Een private stichting .. lijkt het iets voor jou?

Door Chrisrik gepubliceerd in Kennis en weetjes

België  -  januari 2013

d5316bfe41b231ad89e2ee9ad1f6ea4c.jpg

Het TV journaal en alle kranten brengen het uit :

  • “Koningin Fabiola brengt haar vermogen, opgebouwd met belastinggeld, in een private stichting onder zodat haar neven en nichten tegen een gunstig tarief kunnen erven.”
  • “Fabiola kreeg sinds de dood van haar man in 1993 ongeveer 27 miljoen euro aan dotaties. Ze erfde ook miljoenen van haar man en heeft tal van bezittingen. Hoe rijk ze echt is, weet niemand.”
  • “Koningin Fabiola (84), weduwe van koning Boudewijn, heeft de private stichting ‘Fons Pereos' in het leven geroepen om een regeling uit te werken voor haar erfenis. De stichting mag het geld voor vier doelen gebruiken, zoals het promoten van historische en culturele werken waarvoor het koningspaar zich altijd heeft ingezet en het steunen van katholieke instellingen, in de vorm van retraites voor getrouwde koppels of cursussen ter voorbereiding van het doopsel of het vormsel.

Het belangrijkste goede doel van de stichting is evenwel haar eigen familie, in dit geval haar biologische neven en nichten van Spaanse adel.

Wijlen koning Boudewijn en Fabiola hebben geen kinderen. Zonder erfgenamen zouden de successierechten op haar fortuin oplopen tot 70 procent. De stichting "Fons Pereos" moet haar helpen daaraan te ontkomen.

9ffe05f5b93787755e491fe13e34ae91.jpg

En wij, Belgen maar belastinggeld betalen! Iedereen sprak er schande over. Mensen werden opstandig en Fabiola voelde het warm worden onder haar voeten.

Na een tijd beloofde Fabiola dat de stichting zou ontbonden worden.

 

88940ef7734c49ac1b62019c00bd012d.jpg

 

Nu de commotie rond deze ontbinding wat geluwd is, vroeg men zich af of ook u baat hebt bij een stichting én hoe dat werkt. De Heer notaris, docent KU Leuven en HUB-EHSAL  - Eric Spruyt - antwoordt op deze vraag.

817f08c18a22abf356af7ca1c706231f.jpg

Met dank aan het ‘maandblad Plus’ publiceer ik wat bovengenoemde Heer Spruyt ons te vertellen heeft.

Een private stichting kan nuttig zijn bij successieplanning. U kunt er over de dood heen een patrimonium met een concreet (belangloos) doel mee afzonderen.

Hoe oprichten?

Om een stichting op te richten is een authentieke akte nodig. Of u kunt opteren om de stichting tot stand te laten komen op uw sterfdag via uw testament. Ook dat testament moet door een notaris worden opgesteld.

Hoe rijk moet u zijn?

Er is geen minimumvermogen vereist om een stichting op te richten. In theorie speelt de omvang van uw vermogen dus geen rol. De stichting kan interessant zijn als u geen directe erfgenamen hebt, gezien de hoge successierechten die bijvoorbeeld uw neven en nichten bij een ‘normale’ erfenis verschuldigd zijn. in Brussel betalen ze op een schijf van 0 tot 50.000 euro meteen al 35% en op de schijf van 50.000 tot 100.000 euro de volle 50%.

Anderzijds zijn aan het oprichten van een stichting ook kosten verbonden. Zo moet u, los van schenkingsrechten die worden betaald op het aanvangsvermogen, ook oprichtingskosten (1000 tot 1500 euro) betalen. Bovendien moet de stichting een boekhouder inschakelen en verder elk jaar een bijzondere taks van 0,17% op het geheel van de bezittingen betalen. Het moet dus al de moeite lonen.

Voor welk doel?

Een private stichting moet een belangeloos doel hebben maar dat hoeft niet publiek te zijn. Zo mag u als doel formuleren : een kunstcollectie bewaren op de opvoeding, studies, stages van neven en nichten bekostigen, of algemener, hun welzijn. U kunt ook stipuleren dat, onder goedkeuring van het bestuur van de stichting, de neef of nicht een som krijgt als hij/zij een eigen zaak opstart.

Het doel respecteren

Wat u afzondert in een stichting is werkelijk een doelgebonden vermogen met een zeer concrete bestemming. De begunstigden mogen het geld dus niet voor iets anders gebruiken. Maar het grote voordeel is dat ze geen schenkings- of successierechten betalen op de uitkeringen.

Wie controleert dit?

Dat is in eerste instantie de taak van de raad van beheer. Verder is er controle van de rechtbank die de stichting kan ontbinden als haar vermogen of de inkomsten daaruit voor andere doeleinden worden aangewend dan waarvoor ze is opgericht.

a2eda503eea555ad474a784902f74c6b.jpg

Waarom zou het wel/niet doen

NIET:

  • als u zelf reservataire erfgenamen hebt (kinderen, echtgenoot, ouders), kan het maar voor een (klein) deel van uw vermogen.
  • er zijn verplichte (relatief beperkte) notariskosten mee gemoeid
  • de stichting moet een boekhouding voeren
  • een ontbinding van de stichting kan enkel door de rechter

WEL :

  • als u geen reservataire erfgenamen hebt
  • uw erfgenamen besparen een pak successierechten en u maakt zichzelf onsterfelijk voor een goed doel

tot hier de Heer Spruyt aan het woord.

a986bd0b328fb40707d2492733ccc906.jpg

http://plusmagazine.knack.be/nl/1-plusmagazine.htm

 

Lees ook het artikel van Claire001 :

http://plazilla.com/koningin-fabiola-ligt-de-belgische-staat-op-en-heeft-geen-commentaar

10/01/2017 18:00

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert