Een innerlijke strijd van een man

Door MrcRts gepubliceerd in Persoonlijke ervaringen

... De mens is een vreemd wezen. Constant in strijd met zichzelf. Zolang de mens zich niet van deze strijd bewust is, zet men deze innerlijke strijd vroeg of laat om in een projectie naar de buitenwereld. 'Finger pointing', irritaties, frustraties en 'fysieke strijd' kunnen dan op het toneel verschijnen. Hoewel dit gedrag bij beide seksen voorkomt is er een verschil in de manier hoe deze innerlijke strijd tot uiting komt. De vrouwelijke variant is over het algemeen meer gepolijst en van mentale aard, de mannelijke variant heeft normaliter een ruwere verschijning en is fysiek destructiever. Zodra de man zijn innerlijke strijd projecteerd op de buitenwereld heeft het vaak iets weg van een olifant in een porseleinkast...

Note: De innerlijke strijd kan men zien als een oorlog met vele frontlijnen. Alszijnde een oorlog die het bewustzijn voert met het onderbewustzijn. 

 

b6661f39f215ab2ff560a472ec7129c4_medium.

http://resources21.kb.nl/gvn/ATVS01/ATVS01_2124_U.jpg

 

De aanleiding

Er zijn van die dagen dat ik met een goed humeur uit bed kom. Werkelijk alles mag dan mis gaan, mijn positieve stemming zal er niet onder lijden. Ik zie op deze momenten alles als een uitdaging om nieuwe levenslessen te leren of eerder ontdekte lessen verder uit te diepen. Ik heb evenveel dagen dat mijn stemming het tegenovergestelde is. Alles is dan Kwalitatief Uitermate Teleurstellend. Mijn open, vriendelijke houding verandert dan in een gesloten, vijandelijke houding. Ik merk dat ik koppig ben. Goed bedoelde adviezen of rationele argumentaties kunnen steevast op een afsnauwende reactie rekenen.

Ik hoef maar om me heen te kijken om te zien dat iedereen deze stemmingswisselen heeft. Een aantal jaren terug was ik er helemaal klaar mee. Ik begreep niet waar deze stemmingen vandaan kwamen. Ik zag wel in hoeveel invloed ze op mij en mijn omgeving hadden. Ik ging op onderzoek uit in de hoop het ontstaan en nut van deze stemmingen te kunnen begrijpen. Begrip om te kunnen beheersen. Hoewel ik ze nog niet uit heb kunnen bannen, merk ik nu wel dat de invloeden van stemmingen minder grip op me hebben. Ook herken ik de momenten dat een stemming mij in haar grip heeft een stuk sneller.

De aanleiding van dit schrijven is dat ik deze week wederom door stemmingen in een houdgreep ben gehouden. Ik doorzag ze op het moment dat ze er waren. Ik had echter niet de kracht om ze om te buigen. Een reflectie volgde, met inspiratie voor een nieuw artikel als resultaat.

Note: Wat ik hier schrijf is niet wetenschappelijk. Het is ontsproten aan mijn chaotisch gedachtengoed. Mijn benadering en terminologie zijn niet door een opleiding verkregen, slechts een samenraapsel van methodieken die ik om me heen zie en zelf interpreteer. Stel vooral zelf de vragen hoe jij iets ervaart en hoe je de termen die jij gebruikt zou definiëren. 

 

 

Een aanvliegroute

 

eded18f2c12b9b7ab67852d04cb20d3c_medium.http://wiki.icaprojecten.nl/download/thumbnails/18317843/Fokke%20en%20Sukke%20PvA.png?version=1&modificationDate=1397378662000&api=v2&effects=border-simple,blur-border,tape

 

 

Zodra ik een periode van mijn leven tracht te analyseren begin ik met een plan van aanpak. Ik ben namelijk een intuïtieve denker en laat mijn gedachten vrij alle kanten op vliegen. Om uit die chaos nog iets te kunnen maken, is een vastomlijnde structuur niet geheel ongewenst. Allereerst wil ik het doel van mijn analyse duidelijk hebben. Daar mijn pragmatische kant momenteel de overhand heeft begon ik met een 'Hoe-vraag'. In dit geval:

"Hoe kan ik mijn stemmingen beheersen?". 

Daarop volgen een 'Wat' en 'Waarom' vraag.  

"Wat zijn stemmingen?"

"Waarom wil ik mijn stemmingen beheersen?" 

Mijn waarom vraag is normaal gesproken een schot voor open doel. In dit geval omdat ik mezelf graag zo volledig mogelijk wil kunnen beheersen. Dankzij mijn omgeving merkte ik enkele jaren terug dat ik dit niet kon. Afgelopen week merkte ik dat ik inmiddels wel de stemming doorzag, maar deze nog niet kon afstoppen/afbuigen. 

Wat is een stemming? 

Daar vraag ik me wat. Nu kan ik naar google en wikipedia gaan, echter heb ik tijdens mijn reflectie geen pc of andere technische hulpmiddelen tot mijn beschikking. Ik zonder me namelijk af, wil dat de informatie uit mezelf komt. Het 'überprüfen' komt naderhand wel. Er komt een herinnering van een boektitel die ik heb gelezen naar boven. Hij van Robert A. Johnson.

Deze schrijver gebruikt mythe's tezamen met het gedachtengoed van Carl Gustav Jung om tot analyses te komen. In het boek 'Hij' wordt de mythe van Parcival behandelt. Ik herinner me dat ik bij het lezen van dit boek voor het eerst écht ging nadenken over mijn stemmingen. Ik pak pen en papier en schrijf 4 woorden op die in mijn herinnering opduiken, doordat ik aan dit boek denk:

Anima

Emotie

Gevoel

Stemming

 

Note:  Een van mijn uitgangspunten die altijd gelden is dat Rationaliteit (Mannelijk) en Emotionaliteit (Vrouwelijk) beiden uit dezelfde bron putten; die van Mentale Energie. Voor mij is Mentale energie hetzelfde als geld: 'beperkt' beschikbaar, al kun je er veel of weinig van hebben. Geef je alles wat je hebt uit voor het ene, kom je tekort voor het ander. 
 

Begrippen - Terminologie

Om iets te kunnen begrijpen, zul je de woorden die je gebruikt moeten definiëren. Door een gebrek aan opleiding deed ik dit vroeger nooit. Totdat ik erachter kwam dat ik door foutief gebruik van begrippen, mijn eigenlijke problematiek niet kon doorzien, laat staan uit kon leggen aan mijn medemens. Ik gebruik nog steeds veel begrippen 'foutief'. Ook al kan ik mezelf nu beter begrijpen, merk ik dat door dit foutieve gebruik de uitleg naar anderen toe een stuk moeilijker is. Ik pak de pen weer op en schrijf verder:

 

Anima - De innerlijke vrouw van een man; vrouwelijke eigenschappen van een man. 

Emotie - Energie die ontstaat door- of voortkomt uit een ervaring.

Gevoel - Waardeoordeel over een ervaring.

Stemming - Overweldiging / bezetenheid van gevoelens waardoor ervaringen de eigenlijke betekenissen verliezen.

 

Mijn 'Wat-Vraag' heb ik nu beantwoord. Een gedachtenkronkel komt naar de oppervlakte van mijn persoonlijke bewustzijn gedreven. Ik schrijf dit op:

Mijn vrouwelijke kant, die ik Anima noem, gaat over de Emotie; de mentale energie die ontstaat door een ervaring. Haar waardeoordeel over deze ervaring zorgt voor Gevoelens. Op het moment dat mijn Anima vrijspel heeft, ze niet 'onder controle' is, verlies ik mezelf in stemmingen; de overheersing van gevoelens waardoor de ervaringen van dat moment hun betekenis verliezen. 

 

Ik herlees dat wat ik opgeschreven heb. Het antwoord op mijn 'Hoe-vraag' komt steeds dichter bij. Ik pak mijn pen en schrijf mijn vraag op. Het antwoord komt er meteen achteraan:

 

"Hoe kan ik mijn stemmingen beheersen?" - Houdt je Anima onder controle

 

De volgende vraag in mijn gedachten schrijf ik ook meteen op. Ook hier volgt meteen een antwoord:

 

Hoe kan ik mijn Anima onder controle houden? - Begrijp de werking van je Anima, stel dan de vraag opnieuw.

 

De spreekwoordelijke bliksem treft me, ik snap waardoor ik ben afgedwaald...

 

Note: Mijn manier van creatieve, intuïtieve zelfreflectie is sterk beïnvloed door het werk van Carl Gustav Jung. Bij deze psycholoog heb ik een goed gevoel over de structuur van de geest die hij heeft getracht bloot te leggen. Ik gebruik dan ook veelal termen van hem, voorzien van een persoonlijk sausje. Om mijn eigen geestelijke processen voor mij duidelijk te maken onderscheid ik alles in 'mannelijk' en 'vrouwelijk'. De invulling van wat mannelijk en wat vrouwelijk is wordt bepaald door mijn opvoeding, eerder opgedane ervaringen, stereotyperingen voortkomend uit cultuur en beperkte kennis van de Griekse mythologie. 

 

De Anima - Animus

9a52eb1b029e337befa640e6e5c10be8_medium.https://i.ytimg.com/vi/0clribbU2cU/hqdefault.jpg

 

De Anima en Animus zijn belangrijke onderdelen van de menselijke geest, gedefiniëerd in de analytische psychologie van Carl Gustav Jung. Kort gezegd: De Anima is de vrouwelijke kant van een man. De Animus is de mannelijke kant van een vrouw. 

Een zijsprongetje is op zijn plaats naar een ander belangrijk onderdeel van de menselijke geest: het Zelf. Het Zelf zorgt voor een zo optimaal mogelijke integratie van alle afzonderlijke, Archetypische onderdelen in een geheel. Dankzij het Zelf, kan een mens als een individu met uniek karakter worden gezien en niet als een samenraapsel van allerlei geestelijke onderdelen. 

 

Terugkijkend naar mijn reflectie besef ik me: Ik (als personificatie van het Zelf) heb mijn Anima niet onder controle, waardoor ik me verlies in stemmingen. Ik heb haar niet onder controle, daar ik de strijd met haar aanga. De strijd van overheersing (willen controleren). Een strijd die niet kan worden gewonnen. Een gelijkwaardige relatie aangaan is de oplossing, net als mijn cultuur voorschrijft in een fysieke relatie. Net zoals ik en mijn partner in het huwelijk staan. Voor mijn geestelijke vrouw, mijn Anima, gaat die vlieger niet (meer?) op. Het is wel de enige oplossing... Tenzij ik wil blijven dwalen in een cirkel van strijd...

 

Begrijpen is goed.

Dienen op zijn plaats.

De ridder in mij krijgt weer meer aandacht.

De ridder die zijn jonkvrouwe op edelmoedige wijze dient...

Haar niet verleiden, niet toestaan door haar te worden verleidt.

Dat mond te allen tijde uit in strijd.

'Slechts' edelmoedig dienen brengt me verder. 

 

 

30-10-2016

Marco

30/10/2016 13:29

Reacties (22) 

21/01/2017 14:09
Mooie schrijfstijl heb je! Ik vind dat je er meer mee zou moeten doen! Een nieuwe fan erbij heb je in elk geval!
1
30/10/2016 17:11
Interessant artikel. Al moet ik zeggen dat ik me in deze materie nooit echt serieus heb verdiept.
2
30/10/2016 15:30
Mijn persoonlijke mening:
als het je er om gaat om je gevoelens > stemmingen te beheersen (of op z'n minst te begrijpen en zo mogelijk te controleren) moet je niet bij Jung zijn. Die is veel te zweverig, teveel verstrikt in mystiek, occultisme en religieuze of pseudo-religieuze patronen en fantasieën. Zijn bewondering voor Nietzsche is daar maar één voorbeeld van. Jung was (en is) een fossiel dat niet meer aansluit bij tegenwoordige stand van de wetenschap omtrent het functioneren van het menselijk brein.
Een goed stuk over Jung vind je hier: http://skepsis.nl/jung/
Ik...
2
30/10/2016 17:06
Ik gebruik Jung eigenlijk alleen voor de structuur van de mentale processen van de geest. Het respect dat ik voor hem hebt komt voort uit zijn werk. Niet niks, als je weinig tot geen voorgangers in het gebied dat je ontdekt hebt.
Met zijn behandelmethodieken (of van de analytische psychologie in het algemeen) heb ik weer vrij weinig om maar een voorbeeld te noemen.
Verder ben ik ook een zweefteef, vandaar dat zijn visie mij aantrekt ;-)

De contra's van Jung zijn me bekend, en wil het werk van Jung dan ook zeker niet op een voetstuk plaatsen als 'de weg'. Ik heb echte...
1
30/10/2016 17:25
Mentale processen zijn uiteindelijk ook fysieke processen...(zegt een oude materialist, die hoe langer hoe meer gelijk krijgt van de modernste neurologische wetenschappen).
1
30/10/2016 17:28
net als fysieke processen uiteindelijk mentale processen zijn. Het cirkeltje is en blijft rond. De vraag is hoe lang je door blijft gaan. Tenminste, zo kijk ik er tegenaan :)
2
30/10/2016 19:23
P.S. Onder materie versta ik ook minimale elektrische en chemische processen, die elkaar over en weer in beweging houden zolang je leeft. Energie en materie: dat is het wat 'de mens' uitmaakt. Dat geldt overigens ook voor dieren en planten.

Neem nu de taal: die komt uit het strottenhoofd. Dat is het instrument - het wordt in werking gesteld en gecontroleerd door het brein. Bij een algehele verlamming (b.v. door een zware beroerte) werkt dat niet meer, hoeveel talen je ook hebt leren spreken.
Raak je door een hersentrauma in een diep coma en zijn de meeste hersenfuncties uit...
1
30/10/2016 15:20
Wat fijn dat jij dit op hebt geschreven. Je Anima en Animus zeer mooi en duidelijk verwoord en in beeld gebracht ook. Het definiëren en analyseren is door jouw ook mooi beschreven, Carl Gustav zal je geïnspireerd hebben, de manier waarop jij daarnaast je zelfreflectie hier neer schrijft in combinatie met deze zin die jij schreef;

Dankzij het Zelf, kan een mens als een individu worden gezien en niet als een samenraapsel van allerlei geestelijke onderdelen.

Heb jij opnieuw indruk gemaakt op mij met je manier van denken. Compliment voor dit artikel en ben blij weer w...
1
MrcRts tegen ----
30/10/2016 17:19
dankje voor een citaat uit mijn eigen tekst... Heb voor de volledigheid een toevoeging gedaan: 'individu met uniek karakter'
1
---- tegen MrcRts
30/10/2016 20:06
Heel mooi die toevoeging.
1
30/10/2016 14:42
Wederom een bijzonder interessante reflectie van jouw hand.

Ik heb je artikel een paar keer gelezen maar ik ben bang dat ik je hier toch even niet geheel kan volgen. De oorzaak daarvan kan liggen in het feit dat ik niet op de hoogte ben de werken van Robert A. Johnson en Carl Gustav Jung, welke, zo begrijp ik, de belangrijkste basis vormen van de reflectie die je in dit artikel uit.

De volgende vragen komen na het lezen in mij op,

1. De titel, "Een innerlijke strijd van een man". Je gebruikt hier 'een' in plaats van 'de', wat de indrukt wekt dat er meerde...
30/10/2016 15:55
Mensen die me wel helemaal kunnen volgen nodig ik graag uit op de koffie, zodat ze me kunnen helpen mijzelf beter te laten begrijpen :)

Terechte vragen na een juiste constatering dat deze werken voor een belangrijk onderdeel aan de basis van dit artikel staan. Waarvoor dank:

1. Er zijn inderdaad meerdere fronten in de totale innerlijke strijd van een man. Een ander voorbeeld is de strijd van een man met zijn Ego. De strijd die in dit artikel wordt beschreven is een van de disbalans tussen '(over)Heersen' (Mannelijk) en 'Dienen' (Vrouwelijk).

2.
a...
1
30/10/2016 16:05
Ja, dat van dat waardeoordeel was een misinterpretatie van mijn kant. Er zal iets in de knoop zijn geraakt toen ik alles op een rijtje probeerde te zetten :)

Wat ik zeker ook zou betrekken in het geheel is dat mannelijke energie 'actief' is en vrouwelijke energie 'passief'. Zoals in het Balinese Hinduisme Brahma de god (kleine letter) van de schepping is (een actief proces) en zijn vrouwelijke complement Saraswati de godin van de kennis en wetenschap is (van hoe die creatie tot stand komt), wat een passief proces is. Met als voorbeeld de schepping van je persoonlijke, directe erva...
1
30/10/2016 17:22
Naar aanleiding van je reacties heb ik aanpassingen gedaan. De innerlijke strijd van een mens is in mijn ogen de 'strijd' tussen bewustzijn en onderbewustzijn. Die strijd heeft vele frontlijnen. Dit artikel gaat over 1 van die frontlinies.

Nogmaals bedankt voor je feedback en toevoegingen.
1
30/10/2016 17:45
Bewustzijn en onderbewustzijn zijn begripppen die pluri-interpretabel zijn. Bewustzijn wordt door de meeste moderne wetenschappers meestal aan het brein gekoppeld. Maar bij mensen met bijvoorbeeld een dwarslaesie, waarbij dus de zenuwbaan vanuit de hersenen in de ruggengraat onderbroken is en er vanuit het brein dus geen zenuwprikkels meer verstuurd worden vanaf die onderbreking die het functioneren van vitale organen zoals het hart, ademhaling, spijsverering etcetera zouden moeten regelen; die functioneren bij een dwarslaesie wonderbaarlijk gewoon door :) Dat houdt dus in dat er nog een ander...
1
30/10/2016 14:21
Ga het zeker nog een keer lezen, ben nu even druk met wat anders maar zet het bij mijn favorieten. Wat ik zo las vond ik geweldig.

Kut ... oh betekend dat Kwalitatief Uitermate Teleurstellend? Dan snap ik nu hoe het komt dat ik Kwalitatief Uitermate Teleurstellend ben over mijn plasjes. -))
Die moest even, want ben melig.
1
30/10/2016 14:45
Melig: een 'positieve' stemming. Naar mijn mening geweldig om te ervaren. Nadeel ervan is dat na zo'n kortstondige piek, vaak ook een dal(letje?) volgt...
1
30/10/2016 14:46
Neuh ... dan volgt bij mij doorgaans ... iets nog leukers. -))
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert