Ergerlijk gedrag erfelijk?

Door Eddie van Groningen gepubliceerd in Nieuws en politiek

Ergerlijk gedrag erfelijk?

Wie regelmatig naar de commerciële zenders kijkt (en wie doet dat niet) ziet wel eens flarden van nogal onbetamelijke programma’s voorbij komen. Ik noem: Utopia, Get the f*k out of my house, Oh, oh daar gaan we weer, Adam & Eva etcetera. Het zijn vooraankondigingen (de volledige programma’s bekijk ik maar niet) en dan denk ik: sommige ouders zouden echt geen kinderen mogen krijgen.

Kan dit wel, zo’n verregaande gedachte? Voor je het weet heb je het over een geboorteregeling die ook de Duitsers voorstonden tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dan ben je natuurlijk een rascist. En erger dan dat.

Toch was er onlangs een Rotterdamse wethouder voor Jeugd en Zorg, lid van het CDA, die ouders die niet in staat zijn tot verantwoord ouderschap wil verplichten om voorbehoedsmiddelen te gebruiken. Hij wil zich inzetten voor een wet die dit mogelijk maakt. Vooral wil hij een maatschappelijke discussie uitlokken over verplichte anticonceptie voor wat hij onmachtige ouders noemt. ‘Sommige kinderen hebben het recht om niet geboren te worden’, aldus de wethouder. Hij wil dat er een wettelijke maatregel komt die kan worden ingezet voor een beperkte groep ouders waarbij andere middelen niet helpen. Hij schat dat dit in Rotterdam voor ongeveer 10 tot 20 personen geldt. In sommige gevallen hebben de ouders waar hij op doelt al meerdere kinderen gekregen die uit huis zijn geplaatst. Hij zegt dat ze tot grote frustratie van de hulpverleners zwanger blijven worden tot ze een kind mogen houden. De Rotterdamse wethouder staat trouwens niet alleen in zijn streven. In Tilburg werd al eerder geëxperimenteerd met vrijwillig gebruik van anticonceptie door kwetsbare ouders. De afgelopen 2 jaar heeft ruim 80 procent van deze doelgroep gebruik gemaakt van voorbehoedsmiddelen. En dan is er ook nog hoogleraar Paul Vlaardingerbroek die meldt dat er in Nederland jaarlijks 250 kinderen geboren worden die al in de baarmoeder onder toezicht worden gesteld.

Vraag is natuurlijk meteen: wie stelt vast wat verantwoord ouderschap is? En waar trek je de grens van verplichte anticonceptie? Laten we even doorredeneren aan de hand van het volgende onderzoek:

In opdracht van de politie onderzocht de Vrije Universiteit Amsterdam hoe het de kinderen van zogenoemde ABC'ers (Amsterdamse Beroeps Criminelen) vergaat. Onderzoekster Meintje van Dijk nam politie-, justitie- en jeugdzorgdossiers van 25 gezinnen onder de loep, van de ouders en hun 76 kinderen. De focus van het onderzoek dat begin 2016 gepubliceerd werd, lag vooral op de 44 kinderen die tussen de 19 en 33 jaar oud zijn. Gemiddelde leeftijd: 23. Wat blijkt: negen van de tien zonen komt met justitie in aanraking. De helft valt zelfs in de zwaardere categorie, zij hebben al in de gevangenis gezeten en maakten zich onder andere schuldig aan geweldsmisdrijven of werden betrapt met een wapen. Van de kinderen van ABC'ers is inmiddels één zelf geliquideerd.

Conclusie: voorgeschreven anticonceptie voor deze doelgroep ABC-ers zou op den duur het criminaliteitscijfer flink naar beneden krijgen. Zeker als we het landelijk doortrekken.

Nog even verder doorredeneren. Laten we eens nadenken over onderzoek naar ouders die telkenmale beticht zijn van huiselijk geweld óf voortdurend buurtoverlast bezorgen óf bekend staan als notoire alcoholist óf zedendelinquent óf de belasting hebben ontdoken óf voor de tweede of derde keer in het gevang terecht zijn gekomen óf de Islamitische Staat een warm hart toedragen óf meedoen aan het tv-progamma Zon, Sex en Je Ouders in Shock. Om een paar voorbeelden te noemen.

Tonen deze onderzoeken vervolgens aan dat er een grote kans bestaat dat hun kinderen hetzelfde ongewenste gedrag gaan vertonen, verplicht ze dan verder kinderloos door het leven te gaan. En verbiedt ook hun (al gekregen) kinderen om kinderen te krijgen. De maatschappij wordt er na een tijdje ongetwijfeld stukken aangenamer van. Maar of zo’n ingreep (maak er maar een wet van) kans van slagen heeft? Inderdaad, wie trekt de grens én waar? Ik zou het stiekum wel weten.

15/11/2016 08:15

Reacties (1) 

17/11/2016 16:21
Voor iedereen de ver van mijn bed show totdat ze zelf met een geval geconfronteerd worden.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert