Frankrijk gaat misschien als eerste West-Europese land ontploffen

Door Leonardo gepubliceerd in Nieuws en politiek

 

            a54d0411efae96a1820d9f52d00be96e_medium.                                                       Parijs.

 

Frankrijk gaat misschien als eerste West-Europese land ontploffen.

 

Ontploffingsgevaar; dat zou eigenlijk op grote borden bij de Franse grenzen moeten staan.  Want dat dit gevaar reëel is blijk wel uit de laatste cijfers met betrekking tot het aantal moslims welke thans in het land verblijven. Volgens verschillende bronnen zou dat aantal thans in enkele grote steden reeds tussen de twintig en dertig procent van de bevolking zweven. Met andere woorden: In sommige plaatsen en delen van het land is zowat een derde van de Franse bevolking thans moslim.  Goed voorbeeld hiervan zijn de steden Nice en Marseille. Waarbij direct kan worden aangetekend dat het overgrote deel van die moslimbevolking uit hun voormalige Noord-Afrikaanse wingewesten afkomstig is.  Zo krijgen de Fransen uiteindelijk na eeuwen van kolonialisatie in Afrika thans wel flink de deksel op de neus terwijl door hun zitting in de Europese Unie de mogelijkheden om die economische vluchtelingenstroom uit Afrika te keren gering zijn. Laten we de werkelijke situatie, die veel ernstiger is dan wij in de Benelux denken,  nu eens wat nader bekijken.

Hele voorsteden van Parijs ( de zogenaamde banlieuˈs ) zijn reeds verandert in een tweede Marokko, Tunesië of Algerije.  Het percentage autochtone Fransen  dat er nog woont wordt al rap vanzelf kleiner. Dat komt uiteraard gewoon onder druk van de meerderheid van de moslimbevolking in zo een wijk. Veel voormalige autochtone Franse bewoners van die banlieuˈs proberen  thans massaal aan woonruimte te komen op grotere afstand van de stad. Maar dat is niet zo eenvoudig als het lijkt ondanks veel leegstaande woningen.  De waarde van woningen rond Parijs en andere grote Franse steden zijn onder druk van de veranderde situaties gruwelijk in prijs gestegen, terwijl veel van de weggepeste Franse inwoners van de Parijse voorsteden zelf niet over voldoende deviezen beschikken om een dure woning in het buitengebied te kunnen kopen.  Deze situatie is overigens niet uniek voor Parijs, doch doet zich eveneens voor in de meeste grote steden in Frankrijk. De - en masse – binnenstromende moslimhordes nemen veelal gelijk, gesteund door de o, zo brave en domme linkse Franse regering, onmiddellijk de goedkopere huurwoningen in.  Door de veelheid van buitenlanders die rap zo een wijk overspoelen blijft er voor de in de steek gelaten autochtone Franse bevolking  in  die banlieuˈs slechts een weg open en dat is: snel hier vertrekken.

En als men nu nog eens een flinke economische bijdrage in landsbelang van die moslimhorde zou krijgen, dan zou de pijn misschien wat minder scherp zijn.  Doch dat alleen al te denken is je zelf overgeven aan een illusie.  Want het overgrote merendeel van die zogenaamde Franse moslim medeburgers is na een verblijf  van twee jaar op staatskosten nog steeds niet aan het werk. Tenzij je natuurlijk de uitoefening van alle mogelijke criminele activiteiten zoals, roofovervallen, vrouwenhandel en drugshandel, als een bijdrage voor je landseconomie ziet. En Europa, met Frankrijk en Duitsland in het bijzonder willen nog steeds de realiteit niet onder ogen zien en sluiten de ogen voor de toenemende excessen.   

‘Na mij en de zondvloed,’schijnt koning Lodewijk de veertiende ooit hebben gezegd met betrekking tot een moeilijk oplosbare situatie. Woorden die ook thans nog kennelijk vat hebben op de Franse landsbestuurders van de afgelopen  jaren.

Maar wie zijn oor in het Franse land te luisteren legt hoort dat het tot voorkort, nog zachte geruis van onvrede, thans steeds luider en bedreigender onder de autochtone Franse bevolking aanzwellen. Het lijkt een bom te worden. Een enorme bom met een eveneens enorme reikwijdte. Een bom die steeds meer opzwelt en eerdaags op barsten staat is de gedachte van uw schrijver. En wie weet waar dat op gaat uitdraaien. Want laten we niet vergeten dat er onder de Fransen een mega hoeveelheid aan wapens in omloop is. Meer als in welk ander land in West-Europa onder de bevolking.  Wapens die bestaan uit alle mogelijke soorten zeer moderne jachtgeweren tot soms aan eveneens zeer moderne militaire wapens toe. Als de instroom van  vooral zogenaamde vluchtelingen uit Afrika niet snel stopt vrees ik dat het in verschillende Franse steden wel eens op bijltjesdag kan gaan uitlopen.  En ik vrees dat het in de loop der jaren al zeer uitgedunde Franse politionele apparaat  die explosie van burgergeweld vermoedelijk niet zal kunnen keren.  Komt bij dat de Fransen straks met een zeer grote waarschijnlijkheid extreem rechts zullen stemmen. Voornamelijk in de hoop dat Marina Le Pen met haar trawanten iets kan doen aan die gruwelijk snelle verpaupering van het Franse socialeleven. Zij is thans de laatste hoop van de Fransen.  Want als het Marina Le Pen niet zal lukken die moslimhorden uit Noord-Afrika tot staan te brengen vrees ik dat Frankrijk, als eerste West-Europees land, onder druk van die vijfde colonne van moslims gaat ontploffen waarmee het leed niet te overzien zal zijn en einde der Europese Unie heel erg rap in zicht is.

 

©  Leonardo, 4 januari 2017

 

Stap over naar Essent

Help deze website en onze schrijvers, stap over naar Essent als energieleverancier.
04/01/2017 02:13

Reacties (23) 

4
04/01/2017 22:45
Ik voel e als schrijver niet geroepen om oplossingen voor welk probleem dan ook aan te dragen. Daar is de politiek voor. En; hoe meer men over dit soort onderwerpen schrijft hoe meer het gelezen zal worden en de lezers wakker houden.
04/01/2017 19:45
Je artikel is geweldig, zonder meer ... maar het is ook de zoveelste waarin wel alles wordt benoemd wat er is, maar waarin ik ook niks realistisch lees over hoe het aan te pakken.
De problemen benoemen, ja dat kunnen we allemaal ... heb daar ook al een reeks artikelen aan gespendeerd, maar het gaat volgens mij om het zoeken naar normale oplossingen. Zo die er zijn.

Ik heb al diverse keren aangegeven dat de Afrikaanse instroom gestopt moet worden door op de stranden van Libië safespots te creëren en met militaire middelen te beschermen en dan samen met de Noord-Afrikaanse r...
1
04/01/2017 15:28
goed artikel, hoop niet dat dit gebeurt, maar is wel aan te nemen.
1
04/01/2017 10:09
'En Europa, met Frankrijk en Duitsland in het bijzonder willen nog steeds de realiteit niet onder ogen zien en sluiten de ogen voor de toenemende excessen.'

Die 10 procent: laat me niet lachen. De EU weet inderdaad donders goed dat het percentage heel wat hoger ligt... de slappe 'leiding' van de EU gecombineerd met de slappe burgers die op het internet wel hun frustraties blootleggen maar het toch allemaal maar laten begaan betekent meteen het einde. Ik ben heel benieuwd of uiteindelijk de burgers tot actie gaan overgaan.

Candice tegen Ktje
04/01/2017 19:31
Die slappe burgers .... dat zijn wij hier op Tallsay ook allemaal. Niemand hier is bereid te vechten.

Heb wel eens voorstellen gedaan over wat zou kunnen werken, maar dat zal dan ook ten koste gaan van het leven van militairen. Het is de enige oplossing, want dan pak je dat spul dáár aan en kun je dáár de boel veranderen en dus de instroom stoppen. En dan kun je ondertussen werken aan oplossingen in de diverse Europese landen.
2
Ktje tegen Candice
04/01/2017 21:14
Onze 'leiders' worden genoeg betaald voor hun job - die ze inzake veiligheid en eerlijkheid gewoon verzaken. Wij hier allemaal op Tallsay (geen enkele uitzondering) zijn niet bereid om te vechten, nogal logisch... ik bedoelde actie in de vorm van de regering lik op stuk geven.
Candice tegen Ktje
04/01/2017 22:06
Hoezo verzaken ze hun job? Er zijn ook vorig jaar heel wat aanslagen voorkomen. Daar heeft niemand het over.

En over dat vechten ,,, daar hebben we het al eens over gehad, want ik denk daar anders over,

Ik bedoelde met niet bereid om te vechten, dat er wel allemaal grote praatjes is over wat er allemaal gebeurd, maar ik kwam een paar keer met een idee - van wat volgens mij zou kunnen werken - maar niemand was bereid om onze militairen te laten vechten. Je zal het daar in Afrika moeten doen, anders stopt de instroom niet en over het hoe in eigen land aan te pakken ... ...
3
04/01/2017 08:27
Dit is werkelijk een artikel dat stemt tot nadenken!!!
Wij gaan het misschien niet meer meemaken, maar in wat soort wereld zullen onze kinderen en vooral de kleinkinderen opgroeien :-(
04/01/2017 08:38
Dat laatste ... dat wil je gewoon niet weten, tenzij de mens zichzelf opnieuw uit weet te vinden als zijnde een mens.
1
04/01/2017 08:44
In de Midi Libre stond een paar maanden geleden een verhaal van een deskundige. Die schrijver schreef dat de verwachting is dat rond het jaar 2050 Frankrijk als seculiere natie heeft opgehouden te bestaan. Het land zou dan, uitgaande van de hoeveelheid immigranten dat thans dagelijks het land binnenkomt, door moslims (kunnen) zijn overgenomen...
1
04/01/2017 07:35
het enige dat ontbeekt is de bekende vonk in het kruitvat..
2
04/01/2017 07:09
P.s.
Waarom zijn er zoveel wapens in Frankrijk? Is er een ander soort wapenwet daar of hebben we het dan over illegaal wapenbezit?
2
04/01/2017 08:35
Frankrijk kent een andere wapenwet dan de meeste E.U. landen. In de campagne heeft vrijwel elke Fransman een vuurwapen. Al dan niet een jachtgeweer. Zo een vergunning om een jachtgeweer te hebben is in Frankrijk heel eenvoudig te verkrijgen.
1
04/01/2017 08:37
Dat zal ook best wel te maken hebben met het feit dat Frankrijk meer wilde dieren kent volgens mij.
1
04/01/2017 08:53
Sinds de grote revolutie staat er in de Franse grondwet dat de jacht niet meer een privilege is van de adel, doch dat elke Fransman het recht heeft op de jacht in eigen land.
04/01/2017 09:14
Bedoel maar.
Copyright © 2016 Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden. Tallsay.com is onderdeel van Plazilla Ltd.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert