Groot-Brittannië: al 100 jaar het fenomeen Women's Institute

Door Asmay gepubliceerd in Ondernemen en werk

b06e03729e65e5a9821d22d6d5126c38_medium.Het Women's Institute (ook wel WI genoemd) werd opgericht op 16 september 1915 en vierde inmiddels alweer het eerste eeuwfeest.  Het is een instituut, waarvan de oprichting in Groot-Brittannië direct voortvloeide uit de schaarste aan mankracht en voedsel, die werd veroorzaakt door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog (WO I).

De organisatie had in 1915 – het tweede jaar van de Eerste Wereldoorlog – als oogmerk zowel het nieuw leven inblazen in landelijke gemeenschappen, van waaruit veel mannen naar het front waren vertrokken, als het stimuleren van vrouwen om zich bezig te houden met de voedselproductie (op het land) en de voedselbewaring (inmaak), zodat niets van de schaarse producten verloren zou gaan.

Sinds die tijd is het werkterrein, waarop de WI werkzaam is, enorm uitgebreid en beslaat bijna elk aspect van het maatschappelijk leven. Zo speelt de WI een unieke rol bij vrijwilligerswerk, scholing en onderricht van, voor en door vrouwen (o.a. door het delen van tips en vaardigheden), en voert zij actief campagne op maatschappelijke terreinen, die de WI en haar leden aanspreken. Op dit moment is de WI de grootste organisatie van vrouwelijke vrijwilligers in Groot- Brittannië en telt 212.000 leden, verspreid over 6.600 afdelingen van de WI.

De eerste WI was Canadees

Het eerste Women's Institute ter wereld werd echter gevormd in 1897 in Stoney Creek (Ontario, Canada) door Adelaide Hoodless, voorvechtster van vrouwen- en kinderrechten. Het werd aanvankelijk een onderdeel van het Canadese Farmer's Institute, maar al snel kreeg het een zelfstandige status en werd actief ondersteund door de overheid in Ontario.

74f277dde06c08629f7bb3e61b8486ef_medium.

De beweging slaagde er in vrouwen van vaak zeer geïsoleerde gemeenschappen samen te brengen en te onderrichten in/tips te geven over huishoudelijke vaardigheden, zoals bijvoorbeeld conserveren/inmaken van voedsel, kinderverzorging, verzorging van pluim- en kleinvee enz. De WI werd daarmee een boegbeeld voor het belang van de vrouw in het gezin en in het (boeren-) bedrijf.

Hoe WO I leidde tot de WI in Groot-Brittannië

De Eerste Wereldoorlog (1914-1918) eiste een hoge tol aan mensenlevens. Na een jaar oorlog begon men in vele landen al te merken hoeveel de trek van jonge mannen naar het oorlogsfront de economie op het thuisfront op steeds meer terreinen liet haperen, te beginnen met de landbouw en de voedselvoorziening. Groot-Brittannië was daarop geen uitzondering. De Agricultural Organisation Society (AOS) stelde daarop fondsen beschikbaar en benoemde de Canadese Madge Watt om – naar Canadees voorbeeld – een vrouwenvereniging te organiseren. Op 16 september 1915 kwam het tot de oprichting van het Britse Women's Institute en wel in Llangfairpwll bij Anglesey in Wales. Lady Denham werd verkozen tot de eerste voorzitter en Grace Hadow tot vice-voorzitter.

cbce253aeac798b70b3cf6fee9b9072d_medium.

De WI tussen de Wereldoorlogen in

Het aantal WI's groeide explosief. Eind 1918 waren er 199 WI's  in 7 graafschappen, een jaar later waren het er 1.405 over het gehele land. In 1919 richtte Madge Watt een WI op in Sandringham, waarvan koningin(-moeder) Mary voorzitter werd. Omdat de (betaalde) organisatoren het werk niet meer aan konden, werd de eerste opleiding voor WI vrijwillige organisatoren gestart. Om de nieuwe organisatie van financiën te voorzien en tegelijkertijd handwerkvaardigheden te bevorderen, werd de Eerste Nationale Handwerk Expositie gehouden in Westminster.

5d3521409764aabc0c6a0591d5b147a4_medium.In 1921 werd enthousiast en actief WI-lid, Margaret Winteringham, zelfs verkozen in het Britse parlement. Zij was de eerste in Engeland geboren en tweede vrouw ooit in de geschiedenis, die een parlementszetel kreeg. Zij stond vanaf die tijd bekend als 'our Institute MP'. Vanaf die tijd voerde de WI ook politiek actief campagne om zaken op de regionale of nationale kaart te krijgen; in 1922 werd bijvoorbeeld in een resolutie van de WI aangedrongen op meer publieke informatie en onderricht ter voorkoming van geslachtsziekten. De afdelingen van de WI werden verenigd in de National Federation of Women's Institutes (NFWI).

In 1924 werd tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering voor het eerst het lied 'Jerusalem' gezongen. Het werd het lijflied van de organisatie en verbond de organisatie tegelijkertijd met de vrouwenbeweging in het algemeen, om de leefomstandigheden op vooral het platteland te verbeteren. Deze traditie bestaat tot op de dag van vandaag.

e8f61d10436e463e8d39299d8d46b44b_medium.De jaren 1930 zagen een toename van werkeloosheid en armoe, waarbij de WI zoveel mogelijk probeerde de mensen te ondersteunen. Het aantal afdelingen bestond nu uit meer dan 5.000. Ten tijde van de crisis in München in 1938 werd Lady Denham door het Ministerie van Landbouw gevraagd voorzitter te worden van de Women's Land Army, een officiële organisatie (met uniform) waarbij vrouwen het werk op het land van mannen overnamen (als voorbereiding op de oorlog die in het verschiet lag). Verder ontvingen de WI-inmaakcentra extra suikerrantsoenen om zoveel mogelijk (vrouwen te leren) fruit in te maken, opdat er – wederom - geen kostbaar voedsel verloren zou gaan.

Tijdens WO II gingen veel vrouwen – net als in WO I – weer werken op het platteland, maar ook in fabrieken van de oorlogsindustrie.

De WI na WO II

a94fd26283075e189c9f0f40f165564f_medium.In de vijftiger jaren van de 20e eeuw vierde de WI hoogtijdagen. Het aantal afdelingen liep al snel op naar 7.710. De WI had sinds 1958 een eigen educatiecentrum, het Denham College, en bepleitte onder andere dat het ouders zou worden toegestaan hun kinderen in het ziekenhuis te mogen bezoeken(!). Dat was voordien namelijk niet het geval.

Ook werd gestart met een aantal campagnes, die tot op de dag van vandaag actueel zijn gebleven, zoals de anti-straatvuil-campagne (anti-litter) en de Keep Britain tidy-groep.

4a1c17280fd93c040ba82993e47f367f_medium.In 1965 werd het gouden jubileum van de WI feestelijk gevierd met onder meer een speciale Royal Garden Party, die werd gehouden bij Buckingham Palace. Het aantal afdelingen bereikte de 8.864. De WI uitte in deze tijd publiekelijk haar zorg over de toenemende invloed van drugs op de jeugd.

In 1970 werd een nieuw educatiecentrum in Denham College geopend door koningin-moeder Mary. Vijf jaar later werd het diamanten jubileum (60 jaar) gevierd. Het aantal WI-afdelingen steeg tot 9.203. De WI uitte onder meer haar bezorgdheid over het (te) gemakkelijk kunnen verkrijgen van pornografie en gewelddadige lectuur door kinderen. Als gevolg daarvan werd de wetgeving hierover uiteindelijk aangepast.

643edd7abaa8a42eed48c984292afc23_medium.In 1979 vond het 'Grote Jam Debat' plaats. Een WI-strijd op het lijf geschreven! De NFWI slaagde er in een wetswijziging door te krijgen, waarbij WI-leden niet langer verplicht waren hun keukens bij de locale overheden aan te melden om jam en andere inmaakproducten aan het publiek te mogen verkopen.

a230122405ce31a3e6a247120625d80e_medium.In de jaren tachtig van de 20e eeuw begon het aantal leden langzaam terug te lopen. Er werd in 1983 een promotiecampagne gestart, waarbij een bus een jaar lang door het land reed om reclame te maken voor de WI. Het aantal WI-afdelingen liep echter terug naar 9.153.

In 1990 vierde de WI haar 75-jarig bestaan. Tijdens de Algemene Vergadering van dat jaar gaf koningin Elisabeth II een speech. De NFWI werd een charitatieve (liefdadige) instelling en verhuisde het hoofdkantoor ervan naar Fulham.

e039f8008372bfca9915841795b49399_medium.In 2000 werd de Algemene Vergadering toegesproken door premier Tony Blair. Tijdens een onderzoek naar het jaarlijks aantal uren, dat WI-leden aan vrijwilligerswerk besteedden, bleek dit maar liefst 3.477.312 uren te zijn. In dezelfde tijd organiseerde de WI een korte campagne "Buy British, buy local' om de verkoop van locale producten te vergroten. In 2004 werden de archieven van de NFWI overgedragen aan de nationale Women's Library (bibliotheek geheel opgedragen aan het werk van en rond vrouwen) en werden daarmee openbaar voor het publiek.

In 2012 wisten WI-leden het Guinness Book of Records te halen door met het grootste aantal mensen tegelijk (3.083) in dezelfde locatie (jaarlijkse Algemene Vergadering in de Royal Albert Hall) te breien. De breisels werden later gebruikt in (WI) handwerkprojecten ter ere van het diamanten jubileum van koningin Elisabeth II.

De WI nu

a8845986d2c0ab78e9deda2a9cfa00ab_medium.De WI is vanouds een autoriteit op het gebied van voedsel, koken en inmaken; er worden veel technieken en recepten beschikbaar gesteld aan de leden.

Verder ontplooit de WI inmiddels activiteiten/cursussen op het gebied van tuinieren, bloemschikken, handvaardigheden, kunst, sport en wetenschap; van fruit inmaken tot fotografie, van wielrennen tot astronomie, van bloemschikken tot dansen, je kunt het allemaal vinden in de WI!

Daarnaast is de WI de laatste jaren ook actief in het buitenland. Zo hebben WI-projecten in India bijvoorbeeld gezorgd voor goede putten met schoon drinkwater op diverse plekken in het land.

De WI is dus best een bijzondere organisatie die, hoewel uit een nare noodzaak geboren, tot op de dag van vandaag zijn nut bewijst in allerlei aspecten van de (Britse) samenleving. Na 100 jaar, in de 21e eeuw, is deze vrouwenorganisatie  nog steeds springlevend, vitaal en 'going strong'.  En dat is best bijzonder.

 

ASMAY.

© 2015 Foto's: TheWI.org.uk.

 

c4438a7f334f59962aebc4a5180dcae7_medium.Zie ook:

Eerste-Wereldoorlog-de-Zeppelin-oorlog-van-1915

Eerste-Wereldoorlog-1-hoe-een-lokaal-conflict-tot-een-wereldoorlog-escaleerde

Eerste-Wereldoorlog-2-hoe-een-lokaal-conflict-tot-een-wereldoorlog-escaleerde

BBC-programma-de-grote-Britse-naaiwedstrijd

BBC-serie-de-grote-Britse-volkstuinuitdaging

Of lees verder via:

https://tallsay.com/asmay of

https://asmay.wordpress.com/ of

https://tallsay.com/asmaysrecepten of

https://asmaysrecepten.wordpress.com/

02/12/2016 11:01

Reacties (4) 

1
02/12/2016 19:26
En ook dit zie ik alleen maar bij de reacties van anderen.
1
03/12/2016 06:35
Het is een artikel dat ik van Plazilla heb overgezet, vandaar dat het niet onder 'nieuw' verschijnt.
1
02/12/2016 12:55
Superinteressant, zo'n vrouwenvereniging, die inmiddels een soort bolwerk van onder meer de huisvrouw is geworden.
1
02/12/2016 12:43
Mooi artikel! Een waar monument van een vrouwenbeweging, deze WI.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert