hak zetten uit jaloezie-wordt nog beloond ook!

Vervolgens zeg ik tegen iemand (ook een bewoner) die zwakbegaafd is: "Neem van mij aan, iemand die niet zwakbegaafd is, dat je tot 10 moet tellen voor je iets iets zegt, want op deze manier kwets je me constant"!
Waarop hij vervolgens gaat klagen tegen anderen dat ik hem zwakbegaafd noem, waarop ik excuses moet maken (!) en hij zelf vrolijk verder gaat met mij schizofreen te noemen. Daar maak ik toch ook geen punt van? Dan moet ik ook zijn diagnose gewoon kunnen uiten tegen hem.

Trouwens: Ik word constant de dupe van zijn zwakbegaafdheid, dus als je het dan 1 keertje benoemt, is het hek van de dam?

Overigens weten die zwakbegaafden vaak wel hun rechten maar niet hun plichten, want dan snappen ze het opeens niet.

Zeker een manier om te overleven maar ik vind het zeer zeker geen sympathieke mentaliteit!

41846bfcbaddfe2f8e92dafcf2e148f9_medium.

Trouwens zoals de leiding hier met mij omgaat en de andere bewoners getuigt toch zeker wel van een zekere discriminatie:

Als ik iets meemaak dat een andere bewoner mij zo'n welbekende hak zet en ik ga ermee naar de leiding is het van: "Het is zoals je er zelf mee omgaat".
In het geval van de 'anonieme' mails hoeven de andere bewoners maar te kikken en de leiding gaat bij mij verhaal halen en mij straffen.
Ze kunnen ook tegen die andere bewoners zeggen: "Het is zoals jullie er zelf mee omgaan".

Dan zou de leiding als verweer kunnen hebben: "Maar jij woont zelfstandig, dus jou behandelen we anders", maar ik merk dat de mensen van de groepen vaak assertiever zijn dan ik en aangezien ik hier niet voor niets woon, dat de leiding mij daar juist bij moet helpen in plaats van te straffen of die anderen die assertiever zijn te helpen!

(Noot van Erwina: Mijn privacy schijnt altijd weg te vallen tegenover de privacy van een andere bewoner, zo voelt het. Het is ook mijn schrijversvrijheid dat ik dingen mag publiceren op mijn site, die ik hier meemaak, zolang ik maar geen echte namen gebruik. Ik ben maar zo bang dat als 1 bewoner eist dat ik dat van mijn site moet halen, dat dan mijn schrijversvrijheidsrecht, wat mijn privacy is, wegvalt tegen de 'vermeende' privacy schending van die andere bewoner en ik alles van mijn site moet halen. Valt mijn privacy weer weg tegenover de privacy van een ander. Het is nooit eens omgekeerd en in mijn voordeel. Waar blijven mijn rechten)?

Zelf geef ik Rotterdam op als woonplaats op mijn sites vanwege de privacy van de medebewoners en van de mijne.

Als dan andere bewoners gaan reageren op mijn site die Bodegraven op hun site hebben gezet als woonplaats en zelf bij hun reactie zetten dat zij  dan buren van mij zijn. Terwijl desbetreffende bewoners dan weten dat ik uit mijn en hun privacy regels er Rotterdam bij zet...tja....

Ik mag trouwens nog steeds niet van de leiding met de andere bewoners en het team mailen, een van de maatregelen die men nam toen ik bij de straf van het anoniem mailen kreeg en nog steeds van kracht is, terwijl de straf-duur voorbij is. Maar men wil wel dat de duur van de straf over is, maar niet de maatregelen!
Iemand die nooit heeft geleerd voor rechter weet al zo dit dit niet klopt!

Zolang ik hier niet over begin tegenover de leiding vindt de leiding dat het goed gaat met me. (!)

Als ik echter op dit geval terug kom is het: "Je moet het loslaten".

Makkelijk om zo niet geconfronteerd te hoeven worden met hun eigen fouten!

En ik woon begeleid dus het blijft makkelijk voor de leiding om te beweren dat het bij mij ligt. Het is naar mijn mening nooit goed uitgesproken, naar de mening van de leiding wel.

Ik heb samen met een leidinggevende ooit een kort verslagje gemaakt, na het uitspreken toen ik niet volledig gehoord was. Dit ging naar mijn mening te snel. Ik moest het verslagje ook gelijk schrijven met de leiding na het gesprek. Kreeg geen tijd er over te denken.

Bovenstaand gesprek van het verslag moest ook perse plaatsvinden op een tijdstip dat ik altijd heel moe ben en niet op mijn fitst ben. Hun verweer: "We kunnen niet op een andere tijd"!

Het gaat toch ook om mij?

Dit was het betreffende verslagje:

"Vandaag gesprek gehad met lid klachtencommissie, cliëntenvertrouwenspersoon en Erwina over de schriftelijke waarchuwing die zij heeft gekregen n.a.v. inbreken in de mail van medecliënten.

Erwina had hier protest tegen aangetekend omdat zij zich niet gehoord voelde. Doel van dit gesprek was voor Erwina om wel gehoord te worden. In gesprek gaf Erwina aan dat dat een misverstand is en dat ze zich achteraf toch wel gehoord voelt.

Gesprek naar tevredenheid van alle partijen afgerond. Erwina ziet nu in dat de waarschuwing haar geholpen heeft om haar probleem met de behandelaar aan te pakken.

Erwina vindt het prettig dat het lid van de klachtencommissie er vertrouwen  in heeft  dat Erwina op de ingeslagen weg doorgaat

Overigens  is de waarschuwing sinds 12 april verlopen en is Erwina weer met een schone lei begonnen.

Deze rapportage is samen met Erwina geschreven".

Ja, is wel samen met mij geschreven....maar op een moment dat men wist dat ik er te moe voor zou zijn! Dat had ik aangegeven.

Dit verslag is dus met enige tegenzin geschreven. Ik vond dat het allemaal maar verdacht snel moest gaan.

Ik heb nu ook spijt van die dingen die ik in dat gesprek door dat opjutten heb gezegd. En van het verslag.

Er was ook een aangifte bij van iemand/bewoner die gek is van mannen in uniformen. Ik vind het geen reden om met die agenten aan te kunnen pappen door mij aan te geven. Volgens mij zit er dus ook een aangifte onder die aangiften die nog meer zonder echte redenen was.... behalve dan alleen gestoeld op de zgn. aantrekking van geuniformeerden (als het aan die betreffende bewoonster ligt want zelf heb ik niks met uniformen/geuniformeerden) in combinatie met jaloezie.

Ik wilde toen ook die bewoners die ik anoniem had gemaild de volgende dag inlichten voor het geval ze niet hadden begrepen dat ik het was of voor als ze niet hadden begrepen dat het een geintje was. Maar ik kreeg niet eens de kans om het eeriijk te zeggen. Er kwam de volgende dag gelijk verwijt, onderzoek en straf. Voor ik het eerlijk had kunnen zeggen, zoals ik van te voreren dus van plan was. Toen ik eerlijk zei dat ik van plan was geweest het nog tegen de bewoners te zeggen, dat die anonieme mails een geintje van mij waren werd er gezegd: "Dat zeg je omdat het je te heet onder de voeten wordt".?

Leidinggevende reageert op dit verhaal: "Ik heb een beetje hekel aan algemeniseren". Pina: "Ja, maar als je ervaring je die dingen leert, wat ik hierboven schreef, ga je wel algemeniseren"!

Ik heb ook toen naar een vriendin van mij eenzelfde soort  anonieme sms gestuurd: "Morgen wordt zoals afgesproken de kuub zand in Uw tuin gestort" Maar vriendin reageerde normaal met lachen.

De betrokken agent destijds:"Zo ga je niet met mensen om"!
Dit is toch gewoon humor!

Ook had ik in een ander bericht gezet: Ik heb jou gehacked en ga nu lekker mails uit jouw naam sturen.

Met mijn naam zo neergezet erbij: Pina Jonus.

Zodat men kon begrijpen dat het een grap van mij betrof.

Later noemde het lokatie hoofd dat doortrapt omdat ik een fout in mijn naam had gezet moest men volgens haar denken dat iemand anders dat had gestuurd door de schijffout die ik volgens haar zgn. per abuis had gemaakt (Pina Jonus) 

Die zou dan dus daarom expres zijn gemaakt?

Niet daarom! Maar hierom had ik expres die fout gemaakt;

Ik had de schrijffout juist in mijn eigen naam gemaakt zodat

1. men wist dat het een grap betrof    en:

2. men wist dat ik erachter zat.
 

Dus doortrapt?

Einde uittreksel.

Klik hier voor mijn artikel over pesten op school.

Klik hier voor wat ik schreef voor Week van de Psychiatrie, 2011.

Klik hier voor het vervolg: De openbaring van Pina Jones.

(Dit laatste artikel neemt niet weg dat al het bovenstaande ook een verhaal is dat misschien ook beter verteld kan worden).

Klik hier voor het artikel: MIjn humor.

 
["Well, I can sing for my supper; But I just can't make it]". John Lennon-I'm stepping out.
Mijn vervolgartikel "Open brief naar de ZOG" hieronder:
 
Zilla: 
 
Open brief naar de ZOG
 
Ik wil in de toekomst misschien wel meer doen met lotgenoten.
Echter ik zie hierbij barricaden.
(Ik doel op groeps assertiviteitscursussen en een bijeenkomst van ZOG zoals clientencafe enzo).
 
Er is dus een probleem.
 
Het probleem is, dat ik in het verleden voor de gein een keertje anonieme mails heb rondgestuurd naar clienten.
Ik wilde naar die betreffende clienten de volgende dag om te vertellen dat het een geintje van mij was.
 
Maar wie schetst mijn verbazing als de volgende dag het lokatiehoofd van “BW De BeschermEngel” samen met een agent op de stoep staat en mij vervolgens beschuldigt van ‘strafbare zaken’?
 
Natuurlijk kruip je dan gelijk in je schulp en ontkent alles in 1e instantie van schrik.
 
Maar toen ik het later toegaf en zei dat ik het eerlijk had willen zeggen tegen de clienten toen zei het lokatiehoofd:
“Ja dat zeg je omdat de grond onder je voeten te heet wordt, en je hebt al eerder gelogen dus wie zegt dat dit geen leugen is”?
 
Daar ga je toch niet vanuit als lokatiehoofd?
 
Dat vond ik een kwalijke zaak.
 
Ten tweede schreef ik hierover toen een brief naar iemand die vlakbij me woonde (bewoner van de BW) die de brief compleet verkeerd interpreteerde.
Dus zo gaat het verhaal een heel eigen leven leiden, omdat zij haar verkeerde-interpretatie-versie doorvertelt.
 
Vervolgens gaan mensen (bewoners) die tegen haar opkijken, dit verhaal ook doorvertellen want o zij zit in de clientenraad en al die raden dus het verkeerde interpretatie verhaal wordt door heel veel mensen als waar aangenomen, en vertellen het, even als zij, in die versie door.
 
Zo ontstaat er een vet roddelverhaal omtrent het anoniem mailen, waarvan de doorvertellers en degene aan wie ik de brief richtte, niet eens beseffen dat het pure roddel/kwaadsprekerij is wat ze verkopen.
 
Vervolgens wordt het verhaal rondom de degene aan wie ik de brief richtte, rondverteld, dus ook bij de Regio raad de CR enz waar zij in zit.
 
Ik voelde mij dus gedwongen om mijn versie op te schrijven, omdat niemand naar mijn versie vraagt en er een verkeerde versie in een weet ik hoeveel-voudige vorm de ronde doet en wel aanwezig is/in omloop is.
 
Ook durf ik niet naar dingen hierdoor meer die georganiseerd worden voor mensen van de BW, zoals clientencafes en trainingen buiten de ZOG om ook, gewoon dus de groepsactiviteiten die speciaal worden georganiseerd of algemene soosen/sozen.
(Meervoud van: Soos).
 
Hier loop ik al een paar jaar mee, want waar ik ook kom, ik begin hierdoor nooit blanco.
 
Er is ook een man die ik ken van een BW, die ook verhalen over mij vertelt, waarbij hij getuigen (bewoners) gebruikt die hij bespeelt en op zo’n manier dat de getuigen niet eens in de gaten hebben wat ze precies getuigen en waarom.
 
(In de onderstaande link wordt duidelijk hoe hij precies daarbij te werk is gegaan  en dan zal je ook snappen waarom hij geloofd wordt).
 
Een andere bewoner vertelde mij ook, dat, overal waar bovenstaande man komt, hij dit verhaal rondvertelt: Zelfs in de GGZ als hij opgenomen is.
 
Het betreft het volgende verhaal:
 
Toen ik pas naar een Lokale Omroep ging in een andere stad, stelde ik me voor aan een meisje.
Ik zei “Hallo: Ik ben Erwina Hoogendijk”
Ze zei gelijk: “O, dus jij hebt al die CDs van X. gestolen”.
 
Bleek dat die man van de BW, hierboven beschreven, nu in die stad woonde en nog over mij aan het kwaadspreken was. Jaren later!
En ergens anders!
(Die woonplaats dus waar ik die avond was dus).
 
Dat betrof ook een verdraaid verhaal. Maar omdat hij denkt dat hij stabiele getuigen heeft, gaat hij door.
Kijk ik weet dat die ‘getuigen’ geen flauwe notie hadden van hoe ze gebruikt werden door hem, maar kwetsbare mensen, zoals vaak in BW, zijn beinvloedbaar voor roddels en geloven het vlugger dan anderen en doorzien hem niet.
 
Ik weet dat deze mensen over mij kwaadspreken, want ik hoor deze verhalen terug van anderen, waarop zij mij vragen hoe het zit en ik  mij kan gaan verdedigen.
 
Omdat ik hier geen zin meerin heb heb ik alles opgetekend voor degenen die het echt willen weten niet NIET op sensatie uit zijn.
 
Dus:
 
Dit is mijn versie van het verhaal/mijn versie over de CDs:
 
 
Je begrijpt waarom ik me gedwongen voel dit op te tekenen.
 
Ik kan me amper vertonen op de Soos zo omdat die man van het verhaal van die  CDs ook overal komt waar wat wordt georganiseerd.
 
Ook de vrouw van de clientenraden/regioraden enz is overal erg actief, maar dan in de organisatie.
Wat dat betreft snap je, dat door al die positieve dingen die ze doet, ze erg geloofwaardig kan overkomen.
 
(Maar ze kan ook niet altijd haar mond houden over dingen die in vertrouwen in een vergadering worden verteld. Maar het lijkt wel of ik de enige ben die een paar hele negatieve kanten van haar ziet. Al die mensen die over mij praten kunnen zo geloofwaardig overkomen. Ik wil haar hier niet zwart maken, maar jullie en de clienten kunnen ook iemand te hoog inschatten met als gevolg dat ik daar de dupe van word. Ik weiger om er nog langer de dupe van te worden)!
 
Zo begin ik ook nooit blanco!
 
Je begrijpt dat ik graag mijn gedicht van de Week van de Psychiatrie had voorgelezen, maar dat ik om zulk soort dingen niet meer durf.
 
Ik kan me nergens vertonen voor mijn gevoel op/bij activiteiten die ook voor mij worden georganiseerd! Ik voel me er niet prettig bij!
 
Ik  heb de PVP-er aangesproken:
Hij zei: "Omdat de BW zijn eigen fouten wil verdoezelen, straft men jouw extra hard".
(Ik had een schriftelijke waarschuwing gekregen met een flink aantal maatregelen erbij zoals dat ik niet meer naar clienten en het team mocht mailen. Deze maatregel is doorgetrokken naar nu en nog niet opgeheven, ook al is de waarschuwing verlopen.
Dat snap ik ook niet).
 
De PVP-er kon niks voor me betekenen omdat o.a. die man niet meer bij de BW woonde, dus konden ze hem niks opleggen van: "Je mag niet roddelen" of iets in die trant.
 
Voor de vrouw uit de raden was ook een kutsmoes waaroor ze me er niet mee konden helpen.
 
Ik begrijp wel waarom niet: De PVP-er werkt ook voor dezelfde St. van dezelfde BW!
 
Kun jij,- Y. van de ZOG- in deze, iets voor me betekenen?
 
Ik hoor graag van je,
Erwina.
Toevoegsel:
 
Mijn penvriendin had ik ook wat getuurd met anoniem mailen toen dus. Die had gelijk door dat ik het was en moest erg lachen.
Dat die clienten niet doorhadden dat het een geintje van mij was is dus een tekortkoming van hen en ik word al zo vaak de dupe van tekortkomingen van die clienten. Als je eens een anonieme mail stuurt om ze met gelijke munt terug te betalen, (ze lopen heel erg over me heen) lopen ze gelijk naar de politie! En dat moederskindjesgedrag wordt nog beloond ook! De PVP-er zei zelf dat de St ernstige fouten had gemaakt...(Zie boven).

Ik wilde er niks mee aanrichten hoor. Ik wilde het de volgende dag tegen ze zeggen dat ik het was. Ik was totaal niet van plan iets aan te richten. Gewoon even laten schrikken.
En als ze verder hadden gekeken dan hun neus lang was, hadden ze mijn naam er toch bij zien staan.
Toevoegsel:
 
Trouwens ik kan je 1 ding zeggen : Wij hoeven met deze clienten geen medelijden te hebben want dit is een soort mensen dat assertiever is dan jij en ik samen. Onder het mom van : "Ik begrijp het niet want ik woon hier ook niet voor niks" ontkomen ze aan hun plichten. Ze begrijpen zgn niks van hun plichten. Maar ze snappen alles van hun rechten! En als ze assertief zijn, met zijn allen tegen 1.
Ik woon in een HAT, dat betekent dat ik een huisje alleen heb. (Zelfstandig begeleid wonen heet dat). Die anderen kunnen alleen in een groepswoning functioneren. (Dat heet Beschermd Wonen).
Maar ze zijn zo jaloers dat ze groot zijn en laten zich negatief leiden door die jaloezie naar mij toe terwijl ze daarbij vergeten dat ze in een eigen huisje alleen niet kunnen functioneren.
Dus: Waar zijn ze jaloers op?
Het zijn qua gedrag allemaal grote kinderen; Hoe oud ze ook zijn.
Ik vind het geen mentaliteit om me dom te houden zodra het over mijn plichten gaat en het hoedje van de rand van mijn rechten te weten. Ben ik nu de enige bij de St. van de bewoners die dat vind?
Ik maak het zo vaak mee dat anderen wel zo zijn, maar ik kan me er niet toe zetten om me ook die mentaliteit aan te meten.
Het kan dan EEN mentaliteit zijn maar ik vind dat GEEN mentaliteit. Dat is ook de reden waarom ik nu clienten over 1 kam scheer. Ik kan er niks aan doen het is mijn ervaring.
Dat moet slijten.
En daar wil ik wel open voor staan, maar dan moet ik wel blanco naar een soos kunnen gaan.
De anderen mogen ook open voor mij staan anders is het weer meer geven dan nemen voor mij in bep. vriendschappen.
Die vriendschappen heb ik genoeg gehad!

Zodra ik 1 klein foutje bega, rollen ze met zijn allen over me heen. Gelukkig: Erwina/Pina maakt een fout: Nu kunnen we haar pakken. Toen ik in die anonieme mailtjes als afzender bij de berichtjes zette; Pina Jonus holden ze ook gelijk naar de politie.
Wie gaat er nu anonieme mail sturen dacht ikzelf dus zette ik er toch een afzender bij al was het in het berichtje.

De afzender die vermeld stond bovenaan kon je invullen en dan deed deed ik als afzender de clienten hun eigen mailadres.
Dit adres werd dan ook opgegeven door mij als aangeschrevene/ontvanger. 
Dat is toch juist grappig! Mijn naam stond er toch in. Dus zo anoniem dat ze zich een rotje konden schrikken was het niet.

Ik houd niet van anoniem gedoe. Helemaal niet juist!
En nu ben ik er van beticht en had toen verschillende aangiften ervan tegen me lopen.

Ik ben ook tegen kettingbrieven. Ik kende iemand die zei dat ze ze doorstuurde, als ze ze kreeg. Ik ben gelijk gestopt met haar als penpal.

"Wie gaat er nu anonieme mail sturen dacht ikzelf dus zette ik er toch een afzender bij al was het in het berichtje". :

En ook al was het mijn naam met een schrijffout erin.
 
Meestal is iets een wisselwerking. Maar waarom ik zo vaak in mijn leven op jaloezie stuit, is mij een raadsel. Ben zelf totaal niet jaloers of in ieder geval als zou ik het al zijn laat ik me er nooit negatief door leiden: 
 
 
Ik wilde hen alleen 2 tellen heel erg laten schrikken omdat ze mij zo tergen even laten voelen hoe het voelt als iemand je pakt en als ze dan verder in de anonieme mail zouden kijken, na de schrik, zouden ze Pina Jonus zien kunnen staan en opluchtend kunnen ademen zodat de heftigste schrik maar 2 tellen duurde.
 
 
Ik ben zelf ook een client en als ik eerlijk tegen de leiding ga om te zeggen dat dat anonieme mail een kleine terugpestactie was, dan lopen ze naar die clienten die dat hebben gedaan. "Heb jij dat gedaan? Heb je dat tegen Erwina gezegd? Heb jij haar echt zo gepest"? vraagt de leiding dan aan die clienten, "Nee, natuurlijk niet" zeggen ze dan 'braaf'.
En ik mag er niet over praten met zowel leiding als client want die
clienten ontkennen alles wat zij deden dus is dat niet waar! En dan mag je er verder niet meer op in gaan. Daar gaat de leiding dan vanuit! Zo gaat het al jaren! Dan vond ik mijn anonieme mail actie nog gering! Zij halen mij het bloed onder de nagels vandaan en dat wordt nog beloond ook als het ware!
 
Nog even dit: L. is een kort tijdje terug overleden aan keelkanker. Zij was een bewoner hier en had mij ooit in vertrouwen genomen over Z. en Yvette (Beatrix) die haar samen een interpretatie hadden verteld van Z. (Die uit de raden).
Ik wilde hen aanspreken op roddel want zover ging de 'interpretatie' dat het puur kwaadsprekerij bleek, en toen ik ze er op aansprak samen met de leiding (Ik mag heel soms hulp vragen bij de leiding bij het assertief zijn omdat ik 3 keer minder assertief ben dan veel bewoners hier). ontkenden ze alles.
 
Van de leiding mocht ik hen er toen niet meer op aanspreken want ze ontkenden alles en dan is het ook gelijk niet waar volgens de leiding..
 
Mijn enige bewijs was dat L. het aan mij verteld had, iemand die zeker nooit loog, maar ze had het me in vertrouwen verteld.
 
Ik kon haar naam dus niet als bewijs noemen.
Nu ze overleden is. kan ik haar naam noemen want nu breng ik haar er niet mee in moeilijkheden.
 
(Het verhaal van L. was dat Z. en Yvette en een zwakbegaafde (D.)  (Die ook een verhaal over CDs rondvertelt) rondvertelden dat ik kon hacken, dit ook daadwerkelijk gedaan had en nog deed).
 
Hieronder blog "Voor S.:
Als 1e wil ik duidelijk stellen: Ik discrimineer NIET!

http://plazilla.com/page/4295136496/alle-in-dit-manuscript-voorkomende-namen

Tijdens een optreden van The Shane in de Studio van RTW FM kwam ik S.  tegen. Ik heb met haar gepraat tegen mijn zin in maar die ontmoeting was een koude douche voor mij!

Speciaal voor S. en de mensen van BW BeschermEngel te Rotterdam: Klik hier!

En speciaal voor S. mijn andere eigen versie van een ander roddelverhaal dat schijnbaar zo overtuigend op mensen overkomt dat ik me geroepen voel mijn versie te vertellen.

(Voordat die S. me weer beschuldigt van allerlei dingen op grond van roddel die ze gehoord heeft over me terwijl ik haar niet eens ken en ik vervolgens me over al die beschuldigingen moet gaan verdedigen terwijl ik niet met haar wil praten maar naar de band wil luisteren/kijken)!

Was een beetje ijskoude douche dat die S. over D. begon. (Iemand uit mijn verleden die erg over mij roddelt). Ik dacht van hem af te zijn nu hij naar Waddinxveen verhuisd was. Maar overal vertelt hij dus nog steeds dezelfde verhalen/roddels.

Het kan D. dus niks schelen of die mensen mij wel of niet kennen tegen wie hij zijn roddels vertelt. Ik zei tegen S.:  "Hoe heet jij? Ik ben Erwina". Zij: "O jij hebt al die cds van D. meegenomen"?

Ik zag die S. die avond voor het eerst!

Kon ik weer vertellen hoe het eerlijk zit, een gebeurtenis van jaren terug, daar had ik helemaal geen zin in!

(En het-mijn versie-dan ook nog MOETEN vertellen aan een onbekende)!

Het was afgesproken dat ik 20 door mij ooit gekochte, originele cds uit zijn (D's) kamer zou terug halen toen die ik hem eerst voor een prikkie zou verkopen.....

(Mensen waarschuwden mij  dat ik  niet met D.  moest handelen omdat hij nooit betaalt. Toen had D. net al die CDs van mij al in huis. In reactie op die waarschuwing ben ik toen naar hem toegegaan en gezegd: Ik wil 20 van de 75 CDs terug en de rest  mag je houden daaar hoef ik geen geld voor want ik wil er geen ruzie om krijgen later).

Vervolgens gaf hij mij de sleutel van zijn kamer en zei dat ik die 20 CDs weg  mocht halen. Dit deed ik en liep vervolgens met die tas vol CDs door de tuin naar mijn huis).

Toen had ik ze opeens gepikt! Ach! Zwakbegaafden!

Hij had ze nog niet eens betaald! Ik ben dus een dief van mijn eigen spullen?

D. gebruikt getuigen om zijn verhalen kracht bij te zetten. Die getuigen hadden mij met een tas CD's door de tuin zien lopen.

Ja natuurlijk! Dat was toch afgesproken!

Daarom voel ik me gedwongen mijn versies te vertellen van alles wat D. rondvertelt. Hij gebruikt getuigen die niet weten dat ze gebuikt worden in een leugen.

Hij kan de waarheid zo verdraaien o.a. door middel van zogenaamde getuigen.....

Plus dat hij erg overtuigend kan overkomen.

Zijn leidinggevenden (Hij woont Beschermd) geloven hem ook niet en zeggen tegen dat hij er een slaatje uit wil slaan want eerst was hij 20 cd's kwijt, later 30, toen 50 toen 70....daarna 100  en daarna 300 : Dat waren meer CDs dan hij ooit in totaal had (!)

Nou die leiding weet dan heus wel wat voor vlees ze met hem in de kuip hebben!

Ook zegt de leiding dat D. dan zijn sleutel niet aan mij had moeten geven. Achteraf zeg ik zelf dat ik die sleutel niet had moeten aanpakken....

Trouwens ik heb bewijs dat W. zelf steelt dus ik heb ze bij de RTW FM al gewaarschuwd voor deze evt.-e vrijwilliger die daar ook zijn slag zal willen slaan!

Echte naam van deze persoon is bij mij bekend.

Natuurlijk ben ik ook niet foutloos en heb ik sommige dingen gedaan bijv. grapjes/plagerijtjes met mensen uitgehaald met mailtjes, maar men hoeft die verhalen niet aan te dikken en daardoor totaal ander versies dan het echte verhaal te vertellen!

Ik zei in het begin al tegen S.:

"Ik heb geen zin om het over D. te hebben.

Ik heb hele negatieve ervaringen met hem en dat wil ik vergeten".

En die S. net  zo lang doordrammen tot ik antwoord gaf  he?

Bord voor je kop?

Trouwens ik herinner me nog een verhaal over D. dat hij mij zelf heeft bestolen!

D.  zou, eerder dan bovenstaand geval, een cd rekje voor me maken. Hiervoor had hij 35 euro nodig dan zou hij alle benodigdheden kopen en het maken.

Later kwam hij aan de deur. Hij kwam 5 euro tekort. ik geef hem die: Vervolgens heb ik nooit meer wat in de vorm van een cd rek of het geld terug gezien.

Een tijdje later kwam hij 40 eurie lenen. Omdat ik vind dat iedereen een 2e kans moet hebben gaf ik hem die.

Toen ik uiteindelijk, toen ik het maar niet terug kreeg, het ging halen en aanbelde zei hij: "Je moest eens weten".

Zijn vader bleek net overleden. Hij gebruikte het in die weken daarna als kutsmoes om niet terug te hoeven betalen!

Ook was het zo dat, als D. op bezoek kwam en ik wist zeker dat er bijv. 5 euro aan munten in mijn portemonnaie zat,  zat er vaak na D.'s bezoek zat er nog maar 2 in. Dan lag de portemonnaie gewoon op tafel en was ik vaak tijdens het bezoek van D, een keer naar de wc geweest. (Ik moet vaak plassen).

Dit zijn mijn versies van de verhalen.

Ik wil echt geen oude koeien uit de sloot halen, maar omdat ik recent, 3 jaar na dato, gemerkt heb dat hij nog steeds, overal waar hij komt, verdraaide versies van de waarheid vertelt, bij mensen waar hij invloed op heeft, voel ik me genoodzaakt mijn versies te vertellen.

Kijk, zijn leiding belazert hij  niet maar de kwetsbare bewoners van de BW kan hij makkelijk beinvloeden en overtuigend genoeg voor hen zijn om mij het leven zuur te maken omdat die mensen, die het geloven, het mij ook kwalijk willen nemen en mij erop beoordelen en de verdraaide verhalen weer verder vertellen omdat die bewoners bij de BW geen daginvulling hebben.

Ze vertellen dus verzonnen verhalen door uit verveling. Ze beseffen niet dat ze roddelen en als je hen ermee confronteert merk je dat.

Ze doen echt alsof de onschuld zelve zijn en je ziet aan ze dat ze daarin geloven.

Daarom: ze beseffen niet wat ze doen maar ik word zo wel het zwarte schaap!

Ik kan wel zeggen ze beseffen niet wat ze doen maar iedereen weet het verschil tussen goed en kwaad en dat over anderen praten in een heel negatief daglicht zonder ook maar een goede kant van die persoon te belichten, dan weet je volgens mij wel dat je verkeerd bezig bent.

Ik praat nu ook negatief over anderen: Maar er is een verschil tussen je hart luchten naar waarheid en roddelen op grond van leugens die uit jaloezie ontstaan/verzonnen zijn!

Vandaag (29-10-2014) dit aan D. geschreven via de FaceBook-chat:

Pina Jones

Mij is ter ore gekomen dat jij nog steeds verzonnen verhalen, zelfs nu in Waddinxveen, over mij rondvertelt.

Ik wil dat je daar mee stopt!

Ik denk niet dat je door hebt hoe zeer je mensen kan kwetsen met woorden! Ik hoop dat je dit ooit nog eens door krijgt, waar je mee bezig bent en dat je dan je leven gaat beteren.

Zolang je dit niet doorhebt, kun je natuurlijk je leven niet beteren maar je kunt je niet altijd blijven beroepen op : "Ik snap het niet, ik heb redenen dat ik niet kan werken enzo en dar zijn dezelfde redenen als waarom ik alles niet snap van mijn plichten".

Maar ondertussen alles prima snappen van je rechten. Wat uiteindelijk veel moeilijker stof is....

Dat geeft te denken....niet?

Hoe lang zal het nu dus nog duren voor mensen jou door krijgen? Zolang je ermee door blijft gaan, met je dom houden en roddelen, zal dat dus niet zo lang meer duren!

Dus stop met je verhalen over mij.Ik dreig niet met anders....maar zoals hierboven geschreven staat zijn de gevolgen in je eigen handen en dus ook voor jouwzelf.

Je blijft verantwoordelijk voor je eigen daden. Al heb je 1001 beperkingen of 'snap ik niet omdat...'-redenen!

Het lijkt wel of je me wilt treiteren: Lees dan dit:

http://plazilla.com/page/4295149288/woorden-schelden

of dit:

http://plazilla.com/de-avonturen-op-bw-de-beschermengel/

Ik hoop dat je dan beseft waar je mee bezig bent!

Erwina.

11 maanden geleden
 

Reacties (3) 

 
fc57d6d2cfbef44d0a108f098ef98271_1398884Ger S.
11 maanden geleden
Geef ze van katoen! Maar eeeh mensen die roddelverhalen over je geloven zijn het niet waard je vrienden te zijn hoor! Zo kan je gelijk je vrienden filteren!
 
11 maanden geleden (Andere reactie):
 
Frustrerend is dat, wanneer je weet dat er over je geroddeld wordt, dat je jezelf niet kunt verweren en dat iedereen mee doet en ook nog eens gelooft wat de ander zegt. Je kunt jouw verhaal niet vertellen en de roddelaar heeft intussen heel veel terrein gewonnen. Ik begrijp je heel goed, toch komt de waarheid wel een keer boven, misschien binnenkort of over een paar jaar. Maar zolang je voor jezelf weet hoe de vork in de steel zit, hoef je je er niet echt druk over te maken en precies zoals Ger S hieronder zegt, filteren, vrienden die je niet waard zijn, je niet geloven, dat zijn toch geen vrienden? Je hebt altijd recht op hoor en wederhoor, maar heel veel mensen kunnen dat niet en kennen niet dat gevoel van onrecht, totdat het henzelf overkomt. Sterkte!
 
11 maanden geleden
Dank je wel Ger en.... voor de wijze, maar vooral ook lieve woorden! Echt lief van jullie!
 
Hieronder blog: "Pesters op bezoek":
Nou ja pesterS, eentje, maar die telt voor 3!

http://plazilla.com/page/4295136496/alle-in-dit-manuscript-voorkomende-namen

De huishoudelijke Hulp, G.,  van BW BeschermEngel te Rotterdam.

Ik ben heel blij met Huishoudelijke Hulp...maar als het zo moet......:

Of die G. is zo onwetend of het is puur pesten allemaal! Ik denk het laatste:

Enige dingetjes die ik met haar meemaakte al:

G. zat mij uit te horen:

“Hebben de andere bewoners van de BW het wel eens over mij, wat zeggen ze dan en wat zeg jij dan terug”?

Ik was niet op mijn hoede, maar had wel het gevoel dat ik haar gerust moest stellen dus zei ik:

“Ach ja H. moppert wel eens maar ja die moppert zo vaak” Dat zei ik gelijk er achteraan om haar gerust te stellen. Om haar nog meer gerust te stellen zei ik: “Maar roddels geloof ik toch sowieso niet hoor”.

Wat doet G.? Zij gaat met deze informatie naar H. en zegt tegen hem: “Jij moet niet zo over mij kletsen”.

Ik heb moeten praten als B. (Brugman, hihi) om H. te overtuigen dat het niet als roddel was bedoeld, hij was heel kwaad op me.

Ik vind dit niet professioneel van G..

G. weet ook, dat zodra zij naar H. stapt, H. boos op mij wordt.

Ten tweede vroeg ik pas raad aan haar. “Ja” zegt ze “Daar geef ik geen antwoord op, want morgen heb je je bui weer niet en dat stap je met mijn antwoord naar de leiding en krijg ik weer op mijn kop.”

Dit is puur uit de lucht gegrepen, dingen die ik van haar vertel tegen de leiding zeg ik ook heel eerlijk tegen haar.

Ze legt dus haar probleem bij mij neer. Is zij dan soms van plan een zodanig antwoord te geven waarmee ik naar de leiding zou moeten stappen? Dan ligt het dus aan haar, maar speelt zij het zodanig dat zij het bij mij neerlegt.

Trouwens, als ik zelf haar mening vraag over iets, zal ik dan naar de leiding ermee stappen met wat ze antwoordt? Lijkt me stug ik vraag toch zelf haar raad?

Dan moet ze een soort antwoord geven dat niet door de beugel kan. En dat weet ze dan van zich zelf ook, zodra ze in die verleiding komt om zo'n antwoord te geven, en valt mij voordat dat gebeurt vervolgens aan met het feit dat ik ermee naar de leiding zal gaan.

Haar eventuele antwoord, op mijn vraag waarop ik raad vroeg, zou dus hoogstwaarschijnlijk iets negatiefs bevatten. (Van daaruit geredeneerd). Omdat ze dat beseft, kiest ze op een verkeerde manier voor zichzelf en valt mij aan op mijn gedrag.

Zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten, dat blijkt hier dus maar weer.

Doordat ze mij aanvalt, zet ze zichzelf op veilig. Deze tactiek beheerst ze erg.

Op het moment zelf overrompelt ze mij door dit soort gedrag en sta ik met mijn mond vol tanden.

Later heb ik pas door dat ze haar probleem bij mij neerlegt.

Een duidelijk voorbeeld hier ook van is het volgende :

Ik zeg: “G., ik heb liever niet dat je er dingen uit flapt,want wat je nu zei kwetst me enorm dus denk liever even na voor je wat zegt, dat zou ik erg fijn vinden.”

G. : “Ja maar jij bent achterdochtig, dat staat in je begeleidingsplan, dus zal het wel aan jou liggen, bla die bla....”

Hier gebruikt ze een afleidingsmanoeuvre waarmee ze kan doen lijken dat een probleem bij mij ligt dat bij haar ligt.

Ook toen ik boodschappen was wezen doen had ze opgeruimd. Ik kwam terug en zij had eens gezegd,

“Ik leg niet iets als ik het opruim ver weg van waar het eerst lag.”

Een kaart lag heel ver weg van een babyfoto. Maar het was zo ik had een kaart gekregen:

“Gefeliciteerd met de geboorte van je nichtje.” Toen ik terug kwam van de boodschappen, stond deze kaart bij de babyfoto, terwijl deze eerst heel ver uit elkaar lagen.

Zij leest dus mijn post. Dit vind ik niet prettig.

Misschien is het wel goed bedoeld, maar de post lezen vind ik te ver gaan.

Ik heb haar in het begin mijn begeleidingsplan laten lezen, achteraf vind ik dit niet zo slim van mezelf. Ze gebruikt het te pas en te onpas tegen me.

Ook heeft ze een plumeau waarmee ze veel werkt. Toen ik op de bank zat en zij de luxaflex afveegde met een doekje, zei ik: “Hee, dat deed je toch altijd met de plumeau?”

Ik bedoelde er niks mee.

G. : “Maar nu doe ik het met een doekje, is het goed”?

Nou zat ik op de bank niks te doen toen ik dat zei, dus ze had gelijk dat ze zo'n toon aansloeg.

“Ja”, ging ze verder, doelend op het woord plumeau, “Je weet het prima te omschrijven, maar in de praktijk kun je er niet mee omgaan”.

En ze ging verder werken en zong: “Lalala” waardoor ik het idee kreeg, dat ze erg in haar sas was, met wat ze had kunnen zeggen. Dat ze daar gewoon schik in had.

Ook kijkt ze in mijn koekjestrommel. Ze wilde mijn koekjes weggooien.

Ik zeg: “G. , dat zijn niet dezelfde koekjes van 2 maanden terug waarvan jij er toen eentje hebt gekregen, ik koop gewoon steeds dezelfde koekjes”.

Waarom kijkt ze eigenlijk in mijn koektrommel?

Ook vraagt ze vaak of ik weg wil gaan een boodschap doen of zo, terwijl zij er is, dan kan ze lekker doorwerken. Ik vertrouw haar niet (vanwege dat post lezen en zo) en ga dan liever niet weg.

Ik vind het ook verdacht dat ze vraagt of ik wegga.

Als zij het ergens niet mee eens is, kan ze ook erg doordrammen, net zolang tot ik haar haar gelijk geef, want zij heeft daarin een langere adem dan ik.

Zulk soort gesprekken putten me enorm uit.

Zulk soort gesprekken geven me ook het idee dat zij denkt dat het leven een spel/wedstrijd is, waarin je zoveel mogelijk moet winnen.

Ik ben zelf niet van de overtuiging dat het leven een spel/wedstrijd is waarbij je zoveel mogelijk moet winnen, maar dit vergeet ik zodra zij bij me is.

Het lijkt wel of zij mij hierin meesleurt.

Ook heb ik het gevoel dat G. mij terug-werpt. Als G. er is voel ik mij teruggeworpen in hoe ik vroeger was, door haar gedrag.

En dan speciaal de negatieve kanten die ik vroeger had, komen terug. Het lijkt alsof zij mij, door haar aanwezigheid, terug-werpt.

Even nog voor de duidelijkheid:

Ik vind zelf dat het leven niet draait om gelijk hebben of krijgen en wil best vaak gelijk geven.

Alleen zodra G. weer eens iets terug-speelt, wat eigenlijk bij haar ligt, wil je eigenlijk ook wel eens gelijk krijgen.

Lijkt me menselijk.

Als ze dan weg is, ben je uitgeput van het spelletje dat je met haar speelt van “”Wie heeft er het meeste gelijk?”

Ik heb ook in die fase gezeten dat je denkt dat alles een spelletje/wedstrijd was, waarbij je zoveel mogelijk moet winnen.

Dat bedoel ik met dat terug-werpen. Ik heb het gevoel dat, doordat G. nu in die fase zit, mij terug-werpt op dat vroegere gedrag van die fase waarin zij nu zit en dus die fase waar in ik ook gezeten heb.

Dit betekent dat dit gedrag heel sterk terugkomt bij mij zodra zij er is en ik dan voor 3 uur die overtuiging terugkrijg van dat ik zoveel mogelijk moet 'winnen'.

Terwijl ik daar eigenlijk al helemaal overheen ben.

Zij heeft dus duidelijk geen positieve invloed op mij. Je kunt vragen wat ik ermee wil, dat lijkt me duidelijk:

Ik zoek een oplossing! Want ik word helemaal gek van haar!

Er liggen meer dingen bij de H.H. Zoals bijv. als ik haar een gedicht laat lezen van mij tijdens de koffie zegt ze steevast: “Ja dat kan jij goed, maar ik kan weer heel goed Huishoudelijk werk doen.”

Voor mij hoeft ze zich niet te verdedigen. Ik wil haar helemaal niet aanvallen daarop nl.

Dus dat ze dat gevoel heeft van:

“Help, ik word aangevallen”, ligt dan weer bij haar. Maar daar moet ik me niks van aantrekken misschien, de leiding zou misschien zeggen: “Dat is haar probleem.”

Daar ik een gezelligheidsmens ben, praat ik graag met mensen die in mijn huis komen. Ik ga denk ik, om problemen te voorkomen, haar minder vertellen, ook als ze duidelijk vragen stelt om mij uit te horen.

Daar wil ik een standaard-antwoord voor haar voor bedenken van: “Ik heb geen zin om het daar over te hebben” ; of: Nog eerlijker;

“Ik vind het niet zo leuk dat je me uitprobeert met je vragen.”

Dan nog een paar dingen : G. doet de vloer met Blauwe Dreft, hierdoor gaat de beschermlaag van het vinyl eraf. G. doet de wc met wc eend, slecht voor het milieu en de rest van de badkamer met ontkalker.

Dit is heel slecht spul voor je badkamer. Ik zou graag willen dat ze met vloeibare en groene zeep werkt in plaats van met die andere middelen.

Ook moet de radio 3 x per ochtend op een andere zender.

Ik word hier horendol van.

Verder wil G. mij op dingen wijzen die ik moet leren, maar waar ze zelf eigenlijk totaal geen verstand van heeft.

Dat merk ik aan haar 'theorien'.

(Onzintheorien noem ik ze tegenwoordig)!

Ook zet ze scharen met de scherpe punt omhoog.

Ook de douche staat staat als ik na haar bezoek weer ga douchen of heel koud of superwarm.

Wil ze me hier nou mee pesten? Ik kan me nl. niet voorstellen dat je die dingen niet door hebt.

Dat ik achteraf op dingen terugkom, dat zal G. mij wel verwijten. Dat doet ze nl. iedere keer. In mijn begeleidingsplan staat dat ik moet leren om gelijk op dingen te reageren maar dat ik met de leiding toch achteraf ergens op terug mag komen.

Als G. dit niet begrijpt, moet ze beseffen dat dit haar probleem is, en moet ze niet, achteraf, na ons gezamenlijk gesprek op het gesprek terug komen als we met zijn 2-en zijn en de leiding er niet meer bij is.

Dingen die ik uitgelegd heb ik ons gesprek, daar wil ze later verhaal op maken en gaat er nog eens, na het gesprek, vragen over stellen dezelfde vragen als toen met de leiding erbij.

Net of ze verhaal wil halen.

Ook het van te voren informeren van : 'Waar gaat komend gesprek met de leiding tussen ons over?' noem ik intimideren. Dat deed G. de vorige keer ook.

Ook heeft ze een keer zodanig iets aan de printer/scanner veranderd, dat toen ik ging printen een klepje dichtzat waardoor de printer bijna stuk ging.

G. kwam afgelopen woensdag binnen en deed gelijk bij binnenkomst heel fel: 

“En ik begin hier NU over” zegt ze, “Ik wil het nu eens en voor altijd uit de wereld hebben waarom ik niet aan je apparatuur mag komen”.

(Het woord ‘apparatuur’ gebruikt ze nooit maar dat woord had ik in een gesprek een week daarvoor met S. gebezigd toen ik dit met  S. leidinggevende, besprak).

Die week daarvoor had ik tegen haar gezegd dat ik wilde dat ze niet de radio veranderde die ochtend. Dit zei ik omdat Joep toen net ‘overleden’ was en ik even mijn eigen muziek wilde.

Dit zei ik er echter niet bij. Het leek mij vanzelfsprekend.

“Da’s goed” zei G.

Dus ik denk nog:  “Hehe ze begrijpt eens iets…”

Maar 2 tellen daarna: “Maar als jij straks weggaat, mag ik ‘m toch wel op Radio 5/Nostalgia zetten”?

Ik knikte met tegenzin ja. Tegen zoveel onbegrip kan ik niet op.

Ik heb die week mijn ongenoegen gespuwd over meerdere dingen bij S.

Over dat ze aan mijn apparatuur zit, over dat mijn air-co in de zomer niet aan mag omdat zij dan verkouden word en dan gooit ze met snikheet weer de ramen open en dan is het zo warm in huis dat ik daar die dag niet meer normaal kan functioneren, want ik kan slecht tegen hitte.

Ik heb ook verteld over dat ik geen visite mocht ontvangen tijdens haar werken en ik denk dat S. haar bazig vond, want ze zei:  “Zij is niet de baas in jouw huis, maar ik ben er niet voor om haar op de kop te geven, dat moet je zelf doen.  Je moet het zelf met haar bespreken”.

Zij mogen van hogerhand ook niet zeggen, dat zij iets met die info zouden doen ALS ze er al wat mee zouden doen volgens mijn moeder.

Dus als we ergens tegenaan lopen worden we als kind behandeld door de leiding en mogen we van niks weten. Dat zou de privacy schenden van die persoon, denk ik.

Maar de week daarop deed G. dus zo fel.  Zonder eerlijk te zijn over waar ze haar info vandaan had. (Dit vul ik in aan de hand van het gebruik van het woord “Apparatuur”door G. en andere dingen. Zo’n ‘moeilijk’ woord gebruikt ze normaliter niet).

Dus ik vertelde dat ik iets aan S. had verteld van wat me dwars zat van haar en dat aan het eind van dat gesprek van S. en ik en dat S. toen zei:

“Je hebt afgelopen weken veel moeten doorstaan met Joep en G. heeft het nu gedaan”. Ik beaamde dat maar zei dat die irritaties er toch altijd wel waren.

Dit vertelde ik G. en zei er sorry bij, (behalve van die irritaties dat die er altijd waren; Daar was ik nog niet klaar voor,) maar dat ik effe over de rooie was door Joep.

“Ja “zei ze toen , “Ik zet alleen maar je radio aan en uit en voor de rest zit ik nooit aan je apparatuur”.

Na veel kronkel waarin ze zich in het gesprek wrong om haar gelijk te krijgen, want ik voelde haar negatieve energie, begon ze weer over W., een bewoonster.

“Ja, en je moet ook niet zo met W. over mij lopen stoken….”

Ik zeg:  “Ik heb toen alleen aan W. gevraagd wat jij bedoelde met: ‘Dat weet W. niet van haarzelf’ “.

Uiteindelijk was dat een beschuldiging geweest van G. tegen mij.

Ze wist met haar gekronkel in haar praten weer gelijk te krijgen: “Ja maar W. en jij lijken een beetje op elkaar en daardoor  maakte ik die vergissing”.

In plaats dat ze toegeeft dat ze mij eerst beschuldigd had met dat ik met W. over bep. dingen had gepraat waar ik duidelijk niet over gepraat had!

(Over dat zij bij mij altijd de radio aanzet/omzet omdat W. altijd vlak voordat G. het kan doen aan de radio zit. Daar ‘vroeg’ zij al naar of ik dat had verteld/beschuldigde zij mij van  voor ik het ooit aan W. had verteld).

Ondanks dat ik die beschuldiging ontken en zeg hoe het werkelijk zit, blijft ze doorgaan met beschuldigen door te zeggen: “Ja maar ik heb liever niet dat je stookt met W., bla bla bla en dit moet tussen ons blijven ik wil absoluut niet dat je dit tegen W. zegt, want dan  heb ik geen vertrouwen meer in je bla bla bla…”

Ook als ik zeg dat ik helemaal over de rooie was met het gesprek en 3 keer sorry heb gezegd over met S. drukte ze me op het hart dingen met haar uit te praten over haar en niet met S., begeleidster van hier.

Is sorry niet genoeg? Zij mag mij niet de mond snoeren met gesprekken die ik  nodig heb met S. en anderen.

Later ging ik haar een beetje testen. Ik zeg:  “Hoe wist jij dat ik er met S. over was begonnen want je had het al over de apparatuur waar je niet aan mocht komen toen je binnenkwam en ik  nog niks had gezegd…”

Ik zag haar schrikken net als die ene keer dat ik merkte dat ze zelfs helemaal achterin mijn kasten zat te snuffelen.

Ze herstelde zich snel. Ze zei: “O, toen je verleden week zei dat je je eigen muziek wilde luisteren die dag, werd ik het eigenlijk zat”.

Tuurlijk G. nou dan had ik dat toch wel gemerkt dacht ik. In plaats dat ze er eerlijk over is dat S, een paar corrigerende opmerkingen bij haar er  over gemaakt heeft….(Dat vul ik wel in maar het lijkt me wel  logisch).

Het gaat mij misschien niet aan dat zij een paar corrigerende opmerkingen heeft gekregen maar ik  loop wel tegen die dingen van haar aan en dat gedraai en gelieg word ik ook niet goed van!

“Ja”,  zeg ik tegen G., “En over die apparatuur, Je vertelt me zelf dat je bijna om de week een computerreparatie moet van wel 80 eurie dus als jij niet zo slim bent met apparatuur, heb ik liever niet dat je aan mij apparatuur zit”.

“Ja maar die reparaties komen  door mijn man die doet dingen fout op de computer en ik zit alleen aan je stereo. En ik zet ‘m alleen maar aan en uit”.

“Ja” dacht ik “En je zit aan de zenders”.

Daarom wil ik nooit met haar in discussie. Ze heeft toch de langste adem. Zo noem ik dat.

En iedere woensdag als  ze weg is, ben ik bekaf van haar gedraai, gelieg en andere negatieve energie die ze uitstraalt.

Ze moet mij niet moe maken, maar juist ontlasten!

Ik ben ook vaak een week een kettinkje kwijt ofzo en vind hem dan een week later op een plek waarop ik die vorige week had gekeken…

Ik heb haar ook een keer betrapt toen ik weg was geweest en onverwacht eerder terug kwam.

Ze stond bij de kast, lade open, met een toegoedbon van mij van Hans Anders in haar hand.

Een week later was die tegoed bon weg en weer een week later lag hij weer in die la?

(Mijn vader en ik hadden SAMEN in die la die week ervoor gezocht en die week erna lag hij er weer in. Mijn vader en ik zijn niet SAMEN gek)!

Ik zei nog tegen haar: “Wat doe jij in die la”?

“Ja die brief van Hans Anders stak er uit en ik stopte hem terug”.

Tuurlijk G.!

Ik wist zeker:

Die brief stak er niet uit!

Dus waarom  kijkt ze in mijn kasten als ik weg ben?

Als ik bij haar blijf, zuigt ze me helemaal leeg qua energie, net als de bewoners…

Als zij  niet getrouwd was geweest en geen kinderen had gehad, had zij ook begeleid gewoond!

Zulk soort dingen ja?

Straks komt ze weer…Wish me luck….

Soms slaap ik de nacht ervoor helemaal niet uit angst voor haar….

Functioneren Trudie, leidinggevende en Truus, Huishoudelijke Hulp.

(Truus is dezelfde als G).

Het karakter van Trudie is zo nauw verweven met het aspect 'plichtsbesef' dat zij hierdoor belemmerd wordt om haar gevoel uit te stralen in haar werk, dat zij hierdoor een kouwe kikker lijkt. Bijvoorbeeld:

Als je iets wilt uitleggen m.b.t. je eigen problematiek en je moet daarbij iets over een ander aanhalen, zonder daarbij kwaad te willen spreken, valt zij je in de rede, omdat je vanuit haar 'plichtsbesef' het niet over anderen mag hebben (= altijd roddelen, meent zij, zo te merken, terwijl je meestal gewoon een situatie uit wil leggen met een ander daarin betrokken van de bewoners om vervolgens raad te vragen voor dergelijke situaties), dus laat ze je niet uitspreken en begint zelf over de privacy van de bewoner.

Ander voorbeeld:

Je mag iemand niet zwakbegaafd noemen, ook al is-ie-dat, ze laat je niet uitspreken over je frustrerende problematiek waardoor je dat doet, want het zou kwetsend zijn.
Ze laat me dus niet uitleggen waarom ik het beestje bij de naam noem en noemt de desbetreffende persoon een "Toffe peer", (Dit gaat over een in een eerder artikel genoemde 'D.') waardoor ze mij nog gefrustreerder achter laat.
Qua bewoners heeft ze dus ook duidelijk voorkeuren.

Ook heeft ze tegen me gezegd dat ze als ze bij me koffie komt drinken zij altijd het
gesprek een soort voorbereid omdat ik soms dingen verkeerd opvat. Ik heb ook het gevoel bij haar dat ik mijn woorden bij haar op een goudschaaltje moet wegen,dus dat is een wisselwerking.
En aangezien ik dit bij niemand anders van de leiding heb, denk ik dat het wel iets van haar zegt.

Ik ben zelfs bang van haar en als zij nachtdienst heeft, heb ik vaker last van stemmen dan wanneer een ander nachtdienst heeft, want als ik weet dat zij nachtdienst heeft, voel ik mij niet veilig en als ik mij niet veilig voel, komen de stemmen.

Kortom: Ik voel me niet prettig bij Trudie. En ik denk dat het niet aan mij ligt, door
bovengenoemde redenen. Zou wel makkelijk zijn als alles bij de client ligt omdat die per slot van rekening ook 'maar' een client is (!)

Ook had ik weer moeite met Truus, de huishoudelijke hulp, de vorige keer :
Ik zei: "Ik heb liever niet dat je dat zo eruit flapt, Truus, dat kwetst mij enorm, je moet even nadenken voor je iets zegt".
Truus: "Ja, maar ik ben hier niet om jou te pesten en in jouw begeleidingsplan staat dat je achterdochtig bent, dus het zal wel aan jou liggen...."" Bladiebla.

Okee ik ben zo stom geweest in het begin mijn begeleidingsplan aan G. te laten zien,

Maar dat betekent niet dat zij ervoor mijn problematiek zou zijn en zich ermee mag
bemoeien!

Natuurlijk leg ik dit ook voor aan S., dat is het aanspreekpunt voor Truus voor mij.,
Omdat ik meer klachten hoor over Truus van andere bewoners, heb ik een voorstel:

Waarom ruilen de Huishoudelijk Hulp van de Ridderkerk lokatie en van hier niet van lokatie?

Is dat een optie? Dan begint iedereen met een schone lei.

Iedere keer alle irritaties van die week weer doorgeven aan S. gaat ook vervelen.

En dan heeft Truus vervolgens een keer in de zoveel tijd een gesprekje met S. en de week daarop heb ik dezelfde irritaties(!)
Ik moet aan mijzelf werken maar zij ook hoor! En ik merk niet dat ze dat doet omdat na het gesprek met S. dat Trudie gehad heeft, ik dezelfde irritaties heb, als waarvoor zij een gesprek met S. is aangegaan,.
Ik heb zelf het idee dat ik een vraag als deze, dan weer bij het lokatiehoofd moet
neerleggen.

Nog een ander stukje waarin iets over G. staat:

Een oud verslag van een gesprekje met de PB-er:

(PB staat voor Persoonlijk Begeleider).

Pb-gesprek:

[- Op verjaardag moeder heeft broer een opmerking geplaatst die E niet prettig vond. Heeft dit op een rustige manier uitgesproken, heeft het bij haar eigen gevoel gehouden. Vond het prettig om het op deze manier toch te uiten. Haar compliment gegeven.

- Uitte haar irritaties over G, ziet het als pesten. Wil niet met haar in gesprek hierover, om diverse redenen. Deed de uitspraak dat 'als G niet getrouwd was, had ze ook begeleid gewoond.'

Gezegd dat ik dit echt over de grens vond. E begreep niet waarom. Irritaties uiten mag in pb-gesprek, maar dit soort uitspraken gaan veel te ver. E begon te vertellen dat andere mensen ook over haar zeggen dat ze 'gek' is of in en 'gekkenhuis' woont. Dit vindt E uiteraard ook niet fijn. Maar G staat in de maatschappij, dus is daarom 'normaal'. Benoemd dat G er niks aan kan doen dat de maatschappij mensen in hokjes plaatst. Maar dit wekt wel de irritatie op bij E naar G. toe.

Gevraagd of ze deze 2 stukjes los kan zien; irritaties door vragen/ opmerkingen van G en daarnaast het stukje beoordeling door de maatschappij. E begreep dit. Wil uitschrijven voor haarzelf hoe ze het los kan zien. Lijkt mij een goed idee. Het kan haar helpen om minder geirriteerd te raken]

(Opgetekend door PB-er)..

Hierbij kom ik ook tot een 'groffe' uitspraak: “Als sommigen geen partner hadden, moesten ze ook begeleid wonen.” De meeste mensen met partner stellen zich zo afhankelijk op.

Als je het stukje hierboven leest, merk je dat ik tot die conclusie kom door geen overzicht in mijn hoofd.

Ik wil dus niet bewust 'grof' zijn, maar ik heb ook invloeden (Oordelen van anderen) die mijn denkgedrag en het geen overzicht erin vervolgens bepalen.

Tot slot;

Ik ben gestopt met het zoeken van dingen die bij mezelf liggen wat betreft G.

Laat haar eerst maar eens normaal doen!

G. heeft zelfs de sleutel van mijn huis!

(Ik woon in een huis alleen, aangrenzend, naast mijn huis, zitten groepshuizen).

 

Scroll hier iets naar onder voor  Deel 2: 

https://tallsay.com/page/4294995175/de-avonturen-van-bw-de-beschermengel-te-rotterdam-deel-2

https://tallsay.com/page/4294995176/alle-in-dit-manuscript-voorkomende-namen

 

 

23/01/2017 11:25

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert