Wat is epilepsie: epileptische aanval soorten epilepsie oorzaak epilepsie symptomen en behandeling 

Door Jos gepubliceerd in Gezondheid en ziekten

Epilepsie, wat is epilepsie, verschillende soorten epilepsie, wat is de oorzaak, welke symptomen komen voor, hoe stelt men een diagnose,welke behandeling is er mogelijk  wat kan men doen tijdens een aanval en wat moet men zeker niet doen tijdens een epileptische aanval. 

0f1399c6d6667f3c765024569886fca5.jpg

Epilepsie: epileptische aanval soorten epilepsie oorzaak epilepsie symptomen en behandeling 

Wanneer men last heeft van epilepsie uit zich dat in aanvallen die men ook wel insulten noemt. De aanvallen kunnen per persoon heel verschillend zijn omdat er vele oorzaken voor epilepsie kunnen zijn. De soort aanval en de regelmaat van de aanval wordt bepaald door de oorzaak.

Wat is epilepsie 

Epilepsie wat men ook wel vallende ziekte noemt is een veel voorkomende aandoening van de hersenen die zich uit in aanvallen. Tijdens een aanval van epilepsie treed er een kortdurende storing op in de hersenactiviteit die voor verwarring en ontregeling zorgt.

De hersenen bestaan uit zeer vele hersencellen die onderling 'boodschappen' aan elkaar doorgeven, dit gaat door middel van stroomstootjes (electrische impulsen) en neurotransmitters (chemische stoffen). Als er door welke oorzaak dan ook een ontregeling hierin plaats vind kan een overmatige en plotselinge uitstorting van (groepen)hersencellen plaats vinden dit gebeurt dan tijdens een aanval. Deze electrische

ontlading van de hersenen is te meten via een EEG (electro-encefalogram). Ongeveer 1 op de 200 volwassen mensen lijdt aan epilepsie, bij 70 procent treed hun eerste aanval op voor het twintigste jaar. En de ervaring is dat bij velen de heftigheid en de hoeveelheid aanvallen afnemen naarmate men ouder wordt, zeker als men nog erg jong was toen men zijn eerste aanval kreeg.

Verschillende soorten epilepsie 

Epilepsie kunnen we onderverdelen in twee hoofdgroepen namelijk: partiële epilepsie en gegeneraliseerde epilepsie. Deze beiden zijn weer onder te verdelen in vele verschillende soorten aanvallen. Bij partiële epilepsie ligt het begin in een bepaald deel van de hersenen. Bij gegeneraliseerde epilepsie betreft de stoornis de gehele hersenen zowel het linker- als het rechtergedeelte. Bij gegeneraliseerde epilepsie treed altijd bewustzijnsverlies op, de getroffene weet zich niets meer van het voorgevallene te herinneren. Een partiële aanval van epilepsie kan overgaan in een 'secundair' gegeneraliseerde aanval als de plaatselijke ontlading  zich uitbreid naar de gehele hersenen. Men spreekt van secundair omdat de aanval pas in de tweede plaats overgaat in een grote aanval.

c2a93d75966c9d4da8b212efb82bd265.jpg

Partiële epilepsie onderverdeeld in verschillende soorten 

Partiële epilepsie kunnen we onderverdelen in:

 • Eenvoudig partiële aanvallen
 • Complex partiële aanvallen
 • Secundair gegeneraliseerde aanvallen
 • Status epilepticus
 • Locatie gebonden kinderepileptie

Epilepsie eenvoudig partiële aanvallen 

Bij eenvoudig partiële aanvallen is slechts een gedeelte van de hersenen betrokken. De patiënt behoudt het bewustzijn en kan tijdens de aanval vertellen wat hij/zij meemaakt. De duur kan van enkele seconden tot enige minuten zijn. Bij een lichte aanval wordt deze vaak niet opgemerkt door anderen.

Epilepsie complex partiële aanvallen

Bij deze soort aanvallen treed altijd een bewustzijnsstoring op, het woord complex duid op het feit dat het bewustzijn geheel of gedeeltelijk weg is. De symptomen bij deze vorm van epileptie kunnen heel verschillend zijn, mensen zien niet de bekende verschijnselen van spierkrampen en spierschokken.

Epileptische aanvallen secundair gegeneraliseerde aanvallen

Als de plaatselijke ontlading van een partiële aanval zich uitbreid tot de gehele hersenen wordt het een secundair gegeneraliseerde aanval. Omdat deze aanval pas in tweede instantie een gegeneraliseerde aanval word komt het woord secundair er voor.

62f8afd923cd26b604088830c16aa6df.jpg

Epilepsie status epilepticus

Status epilepticus is eigenlijk geen soort aanval maar zo noemt men een aanval of een reeks van elkaar opeenvolgende aanvallen als deze langer duren als dertig minuten. Bij alle vormen van epileptie kan dit voorkomen al gebeurt dit gelukkig slechts zelden. Een oorzaak hiervoor kan zijn het te plotseling stoppen met medicatie tegen epilepsie. Vanwege zuurstoftekort kan medisch ingrijpen noodzakelijk zijn. Afbouw van medicatie dient altijd te gebeuren in overleg met de arts.

Epileptie locatie gebonden kinderepileptie

Bij deze vorm van epileptie die voornamelijk voorkomt bij kinderen in de basisschoolleeftijd en die tijdens de puberteit meestal verdwijnt ligt de haard van de aandoening bij de Rolandische winding daarom noemt men deze vorm ook wel Rolandische epileptie. Deze aanvallen komen vaak 's nachts voor zodat het kind wakker wordt van tintelingen aan verschillende delen van het gezicht een enkele maal uitgebreid naar armen en/of benen of het gehele lichaam. Het kind gaat kwijlen en kan niet spreken het bewustzijn blijft in de meeste gevallen goed. Het is logisch dat zo'n aanval met veel angst gepaard gaat. Het verloop van de aanvallen en de keren dat deze voorkomen verschillen per kind. In sommige gevallen is medisch ingrijpen nodig.

Gegeneraliseerde epilepsie kunnen we onderverdelen in

 • Absences zijn zeer licht verlopende aanvallen die voornamelijk voorkomen tijdens de kinderleeftijd. Absence heeft als betekenis afwezigheid. Bewustzijnsverlies begint en eindigt zeer plotseling bij deze aanvallen en is voor omstanders vaak niet eens merkbaar. Het lijkt meer of het kind even wegdroomt, het staart voor zich uit en reageert niet op de omgeving. Het kan knipperen met de ogen of deze draaien even weg. Andere symptomen kunnen zijn: lichte schokken in de handen, het voor-of achteruitbuigen van het hoofd. Na de aanval gaat het kind eenvoudig verder met wat het aan het doen was.
 • Atypische absences het begin en het einde van deze aanvallen zijn minder plotseling. Aanvullende symptomen zijn: automatismen, spierkrampen en spiertrekkingen.
 • Atonische aanvallen beginnen plotseling, door verslapping van de spieren kan men in elkaar zakken. Een valhelm dragen is aan te raden om ernstig hoofdletsel te helpen voorkomen.
 • Clonische aanvallen zijn zeldzaam ze lijken op tonisch-clonische aanvallen maar dan zonder krampen. Wel treden spierschokken op, men verliest bij deze aanvallen vaak het bewustzijn herstel hiervan gaat echter snel. De aanvallen komen dikwijls seriegewijs.
 • Tonisch-clonische aanvallen noemt men ook grote aanvallen. Dit zijn al hoewel niet de meest voorkomende vorm van epileptie wel de meest bekende. De aanvallen beginnen vaak als partiële aanval maar gaan later over in een secundair gegeneraliseerde aanval.
 • Deze aanvallen gaan gepaard met verkramping en schokken van de spieren.
 • Tonische aanvallen gaan gepaard met sterke spierkrampen. Bij deze aanvallen treden geen spierschokken op. Men verliest het bewustzijn en verstijfd vaak in een vreemde houding.  In staande houding kan men voorover vallen. Na de aanval gaat herstel heel vlug.
 • Myoclonieën spieren in armen en benen trekken zich zo plotseling samen dat schokjes optreden. Deze zijn vaak niet of slecht waarneembaar en duren slechts kort. Soms is het slechts één schokje het kan echter ook een serie zijn. In sommige gevallen raakt het hele lichaam erbij betrokken. Is het schokje hevig dan bestaat de kans op een valpartij. Een myoclonische aanval duurt meestel maar kort en het herstel hiervan verloopt snel.
 • Myoclonische absences komen het meest voor bij kinderen tussen de 2 en 12 jaar. Het opvallende bij deze aanvallen zijn heftige spierschokken in de schouders, armen en benen en rond de mond. Het bewustzijnverlies is niet zo erg als bij normale absences. Heftige schokken kunnen er voor zorgen dat het kind valt. In 40 procent van de gevallen treed eveneens een verstandelijke achteruitgang op. Behandeling met behulp van medicatie is nog niet echt succesvol. Soms ziet men een overgang naar het Syndroom van Lennox-Gastaut.
 • Status epilepticus kan ook voorkomen bij gegeneraliseerde aanvallen van epilepsie. Voor meer informatie lees hierboven bij de onderverdeling van partiële aanvallen.

5ac07cf84f5149589ca7a298f7f16f04.jpg

Oorzaak epileptie

De oorzaak voor epileptie ligt in de hersenen door verstoring van de hersenactiviteit ontstaat een ontlading van (groepen) hersencellen die zich uit tijdens een aanval. Wanneer men met enige regelmaat aanvallen heeft die veroorzaakt worden door een stoornis in de hersenen spreekt men van epileptie. Oorzaken voor epileptie: aanleg, hersenbeschadiging of hersenziekte. Er zijn eveneens andere oorzaken die aanvallen kunnen veroorzaken die sterk op een epileptische aanval lijken maar dit niet zijn, deze oorzaken zijn: koortsstuipen bij kinderen, een laag bloedsuikergehalte, een plotselinge verandering van het hartritme, hoofdverwondingen, infectie, beroerte of medicijnmisbruik.

Een aanval kan ook veroorzaakt worden door uitlokkingsfactoren dan volgt een epileptische aanval die men een gelegenheidsaanval noemt, meestal behoeft deze geen behandeling omdat de kans op herhaling vrij klein is. Uitlokkingsfactoren zijn: overmatig alcoholgebruik, koorts als men ziek is, emotionele stress, overgevoeligheid voor licht en hormonale veranderingen.

Epilepsie symptomen

Symptomen die voor kunnen komen bij epileptie zijn onder andere: spierschokken, spierkrampen, spiersamentrekkingen, valpartijen, afwezigheid, bewustzijnverlies, verminderd bewustzijn, vreemde geuren ruiken, overgeven, urine laten lopen, blauw gezicht door zuurstoftekort, prikkelende ledematen, storingen op het gebied van zien, ruiken en proeven, waggelend lopen, smakkende geluiden maken, wegdraaiende ogen, staren, voor- of achteruitbuigen van hoofd, knipperende ogen.

Diagnose epileptie 

Het stellen van de diagnose epileptie is niet mogelijk aan de hand van slechts één aanval omdat vele andere oorzaken soortgelijke aanvallen tot gevolg kunnen hebben. Is er echter het vermoeden te maken te hebben met een epileptische aanval dan kan men gebruik maken van verschillende onderzoeksmethoden zoals:

 • Het EEG, bij het electro-encefalogram onderzoekt men de hersenactiviteit door middel van op de schedel vastgemaakte elektroden. Het EEG geeft echter de hersenactiviteit van dat moment weer en kan niet terughalen wat er eerder is geschied. Soms registreerd men de hersenactiviteit tijdens de dagelijkse bezigheden door middel van draagbare EEG apparatuur.
 • CT-scans hiermee maakt men vanuit verschillende invalshoeken röntgenfoto's van de hersenen, zo kan men via de computer 'plakjes' van de hersenen nader bekijken. CT is de afkorting van gecomputeriseerde tomografie.
 • MRI wat een beeld van de hersenen weer kan geven zonder gebruik van straling. De afkorting MRI betekend magnetic resonance imaging.
 • De twee laatsgenoemde onderzoeksmethoden kunnen de plaatsen in de hersenen aanwijzen die verantwoordelijk zijn voor de aanvallen.
 • Bloedonderzoek wordt gebruikt om mogelijk andere oorzaken uit te sluiten.

Behandeling epileptie 

Tot op heden is epileptie nog niet te genezen het is echter wel zo dat in ongeveer 80 procent van de gevallen mensen hun aanvallen onder controle kunnen houden door gebruik van medicijnen. De meest gebruikte medicijnen tegen epilepsie vallen onder de anti-epileptica. Wanneer men twee tot vijf jaar geen aanval meer heeft gehad kan men proberen het medicijngebruik te verminderen of te stoppen, doe dit altijd in overleg met de arts. In plusminus 75 procent van de gevallen lukt dit aardig. Andere mogelijkheden van behandeling zijn: een klein gedeelte van de epileptici kunnen profijt hebben van een operatie, ook verandering van levensstijl kan helpen. Bij verandering van levensstijl kan men denken aan: stressvermindering, leren omgaan met stress, goed slapen, vermindering van eventueel alcoholgebruik, vermindering van eventueel medicijngebruik en aanpassing van de voeding. Alternatieve methode zoals meditatie, yoga en massage kunnen helpen om te ontspannen. In tijden van spanning komen ongeveer 30 procent meer aanvallen voor. Ook acupunctuur en aromatherapie kunnen zinvol zijn. Kinderen kunnen baat hebben bij een 'ketogeen' dieet. In ons land gebruikt men deze methode niet zoveel maar artsen in Amerika schrijven dit vaak voor bij kinderen die last hebben van epileptische aanvallen. Een 'ketogeen' dieet is rijk aan vetten en oliën en arm aan eiwitten en koolhydraten. Ook is er een vocht- en caloriebeperking. Dit dieet eist een goede voorbereiding, volhouden en een zorgvuldige medische begeleiding. Sommige kinderen kunnen hun aanvallen met behulp van dit dieet beter onder controle krijgen en houden dan door middel van de gebruikelijke medicijnen.

Wat kan men doen tijdens een epileptie-aanval 

 • Maak strakzittende kleding rond de hals los.
 • Verwijder obstakels om verwonding te voorkomen.
 • Leg eventueel een kussen onder het hoofd van de patiënt.
 • Laat de patiënt niet alleen.
 • Spreek de patiënt rustig toe om hem of haar gerust te stellen.
 • Wanneer de patiënt gevallen is en moeite heeft met de ademhaling kan men hem of haar in de stabiele zijligging leggen.
 • Duurt de aanval langer dan een paar minuten en komen er steeds nieuwe aanvallen bel dan zo snel mogelijk een ambulance.
 • Kan de patiënt zich na de aanval niets hiervan herinneren vertel dan rustig en duidelijk wat er is gebeurd.

Wat moet men zeker niet doen bij een epileptische aanval 

 • Probeer niet de heftigheid of de duur van de aanval te bekorten door te proberen het schokken tegen te gaan en de patiënt in bedwang te houden.
 • Geef de patiënt niets te drinken.
 • Probeer niet met geweld de mond van de patiënt open te breken om een eventuele tongbeet te voorkomen.
 • Laat de patiënt rustig liggen en verplaats deze niet tenzij er gevaar dreigt.

 

Bron eigen website : http://voedingssupplementenbestellen.nl/epilepsie/

05/12/2016 12:10

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert