Het Atlantis van Edgar Cayce, de slapende profeet.

Door Lucifall gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Er is onlangs een nieuwe locatie getraceerd, waar mogelijk resten van een tempel van het verzonken Atlantis gevonden zijn. In de buurt van de Bimini eilanden (Bahama's) is een nieuwe archeologische vindplaats ontdekt. Zou dit Atlantis kunnen zijn? Het Atlantis waar Edgar Cayce gedurende zijn leven tijdens seances maar liefst zevenhonderd keer over sprak?26d0468b22878515be9fed664377c4c8.jpg

Edgar Cayce, medium

Edgar Cayce leefde van 1877 tot 1945 en was een helderziende en paranormaal medium. Tijdens sessies geraakte hij in een diepe trance; Het boek van Jess Stearn over Cayce heet dan ook 'The sleeping prophet.' (de slapende profeet)

7afa96be3b4cb6d49f605698506bd41e.jpgAls Cayce in diepe trance was bleek hij in staat te zijn vragen van anderen te beantwoorden over vorige levens, gezondheid, dromen en zakelijk advies. Hij verschafte een schat van informatie over de historie van de mensheid vanaf het allereerste begin tot een tijd in de toekomst waar mensen geëvalueerd zouden zijn tot wezens met bovennatuurlijke krachten.

Cayce voorzag een nieuw tijdperk van verlichting en vrede als goddelijkheid in de mens zich zou manifesteren op Aarde. Voor dit 'koninkrijk van God' voorzag Cayce gebeurtenissen op het wereldtoneel die als apocalyptisch omschreven kon worden. Een periode van zuivering door middel van natuurrampen, economische ineenstorting, sociale politieke onrust zal volgens Cayce voorafgaan aan het Nirvana. De slapende profeet ging ervan uit dat deze vreselijke (voorspelde) toekomstige gebeurtenissen gekeerd zouden kunnen worden als de mensheid haar gedrag zou veranderen. Dit was de reden voor zijn profetieën 'de mensen waarschuwen zodat de profetie geen bewaarheid zou kunnen worden.'

Dat vele voorspellingen van Cayce niet uitgekomen zijn, is volgens zijn aanhangers te wijten aan het feit dat de mensheid daar de profetie heeft weten te keren. ;-)  

Keer op keer herhaalde de slapende profeet dat zelfs de 'Heer der Heren' toekomstige gebeurtenissen niet accuraat kon voorspellen omdat de menselijke vrije wil in staat zou zijn de toekomst te veranderen.

Een aantal correcte voorspellingen van Cayce

 • Cayce verwachte in 1924 al de beurscrash van 1929.

 • Een teloorgang van de beurs die voorafging aan de grote depressie van de dertiger jaren, welke ook al door Cayce voorspeld is.

 • Ook voorzag hij tijdens de crisis reeds wanneer het weer bergopwaarts zou gaan. Hij profeteerde tevens over de opkomst en de valvan Adolf Hitler.

 • De slapende profeet voorspelde accuraat het begin van de 2e wereldoorlog en dat Amerika in 1941 ook op het strijdtoneel zou verschijnen.

 • In zijn staat van trance orakelde hij over de dood van Franklin D Roosevelt en John F. Kennedy.

 • Hij profeteerde over archeologische feiten die later waar bleken te zijn.

 • Hij voorzag de vondst van de dode zeerollen en een nederzetting van de Essenen.

 • Cayce voorspelde de wedergeboorte van de natie Israël.

 • De Sovjet Unie zou ineenstorten ; er zou een einde aan het communisme komen.

 • Eind jaren twintig en begin jaren dertig was Cayce de eerste die het omkeren van de polen beschreef. De laatste 30 jaar krijgt dit idee steeds meer aandacht van geologen.

 • Hij voorzag de dag van zijn eigen dood.                                                                                                   a82388b35eb18afc02327a478f0fc74d.jpg

Voorspellingen toekomst die nog niet uitgekomen zijn

 • Cayce voorspelde voor de tijd waar wij nu in leven een omwenteling van de aardas waardoor gebieden waar nu een gematigd klimaat heerst in dorre gebieden zullen veranderen en omgekeerd. Het grootste gedeelte van Europa zal in een oogwenk veranderen en Japan zal uiteindelijk in de zee verdwijnen. Ook de Verenigde staten zullen niet worden ontzien..65625ba50ba01db0cbbab6c0f9ba643c_medium.

 • En hij profeteerde over de ontdekking van Atlantis..maar ook dat Atlantis weer boven water zal komen voor de oostkust van Amerika.

 • De archieven van Atlantis zullen ter beschikking komen van de mensheid.

Cayce over Atlantis.

Cayce voorzag dat Atlantis in 1968 of 1969 ontdekt zou worden.

In deze periode werd de 'Bimini Road' ontdekt. In de taal van de Indianen uit de Cariben, het Taino betekent Bimini: 'Moeder van het water.'

In 1968 ontdekte men bij Noord Bimini rotsformaties; praktisch vierkante kalksteenrotsen vormen een patroon van rechte lijnen. Men neemt aan dat dit een natuurlijk geologisch verschijnsel is en staat ook wel bekend als 'beachrock' of 'grès de plage'. Anderen geloofden dat dit het Atlantis van Cayce zou zijn.

e8f29a2ffddb86f0e6c850b56eb8c98e.jpgCayce stelde dat de bewoners van Atlantis technologisch superieur waren aan de huidige mens. In 15600 voor Chr. veranderde het continent in eilanden. Cayce noemde de drie hoofdeilanden van Atlantis Poseida, Og en Aryan.

De laatste eilanden van het continent Atlantis zouden tienduizend jaar geleden verdwenen zijn.

Ook openbaarde de slapende profeet dat er voor het vergaan van Atlantis een exodus is geweest van Atlantiërs naar het oude Egypte. Hij profeteerde tevens dat er een vast aantal zielen die in Atlantis geleefd hebben gereïncarneerd zijn in Amerika om de mensheid te begeleiden naar een nieuw tijdperk van verlicht menselijk bewustzijn.

Hij orakelde ook dat er een tempel van Atlantis zou bestaan in de wateren van de Bahama's en dit bouwwerk zou zich ten zuiden van de eilandengroep Bimini bevinden.

Cayce over de kristal van Atlantis

13ee4bd4c219408f7e311d0721541717_medium.De meest gedetailleerde beschrijving over het prehistorisch gebruik van een mysterieus instrument dat men de Grote Kristal noemde is door Edgar Cayce gegeven. In talloze sessie memoreerde hij gedurende een periode van vijftig jaar naar de Grote Kristal van Atlantis.

Volgens de slapende profeet zou deze Kristal te vinden zijn in een gebouw met een ovale vorm, met een koepel die geopend kon worden waardoor de Kristal werd blootgesteld aan de zon, maan en sterren op de meest geschikte tijden. De binnenkant van het gebouw was bekleed met een niet geleidend soort metaal of steen, een materiaal wat te vergelijken zou zijn met asbest of bakeliet.

Tuaoi Stone/ Firestone

Cayce noemde deze Kristal de 'Tuaoi Stone, of Firestone', een enorm grote steen, in de lengte cilindrisch, prismatisch in vorm en zeskantig. Bovenop de Kristal zat een beweegbare deksteen, welke werd gebruikt om de binnenkomende stralen te concentreren en deze te leiden naar de verschillende delen van Atlantis. De energie van deze Kristal werd in verschillende perioden van Atlantis voor vele doeleinden gebruikt. Zo'n 50000 jaar geleden werd de Grote Kristal exclusief bediend door de Geïnitieerden, oftewel zij die spiritueel voldoende ontwikkeld waren om een dergelijke onmetelijke bron van kracht te kunnen hanteren.

Het kristal was volgens de slapende profeet een ontwikkeling van prehistorische wijsheid toen men nog begreep dat alle energieën uit het Universum aspecten zijn van één energie en één Geest.

In een latere periode gebruikten de Atlantiërs de energie van de Kristal om het menselijk lichaam te verjongen. Hierdoor waren zij in staat honderden jaren te leven en toch een jong uiterlijk te behouden. Naarmate de techniek zich ontwikkelde werd de Kristal op een steeds meer veelzijdige manier gebruikt. Zo sprak Cayce over energieën, zoals radiogolven, die over Atlantis werden uitgezonden. Deze golven gaven energie aan vliegtuigen en voertuigen die door het land door de lucht en onder de zee kruisten met de snelheid van het geluid. Ook gebouwen werden met behulp van deze energie verlicht en verwarmd.

Volgens Cayce wilden de mensen van Atlantis steeds meer en werd de Kristal overgenomen door Atlantiërs met minder spirituele vermogens. De energie van de Kristal werd op een hogere destructieve frequentie ingesteld; hierdoor werden vulkanen geactiveerd en smolten de bergen. Dit zou uiteindelijk de ondergang van Atlantis en zou deze kracht er verantwoordelijk voor zijn geweest dat de aardas zich heeft gekeerd.

c43afce5c6bb008dc99857068415e61a.jpg

De tempel van Atlantis.

Cayce noemde de tempel van Atlantis 'de tempel van Atlan.' Atlan was een hogepriester – één van de drie die zorgen voor de 'archieven.' Er zouden drie van dergelijke 'Halls of Records' zijn waar identieke informatie op stenen tabletten zijn gevonden, in Egypte, in de Yucatan (Piedras Negras, Gueatamala) en in de tempel in de buurt van Bimini.

A.R.E.

2c29e4d605fac77020071ee1072e383d.jpgThe Association for Research and Enlightenment ( A.R.E.) indertijd opgericht door Edgar Cayce voert expedities uit in een zoektocht naar overblijfselen van het verzonken eiland Atlantis. Hier richt men zich op de uitspraken van Cayce dat Atlantis zich uitstrekte van de Golf van Mexico tot Gibraltar. De focus van A.R.E ligt in het gebied rondom Bemini. Ze hebben het hele gebied middels satelliet in kaart gebracht en zoekt aldaar op verschillende locaties.

Onlangs is er in het gebied weer een bijzondere ontdekking gedaan.

A.R.E. Project 30 mijl ten zuiden van Bemini

b5662f5d15a8b779b89266705b66702f.jpgGreg en Lora Little onderzoeken al 10 jaar het gebied rondom Bemini. Inmiddels hebben ze 25 expedities uitgevoerd in dit gebied. 30 mijl ten zuiden van Bemini hebben ze in 2010 een archeologische vondst gedaan die de Brown ruïnes worden genoemd.

Op 27 oktober 2012 presenteerde Lora Little de laatste vondsten tijdens een A.R.E. conferentie dichtbij Nashville. Ze toonde talloze foto's, films en resultaten van geologische tests van twee verschillende laboratoria.

Zes meter onder het wateroppervlak zijn door expeditieleden van A.R.E. duizenden steenblokken in talloze vormen aangetroffen. Deze stenen wegen naar schatting drie tot vier ton per stuk. Het bouwwerk heeft aan de bovenkant grote platte stenen, als een soort verhoogd platform zoals de top van de piramides van Midden en Zuid-Amerika.

Een aantal kleinere stenen zijn naar boven gehaald en onderzocht door een tweetal laboratoria. De blokken zijn gemaakt van blauwschist. Dit is een gesteente wat onder extreme druk en bij lage temperaturen op een diepte van 35 km wordt gevormd. Door geologische processen worden deze dan naar het aardoppervlak geduwd.

De stenen hebben een blauwe of paarse kleur door het mineraal glaucofaan. Hiernaast bevaten ze kwarts en opaal. Dit gesteente blauwschist komt van nature niet voor in de contrijen rond de Bahama's, zoals dat wel het geval is op Cuba en Jamaica.

Blauwschist werd bijvoorbeeld in Griekenland gebruikt als bouwmateriaal. Op Kreta gebruikte men in 1500 voor christus dit gesteente om woningen en muren mee te bouwen.a9d87c3b7a8d3b6a2dc40bee72448597.jpg

Besluit

Tot op heden wordt verondersteld dat de Bahama's pas rond 500 na Christus bewoond waren; maar wie kan dan verantwoordelijk zijn voor dit bouwwerk waar de duizenden gevonden steenblokken de stille getuigen van zijn? Het gebied aldaar ligt immers al 6000 jaar onder water.. Waar kwamen deze steenblokken vandaan als ze rond de Bahama's van nature niet voorkomen? Zijn dit de restanten van de tempel van Atlantis waar Cayce over sprak?

'As is understood, Life - God - in its essence is Vibration.'

(Reading 281-4; Edgar Cayce)

 

Bronnen

http://www.andrewcollins.com/page/news/browns.htm

http://nl.wikipedia.org/wiki/Edgar_Cayce

http://near-death.com/experiences/cayce11.html

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bimini

http://mountzion144.ning.com/profiles/blogs/edgar-cayce-on-the-great

http://www.edgarcayce.org/are/atlantis.aspx

http://www.soulsofdistortion.nl/dutch/SODA_chapter1.html

http://www.apmagazine.info/index.php?option=com_content&view=article&id=317&Itemid=93

http://apmagazine.info/index.php?option=com_content&view=article&id=191

 

 

16/01/2017 08:35

Reacties (1) 

16/01/2017 08:59
Wow Luus deze staat vol met juist die kleine tussen door teksten die mij ongelofelijk hihi wat een woord trouwens bij dit artikel, maar dus interesseren.
De vrije wil van de mens die uitspraken en toekomstbeelden beïnvloeden en ik ga dit artikel bij mijn favorieten zetten. En ik ga het vaker lezen, er staat zoveel in wat elke keer op een nieuwe wijze gelezen en tot me genomen kan worden, heel interessant. En die wow staat vooral voor dit stukje....nl:

Het kristal was volgens de slapende profeet een ontwikkeling van prehistorische wijsheid toen men nog begreep dat alle energ...
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert