Huiselijk geweld...........nu is het genoeg

Door Aicha1968 gepubliceerd in Samenleving

In elk gezin of relatie is er wel eens ruzie. Dat is heel normaal. Maar wat als er klappen vallen, er dagen wordt gezwegen of je steeds uitgescholden wordt. Of dat je partner je dwingt om seks te hebben of controleert waar je naartoe gaat en met wie je praat. Dit is niet normaal. Toch komt het heel veel voor.

Wat is huiselijk geweld?

e00c53fd13ce84444b952dff83534a57man%20op

Bij huiselijk geweld denken veel mensen aan lichamelijk geweld en mishandeling. Maar ook vernedering, verwaarlozing, seksueel misbruik en financiele uitbuiting zijn vormen van huiselijk geweld. Huiselijk geweld wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Dit kan de eigen partner zijn, een ander gezinslid, iemand uit de familie, een huisvriend of een expartner. Huiselijk geweld komt veel voor en is zeer ingrijpend. Soms is het geweld eenmalig, soms duurt het maanden of zelfs jaren. Vaak is door huiselijk geweld thuis geen veilige plek meer.

3398731feed582262416ec5cb8b51e7b80000kin

Wie kan er mee te maken krijgen?

Iedereen kan te maken krijgen met huiselijk geweld; vrouwen, mannen, kinderen en ouderen. Slachtoffers van huiselijk geweld vinden het vaak moeilijk om er over te praten. Ze schamen zich, zijn bang of ze willen hun partner of familie niet in de problemen brengen. Ze weten vaak niet waar ze hulp kunnen krijgen. Er over praten met vrienden, familie of hulpverleners is meestal de eerste stap om het geweld te stoppen. Ook voor plegers van huiselijk geweld is het niet makkelijk om er over te praten. Zij hebben hulp nodig om het geweld te kunnen stoppen. Buren, familie of vrienden vinden het vaak moeilijk zich te mengen in andermans privé-situatie. Maar simpelweg luisteren naar iemands verhaal kan al een stap in de goede richting zijn.

Feestdagen: meer huiselijk geweld.

Uit cijfers blijkt dat tijdens de feestdagen er meer huiselijk geweld plaatsvindt als op andere tijden in het jaar. Dit komt doordat mensen meer tijd met elkaar doorbrengen in een verplichte setting.
In de opvanghuizen hebben ze te maken met pieken doordat het geweld escaleert rond de feestdagen. De politie meldde ook afgelopen kerstperiode weer opvallen meer geweldsincidenten 'in de relationele sfeer'.

 4750c35f8c2af3e3fdd698eac244ce22tekening


Wat kunt u doen.

Heeft u vragen over huiselijk geweld of wilt u hulp of advies, neem dan contact op met een aanspreekpunt bij u in de buurt. Hier word geluisterd en samen met u wordt er naar een oplossing gezocht.

Eergerelateerd geweld

49af6ccd2837a993c495248494a3daffhuiselij


Eergerelateerd geweld of eerwraak lijkt veel op huiselijk geweld, maar er zijn ook grote verschillen. Bij huiselijk geweld kan geweld zonder specifieke reden gebeuren. Bij eergerelateerd geweld gebeurt dit omdat de pleger vindt dat de ander straf verdient. De persoon die mishandeld (of soms gedood) wordt ‘verdient’ straf omdat hij of zij de eer van de ander of van de familie heeft geschonden. Daarom moet de eer worden gezuiverd.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Iedereen die werkt met kinderen of volwassenen, moet werken met een meldcode. Een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is bedoeld voor professionals. Het is een stappenplan dat zij kunnen gebruiken als ze vermoedens van mishandeling hebben.

Veel beroepsgroepen hebben wel een meldcode, maar deze wordt niet genoeg gebruikt. Onderzoek wijst uit dat hulp- en zorgverleners en leraren die met een meldcode werken 3 keer zo vaak ingrijpen als collega’s waar zo’n code niet voorhanden is.

Meldcode verplichten

Het gebruik van een meldcode heeft effect. Daarom gaat de overheid dit verplichten.
Organisaties en professionals in zeven sectoren moeten dan een meldcode hebben én het gebruik ervan stimuleren.
Een meldcode wordt verplicht voor organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in de volgende sectoren:

gezondheidszorg
onderwijs
kinderopvang
maatschappelijke ondersteuning
jeugdzorg
justitie
politie
De wet wordt gemaakt door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Veiligheid en Justitie.

Voor wie hulp zoekt!

 

 

 

 

 

   

 

 

12/01/2017 08:12

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert