Is het paradijs uit de bijbel, het hof van Eden, de verzonken stad Atlantis?

Door Lucifall gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Men neemt aan dat Plato de eerste is geweest die melding heeft gemaakt van het bestaan van Atlantis. De Titanen, de reuzen die met de Goden vechten zouden zelfs afkomstig zijn van deze verzonken wereld. Maar bevoordelen wij de Grieken daar niet mee?
De legende over het verzonken continent Atlantis vinden we wereldwijd terug. Veelal in verband gebracht met de zondvloed. Er is een connectie te vinden tussen Atlantis en de tuin van Eden, het bijbels paradijs. Een verband wat vanuit Griekse, Egyptische, Hebreeuwse en Hindoeïstische inzichten worden onderbouwd.

Eenheid in verscheidenheid. De Titanen van Atlantis; een wijdverbreide mythe..

30c874865f2c31aa5494e96ae6510fef_medium.De herkomst van het mythische Atlantis is te vinden in Egypte en niet in Griekenland. Het verhaal over het paradijs wat wij kennen uit de bijbel vindt zijn oorsprong in het Egyptische verhaal over de verzonken stad Atlantis. Een verwijzing naar de verzonken stad vinden we terug in het boek van Henoch, maar ook in Hindoe-legenden wordt gesproken over zo'n eiland der Goden. In de Hindoe-vertelling is ook sprake van een (Titanen)strijd tussen de goden en reuzen.
Ook in de bijbel is een verwijzing terug te vinden ( Job 26: 5-6)

Ja, de schimmen sidderden voor God, alle bewoners van onder de wateren; [6] de onderwereld lag open voor Hem, het dodenrijk lag onbeschut.

4fdfd3d17c7a77679cc2be7fc98f551c_medium.Als deze tekst wordt gelezen in het oorspronkelijke Hebreeuwse vangt de zin aan met het woord Rephaim, de afstammelingen van Repha, wat refereert naar de zonen van Kronos- de Titanen uit de Griekse Mythologie. In de bijbeltekst wordt het vertaald als 'schimmen.' Dit zou Titanen behoren te zijn.
In de Vishnu Purana (2000 v. chr.)wordt gesproken over Atala, het 'witte eiland'. In de Mahabharata verhaalt men over een grote oorlog waardoor Atala, gelegen in de Westelijke oceaan is gezonken. De hoofdstad van dit eiland is Tripura, een cirkelvormige stad, die 'brandt totdat het in de oceaan zonk.'

Atlantis volgens de Egyptenaren.

In oude Egyptische geschriften wordt meerdere keren zijdelings verwezen naar het tijdperk van Atlantis.
De eerste tijd, Zep Tepi (de Gouden Tijd) heersen de goden en is de periode dat de Neturu (d9f7886f6405e32a0dde55fc61a980c39_medium.e bewakers) op aarde leven als beschermers en gidsen van de mensheid. Na deze periode heersen de halfgoden.
Onder de eerste goddelijke koningen van Egypte vinden we de God Thoth, de uitvinder van het schrift en auteur van het boek van Thoth. Een koning die geheerst heeft op een eiland van vlammen in het Westen.

Seb, de Egyptische Godheid is de Egyptische (oudere) equivalent voor Kronos. Deze Seb wordt later Repha genoemd. Het Hebreeuwse woord voor reuzen/titanen is Repha-im welke in de Griekse Mythologie de Titanen zijn, de zonen van Cronos.

Atlantis en de Egyptische taal. Atlantis-Aten-Eden

Aten of Atlen is het oude Egyptische woord voor Atlantis. Dit woord wordt in verband gebracht met het Hebreeuwse woord voor Eden. Is de queeste naar Atlantis misschien dezelfde als de zoektocht naar het paradijs?
af4f7d877febe17e6584fca1d53c9cf4_medium.De variant op Aten in het Sanskriet is Atala.

Het Hebreeuwse woord Eden is samengesteld uit de letters Ayin Daleth Nun. (ADN)

De verwantschap tussen de taal van de Egyptenaren en die van het volk van Israël is groot. De Hebreeuwse taal kent veel leenwoorden uit de Egyptische taal.

Met betrekking tot Eden wordt in deze theorie aangenomen dat het Joodse volk het verhaal over het paradijs, het hof van Eden, heeft overgenomen van de Egyptenaren.
 

Eden werd het paradijs voor het Joodse volk, terwijl het verhaal over Aten, Atlantis,het verloren paradijs is voor de mensen uit het land van de Farao's.

Is de Queeste naar Atlantis dezelfde zoektocht als die naar het paradijs?

ccb577cf6213453172e3aa5c9d8bace6_medium.Deze foto komt uit 'Discovery of Atlantis' van Robert Sarmast. In dit boek stelt Sarmast dat Atlantis tussen Cyprus en Syrië ligt.
Als we dit vergelijken met de locatie van eerste de tuin van Eden zoals te zien is in Urantia kunnen we constateren dat het paradijs op ongeveer dezelfde plaats ligt als het Atlantis in het boek van Sarmast.

(Urantia is een spiritueel filosofisch boek, dat claimt het wezen en de natuur van God en zijn relatie met het universum te beschrijven.)

d02d92b34d7b227ea94580a8c37132e3_medium.

 

Deze afbeelding is van de 'Daily Bible Study'
Deze site toont de locatie van de tuin van Eden volgens de bijbel. Volgens Urantia is dit echter de locatie van de tweede tuin van Eden, welke in de bijbel beschreven wordt als “het Oosten van Eden.”

 

Overeenkomsten tussen het Atlantis van de Critias van Plato en de tuin van Eden van Urantia.

794f93a1a7df08ecc4ad2a0e15332ee9_medium.In de omschrijving van Atlantis door Plato en de tuin van Eden van Urantia zijn veel gelijkenissen te vinden tussen het verzonken eiland Atlantis en het Bijbelse paradijs.

(Schier)eiland en ligging. Atlantis – Tuin van Eden * Poseidon – Adam en Eva

Atlantis

Poseidon kwam vanuit de hemel naar het eiland (of schiereiland) 'Atlantis.'
De Critias van Plato verhaalt over Atlantis. Informatie die afkomstig was uit Egypte. De legende vindt plaats in het Oosten van de mediterrane gebieden.

Eden

f62b226ebef02540fb890b95b453807f_medium.Adam en Eva zijn geschapen in de tuin van Schiereiland Eden.

Het hof van Eden is een lang smal schiereiland – bijna een eiland- wat aan de oostelijke kant grenst aan de Mediterrane zee.

 

Uiterlijk. Atlantis – Het paradijs, de tuin van Eden * De mooiste plek van de wereld

Atlantis

Het eiland Atlantis ligt hoog boven zeeniveau en heeft een 'grootste lengte.'
Op het eiland stromen rivieren die ontspringen in de bergen.
Midden op Atlantis, dichtbij de zee, is een ruimte, die wordt beschreven als de meest mooie en vruchtbare plaats van alle plaatsen.

Eden

De kustlijn van deze landmassa ( het hele eiland Eden) is hooggelegen en het schiereiland
Het hof van Eden is 'lang en smal.'
Eden wordt bewaterd door een rivier die vanuit de hooggelegen gebieden van het schiereiland stroomt.
De tuin van Eden ligt op de mooiste plaats van de wereld en heeft tevens een ideaal klimaat.

Schatten en rijkdommen. Atlantis – Eden

Atlantis

b80b1fcae8a32a223ff434fc35307fc8_medium.Atlantis is rijk aan kostbare edelstenen, goud, zilver, koper en tin.
Op het midden van het eiland staat een heilige schrijn die gewijd is aan Poseidon en Cleito.
Dit geheel werd omgeven door een gouden muur.
Het is verboden om door deze muur te gaan.
De Atlantiërs kunnen twee keer per jaar oogsten door hun irrigatiekanalen, die gevoed worden door de rivieren. Deze kanalen hebben duizenden mijlen bestreken.
Op Atlantis groeit alles wat nodig is: wortels, kruiden en gecultiveerde groenten; alles is er in overvloed.
Sommige gebouwen zijn simpel, maar andere zijn voorzien van verschillende stenen, in diverse kleuren om het oog te plezieren.

Eden

0909dde317c6600cf56359434ad5d659_medium.De bergen rond de Tuin herbergen kostbare stenen en metalen.
In het midden van het schiereiland staat een stenen tempel van de Universele vader, de heilige schrijn van de tuin.
Het hof van Eden wordt bewaterd door duizenden mijlen irrigatiekanalen.
In de tijd van Adam groeien alle planten van dat gedeelte van de wereld in de tuin van Eden.
Veel van het fruit en de planten zijn reeds gecultiveerd.
De soorten planten in de tuin Eden zijn van een ongekend aantal.
Ook al zijn de structuren van de tuin simpel, ze zijn grotendeels artistiek te noemen.

Houding/ attitude. Atlantis- Het hof van Eden

Atlantis

De Atlantiërs dragen de last van hun rijkdom en bezittingen licht.
Zij laten niet toe dat hun hoge levenstandaard hen zou vergiftigen, waardoor zij hun zelfcontrole verliezen.
Zij zien sober en duidelijk dat al deze dingen alleen maar groeien en bloeien voor het gemeenschappelijk belang.

Eden

In de bergen rond de Tuin zijn kostbare stenen en metalen te vinden.
Toch krijgen deze weinig aandacht.
Het dominante idee is eerder de hemelse agricultuur.

Vernietiging. Atlantis – Eden

Atlantis

709e2dd66874f28f7fe387f2f4b461de_medium.Later komen er aardbevingen en watervloeden van extreme krachten.
In één vreselijke dag en nacht worden de mensen van het oostelijke mediterrane gebied opgeslokt door de aarde.
Het eiland Atlantis wordt verzwolgen door de zee en verdwijnt.

Eden

Ten gevolge van de gewelddadige activiteit van de omliggende vulkanen zinkt de Oostelijke 'vloer' van de Mediterrane zee, zodat het hele eiland schiereiland Eden onder water komt te staan.

Thema. Atlantis – Eden

Atlantis
De Atlantiërs zijn een superieur ras afkomstig van de nakomelingen van Poseidon.
Zij leven in vrede en harmonie op dit (schier)eiland.
Ze zijn wijs en machtig, leven in gewone huizen en zijn bijzonder genereus naar aangrenzende stammen toe.
Ze zijn religieus en heersen met wijsheid over een vaststaand gebied.
Gestaag nemen zij toe in aantal, onderwijl zij het bloed puur houden.
Soms 'paren' zij met de 'inboorlingen' en verliezen zo hun specifieke genetische karakter.
Zo worden zij meer menselijk zodat uiteindelijk het ras verdwijnt.
Later wordt hun eiland vernietigd door aardbevingen, het zinken van het Oost mediterrane bassin en een grote tsunami.

Het verhaal van Atlantis komt van origine van de hogepriesters van Egypte, die claimen dat zij al tien duizend jaren deze legende religieus bewaakten.

Eden

De nakomelingen van Adam, de Adamieten zijn een superieur ras, rechtstreeks afkomstig uit zijn bloedlijn.
Zij leven in vrede en harmonie op een eiland/ schiereiland.
Ze zijn wijs en machtig en leven in gewone huizen en zijn genereus naar aangrenzende stammen. Ze zijn religieus en heersen met wijsheid over een vaststaand gebied
Zij nemen toe in aantal onderwijl zij het bloed puur houden.
Soms 'paren' zij met de 'inboorlingen' en verliezen zo hun specifieke genetische karakter.
Zo worden zij meer menselijk zodat uiteindelijk het ras verdwijnt.
Later wordt hun eiland vernietigd door aardbevingen, het zinken van het Oost mediterrane bassin en een watervloed.
Dit verhaal wordt overgedragen door de Adamieten.
Ongeveer tien duizend jaar geleden vestigt 10% van het ras zich in Egypte.
Zij worden daar de priesters en de heersers van het land.

Het collectieve geheugen. All is One.

efb21a2c52cc72b211e61cab3521630d_medium.Het geheugen van Atlantis is (onder meer) terug te vinden in de legenden van de tuin van Eden uit de bijbel, de tuin van de Hesperiden van de Grieken, Asgard van de Scandinavische volkeren en de Tir n'Og van de Kelten.
In al deze legenden wordt verhaald over een prachtig mysterieus land waar de Goden leven.

Alle verhalen over de zondvloed zijn simpelweg 'het geheugen aan de catastrofe' waarbij Atlantis is weggevaagd. Een verhaal wat na deze ramp wordt uitgedragen door degenen die eraan wisten te ontsnappen.
De overlevenden zijn op dat moment de representatie van de gehele civilisatie van de wereld.

De Goden en Godinnen van de Grieken, Hindoes, Scandinavië zijn de Koningen, Koninginnen en helden van Atlantis.
Alle handelingen van deze goden die wij terugvinden in de mythologie zijn een 'verwarde' recollectie van werkelijke historische gebeurtenissen.

De religies van Egypte, Peru en de Maya's, het verdwenen ras die de begraven steden van Centraal Amerika bouwen en waarop de Azteken later hun rijk bouwden. Hier vinden we de originele religie van Atlantis terug.

De oudste kolonie van Atlantis is Egypte, waar de bevolking een provinciale reproductie is van 'hen uit het moederland.'
De één na oudste is het gebied in Peru en Centraal Amerika.

Het alfabet van de Phoeniciërs is de 'moeder' van alle Europese alfabetten. Dit alfabet is afkomstig van het alfabet van de Atlantiërs. Een alfabet wat ook aan de Maya's werd geopenbaard.
De symbolen en de hiërogliefen van zowel Egypte als van de Maya's zijn afkomstig van dezelfde bron.

Besluit

2b5bbb53698dfc2821fa4cb0a5adbab8_medium.Het belang van mythen, legenden, sprookjes en volksvertellingen wordt vaak onderschat.

Met name wetenschappers wuiven dergelijke informatie vaak weg. Hiermee laten ze een groot onderzoeksveld achterwege daar het duidelijk is dat al deze verhalen synoniem zijn aan ons collectief geheugen.
 

Er is nog zoveel wat de wetenschap niet kan verklaren.
Hoe kan het zijn, dat al die volkeren die volgens diezelfde wetenschap elkaar nooit in de ogen hebben kunnen kijken, dezelfde scheppingsverhalen, zondvloedverhalen en vernietigingsverhalen van Atlantis overbrengen van geslacht op geslacht?
Of is universele fantasie hierin soms de enige plausibele wetenschappelijke verklaring?

Wil men Atlantis, Eden, het paradijs of Asgard vinden dan zal alles in ogenschouw genomen dienen te worden. Mythen, religieuze geschriften, Oceanografie, talen en Geologie, allemaal zijn ze in deze zoektocht van belang.

Als wij mythen zouden uitsluiten, veronachtzamen wij uiteindelijk ons collectief geheugen. Een fenomeen wat keer op keer ongrijpbaar blijkt voor de wetenschap. Mythen, iets waar juist de wetenschap geregeld raad mee weet..

16/01/2017 11:17

Reacties (6) 

29/03/2019 17:56
Ja zeer mooi artikel. En de verboden stad bestaat echt ik ben Maria Magdalena en ik heb god in mij hij is mijn man en vermoord op aarde na 30 jaar samen te zijn geweest uit en aan en veel anderen heeft hij gehad. Alles klopt met het oudste testament 2113 de tweelingzielen zijn wij. Luicefers en god hebben het pakt gesloten. ik ben de duppe van een eeuwen oude ruzie vette of wat het ook is. ik ben wakker geworden nu na 40 jaar. ik heb overal bewijs van en ik verzamel nog meer. ik werk nu 80-90 uren in de week.
23/01/2017 17:40
een mooi informatief verhaal en wat een werk heb je hier ingestoken.
22/01/2017 05:16
Heel interessant artikel, duidelijk en mooi geschreven.
19/01/2017 18:59
Boeiend verteld !
3
16/01/2017 16:32
Ik weet niet beter dan dat de 'Tuin van Eden' in het (toen nog erg vruchtbare) land tussen Euphrat en Tigris gelegen moet hebben, en dat het verhaal van Atlantis daar geheel los van staat.
Maar dat zegt natuurlijk niet alles. Mensen hebben soms de neiging om in de loop van generaties mythen en beelden met elkaar te verbinden en door te geven. Zo staat in de heidense Edda dat Wodan/Odin 9 dagen aan een boom gehangen heeft om de wereld te redden. Volgens mij is er ooit een dappere missionaris geweest die de heidenen in Scandinavië het verhaal van de kruisiging verteld heeft, of een dolend...
16/01/2017 14:43
Wow.. Luc.. weer geweldig neergezet
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert