De Mongolen - de machtigste nomaden

Door Aicha1968 gepubliceerd in Geschiedenis

Onstuimige Mongoolse nomaden richtten vroeg in de 13de eeuw verwoestingen aan in China, het Midden-Oosten en Europa

  45de8a047dc6ede7231f0909ad56c3bfendhYXJk

Oude wereld

Al heel vroeg in de geschiedenis werden de permanent gevestigde agrarische beschavingen van de Oude Wereld bedreigd door volkeren met een heel andere manier van leven, namelijk door nomadische herder. Deze volkeren leefden van hun grazende kuddes dieren en trokken van weidegebied naar weidegebied. Ze waren altijd onderweg, dus waren ze afhankelijk van hun rijdieren. In Noord-Afrika en Arabië waren dit kamelen.

66b48af35b7a3e54fdf15aff3da8a918bW9uZ29v

Op de grote grasvlakten (steppen) van Eurazië, die zich helemaal uitstrekten van oostelijk Rusland tot Hongarije, werden ook wel paarden gebruikt. Doordat de nomaden hun leven voor het grootste deel in het zadel doorbrachten, waren het voortreffelijke ruiters. De mobiliteit maakte hen tot geduchte vijanden van de strijdkrachten van permanent gevestigde beschavingen.

Chinese afbeelding van een Mongoolse ruiter. De gedrongen paardjes waren cruciaal voor het Mongoolse succes omdat ze sterk en zeer mobiel waren.

Hoewel er lange periodes waren met vreedzame handelscontacten, kwamen conflicten veelvuldig voor. Door hun nomadenbestaan waren ze immers ook gedoemd tot een bestaan als krijger. Nomaden hadden een enorme invloed op de loop van de geschiedenis, van de Parthen die de Romeinse legioenen bestookten tot de op kamelen rijdende Arabieren die uit naam van de Islam oorlog voerden vanuit de woestijn.

Als je kijkt naar het aantal steden dat ze plunderden en de landen die ze veroverden, waren de Mongolen de machtigste nomaden.
Het thuisland van deze veefokkers lag ten noorden van het huidige Mongolië. Ze maakten gebruik van hun schapen, geiten en paarden om in hun eigen basisbehoefte te voorzien. 

b37242925ffe0da400d9b98c254b9fcdeXVydC5q

Vlees, kaas en wrongel dienden als voedsel, wol en huiden werden gebruikt als kleding, en vilt (gemaakt van wol) diende om het raamwerk van de draagbare Mongoolse tenten (yoerten) mee te bedekken.

De Mongoolse tent, de yoert, wordt tegenwoordig nog gebruikt in Afghanistan. Ze is gemaakt van een houten frame waarover vettig vilt wordt gespannen. Door haar vorm kan de yoert harde wind doorstaan

 

De Mongolen waren verdeeld in stammen en de leiders daarvan kozen een kan of heerser. Aan deze situatie kwam een einde toen Temoedsjin aan de macht kwam. Hij was de zoon van een Mongoolse leider die werd gedood toen Temoedsjin nog een kind was. De gevaren uit zijn jeugd maakten hem meedogenloos en vastbesloten en geleidelijk schakelde hij al zijn vijanden uit. Hij verenigde de Mongoolse maatschappij en stichtte een zeer loyaal en gedisciplineerd leger. In 1206 werd hij uitgeroepen tot Djenghis Kan: ‘heerser van de wereld’.

Vuur en zwaard

22f7e834551fbb0f6ea55b04889e8eb1RGplbmdo

In de daaropvolgende 20 jaar viel Djenghis Kan Noord-China binnen en veroverde en plunderde Peking, de Chinese hoofdstad. De steppekoninkrijken meer naar het westen werden verslagen en ingelijfd in het zich snel uitbreidende Mongoolse rijk Tijdens een verkenningsexpeditie trokken de Mongolen de Kaukasus over. Deze eindigde met de vernietiging van onder meer Russische legers die tegen hen waren ingezet. Toen begon Djenghis Kan zijn meest spectaculaire en succesvolle veldtocht. De beroemde steden Boechara en Samarkand werden geplunderd en tijdens daaropvolgende veldtochten werd het sultanaat Khwarizm volledig vernietigd door de Mongolen. Ze moordden de bevolking van belangrijke steden als Merv uit en drongen al vechtende helemaal door tot aan de Indus. De door hen aangerichte verwoestingen waren verschrikkelijk en sommige gebieden hadden eeuwen nodig om zich te herstellen.

Erfenis van de Kan

In 1224 werd Djenghis Kan teruggeroepen uit India om een opstand in Mongolië te onderdrukken. Hij stierf in 1227, nog voordat hij zijn veroveringstochten kon voortzetten. Behalve een enorm rijk liet hij zijn opvolgers een wetboek na en een bestuur met bekwame ambtenaren die in dienst waren genomen ongeacht hun ras of godsdienst. Hiermee begon hij een traditie waardoor de Mongoolse heerschappij zich eeuwenlang kon handhaven. Hij bedacht ook een communicatiesysteem waarbij gebruik wed gemaakt van stations voor postpaarden die zich op regelmatige afstand van elkaar bevonden.
De opvolger van Djenghis Kan, zijn zoon Oegatai, breidde het rijk verder uit. Hij liet in Mongolië een hoofdstad bouwen (karakoroem), voltooide de verovering van Noord-China en drong tot diep in Europa door, waarbij hij de Russische prinsdommen veroverde en de Poolse, Duitse en Hongaarse legers vernietigde.Vanwege de plotselinge dood van Oegatai trokken de Mongolen zich terug. Alleen hierdoor bleef West-Europa gespaard voor een Mongoolse aanval.

      94b660f416bf40450fad41638c7af988_medium.

De gouden eeuw van de Mongoolse macht: grondgebied en invloedssferen van 1209-1405

Er volgde een lange periode zonder heerser. De uiteindelijke opvolger van Oegatai, Mangoe, Richtte zijn aandacht niet langer op Europa. In 1258 wierp Mangoe’s broer, Hoelagoe, het verzwakte kalifaat van de Abbasiden omver en plunderde Bagdad. De Mongoolse heerschappij in het Midden-Oosten bereikt nu haar meest westelijke grens. Verder aanvallen op Syrië werden afgeslagen door de Egyptische Mammelukken. Mangoe zelf viel Zuid-China binnen, waarvan de verovering na zijn dood in 1259 werd voltooid door zijn broer en opvolger, Koeblai Kan.
Tegen deze tijd begon het Mongoolse rijk uiteen te vallen in een aantal grote, onafhankelijke kanaten. Als Groot-kan behield Koeblai nog wel wat gezag over deze kanaten, maar zijn echte machtsbasis lag in China. Daar stichtte hij een keizerlijke dynastie, de Yuan, die duurde tot 1368. Hoelagoe stichtte de machtige Ilkandynastie, waaronder  de Perzische cultuur opbloeide. Andere machtige Mongoolse staten waren onder andere de Gouden Horde van Rusland (horde betekent oorspronkelijk kampement) en een Centraalaziatisch kanaat. 

d7c18718502a444a1a88227b0915de84dGltdXIu

De laatste bracht aan het eind van de 14de eeuw een schijnbaar onbedwingbare veroveraar voort, Timoer Lenk, die een spoor van spectaculaire vernietigingen naliet,
Van de grote kanaten bestond alleen de Gouden Horde tot in de 15de eeuw voort. Baboer, een afstammeling van Timoer, stichtte de Mogol-dynastie in India. Deze heeft lang voortbestaan. Tot aan de 20ste  speelden ook minde belangrijke kanaten een rol in de geschiedenis.

 

Voordelen voor Europa

Ondanks de door de Mongolen aangerichte verwoestingen had hun geschiedenis gunstige gevolgen, met name voor Europa. Het bestaan van een groot , goed georganiseerd Euraziatisch rijk waarbinnen men veilig kon reizen, verbeterde in hoge mate de communicatie tussen het Westen en Oosten. 

9c41f284776f06b72aab705c9fdcde86TWFyY29f

Het gevolg was dat de beroemdste middeleeuwse Europese ontdekkingsreiziger Marco Polo zijn grote reizen in de late 13de eeuw door Mongools grondgebied kon maken en dienst nam onder Koeblai Kan. Door Marco Polo en anderen konden goederen en ideeën die cruciaal waren voor de ontwikkeling van de Europese beschaving, het Westen bereiken. Dat gold bijvoorbeeld voor de Chinese uitvinding van het buskruit en voor de boekdrukkunst
 

11/01/2017 23:50

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert