Wat is orgaandonatie: orgaandonor worden ja of nee en voorwaarden donorregistratie

Door Jos gepubliceerd in De samenleving

Lees hier veel informatie over orgaandonatie en over het wel of niet worden van orgaandonor en hoe men deze belangrijke keuze kan laten registreren. 

3c859164da3876df6bdfcb288443dbf9.jpg

Orgaandonatie: orgaandonor worden ja of nee en voorwaarden donorregistratie

Orgaandonatie is voor velen een gevoelig onderwerp, de cijfers wijzen uit dat zeer velen positief staan tegenover orgaandonatie en toch kampt Nederland met een flink tekort aan orgaandonoren. Slechts 5,6 miljoen mensen hebben hun keuze laten registreren waarvan 3,3 miljoen donor willen zijn, dat betekend dat er nog steeds 7,5 miljoen Nederlanders zijn die hun keuze niet hebben laten registreren.

Als men zich als donor laat registreren is de kans slechts klein dat de organen ook werkelijk gebruikt gaan worden, omdat niet aan alle voorwaarden is voldaan. De kans dat men zelf of één van de gezinsleden een donororgaan nodig heeft is vele malen groter dan de kans dat men ooit een orgaan afstaat. Ieder jaar sterven er plusminus 600 geschikte orgaandonoren op de intensive care afdelingen van ziekenhuizen.

Gemiddeld worden jaarlijks hiervan slechts 200 organen daadwerkelijk gebruikt omdat ze staan geregistreerd of omdat de nabestaanden na hun dood hier toestemming voor geven. 200 daadwerkelijk gebruikte organen is veel te weinig voor de 1300 mensen die op de wachtlijst staan voor een donororgaan. De gemiddelde wachttijd is dan ook viereneenhalf jaar. Door het tekort aan geschikte donororganen overlijden er in Nederland jaarlijks zo'n 140 mensen waarvoor een donororgaan te laat komt.

13d869eb398c05dff8d898ba03e2b314.jpg

Welke organen en weefsels zijn geschikt voor transplantatie 

Men kan niet alle organen en weefsels uit ons lichaam gebruiken voor transplantatie, hieronder de organen en weefsels die wel geschikt zijn:

 • hart
 • nieren
 • longen
 • lever
 • alvleesklier
 • dunne darm

Weefsels die geschikt zijn voor transplantatie:

 • huid
 • hoornvliezen
 • bloedvaten
 • botten
 • hartkleppen

Voorwaarden die gelden voor een orgaandonor en voor orgaandonatie 

Iedereen kan in principe orgaandonor worden ongeacht of men oud, jong, gezond of ziek is. Pas nadat men is overleden wordt door een dokter vastgesteld of een orgaan of weefsels aan de eisen voor transplantatie voldoet. Longen van rokers bijvoorbeeld zijn niet geschikt voor transplantatie, maar misschien wel het hart, de nieren of de botten. Een voorwaarde voor orgaandonatie is dat men alleen organen en weefsels gebruikt van iemand die is overleden op de intensive care afdeling van een ziekenhuis. En de overleden persoon moet door de medische stand hersendood worden verklaard, voor men gebruik gaat maken van geregistreerde geschikte organen.

b60690b17579f770de521096eeca8d6b.jpg

Orgaandonatie en hersendood 

Als men geregistreerd staat als orgaandonor en men is overleden op een intensive care afdeling van een willekeurig ziekenhuis moet nog aan een derde voorwaarde worden voldaan voor men gaat bepalen of bepaalde organen geschikt zijn voor transplantatie men moet door de medische stand hersendood worden verklaard. Wat bedoelt men als men de term hersendood gebruikt? Hersendood is onomkeerbaar, door middel van verschillende tests zoals bijvoorbeeld een EEG kan worden vastgesteld dat de hersens onherstelbaar zijn beschadigd. De hersens zijn dan gestopt met alle activiteiten zoals, bewustzijn, denken en waarneming en ook alle lichaamsfuncties zoals de bloeddruk, de lichaamstemperatuur en de ademhaling worden niet langer door de hersenen geregeld. Leven is dan onmogelijk, zodra men de beademingsmachine stopt, stopt het hart acuut en als gevolg daarvan ook alle belangrijke organen. Men kan organen en weefsels van personen die hersendood zijn verklaard verschillende uren tot maximaal een dag goed houden door ze door middel van een beademingsapparaat van zuurstof te voorzien.

Orgaandonatie en de organisatie Eurotransplant 

Eurotransplant is een internationale organisatie waarbij de volgende landen zijn aangesloten: Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk en Slovenië. Eurotransplant regelt de verdeling van de ter beschikking zijnde donororganen, men kan dus niet zelf bepalen aan wie men een orgaan afstaat. Het orgaan moet geschikt zijn voor de persoon die het krijgt hiervoor zijn verschillende onderzoeken noodzakelijk alle gegevens van mensen die op de wachtlijst staan zijn bij Eurotransplant in de computer aanwezig en aan de hand hiervoor wordt een orgaan toegewezen aan een bepaald persoon van de wachtlijst. Het kan dus zijn dat een Nederlandse nier wordt getransplanteerd bij een persoon uit Slovenië omdat deze combinatie de meest geschikte en misschien ook de hardst nodige was. Mensen staan soms zolang op de wachtlijst dat ingrijpen soms zeer hard nodig is om dit leven nog een kans te geven. Het UMCG (Univercitair Medisch Centrum Groningen) is in Nederland het enige ziekenhuis wat van de minister toestemming heeft verkregen om orgaantransplantaties uit te mogen voeren.

Weefseldonatie en de organisatie BIS 

Weefseldonatie komt meer voor dan orgaandonatie, om weefsels te kunnen gebruiken hoeft men niet te overlijden op een intensive care afdeling van een ziekenhuis. Binnen twaalf uur na het overlijden dienen weefsels uit het lichaam te worden gehaald, deze worden dan op een speciale manier behandeld en in een diepvrieskist bewaard. Het behandelen en bewaren van weefsels gebeurd door de weefselbank. De organisatie BIS( Bio Implant Services )regelt alles met betrekking tot de weefselbanken en ook het toewijzen van weefsel. Evenals Eurotransplant is ook Bio Implant Services een internationale organisatie die per computer kan beschikken over alle nodige, belangrijke gegevens.

47ca4bb833907db1ce2377917df75dc6.jpg

Orgaandonor worden ja of nee registreer je keuze

Of we nu wel of geen orgaandonor willen worden het is belangrijk om je keuze te laten registreren. Sinds 1998 kennen we het donorregister. Men kan de vraag of men donor worden wil op drie manieren beantwoorden:

 • Als eerste met een volmondig ja
 • Als tweede keus ja met uitsluiting van bepaalde organen
 • Als derde mogelijkheid nee

Ook kan men beslissen om de keuze niet zelf te maken maar om deze over te laten aan één bepaald persoon of aan de nabestaanden. Deze schrifelijk afgelegde wilsverklaring heeft dezelfde geldigheid als een testament, nabestaanden mogen het afstaan van weefsels of organen juridisch dan ook niet weigeren als er een geldige registratie is voor orgaandonor. Maakt men tijdens zijn leven geen keuze dan beslissen de nabestaanden.

Vaak beslist men dan om geen organen of weefsels af te staan. Wil men orgaandonor worden registreer dit dan tijdig en ook als men beslist om geen donor te worden kan het veel onzekerheid wegnemen als deze keuze duidelijk is vastgelegd. In Nederland is de wetgeving zo dat alle niet geregistreerden worden aangemerkt als niet-donoren tenzij de nabestaanden anders beslissen. In verschillende andere landen zoals België, Spanje en Oostenrijk is iedereen donor tenzij men daar actief bezwaar tegen maakt. In deze landen kent men ook geen tekort aan donororganen.

f6ff7bd4bb6d0efa0a68d6907aefcabe.jpg

Donorregistratie hoe kan ik me registreren 

Op de website van het Donorregister kan men een donorformulier downloaden, als men dit invult en ondertekend terugstuurt wordt de keuze geregistreerd. Ook kan men zich digitaal registreren met Digid.

Redenen om zich niet te laten registreren als orgaandonor 

Mensen kunnen verschillende bewuste of onbewuste redenen hebben om zich niet te registreren als orgaandonor. Hier enkele voorbeelden:

 • Angst, bijvoorbeeld om onterecht hersendood te worden verklaard of om bij stervensgevaar geen optimale behandeling te krijgen omdat men geregistreerd staat als orgaandonor en er een gebrek aan donororganen is.
 • Geloofsbezwaren
 • Gevoelsbezwaren, sommige gaan er van uit dat met het transplanteren van hun organen ook bepaalde persoonlijke kenmerken worden doorgegeven. Dit standpunt is mede gebaseerd op het feit dat sommige mensen die een donororgaan hebben ontvangen een karakterverandering hebben ondergaan.
 • Sommigen hebben er moeite mee dat ze geen medezeggenschap hebben over hun eigen organen.
 • Ook vinden sommigen het bezwaarlijk en onrechtvaardig dat hun afgestane organen beschikbaar worden gesteld aan mensen die zelf geen orgaandonor zijn.
 • Orgaandonor worden ja of nee laat de keuze registreren.

Bron eigen website : http://voedingssupplementenbestellen.nl/orgaandonatie/

28/12/2016 10:50

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert