Leonardo da Vinci: geniaal, mediamiek of allebei?

Door Asmay gepubliceerd in Geschiedenis

a5098f80cc14694d85afb7c35852f379_1395742Leonardo da Vinci staat symbool voor de Renaissancemens, iemand die vele talenten ten toon spreidde in vooral de nieuwe, niet-religieuze, wetenschappelijke studies uit het nieuw aangebroken tijdperk. Hij was een talentvol schilder, beeldhouwer, bouwmeester, ingenieur natuuronderzoeker, anatoom en musicus. Wereldroem verwierf Da Vinci als schilder onder andere met zijn meesterwerken, het portret 'Mona Lisa' en de fresco 'Het laatste Avondmaal'.

Maar zeker zo boeiend waren zijn ontwerpen en uitvindingen op gebieden, die pas in de 20e eeuw tot volle wasdom zouden komen. Het was niet voor niets, dat juist zijn beeld van de anatomisch perfecte Vitruviusman samen met andere informatie op een gouden plaat werd gedrukt. Deze plaat werd op 5 september 1977 met de onbemande sonde  Voyager 1 mee de ruimte ingezonden op zoek naar ander leven in het heelal. Kortom, de Renaissancemens Da Vinci was zijn tijd ver vooruit.

Achtergrond van Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci werd geboren op 15 april 1452 in Vinci, Toscane, als buitenechtelijke zoon van een notaris. Hij werd opgevoed in het huis van zijn grootvader. Al jong toonde de opgroeiende Leonardo verschillende interesses en begon vele studies. Hoewel hij weinig van studies echt voltooide, vormden ze wel de basis voor zijn latere kennis en vakmanschap.

Omzwervingen van Leonardo da Vinci

a7de24df5b3a905e8c608ef247080061_1395742Op zijn 18e ging Da Vinci in de leer bij Verrocchio in Florence, waar hij zich het tekenen, schilderen en bronsgieten eigen maakte. Ruim tien jaar later vertrok hij naar Milaan, waar hij tot het einde van de 15e eeuw als architect en ingenieur werkte voor Ludovico Sforza, Hertog van Milaan. In deze periode zou hij het portret van Bella Principessa (de mooie prinses - zie foto rechts) hebben geschilderd. Door de oplaaiende strijd tussen de Hertog en het Franse koninkrijk zag Da Vinci zich genoodzaakt te vluchten. Hij verbleef kort in Mantua en vervolgens in Venetië.

Vanaf 1500 werd Da Vinci in Florence officieel vermeld als een ingenieur in dienst van Cesare Borgia (Hertog van Valentinois, zoon van paus Alexander VI). Uit deze periode stamde zijn befaamde portret Mona Lisa (naar verluid de derde vrouw van Francesco del Giocondo, Florentijns zijdehandelaar). Uit deze periode stamde eveneens zijn heftige rivaliteit met schilder/beeldhouwer Michelangelo, die bij beiden tot verbittering leidde.

Na zes jaar in Florence keerde Da Vinci voor een zevental jaren terug naar Milaan. In 1513 vertrok hij opnieuw, dit keer naar Rome waar hij korte tijd verbleef en werkte onder de bescherming van paus Leo X. In 1515 trad Da Vinci in dienst van de Franse koning Frans I en woonde en werkte sindsdien in de plaats Amboise. Daar stierf hij op 2 mei 1519 op 67-jarige leeftijd.

Meer ingenieur dan kunstenaar

3f93c4f20bfb048e86951363ba72b6ea_1395742Hoewel zijn talenten in vooral de schilderkunst nu onomstotelijk worden erkend, werd Da Vinci door zijn eigen omgeving vooral gezien als creatief bouwmeester en ingenieur. Voor zijn bouwwerken wist hij bijvoorbeeld diverse soorten kranen te ontwerpen en bouwen, die bijzonder toepasbaar bleken te zijn.

(Zie kraanmodellen links en rechtsonder.)
 

4cef6b54b1213be8e4ef1240e63df26d_1395742Da Vinci streefde zijn hele leven meer naar (natuurkundige) kennis, begrip en ervaring dan de passie en emotie van een kunstenaar. Zo richtte hij zijn aandacht bij het schilderen vooral op het zo natuurgetrouw schilderen van het object (zonder eigen emoties), waarbij hij zeer geïntrigeerd was door de modulatie van het licht. Da Vinci werd daarmee één van de grondleggers van het clair-obscur (sfumato) in de schilderkunst en later in de fotografie.

b8975f0680ae02b6030c8abd9b306df9_1395742Vooral natuurlijke fenomenen boden hem intrigerende raadsels, die hij absoluut wilde doorgronden. Daarbij ging Da Vinci altijd alleen te werk; hij raadpleegde bijvoorbeeld nooit werken van anderen, die eenzelfde studies hadden gedaan.

Links: de 'Bicicletta', voorloper van de fiets.

Ten opzichte van kanalisatie, waterbeheer en onderscheid in vloeistoffen was zijn werk baanbrekend. Da Vinci was de uitvinder van de hydrometer (voor het meten van de dikte van vloeistoffen). Da Vinci was ook een militair strateeg. Hij ontwikkelde de kogel, de tank, snel te bouwen vervoerbare bruggen (wat heden de militaire pontonbruggen zijn) en diverse 'automatische' wapens.

158acef3561bf6d90ef9dd15fcee8289_1395742

Schaalmodel van Leonardo da Vinci's ideale stad.

Zijn visioen was het ontwerp van de ideale stad, waar vrede en harmonie heerste, waar vrijheid en voorspoed ieders deel waren en waar ziekten en plagen tot het verleden behoorden. Met zijn geschriften, ontwerpen en uitvindingen bleef Da Vinci zijn hele leven dit droombeeld nastreven.

De meeste van zijn ideeën bleven echter vreemd, radicaal, onuitvoerbaar, op zijn minst fantasievol, maar  zelfs ook demonisch in de ogen van zijn tijdgenoten.

Blik in de toekomst?

3b739d27aafc48dd569c87588ba93aaa_1395742Als men nu naar de ontwerpen, schetsen of daarvan gemaakte modellen kijkt, bekruipt menigeen toch een onbehaaglijk gevoel. Het is bij een groot aantal uitvindingen alsof Da Vinci in de toekomst heeft gekeken, zo veel lijken zijn 15-16e eeuwse bedenksels op machines, uitrusting en wapens, die pas in de 19e en 20e eeuw tot wasdom zouden komen.

Links: nagebouwd model op schaal van vliegmechanisme (vroeg idee van helicopter).

In een tijd dat het rooms-katholieke, middeleeuwse wereldbeeld nog overheerste, liet Da Vinci in zijn gedachten de mens werken met en in machines. Voor zijn modellen gebruikte hij toen nog hout; in moderne tijden zou dat metaal en zelfs kunststof worden.

Was Da Vinci zo geniaal, dat hij in zijn tijd al voorzag in welke richting nieuwe behoeften zouden ontstaan of waarheen de techniek zou leiden? Terwijl die behoeften in zijn eigen tijd niet of nauwelijks aan de orde waren en in ieder geval qua uitwerking nog niet uitvoerbaar bleken?

c6e7e0ef8383138629f45b0d63e7ff49_1395743Befaamd zijn Da Vinci's bouwsels om de mens te laten vliegen, maar hij bedacht ook een 'onderwaterboot' (onderzeeër) en een 'onderwaterpak' (duikpak). Alsof hij de komst van de automobiel in de 19e eeuw al aan zag komen, ontwikkelde hij kogellagersystemen, hydraulische systemen en een versnellingsbaksysteem.

Links: de 'Sottomarino', voorloper van de onderzeeër.

Hoewel onvolledig voor moderne toepassing, dienden veel van Da Vinci's ideeën wel als basis in de ontwikkeling van de moderne techniek.

Geheime kennis?

1d88560738fac776d751c47ae1c0cad6_1395743Volgens velen was Da Vinci lid van de Vrijmetselaars, maar door de destijds beslist noodzakelijke geheimhoudingsplicht is hiervoor nooit sluitend bewijs gevonden.

Rechts: voorloper van de militaire tank.

Daar de rooms-katholieke machthebbers van die tijd iedereen, die buiten hun kerkelijke leer dacht of handelde, vervolgde en zelfs ter dood edee7d9a4b271b235ba9e60b96d5dc9c_1395743bracht, werden vele wijsheden en inzichten vanuit niet-kerkelijke hoek naar buiten toe gecodeerd.

Rechts: opvolger van het kanon en voorloper van modern artilleriegeschut?

Zo zijn ook de publicaties en boeken over dergelijke coderingen in bijvoorbeeld het schilderwerk van Da Vinci legio. Maar zelfs al zou zijn lidmaatschap bevestigd worden, hoe zouden zijn ideeën over moderne machines kunnen zijn ontstaan uit oude, geheime kennis die nog zou stammen uit de tijd van de Egyptische farao's?

Mediamieke gaven?

Was Da Vinci misschien mediamiek, kon hij – zoals zijn tijdgenoot Michel Nostradamus – een blik in de toekomst werpen? Was hij in staat informatie te tappen van het zogenaamde collectieve bewustzijn van verleden, heden en toekomst? Of kreeg hij bezoek vanuit de (menselijke) toekomst? Of van buitenaardse ruimtereizigers?

d64d9bc94115da0efe1a3c0177c10984_1395743

Originele notitieboekjes van Leonardo da Vinci.

Tot slot

Al jarenlang wordt er gespeculeerd over hoe Da Vinci aan zijn frappante ideeën en ontwerpen kwam, waarbij geen enkele theorie wordt geschuwd, hoe buitenissig die ook lijkt. Dat Da Vinci een bijzonder en geniaal mens was, is duidelijk en zal door menigeen worden onderschreven. Maar misschien was er nog meer van hem te vertellen, misschien was hij ook wel mediamiek en was hij in staat de afbeeldingen van moderne versies van zijn ideeën te 'zien' en van daaruit in zijn tijd verder te ontwikkelen, zoals door diverse stromingen wordt gedacht.

Hoe Leonardo da Vinci precies aan zijn verbazingwekkende ideeën en moderne ontwerpen kwam, waar hij zijn inspiratie vandaan haalde, zullen wij zeer waarschijnlijk nooit te weten komen. We kunnen enkel gissen.

 

ASMAY.

© 2014 Foto's: Asmay, Wikimedia Commons.

 

31de7215a1ae36b5cb340e28421364c1_1395743Mede naar aanleiding van de reizende expositie Leonardo da Vinci, the genius.

Rechtsonder: het duikpak met luchtleidingen van Leonardo da Vinci.

 

Zie ook:

Alan-Turing-onbekend-computergenie

Atlantis-ten-westen-van-de-Azoren?

Frankrijk-carnac-hoofdstad-der-prehistorie

Het-mysterie-van-Serpent-Mound

Zeemeerminnen-bestaan-ze-nu-wel-of-niet?

Of lees verder via:

https://tallsay.com/asmay of

https://asmay.wordpress.com/ of

https://tallsay.com/asmaysrecepten of

https://asmaysrecepten.wordpress.com/

29/10/2016 08:50

Reacties (3) 

1
29/10/2016 09:40
Bizar, deze ultramoderne technologie in de 15e/begin 16e eeuw. De man was zonder meer zijn tijd ver vooruit.
1
29/10/2016 09:35
Ongelooflijk eigenlijk wat die man voorzag. Kon hij in de toekomst kijken? Heeft hij bezoek/les gehad van aliens? Of was hij een trendsetter met een vooruitziende blik? We zullen het nooit weten.
1
29/10/2016 09:29
Wonderlijk blijft het, die 'moderne' ideeën van deze Renaissance-man. Een bijzonder wetenschapper en kunstenaar, die zijn tijd ver vooruit was.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert