De Loosdrechtse plassen: ligging verschillende eilanden ligplaatsen sport- en recreatie mogelijkheden

Door Jos gepubliceerd in Vakantie en reizen

Veel informatie over het veelzijdige recreatie- en watersportgebied de Loosdrechtse plassen, zoals de ligging, het beheer, de verschillende eilanden, welke sport- en recreatie mogelijkheden er zijn, algemene en zwemregels, ligplaatsen en legakkers. 

6b71456ae603e0be08b075591316ab5d.jpg

Loosdrechtse plassen: ligging verschillende eilanden ligplaatsen sport- en recreatie mogelijkheden 

De Loosdrechtse plassen zijn een veenplassengebied gelegen tussen Utrecht en Amsterdam en bijna geheel behorend tot de gemeente Noord-Holland. Het complex is ruim 2100 hectare groot. De naam Loosdrechtse plassen is vroeger zo ontstaan  voor de plassen behorende tot de toenmalige gemeente Loosdrecht, soms bedoeld men met deze naam enkel de plassen 1 tot en met 5.  De Loosdrechtse plassen zijn gelegen tussen het Hilversums kanaal en het Tienhovens kanaal en behoren tot de gemeente Wijdemeren in de provincie Noord-Holland. De Kievitsbuurten behoren tot de gemeente Breukelen in de provincie Utrecht, ook een klein stukje langs de noordwest rand van de plassen behoort tot de gemeente Stichtse Vecht eveneens in de provincie Utrecht.

Het beheer van de Loosdrechtse plassen 

Het Plassenschap is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Breukelen, Wijdemeren, Loenen en de provincies Utrecht en Noord-Holland. Het Plassenschap heeft tot doelstelling het behartigen van de recreatiebelangen. Onderdeel hiervan maken uit: het beheer van de recreatieve voorzieningen, het bewaren, beschermen en ontwikkelen van landschappelijke waarden en natuurwaarden. Tevens is het Plassenschap beheerder van de vaarwegen. Het Loosdrechtse plassengebied met zijn plassen, moeras- en rietlanden, legakkergebieden en weidegebieden wordt beheerd door het Plassenschap Loosdrecht en omgeving.

Het Plassenschap Loosdrecht en omgeving valt onder het uitvoeringsorgaan recreatie Midden-Nederland samen met drie andere plassenschappen. De vereniging Natuurmonumenten is eigenaar van een groot deel van de Loosdrechtse plassen.

bf40a04b7648b00d3da71a75b74f4a8a.jpg

De mogelijkheden op en bij de Loosdrechtse plassen 

De Loosdrechtse plassen zijn een prachtig en zeer uitgestrekt recreatiegebied wat uitstekend geschikt is voor allerlei vormen van watersport zoals onder andere: zeilen, kanoën, roeien, waterskieën, snelle moterbootvaart en zwemmen. De verschillende plassen, recreatie-eilanden en recreatiegebieden hebben allen hun eigen specifieke mogelijkheden en regels.

De verschillende plassen bij Loosdrecht

De oorsprong van de Loosdrechtse plassen vinden we in de tijd van de vervening toen steeds meer land werd omgevormd in watergebieden. De Loosdrechtse plassen bestaan uit verschillende plassen, het belangrijkste gedeelte is het grote aaneengesloten watercomplex dat van noord naar zuid de 1e tot en met de 5de plas bevat. Eilanden en rietkragen scheiden de plassen een beetje van elkaar. De Breukeleveense of Stille plas vinden we in de zuidoosthoek, deze plas wordt van de anderen gescheiden door de Nieuw Loosdrechtsedijk en de Herenweg / Breukeleveense Meentje. Vanuit de 3de en 4de plas kan men de Breukeleveense of Stille plas bereiken door twee smalle / lage vaarverbindingen( de Kostverloren vaart en de Weersloot ).

De Vuntusplas is gelegen ten noorden van de 1e plas, de smalle en lage Heulsloot vormt de verbinding tussen beiden. Doordat de Vuntusplas is gelegen naast een laagveenmoeras zijn hier veel bijzondere planten en vogels te zien.Ten westen van zowel de Vuntus als van de 1e plas liggen twee plassen genaamd de Loenderveense- en de Waterleidingplas. Deze twee plassen zijn niet toegankelijk voor recreatief gebruik en zijn ook niet verbonden met de andere plassen. Ten noorden van de Loenderveense plas ligt de plas het Wijde Blik deze heeft geen rechtstreekse verbinding met de Loosdrechtse plassen maar is daarvandaan wel te bereiken door de 's Gravenlandse vaart en het Hilversums kanaal. In het zuidwestelijke deel van het gebied vinden we twee grote legakkergebieden de Kievitsbuurt(en) die van de plassen gescheiden zijn door één van de belangrijkste vaarwegen van het gebied de Kalverstraat. De zuidelijke Kievitsbuurt heeft slechts beperkte vaar mogelijkheden.

7e6ac76d5778a9cdff1e5f44c7bf8dba.jpg

Loosdrechtse plassen de verschillende recreatie-eilanden 

Tot de Loosdrechtse plassen behoren vijf eilanden te weten: Geitekaai, Meent, Weer, Bijltje en Markus Pos. De eilanden zorgen voor aanlegmogelijkheden ten behoeve van de watersporters en zorgen voor bescherming van de oevers tegen de golfslag door golfdemping.

Het eiland Geitekaai

Het eiland Geitekaai werd aangelegd in 1959 als eerste eiland van de vijf, het eiland is gelegen aan de oostkant van de plassen tussen de 3de en de 4de plas. Het eiland heeft aan de noordkant zowel een havenkom als een steiger waar aanlegplaatsen zijn voor 30 boten. Tevens vinden we op Geitekaai speel- en ligweiden afgewisseld met mooie groene beplanting, men wordt verzocht afval achter te laten in de afvalcontainers die op het eiland aanwezig zijn. Honden zijn toegestaan, maar alleen aan de lijn. Men mag aan het eiland drie achtereenvolgende nachten overnachten op de boot. Het eiland is 0,95 hectare groot.

Het eiland Meent 

Het eiland Meent werd als tweede eiland aangelegd in 1962, dit eiland is gelegen tussen de 4de en 5de plas. We vinden speel- en ligweiden, speelvoorzieningen, sanitair, een kiosk, groene beplanting en afvalcontainers op het eiland Meent. Aanlegplaatsen treffen we aan in de havenkom en aan de steigers, in totaal zijn er 97 ligplaatsen. 43 boxen en 54 ligplaatsen voor een gemiddelde bootlengte van 8,5 meter. Het zwemstrand vinden we ook in de havenkom. Het is in de havenkom voor boten met kajuit niet toegestaan om af te meren in verband met eventuele vervuiling door waterlozingen van onderwatertoiletten. Op het eiland zijn aangelijnde honden toegestaan op het strand zijn honden verboden.  Men mag hier drie achtereenvolgende nachten aan boord overnachten. De Meent is 1,1 hectare groot.

a40b477843ea7945417fadadd694f9a3.jpg

Het eiland Weer 

Het eiland Weer dat is aangelegd in 1963 ligt aan de westkant van de plassen tussen de 3de en de 4de plas. Het eiland Weer is 1 hectare groot en bevat 52 ligboxen aan de noord- en zuidzijde van het eiland, bosjes, speel- en ligweiden en afvalcontainers. Honden aan de lijn zijn toegestaan. Tevens mag men aangemeerd aan het eiland Weer drie nachten achter elkaar overnachten aan boord van de boot.

Het eiland Bijltje 

Het kleine eiland Bijltje wat we kennen sinds 1964 is 0,46 hectare groot en is gelegen aan de Westelijke Drecht. Het eiland heeft 6 ligplaatsen voor boten met een gemiddelde lengte van 8,5 meter. Drie achtereenvolgende nachten mag men hier overnachten aan boord. Tevens vinden we op het kleine eiland Bijltje bosjes, speel- en ligweiden en afvalcontainers. De hond mag mee mits hij/zij aan de lijn zit.

Het eiland Markus Pos 

Het eiland Markus Pos wat is aangelegd in 1977 is gelegen tussen de 2de en de 3de plas en is 1,75 hectare groot. We vinden hier speel-en ligweiden, strand, bosjes, sanitaire voorzieningen en afvalcontainers. De aanlegplaatsen liggen aan de noordkant van het eiland zowel in de havenkom als aan steigers. Er zijn 32 ligboxen die zijn aangegeven met achterpalen op een afstand van 6,5 meter uit de oever of de steiger en 55 meter steiger waar aan beide kanten grotere boten kunnen afmeren. Ook op het eiland Markus Pos mag men drie achtereenvolgende nachten aan boord verblijven als men hier ligt aangemeerd.

Deze vijf algemeen toegankelijke eilanden gelegen in de Loosdrechtse plassen zorgen samen voor plusminus 240 ligplaatsen voor boten. Naast deze 5 eilanden vinden we in de Loosdrechtse plassen ook het eiland Robinson Crusoë wat toegankelijk is voor gehandicapte watersporters.

012b23d2566915f0bbde6e79c3576c30.jpg

Het eiland Robinson Crusoë

Het eiland Robinson Crusoë is gelegen tussen de 1ste en de 2de Loosdrechtse plas, het eiland bevat accommodaties en voorzieningen voor onze gehandicapte watersporters o.a een aangepast overnachtingsgebouw en verschillende aangepaste boten. Het eiland Robinson Crusoë is niet vrij toegankelijk. Nebas Nsg afdeling watersportaccommodaties heeft het beheer van dit unieke eiland in handen.

Recreatiegebied de Strook 

Recreatiegebied de strook wat beschikt over 180 parkeerplaatsen en wat plaats kan bieden aan plusminus 5000 bezoekers kunnen we vinden aan de Nieuweweg 28, 1231

NM Tienhoven. Recreatiegebied de Strook is een verbrede schoorwal die is gelegen langs de zuidkant van de Loosdrechtse Plassen (5de plas).Aan de landzijde wordt de strook besloten door bos. 's Avonds en 's nachts wordt het gebied afgesloten door middel van hekken. Honden zijn toegestaan mits ze zijn aangelijnd. Het recreatiegebied de Strook biedt aanlegplaatsen, fietsenstalling, speel- en ligweiden met speelvoorzieningen, strand en sanitaire voorzieningen. Paviljoen de Strook kan met zijn zonnige terras zorgen voor de inwendige mens. De provincie Noord-Holland controleerd regelmatig de waterkwaliteit.

Loosdrechtse plassen het terrein van de Fuut 

Terrein de Fuut is circa 500 vierkante meter groot. Het heeft een visoever, een kanosteiger, vijf aanlegplaatsen en 6 parkeerplaatsen. De hond mag mee mits aangelijnd. Terrein de Fuut vinden we aan de oostoever van de 4de plas in Breukeleveen bij het Breukeleveense Meentje.

7c6d97dc7c9481e12a9798904281829a_medium.

Natuurgebieden Loosdrechtse plassen 

 • Het gebied Loosdrechtse plassen heeft verschillende natuurgebieden die slechts beperkt toegankelijk zijn zoals:
 • Natuurgebied de Ster: gedeeltelijk toegankelijk voor niet-gemotoriseerde vaartuigen.
 • Het oostelijk Vuntus-natuurgebied: dit gedeelte van het Vuntusgebied is slechts toegankelijk voor roeiboten en kano's via de Vuntus-route.
 • De zuidelijke Kievitsbuurt: dit gebied is slechts toegankelijk voor niet- gemotoriseerde vaartuigen.

Algemene aanlegplaatsen Loodsdrechtse Plassen 

Naast de aanlegplaatsen bij de eilanden zijn er in het Loosdrechtse plassengebied nog meer openbare aanlegplaatsen. Vier aanlegplaatsen vinden we aan de westkant van de 4de plas, deze bestaan uit palen met een gording.Een paar aanlegplaatsen vinden we eveneens bij de legakkers van het Plassenschap aan de westkant van de 2de en de 3de plas.Ook bij een aantal schapenakkers in de  noordelijke Kievitsbuurt zijn aanlegplaatsen aangelegd.Een paal met een gele kop geldt als markering voor de legakkers van het Plassenschap, hier gelden de afmeerbepalingen volgens de eilandverordening van het Plassenschap.In de gemeente Breukel nabijhet 1,5 hectare grote recreatieterrein de Geer zijn vier afmeerplaatsen voor boten.DWR regelt het gebruik van deze plaatsen.Recreatieterrein de Geer ligt tussen de plaatsen Wilnis en Kockengen langs de Bijleveld, er is ruimte om dertig auto's te parkeren.We vinden nog eens twee afmeerplaatsen in de Bijleveld bij de

Joostendammerbrug bij Kockengen.Het beheer wordt uitgevoerd door de Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.Men mag deze aanlegplaatsen gratis gebruiken,maximaal drie dagen achtereen mag men hier afmeren.

598e91ea351c58006b61998701979a1a.jpg

Bedrijven bij de Loosdrechtse plassen 

Rondom de plassen vinden we volop bedrijvigheid van bedrijven die alles te maken hebben met watersport, boten, horeca en recreatie zoals onder andere: Botenbouwers, bootreperateurs, botenverhuurders, zeil- en waterskischolen, zeilmakerijen, rondvaartbedrijven en scheepsmakelaardijen. En daarnaast natuurlijk vele bedrijven voor horeca en verblijfsrecreatie.Verschillende watersportvereningen zijn actief op de Loosdrechtse plassen.

Legakkers in het Loosdrechtse plassengebied 

We vinden in het Loosdrechtse plassengebied nog drie grote complexen legakkers.Deze legakkers zijn overgebleven uit de tijd dat in dit gebied veel veen werd gewonnen.De legakkers werden gebruikt als ligplaats waar het opgebaggerde veen kon indrogen tot turf.Grote open plassen zijn ontstaan doordat vele legakkers zijn verdwenen onder invloed van wind en golfslag.De nog bestaande legakkers zijn belangrijk zowel in landschappelijk, natuurlijk, cultuurhistorisch als recreatief opzicht.De Zuidelijke Kievitbuurt is een voorbeeld van een bewaard gebleven nog vrij gaaf legakkercomplex. In de afgelopen tientallen jaren hebben beheerders behoorlijke aantallen legakkers erbij gekocht omdat behoud van deze gebieden van groot natuur-landschappelijk belang wordt geacht.Een gedeelte van deze legakkers heeft men beschoeid omdat beschoeiing absoluut noodzakelijk is om deze kwetsbare gebieden te kunnen beschermen tegen wind en golfslag.Door slecht en achterstallig onderhoud zijn reeds verschillende legakkers verdwenen.Het wegvallen van legakkers kan een domino- effect veroorzaken waarvan nog meer akkers het slachtoffer worden.

Zowel het beheer als het onderhoud van de kwetsbare langgerekte eilandjes kost veel geld, tijd en energie.

83bb0df78f21eed7118343d80a8c7d57_medium.

Zwemmen Loosdrechtse plassen 

De stranden bij recreatiegebied de Strook en bij de eilanden Meent en Markus Pos zijn uitstekend geschikt om heerlijk te zwemmen. De waterkwaliteit is prima en wordt gecontroleerd door de provincie Noord- Holland.Wanneer men wil zwemmen buiten de stranden hou dan rekening met de volgende regels:

 • Zwemmen is toegestaan binnen 100 meter uit de oever.
 • Zwemmen is toegestaan in de Vuntus plas en in de Stille plas.
 • Zwemmen is toegestaan in de Vijfde plas met uitzondering van de westzijde waar de waterskibaan is gelegen.
 • Tussen 1 Mei en 1 Oktober mag men op zaterdag en zondag tussen 11.00 en 18.00 in alle plassen zwemmen wanneer er geen evenementen zijn. Deze tijden en regels gelden ook voor Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag.
 • Op plaatsen waar op bepaalde tijden mag worden snelgevaren is het tijdens die tijden niet toegestaan om te zwemmen.
 • Wanneer men midden op het water wil zwemmen is het goed dat men voor de zichtbaarheid door de bootvaarders een felgekleurde badmuts draagt en dat men zich laat begeleiden door een boot. Bootvaarders zien een zwemmer anders makkelijk over het hoofd.

Regels Loosdrechtse plassen 

Om alles voor iedereen prettig te laten verlopen en om schade te voorkomen gelden er bepaalde regels in en om de Loosdrechtse plassen.

9f8919353e6f25eaf37054a4b494b80d.jpg

Regels snelvaren op de Loosdrechtse plassen 

Op de Loosdrechtse plassen geld een uniek beleid voor snelvaren: volgens de normale regels mag een boot binnen 100 meter uit een oever 6 kilometer per uur varen, buiten deze 100 meter grens is de maximum snelheid 12 kilometer per uur.Men kan echter een ontheffing hiervoor aanvragen waarbij men op bepaalde tijden en plaatsen mag varen zo hard men kan en wil.Deze regel geld ook voor wakeboarden en waterskiën. Men verleend jaarlijks maximaal 800 jaarontheffingen snelvaren, het is mogelijk om op een wachtlijst gezet te worden.

 • Ook is het mogelijk een dagontheffing snelvaren te kopen, hiervoor zijn twee mogelijkheden:
 • Ten eerste: men kan deze via een site bestellen, betalen met Idealen de dagontheffing snelvaren ligt even later in de mailbox.
 • Ten tweede: men kan een dagontheffing snelvaren kopen bij:
 • Vreeken Watersport, Oud Loosdrechtsedijk 182, 1231 NG Loosdrecht
 • IJs van Columbus, Oud Loosdrechtsedijk 198,1231 NG Loosdrecht
 • Sluiswachter Mijndense sluis, Mijndensedijk 21, 3632 NT, Loenen aan de Vecht

De ontheffing snelvaren mag men gebruiken op de 1ste tot en met de vierde plas en op de waterskibaan aan de westzijde van de 5de plas. Men dient als men boven de maximum snelheid vaart altijd minimaal 100 meter uit de oever, van de stijgers en afgemeerde boten te varen. De snelvaartboot dient te beschikken over een y-registratie en de bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig vaarbewijs.De tijden waarop men snelmag varen zijn:

 • Van Maandag tot Vrijdag van 8.00 tot 22.00 niet na zonsondergang.
 • Op Zaterdag en Zondag van 8.00 tot 11.00 en van 18.00 tot 22.00 niet na zonsondergang.
 • 630c70dd7406da69a78675bd9f88680c.jpg

Regels verblijven bij de Loosdrechtse plassen 

De eilanden Geitekaai, Meent, Markus Pos, Weer en Bijltje en ook de afmeersteigers die gelegen zijn aan de westzijde van de 4de plas zijn bedoeld voor dagrecreatie, overnachtingsmogelijkheid of weekendverblijf. De maximale verblijfsduur is 3 keer 24 uur( 3 nachten), wil men langer blijven dan kan men dit in een jachthaven doen. Het is verboden aan te leggen bij de zwemstrandjes en op plaatsen waar natuurlijke begroeiing is.

Hond meenemen naar de Loosdrechtse plassen 

Honden zijn toegestaan mits ze zijn aangelijnd, enkel op speciaal daarvoor aangewezen en aangegeven plaatsen mogen de honden los lopen. Op de stranden zijn geen honden toegestaan.

Loosdrechtse plassen rust en ontspanning 

 • De meeste mensen komen naar de Loosdrechtse plassen voor rust en ontspanning.Maak geen onnodig lawaai.
 • Radiografisch bestuurbare vliegtuigen en bootjes zijn wegens lawaaioverlast verboden hier te gebruiken.
 • Tenten plaatsen en hierin verblijven is niet toegestaan. Men kan hiervoor wel ontheffing aanvragen bij het plassenschap.
 • Barbequeën is toegestaan op een deugdelijke barbeque, open vuur is verboden.
 • Veel plezier bij het verblijf bij of op de Loosdrechtse plassen
 • Overige evenementen Loosdrechtse plassen

De ronde van Loosdrecht is een ijswedstrijd die wanneer het mogelijk is op de Loosdrechtse plassen wordt gereden.

Voor wandelaars: de Europese wandelroute E11 die start in Den Haag komt langs de zuidzijde van de Loosdrechtse plassen en gaat naar het oosten.Men noemt dit pad langs de Loosdrechtse plassen ook wel marskramerspad.Men kan de wandelroute E11 volgen tot aan de grens bij Polen/Litouwen.

Voor watersporters en belangstellenden: sinds de jaren 50/60 organiseerd men in Loosdrecht en omgeving festivals. Sinds 1995 tot nu toe organiseren bedrijven gezamenlijk de 'Watersportdag Loosdrecht'. Op deze dag kan iedereen gratis en gemakkelijk kennis maken met de watersport en watersportrecreatie.Deze watersportdag trekt jaarlijks duizenden bezoekers.

 

Bron eigen website : http://websiteverhalen.nl/websiteverhalen/2013/loosdrechtse-plassen/

28/12/2016 10:34

Reacties (2) 

1
29/12/2016 02:09
Mooie reclame voor dit prachtige gebied. Was weer even 'thuis'. Bij plas 'Wijde Blik' heb ik wat aanvulling; deze plas (op sommige plaatsen ca. 40 meter diep) is wellicht ook ooit ontstaan door winning van veen, maar ik ken het enkel als zandwinning voor de opbouw van 'De Bijlmer'.
29/12/2016 09:18
Bedankt voor de aanvulling!
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert