Dagje uit: Venlo en het Limburgs Museum

Door Asmay gepubliceerd in Reizen en vakantie

63d5b1687deae03f1fe5b09caf918370_1396954Korte achtergrond van Venlo

Venlo is een stad met oude wortels. Net als andere plaatsen in Limburg bestond het reeds als een Romeinse nederzetting in het begin van de jaartelling. Vanaf de 13e eeuw werd het een belangrijke handels- en stapelplaats aan de Maas. Venlo verkreeg in 1343 stadsrechten en was vanaf 1481 lid van de Hanze (samenwerkingsverband van handelaren en handelssteden).

Sedert de 16e eeuw was Venlo een vestingstad en voornamelijk van militair belang. Dit is onder meer af te zien aan de specifieke stadmuren, stadswallen en grachten rondom de stad.

09c7c187330d1a35759f9dd89484d3b3_1396954

Allereerst had Venlo (en omgeving) erg te lijden onder de Gelderse oorlogen (1502-1543) tussen het hertogdom Gelre en de Habsburgse Philips de Schone. In de Tachtigjarige Oorlog stond de stad wisselend onder Spaans bestuur en werd onder andere belegerd door de opstandige (Nederlandse) stadhouders Maurits (in 1593) en Frederik Hendrik (in 1632). Daarna waren stad en streek nog vele malen strijdtoneel tussen opvolgende conflicten met en uitbreidingsdrang van vooral Franse koningen.

Korte achtergrond van Limburg

Vreemde landsheren

ce5c2c33d88c2e3ab37616a818652284_1396955Het bestuur van en over Limburg is in de loop van de geschiedenis zeker apart te noemen. Van Romeins gezag rond de jaartelling, ging het gebied rond 500 over in het Frankische rijk van de Merovinger koning Clovis. Vanaf circa 750 namen de Karolingers (van onder andere Karel de Grote) het stokje over. In 1420 verkreeg de Bourgondiër Philips de Goede door slimme huwelijkspolitiek de zeggenschap over Brabant en  Limburg. Vanaf de 16e eeuw verwierf de Oostenrijkse Habsburger Philips de Schone de heerschappij over grote delen van de zuidelijke Nederlanden.

Door zijn huwelijk met Isabella van Castillië kwam de regio in handen van de Spaanse troon (onder zijn zoon keizer Karel V en later kleinzoon Philips II van Spanje).

d19fa33374f1e74f8ab14753b13ac20d_1396955Toch bleef het overkoepelend gezag zwak en handelden de hertogen, graven, en andere edelen lange tijd als waren zij onafhankelijk. Tussen de 11e en de 18e eeuw kende het Limburgse gebied daarom geen bestuurlijke of regionale eenheid en leek het een komen en gaan van (vreemde) landheren.

Vanaf 1661 bezat ook de (toenmalige) Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden enclaves in het gebied, maar had er evenmin aaneensluitende zeggenschap. Dat werd anders na de Napoleontische tijd (bezetting, oorlogen en nederlaag).

f0291825de1f9a92d7a5221e2824bccb_1396956In 1815, na de Slag bij Waterloo, werd Limburg als provincie toegevoegd aan het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden onder leiding van koning Willem I. Op diens verzoek ging de nieuwe provincie 'Limburg' heten, omdat deze naam (van het roemruchte oude hertogdom) anders verloren zou zijn gegaan.

Linksboven: Crayelhut in de Peel ( circa 1910) van Willem Rip.

Echter, Limburg was door eigendommen en zeggenschap van de Habsburgse landheren ook lid van de Duitse Statenbond, een soort belangenvereniging van Duitse staten en staatjes.

Afscheiding van België

d2d0d7ac29e991358b9b084cb593da85_1396955In de periode van de Belgische Opstand (1830-1839) viel Limburg onder Belgisch bestuur; enkel Maastricht bleef in Nederlandse handen. In 1839 werd de onafhankelijkheid van België door middel van het Verdrag van London internationaal bekrachtigd. De provincie Limburg werd opgedeeld in een Belgisch en een Nederlands deel.

Het Nederlandse deel werd echter niet zonder meer toegevoegd als provincie, maar kreeg het predicaat Groothertogdom Limburg. Omdat het ook nog steeds lid was van de Duitse Statenbond had het Groothertogdom geen zeggenschap en/of werd niet betrokken bij de besluitvorming van de Nederlandse regering.

Duitse Statenbond en toch een provincie

80bbcd06fea06e8dda50d1bd4c1072df_1396955Toen de Duitse Statenbond plannen kreeg zich tot één staat te verenigen, kreeg Nederland schrik. Om een conflict met de sterke nieuwe buur over het Groothertogdom te voorkomen, was men zelfs bereid Limburg op te geven. Zover kwam het echter niet. Door conflicten tussen Pruisen en Oostenrijk viel de Duitse Statenbond in 1866 uit elkaar. Limburg werd hetzelfde jaar officieel als volwaardige en elfde provincie (met zeggenschap) aan Nederland toegevoegd, maar verloor zijn predicaat Groothertogdom. Dit alles geschiedde overigens ondanks de zeer gemengde gevoelens van een groot deel van de Limburgse bevolking, die door de tijd heen weinig op had met de nuchtere norse noorderlingen.

Het Limburgs Museum

82902da578209099f23caf3a0661164b_1396954Het Limburgs Museum is in 1994 ontstaan uit een fusie tussen het gemeentelijke Goltziusmuseum in Venlo en het Limburgs Volkskundig Centrum in Limbricht.

Het nieuwe onderkomen van het museum is gebouwd naar een ontwerp van de in Venlo geboren architecte Jeanne Dekkers en op aaeebcbe8137b1718292ae19ccb5f120_1396954de plaats, waar vroeger een deel van de oude stadsmuren stonden. Die stadsmuren zijn onderdeel gemaakt van het museum door de 100 meter lange en 16 meter hoge licht gebogen buitenmuur van het gebouw.

Het fraaie, ruim opgezette gebouw  werd in 2000 officieel geopend.

Naast een aantal vaste collecties van en over de geschiedenis van Limburg, Limburgse kunstenaars en het gewone leven van Limburgers zijn er jaarlijks een aantal wisseltentoonstellingen te zien. Het Limburgs Museum heeft de collecties onderverdeeld in drie hoofdgroepen.

Museumcollectie Limburgs Museum

7973f8aeb0faceaf7d24b511a01ba8e3_1396954De vaste museumcollectie laat veel van het verleden van Venlo en van Limburg zien. Archeologische vondsten, maquettes van de stad en omliggende kastelen in de middeleeuwen, wapens, alledaagse gebruiksvoorwerpen, religieuze voorwerpen, maar ook schilderijen van Limburgse kunstenaars en vele foto's uit het dagelijks leven geven een mooi beeld van verleden en heden in de provincie.

Rechts: Gezicht op Gulpen (1927) van Dirk Filarski.

Filmcollectie Limburgs Museum

Sinds filmmateriaal in de 20e eeuw ontstond, probeert men zoveel mogelijk van de oude (en nieuwe) bewegende beelden te bewaren. Ook in Limburg werken diverse organisaties samen om zoveel mogelijk bewegend beeldmateriaal van en over de eigen provincie veilig te stellen. Het Limburgs Museum verzamelt en toont sinds 1999 veel van dit historisch filmmateriaal. De oudste film in de collectie dateert uit 1911.

Bibliotheek Limburgs Museum

da3803aca7b387f238bdbb25cdfce5c5_1396955Het Limburgs Museum beschikt ook over een ruime boekencollectie. Centraal hierbij staan de Limburgse (cultuur-) geschiedenis en volkscultuur. Echter, ook aan het aangrenzend gebied wordt aandacht besteed. De collectie wordt regelmatig aangevuld door aankopen, schenkingen, bruikleen en ruil. In de afgelopen jaren heeft de bibliotheek de hand weten te leggen op een aantal interessante particuliere collecties, met onder meer vele zogenaamde Limburgensia (boeken over Limburg) en kunsthistorische boeken en tijdschriften.

Tot slot

Naast de rijke geschiedenis van het bont gekleurde verleden is Venlo vandaag de dag een regionaal belangrijk centrum. De stad ligt aan de Maas en heeft nog een prachtig oud centrum, waar je kunt dolen door straten, sloppen en steegjes.

b61c299cbd95a13053a83fe60af77acc_139695597ce6627f11c035a8e94e692d2dace13_1396955

 

 

 

 

 

Het winkelaanbod is groot en de vele terrasjes  uitnodigend. Kortom, absoluut een gezellige stad om eens te bezoeken.

 

ASMAY.

© 2014 Foto's: Asmay, Wikimedia Commons.

 

dbcfdf4723867d1836d8a9a5f39d65a8_1396955Zie ook:

Dagje-uit-Groningen-en-het-Groninger-Museum

Dagje-uit-Leeuwarden-en-het-Fries-Museum

Dagje-uit-Middelburg-en-het-Zeeuws-Museum

Dagje-uit-s-Hertogenbosch-het-Noordbrabants-Museum-en-de-Sint-Jan

Dagje-uit-Zwolle-het-Drostenhuis-de-Peperbus-en-de-Fundatie

Of lees verder via:

https://tallsay.com/asmay of

https://asmay.wordpress.com/ of

https://tallsay.com/asmaysrecepten of

https://asmaysrecepten.wordpress.com/

31/10/2016 10:35

Reacties (3) 

1
31/10/2016 11:15
Mooi artikel, lijkt me beslist de moeite van een bezoek waard.
1
31/10/2016 11:10
Interessant museum. Ik ben wel diverse keren in Venlo geweest, maar heb tot op heden nog nooit het museum bezocht - toch maar eens doen, de volgende keer.
1
31/10/2016 11:06
Nog nooit geweest, lijkt een leuke stad.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert