Mangroven en koraalriffen

Door Aicha1968 gepubliceerd in Dieren en natuur
9c7e17a1319b69858d38788cba235789_medium.

Twee belangrijke ecosystemen langs de tropische en subtropische kusten worden bedreigd. Het eerste is het mangrovebos, dat overvloedig groeit in modderig water. Het tweede is de koraalrif, die gedijt in helder, warm water op ondiepe zeebodems.

Mangroven

Mangrovebossen, die de toepasselijke bijnaam ‘bossen op stelten’ hebben gekregen, gedijen in water waar te veel zand voorkomt voor het overleven van koralen. De voedingsstoffen in het water en de natuurlijke afvalprodukten (zoals rottende boombladeren) bieden voedsel aan plankton, dat op zijn beurt wordt gegeten door schaal- en weekdieren en vissen.

Mangrovebossen kunnen worden omschreven als de kraamkamers van de visstand, maar zij bieden ook gelegenheid tot nestelen voor vogels en zijn een schuilplaats aan talrijke zoogdieren. De Sundarbans (in de Gangesdelta van Bangladesh en Noordoost-India) is een van de laatste toevluchtsoorden van de zeldzame Bengaalse tijger.

Bedreigde mangroven

Mangroven hebben handelswaarde en zijn gedurende de afgelopen decennia grootschalig vernietigd. Bomen worden omgezaagd om te worden gereduceerd tot houtsnippers, tot houtskool om te dienen als brandstof en tot timmerhout, Veel gebieden zijn geruimd om plaats te maken voor viskwekerijen, of drooggelegd voor de rijstteelt. Op sommige plaatsen beïnvloeden waterkeringen ter voorkoming van overstromingen de toestroom van water naar de kust, ontbossing langs de bovenloop van rivieren en te intensieve landbouw in het achterland.

Andere bedreigingen vormen olieverontreiniging, pesticiden op landbouwgronden, ongezuiverd rioolwater en industriële lozingen. Deze belanden rechtstreeks in het kustwater of worden aangevoerd door rivieren.

760d9c4981f740069fa13f1243939625_medium.Mangrovebossen gedijen in ondiep zilt of brak water in de buurt van rivierdelta's. Zij bedekken wereldwijd zo'n 250.000 km2 kustlijn.

Het behoud

Mangrovebossen verdwijnen in alarmerend tempo. Deskundigen schatten bijvoorbeeld dat het oppervlak op de Filippijnen in de laatste 70 jaar van 5000 tot 380 km2 is geslonken. Mangrovebossen fungeren als barrière, temperen de kracht van verwoestende stormen en filteren verontreinigingen die anders het kustwater zouden vervuilen. De mens begint in toenemende mate het belang van de mangrovewouden in te zien. Langs verschillende laaggelegen kuststroken zijn herplantingsprogramma’s uitgevoerd, zoals in Zuid-Florida rond het bedreigde National Park the Everglades. Elders worden nationale parken en reservaten ingericht om de mangrovebossen te beschermen. Zorgvuldig beheer van mangrovemoerassen kan ook tot grote vis- en schaaldiervangsten leiden, waardoor zij net zo produktief zijn als de beste landbouwgrond.

96c9273e0c15f53fcb9307c173182cc9_medium.        De modder die zich rond de wortels van de mangroveboom verzamelt bevat niet de zuurstof die essentieel is voor een gezonde groei, dus wanneer de wortels worden bedekt kan de boom niet 'ademen'. Daardoor heeft de boom pneumatoforen (ademende wortels) ontwikkeld, die boven de modder uitsteken en geen water maar wel gassen doorlaten.

Koraalriffen

a410878afe835f6dfc87def8294d2420_medium. 53d5d7f84285e48527b7014940407b4d_medium.Het Great Barrier Reef in Australië, is beschermd net als het National Park op de Maagdeneilanden in het Caribisch gebied. De helft van de landen met koraalriffen heeft echter nog altijd geen beschermende maatregelen genomen.

Koraalriffen behoren tot de meest complexe en kwetsbare leefomgevingen ter wereld. Niettemin zijn het bijzonder oude ecosystemen, sommige in rotsen ontdekte sporen zijn wel 500 miljoen jaar oud. Koraalriffen bestaan exoskeletten (beschermende omhulsels) van poliepen, dat zijn weekdieren met stekende tentakels. Koralen gedijen in helder, ondiep en warm water langs tropische en subtropische kusten. Ook vormt het talrijke eilanden in de Stille Oceaan, waar zich enorme lagen hebben afgezet op de topbergen (oude vulkanische eilanden). Wereldwijd bedraagt de oppervlakte aan koraalriffen ongeveer 600.000km2. Evenals de mangrovebossen zijn zij belangrijk als kraamkamer voor vele vissoorten, en ze fungeren tevens als buffers tegen de op de kust beukende golven.

ebfa8b8437ba8b2ff05ca8f3dfe9e6a9_medium.

Koraalriffen kennen zo’n grote verscheidenheid aan flora en fauna, dat zij vaak de ‘regenwouden van de oceaan’ worden genoemd. Net als het dieren- en plantenleven in het tropisch regenwoud verschaffen sommige koraalsoorten waardevolle medicijnen. Zo is een uit zakpijpen vervaardigd geneesmiddel breed inzetbaar tegen een aantal virussen, terwijl een samenstelling die het koraal beschermt tegen zonlicht bij mensen huidkanker tegengaat.

Natuurlijke vijanden

Veranderingen in de natuurlijke omstandigheden, bijvoorbeeld door een zware wervelstorm, kunnen langdurige schade aanrichten. Koraalriffen zijn ook gevoelig voor andere natuurlijke bedreigingen, zoals de periodieke bevolkingsexplosies van de doornenkroonzeester, die zich met koraal voedt.b86f20b95617a74ea028fde201468bdf_medium.    In het begin van de jaren tachtig richtten deze roofdieren verwoestingen aan op het Great Barrier Reef in Australië. Na zulke natuurrampen herstelt het koraal zich, zij het in zeer traag tempo.

Bedreiging door de mens

Natuurlijk is er ook nog de bedreiging door de mens met zijn activiteiten. Bodemerosie op het land en de vernietiging van mangrovebossen langs de kust maakt het water boven de koraalriffen modderig, en smoort zo de poliepen. Olieverontreiniging (Iraans-Iraakse oorlog en de Golfoorlog), afvalwater, industriële verontreiniging en baggeren langs de kust zijn andere bedreigingen. Bovendien richt het gebruik van explosieven om vissen in de koraalzeeën te doden zware schade aan.5a4b72e60250b1eed765bed7cdd810b3_medium.    Ook de toeristenstroom die het koraalrif aantrekt maakt het voortbestaan moeilijker. Infrastructurele ontwikkelingen aan de kust, met name gericht op toeristische voorzieningen, kunnen het zeewater vertroebelen en vervuilen. Sommige bezoekers beschadigen het koraal tevens door er stukken van mee te nemen, terwijl het in sommige streken dient als bouwmateriaal of het wordt verbrand om kalk te winnen.

80f6822ced1715c254cdd08c7cd6f293_medium.

Degeneratie in de vorm van het verbleken van het koraal, kan te maken hebben met het broeikaseffect. Verbleking treedt op als het watertemperatuur stijgt en de koraalpoliepen de wieren afstoten die hen van suikers en zuurstof, maar ook van hun schitterende kleuren voorzien. Als dit gebeurt wordt het koraal wit en groeit het niet langer.

 

11/01/2017 21:47

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert