De zoektocht naar het eeuwige leven

Door Asmay gepubliceerd in Gezondheid en fitness

c34be884fb2f6514a21b657a91c865e5_medium.Zolang de mensheid op aarde rondloopt, is zij al bezig geweest met het leven en de dood. De mens is immers het enige zoogdier, dat lang van tevoren weet dat het ooit zal sterven. Hieruit vloeit onmiddellijk voort, dat heel veel mensen (magiërs, sjamanen, alchemisten, dokters, wetenschappers)  door de eeuwen heen van alles hebben bedacht en afgezocht om dat definitieve einde zo lang mogelijk uit te stellen. Echter, de natuur had hier weinig boodschap aan. Elke keer dat er voor een tot dan fatale ziekte een behandeling of geneesmiddel werd ontdekt, leek er direct daarop een nieuwe en ook weer fatale ziekte ergens in de wereld uit te breken, waaraan opnieuw weer vele mensen stierven. Toch blijft men nog steeds zoeken naar nieuwe wegen om het menselijk leven zo lang mogelijk te rekken, waarbij de fijne lijn van ethiek en wenselijkheid meer en meer lijkt te vervagen.

Betere medische zorg helpt ons ouder te worden

3870d472a535d348236257bb0b572df1_medium.De medische wetenschap is er vooral de laatste paar eeuwen in geslaagd veel van de vroeger zo dodelijke ziekten behandelbaar en – nog belangrijker – geneesbaar te maken. Vooral in de 20e eeuw is het onderzoek naar ziekten en aandoeningen bijzonder succesvol geweest. Door de zich snel ontwikkelende nieuwe wetenschapsmethoden, steeds meer geavanceerde laboratoriuminstrumenten  en de explosief gegroeide farmaceutische industrie slaagde men er in vele kwalen in kaart te brengen en er een passende behandeling en/of geneesmiddel voor te ontwikkelen. Mede door de sterk verbeterde medische zorg van vooral de 20e eeuw – in vergelijking met die van voorgaande eeuwen – nam met name de bevolking in de westerse landen behoorlijk toe en steeg de gemiddelde leeftijd tot voordien ongekende hoogten.

Het lichaam en ouderdomsziekten

Ouderdom brengt echter nieuwe aandoeningen van lichaam en geest met zich mee, die men voordien niet kende – simpelweg omdat men vroeger meestal zo oud niet werd. Kwalen als artrose, botontkalking, aderverkalking, hart- en vaatziekten, diabetes, dementie en kanker kwamen al snel om de hoek kijken bij vooral de ouderen onder de bevolking. Deze ziekten werden dan ook al snel geschaard onder het kopje ‘ouderdomsziekten’.

227322a22ce7f2a698d083c00212e6ce_medium.Het is blijkbaar de weg van de natuur, dat een ouder wordend lichaam uiteindelijk mankementen gaat vertonen. Verminderde spierkracht, stijve botten, pijnlijke gewrichten, grijze haren, kaalheid, slecht gebit, rimpelige of dunne huid, verminderd zicht en verminderd gehoor zijn nog maar een aantal van de doorsnee ongemakken waar een ouder wordende mens mee te maken krijgt.

Toch bleek het verband met ouderdomsziekten niet louter tot ouderdom beperkt te blijven; de leefstijl in de westerse samenleving, die toch sterk gekenmerkt wordt door slechte voeding en weinig beweging, bleek het lichaam van de mens sneller te doen verouderen. Het gevolg: steeds jongere mensen lijden tegenwoordig aan ‘ouderdomsziekten’.

Een goede leefstijl met gezonde voeding en veel beweging kan je echter niet altijd vrijwaren van het krijgen van aandoeningen en ongemakken.  Een goede leefstijl kan er alleen wel voor zorgen dat deze òf later in het leven optreden òf minder heftig zijn.

Kwaliteit en kwantiteit van het leven

Volgens wetenschappers is het weldra mogelijk om mensen een leeftijd te laten bereiken van 150 of zelfs 200 jaar. Sterker nog, zij claimen dat deze mensen al zijn geboren! En het idee van de mens, die wel 1000 jaar oud wordt, ligt volgens hen slechts een aantal decennia in de toekomst … Of je dat eigenlijk moet willen, is natuurlijk nog maar de vraag.

e96fbf8dd2cf1df99fd12b360f56c6fd_medium.In de huidige medische wetenschap ligt de nadruk nog sterk op het zodanig behandelen van de aanwezige kwalen, dat de lengte of kwantiteit van het leven zo lang mogelijk wordt gerekt. Of er dan nog sprake is van kwaliteit van leven, staat nu niet ter discussie. Met de toekomstige idealen voor een lange levensduur, is het lichaam – de zwakke schakel – het uitgangspunt. De wetenschap gaat er vanuit dat het binnenkort mogelijk zal zijn ziekten en aandoeningen op genetisch niveau te ‘corrigeren’ of het DNA zodanig te ‘bewerken’, dat men langer gezond blijft. Deze dure technieken zullen echter maar voor een klein deel van de wereldbevolking beschikbaar komen.

Sleutelen aan lichaam en geest

Laron Syndroom

08235602be5314f345f9bc5235886153_medium.Men probeert ook op andere manieren te werken aan dat onvolmaakte menselijke lichaam, dat na ons 30e al op zijn retour gaat. Eén van die wegen leidt naar patiënten van het Laron Syndroom, een erfelijke aandoening, waarbij het lichaam uitermate langzaam groeit. In een klein gebied in Ecuador wonen ongeveer 2/3 van de Laron patiënten wereldwijd; in Ecuador is men dan ook met een uitgebreide studie gestart naar de nadelen, maar vooral naar de voordelen van deze ziekte.

040a7310ab26e445ed1c87ddce0f1116_medium.Laron patiënten bezitten namelijk maar heel weinig groeihormoon ten opzichte van de rest van ons. Een nadeel daarvan is uiteraard, dat zij klein blijven; een 17-jarige ziet eruit als een kind van 6. Voordelen zijn er echter ook: er komen bij deze groep geen ouderdomsziekten voor, zoals hart- en vaatziekten, diabetes of kanker. Ook lijkt veroudering in het algemeen geen vat te krijgen op deze mensen.

20e50ec34eff57d6eb0525bf8e5119d4_medium.Van het farmaceutisch middel Rapamycin, dat als immuniteitsonderdrukker vooral wordt gebruikt na transplantaties, is inmiddels bekend dat het de symptomen van het Laron Syndroom dicht benaderd. Wetenschappers zijn nu bezig om te zien in hoeverre dit middel de specifieke voordelen van het Laron Syndroom kan oproepen en hoe het kan worden ingezet om het lichaam gezond ouder te laten worden: bij experimenten met muizen heeft het middel hun leven al met 15% verlengd. Zal Rapamycin het zo lang gezochte levenselixer, de bron der jeugd, het tonicum van het eeuwige leven blijken te zijn?

Jong bloed

Een ander project, waar men in Californië mee bezig is, heeft te maken met het verouderende brein van de mens. In een poging om de gevolgen van dementie of de ziekte van Alzheimer op de hersenen te beperken, is er – opnieuw bij een experiment met muizen – een opmerkelijk resultaat geboekt.

d843d46d99ba26628c9cc53f5320cb54_medium.

Wanneer oude muizen werden geïnjecteerd met bloed van jonge muizen bleek hun hersenfunctie een stuk te verbeteren. Waar het geheugen van de oude muis hem in de steek liet bij het vinden van zijn nest (groene pad), liep een met jong bloed geïnjecteerde muis direct op het goede gaatje af (rode pad). 075c940db0ea6c0900fb3932c61d0730_medium.Onderzoek met Alzheimer patiënten, die bloed van jonge mensen krijgen toegediend, is inmiddels van start gegaan.

Maar waar gaat dit toe leiden in steeds verder vergrijzende toekomst? Jonge mensen, die hun bloed moeten) verkopen aan rijke bejaarden? Moeten tieners in de toekomst onderduiken, omdat criminelen het op hun kostbare bloed hebben voorzien? Wordt je rijk in je jeugd, omdat je je bloed hebt verkocht en weer arm in je ouderdom, omdat je het dan zelf weer moet kopen?

68d46c360d1547e6aaaa1bf7cb4e8abb_medium.En hoe ethisch is zo’n ‘bloedoogst’? De positieve resultaten van het jonge bloed blijven namelijk maar voor een korte tijd bestaan, daarna is weer een nieuwe transfusie nodig. Hoeveel gaat een langer leven met een gezonde brein kosten en vooral ook: ten koste waarvan? De meest ijselijke sciencefiction scenario’s doemen daarmee aan de horizon op.

 

ASMAY.

© 2016 Foto's: Office.microsoft.com, Pixabay.com.

 

f1f98a39e97da658528857a08f507c85_medium.Zie ook:

Hoe-houden-we-ons-lichaam-jong?

Hoe-houden-we-onze-hersens-jong?

Leven-met-een-prehistorisch-lichaam-in-de-moderne-tijd

Nooit-meer-grijze-haren-kan-dat-wel?

Waarom-bewegen-zo-goed-voor-ons-is

Of lees verder via:

https://tallsay.com/asmay of

https://asmay.wordpress.com/ of

https://tallsay.com/asmaysrecepten of

https://asmaysrecepten.wordpress.com/

15/12/2016 08:12

Reacties (6) 

1
03/01/2017 10:42
Ze zijn niet te stoppen.. Maar of ze er goed aan doen is nog maar de vraag. Goed en uitgebreid artikel geschreven.
03/01/2017 17:20
Het zit inderdaad ethisch gezien heel erg op de grens, vind ik althans.
1
15/12/2016 08:38
De mens kan zich blijkbaar nog steeds niet bij zijn sterfelijkheid neerleggen.
1
15/12/2016 08:31
Interessante onderzoeken, maar of het nu allemaal wel zo ethisch is, deze oplossingen, betwijfel ik ten zeerste.
1
Asmay tegen Oxalis
15/12/2016 08:45
Ik eerlijke gezegd ook.
1
15/12/2016 08:26
Onnatuurlijk. Moet er door denken aan een uitspraak van een Pruisische koning" aan zijn soldaten op het slagveld: "Honden, wilt ge eeuwig leven?" Geldt misschien ook wel voor de mens in het algemeen.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert