Egyptisch museum : de mummiezalen.

Door Chrisrik gepubliceerd in Reizen en vakantie
Vorig deel : https://tallsay.com/page/4294976624/cairo-en-de-schatten-van-toetanchamon

Nog volledig onder de indruk van de schatten van Toetanchamom, gaan we de mummiezalen binnen.

De mummificatie

volgens wikipedia :
De Egyptische mummificatie ontstond in het Oude Egypte. De eerste vorm van mummificatie betrof slechts het uitdrogen van het lichaam in het hete zand. In de religie van de oude Egyptenaren nam mummificeren een steeds belangrijkere plaats in omdat zij geloofden dat het lichaam van een farao niet naar het eeuwige leven kon reizen zonder een stoffelijk lichaam dat niet verging.’

De oude Egyptenaren geloofden in een eeuwig leven na de dood en ontwikkelden complexe gebruiken om de overgang naar het andere leven mogelijk te maken. Een van die gebruiken was het mummificeren van het lichaam van de dode voor hereniging met de ziel in het hiernamaals. De overledene werd voorzien van alles wat hij nodig kon hebben in het volgend leven, voordat hij overgedragen werd aan de eeuwigheid via een aantal begrafenisrituelen.

2f168fba84741a4195017e8d4bd21ff8_1405545

Hoe ging men hiervoor tewerk?

Mummificatie in het oude Egypte was een erg langdurig en duur proces. In totaal duurde het ongeveer 70 dagen voordat een persoon klaar was voor zijn volgende leven. Aangezien de oude Egyptenaren geloofden dat het mummificeren essentieel was om in het volgende leven verder te kunnen gaan, werd er veel tijd, geld en moeite in gestoken.

De mummificatie van het lijk werd uitgevoerd in een 'balsemtent' die speciaal voor dit doel bij het graf werd neergezet. In een tent bleef de lucht langer fris. Het lichaam werd op een houten tafel gelegd. De Egyptenaren gebruikten geen massieve tafels, dat was makkelijker als ze de windsels om het lichaam moesten doen.

De mummificatie gebeurde in verschillende stappen :

 • eerst werd het lichaam gewassen en ritueel gereinigd.
 • dan werden, via een snee in de linkerzijde, de organen verwijderd, met uitzondering van het hart. Elk van deze organen werd eerst gewassen in palmwijn en dan ingewreven met ‘natron’, wat diende om de organen uit te drogen en bacteriën, die ontbinding veroorzaakte, tegen te houden.
NATRON : is een natuurlijk mengsel van natriumzouten. Meren in de woestijn die af en toe door regen gevuld worden maar geen afvoer naar de zee hebben, worden steeds rijker aan zouten : natron. Als het water verdampt worden de erin opgeloste zouten steeds geconcentreerder en kristalliseren uiteindelijk uit. Een eigenschap van deze substantie is dat het lichaamsvocht onttrekt.
 • de lever, de maag, de longen en de darmen werden elk apart verpakt  in lange repen linnen en geplaatst in 'canopen' (urnen). De deksels van deze canopen waren versierd met de hoofden van de Vier Zonen van Horus, die elk een bepaald orgaan beschermden :
  Qebehsenuef, de valkenkop voor de ingewanden
  Duamutef, de jakhalskop voor de maag
  Hapi, de bavianenkop voor de longen
  Imseti, het menselijk hoofd voor de lever

De mooiste canopen zijn : De canopen van Toetanchamon - vorig deel

084b901f0fd10d828b6770b5f26f56ad_1405545

3370bb83dc6554908bcf7201e2ab290a_1405545

 • het hart bleef in het lichaam zitten. Dat was nodig omdat het hart zou gewogen worden in het hiernamaals. De ceremonie van het wegen van het hart was de laatste etappe van de reis naar het volgende leven. Een jury van goden zat de ceremonie voor, waarbij werd besloten of de overledene het eeuwig leven verdiende. De jakhalsgod Anoebis woog het hart tegen de veer der waarheid. Als het hart te zwaar was, werd het aan het monster Ammoet gegeven, die het verslond. Bij evenwicht leefde de dode voor eeuwig.
 • de hersenen werden via de neus verwijderd met lange haken. Aangezien de Egyptenaren de hersenen onbelangrijk vonden, werden ze waarschijnlijk weggegooid.
 • daarna werd het lichaam helemaal bedekt met natron, ook alle lichaamsholten werden ermee volgepropt. De natron onttrok alle lichaamsvocht en het lichaam droogde meer en meer uit. Dit duurde ongeveer 40 dagen en er kwam een verschrompeld, uitgedroogd lichaam tevoorschijn.
 • na nog een schoonmaak, werd het lichaam ingesmeerd met middeltjes die de huid hielpen conserveren. Het lichaam (ook het hoofd) werd daarna opgevuld met linnen en zaagsel of stro.
 • tot slot werd het lichaam in smalle linnenstroken gewikkeld die in hars waren gedrenkt. Vingers en tenen werden bedekt met beschermende gouden kapjes en apart ingewikkeld met lange, smalle repen linnen. Armen en benen werden ook ingewikkeld, vervolgens werd het gehele lichaam gewikkeld in ongeveer 20 lagen lagen linnen. De balsemers gebruikten hars om de lagen linnen aan elkaar te lijmen.
 • het ingewikkelde hoofd werd bedekt met een mummiemasker. Op de mummie werd een masker geplaatst om de dode te helpen en het lichaam te herkennen. Niet iedereen had een dodenmasker van goud zoals Toetanchamon. Er waren ook gewone beschilderde maskers van cartonnage (een soort papier-maché) als geïdealiseerde portretten van de dode.
 • dan ging de laatste laag linnen om de mummie heen en werd een laatste laag hars aangebracht. De mummie was klaar om begraven te worden en werd in een of meer  beschilderde houten sarcofaag(en) gelegd.

Voor het lichaam begraven werd, werd het vaak nog versierd met sieraden en werden er zaden of vruchten meegegeven, vaak tussen het linnen.

De canopen met de gebalsemde organen werden naast de kist in het graf werd geplaatst.

d86e00d9487e2f1feee80187f0e6eb59_1405548

Een Egyptische sarcofaag met daarin een intacte mummie lag er blijkbaar al meer dan vijftig jaar onaangeroerd bij.

 

De begrafenis

Na de mummificatie kon de begrafenisceremonie beginnen. Deze begon met de 'mondopeningsceremonie'. Het ‘openen van de mond’ was een belangrijk ritueel waarmee de mummie tot leven werd gewekt zodat deze voedsel tot zich kon nemen. Er was ook het geloof dat dit de zintuigen weer zou activeren, zodat de overledene in het hiernamaals kon functioneren.

De dodendienst werd opgedragen door de oudste zoon of de priesters in dienst van de dode. De priesters en familieleden brandden wierook, zeiden gebeden en offerden voedsel aan het beeld van de dode. Deze ceremoniën moesten de dode beschermen, zorgen voor een geslaagde reis naar het hiernamaals en hem onderweg in leven houden. Ter verdere bescherming werden rituele afbeeldingen en teksten bij de mummie gelegd of in de tombe aangebracht. Ook meegegeven accessoires waren amuletten (brachten geluk) , sjabhtibeeldjes (om in het hiernamaals werk te verrichten ten behoeve van de dode), een modelboot (symbool van de reis naar Abydos, woning van Osiris, god van de onderwereld).

 

'canoben en sjabhtibeeldjes'

e5d5ee6bc72f6696fe7f962ff1a636b9_1405551

Tenslotte werd de dode begraven in een rotsgraf, een piramide of mastaba.

3da1cf6877f8b6a7ecc1dd6e53e3ebb1_1405549

voorbeeld van een mastaba

 

De mummiezalen

Uit respect voor de overledenen worden hier geen rondleidingen gegeven en het enige geluid komt van de opzichter die zo nu en dan tot stilte aanmaant.

802741b8f8fd9f7854dc6fdd19610528_1405546

Ahmoses (1549 - 1524 v.Chr.) - stichter van de 18de dynastie

 

21c6a3d07f53b2dd956269f744370c26_1405546

Ahmoses Nefertari, de vrouw van Ahmoses. (foto boven en onder)

f4f68cef44db446c638440353d4eb647_1405546

 

Seti I, de vader van Ramses II (1269 - 1229 v.Chr.)

c20c42a48cf48be163be305a8dd4619b_1405546

 

En opeens stonden we oog in oog met de goed geconserveerde mummies van de farao’s, zoals die van Ramses II. Het is toch wel bijzonder om letterlijk de man te zien die verantwoordelijk is geweest voor zoveel van de prachtige tempels die we bezocht hadden.

In 1977 werd de, door schimmels aangevreten, mummie van Ramses II naar Frankrijk gebracht voor een opknapbeurt in het antropologisch museum. Het huidweefsel was op verscheidene plaatsen gescheurd, maar het skelet bleek in goede staat.

2c0b87f909ebedab2101f64169e82aad_1405546

a789f97896c9d77b98d0047e1dd56ef5_1405546

d9045e8ab2c34c06319e6e83dd7f14da_1405546

 

 

 

 

 

 

 

Tiye, de vrouw van Amenhotep II (1424 - 1398)

0e607835d468aa9cc04f2944d8202245_1405546

 

Ramses III is een van de best bewaarde koninklijke mummies.

973f1eac46431e1ee84f0c247b58f644_1405546

 

Koningin Hatsjepsoet

b87a3693401296e7205d5c8708f64171_1405547

d627e18077219cc0767fd8802cd2722e_1405551

 

Amenhotep II

3a9b89eb22cb721e282a1807813ebe14_1405549

Alle mummies liggen in afgesloten vitrines met klimaatbeheersing en de meeste liggen er zeer vredig bij.

b605be9b47ac4c0fc3f6ac4391537582_1405546

Er is voor de mummiezalen een extra ticket nodig en het is nogal prijzig, maar het loont de moeite om oog in oog te staan met enkele beroemde farao’s, zoals Thoetmosis II, Set I en de prachtige Ramses II.

3769936d02651d44d84c386e10c89016_1405549

En toch .. het is wel wat morbide en het doet me denken aan grafschennis. Deze lichamelijke overschotten zijn 4000 jaar met rust gelaten in hun fraaie kisten. En nu zijn ze overgeleverd aan de dagelijkse nieuwsgierigheid van duizenden bezoekers.

 

Dierenmumies

De Egyptenaren geloofden dat alle levende wezens een goddelijke kern bezaten en daarom gerespecteerd diende te worden. Dieren, die attributen gemeen hadden met de goden die zij symboliseerden, werden vereerd als vertegenwoordigers van de goden op aarde en na hun dood gemummificeerd. In de Late Tijd (672-332 v.Ch.) werden allerlei soorten dieren gemummificeerd en begraven in catacomben, van miljoenen ibissen, katten en honden tot stieren en leeuwen, slangen en krokodillen.

d1b7518bad303ffac4827059992f3f25_1405547

mummie van een krokodil

cc6256a5aedb36a35ff5532f5b23b204_1405547

mummie van een kat

a18e31bd015fc601d4b588031aee2964_1405550

mummie van een hond

 

Was (is) mummificatie voor iedereen en wordt het nu nog gedaan?

Omdat mummificatie een kostbaar proces was, werd in dit Oude Rijk alleen toegepast op de farao en zijn directe omgeving: familie en hooggeplaatste personen aan het hof. Naarmate de macht van de farao’s begon af te nemen en het Oude Rijk ten einde kwam, namen plaatselijke hoogwaardigheidsbekleders koninklijke gebruiken over en raakte mummificatie steeds meer verspreid onder de bevolking, tot aan eenvoudige ambachtslieden aan toe. Natuurlijk waren er verschillen in kwaliteit en uitvoering : het mummificatieproces werd eenvoudiger naarmate er minder geld was.
Dit is tot het einde van de toepassing van mummificatie zo gebleven. De enige die zich echt geen mummificatie konden veroorloven waren de armste boeren. Zij werden ongemummificeerd in een eenvoudig graf in het zand gelegd. Maar omdat het zoutgehalte van het zand vrij hoog was en dus een sterk uitdrogende werking had, zie je soms dat ook deze stoffelijk overschotten redelijk bewaard zijn gebleven.

Nu kan mummificatie niet meer toegepast worden, behalve bij het koninklijk huis of als je je lichaam ter beschikking stelt voor de wetenschap.

Normaal mag , bij het “gewone” volk het lichaam niet langer dan 10 dagen conserveren. Hierdoor kan balsememen niet meer, behalve als men op zee of in het buitenland overlijdt en lang onder weg zal zijn. Het gebeurt dan meestal via een lichte vorm van balseming. Het bloed wordt vervangen door een vloeistof. Het lijk voelt dan ook niet zo klam en koud aan tijdens de opbaring.

 

Grand Egyptian Museum

Deskundigen denken dat driekwart van alle Egyptische pronkstukken nog verborgen ligt onder het warme woestijnzand. Een uitbreiding van het Egyptisch museum in de toekomst, is dus niet uitgesloten! Er liggen in het huidige museum ook nog heel wat wonderschone voorwerpen in de kelder, die nu als een stoffig rommelhok wordt afgedaan. Deze voorwerpen moeten nog een plaats krijgen. Daarnaast is er ook een deel van schatten die moeten gerestaureerd worden om onder nog betere omstandigheden te worden tentoongesteld.

Vandaar de bouw van een nieuwe museum. Dit gebouw, bij de piramides van Gizeh, heeft een oppervlakte van 50 ha. Volgens de huidige planning zou het de poorten openen in 2015.

87324e5bd83aee2fa4cb57406642414d_1405550

De collectie binnen het museum zal verdeeld worden in vier grote ruimte die per thema geordend staan.

 • deel over de fysieke gesteldheid van Egypte en de Nijl
 • deel over het dagelijkse leven
 • deel over de staat en de farao
 • deel over de Amarna-kunst.

Het Grand Egyptian Museum zal het Egyptisch Museum van Caïro niet vervangen, maar er zal wel een en ander verhuizen naar het nieuwe museum verhuizen, bv de collectie van Toetanchamon.

Het zal uiteraard voor de grote toeristenbussen veel praktischer parkeren zijn dan bij het museum op het Trahir-plein. De façade van het nieuwe museum zal gemaakt zijn uit lichtdoorlatend albaster en veel moderner ogen.

Ik zelf hou van het ‘oude gebouw’. Het heeft echt veel sfeer en hoge zalen waar ik als het ware aan alle kanten de geschiedenis en zelfs mummies om me heen voelde.

89eca1b378c4ff5f14a95e08c414bd9a_1405550

 

Wil je een filmpje zien dan de mummificatie?

Of wil je zelf meer ontdekken hierover kijk dan op :

http://www.egypte-info-site.nl/mummies.html

http://www.touregypt.net

 

Op het eind van ons bezoek aan het Egyptisch museum kopen we kaarten. Het zal het fotograferen niet vervangen, maar het blijven mooie souvenirs.

 

Volgend deel : Caïro: dodenstad en de piramides van Dahsur

 

 

Alle foto's (behalve die van de kaarten) werden genomen via google en dit voor commercieel hergebruik.

Een deel komt uit de vertellingen die Tari (onze gidse) deed. Andere bronnen zijn :

-  het boek : 'De Rough Guide - Egypte'  van Dan Richardson en Daniel Jacobs

-  het boek : 'De Nieuwe Dominicus - Egypte' van Karel Innemée

- het boek : 'Nelles gids - Egypte' van Eva Ambros

- trotter Egypte - Lannoo

01/11/2016 13:01

Reacties (10) 

1
19/11/2016 12:29
Heel mooi,
19/11/2016 14:25
Dank je wel
1
06/11/2016 15:07
Indrukwekkend
1
02/11/2016 07:40
Eigenlijk heel bijzonder, dat men na al die tijd toch nog deze mummies heeft weten te behouden.
1
02/11/2016 07:37
Nee, die mummies had ik denk ik overgeslagen. Niet mijn 'ding'
1
01/11/2016 16:16
Het is toch wel een heel gedoe dat mummificeren.
1
01/11/2016 13:57
Vind wel dat ze erg mager zijn. Eten ze wel genoeg? -))

Erg mooi ... ja dat is echt mooi.
1
01/11/2016 15:48
dank je Candice
1
01/11/2016 13:19
Mooi artikel en ik blijf mummies toch heel indrukwekkend vinden.
Chrisrik tegen ----
01/11/2016 13:36
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert