Diabetes: wonder in zicht – is genezing op termijn toch mogelijk?

Door Asmay gepubliceerd in Gezondheid en fitness

00c9d2172cfe702c8d0ef63e350a9580_1394786Tot op heden werd altijd aangenomen, dat diabetes niet te genezen was. Het proces, waarbij de insuline producerende cellen waren vernietigd (type 1) of uitgeput (type 2), was onomkeerbaar zo dacht men. Toch gloort er nu een spoortje licht aan de horizon, want die onomkeerbaarheid lijkt op losse schroeven te staan.

Wereldwijd research naar diabetes

Dat diabetes een wereldomvattende ziekte is, weten we inmiddels. In elk land, in alle lagen van de bevolking en geledingen van de maatschappij vinden we diabetespatiënten, die meestal òf de auto-immuunziekte diabetes type 1 òf de stofwisselingsziekte diabetes type 2 en soms één van de bijzondere vormen ervan hebben toegedicht gekregen.

f197dcfb28ae56c1044f6e90dc007ed0_1394786Toegegeven, in bepaalde landen komen meer diabetespatiënten voor dan in andere, omdat één en ander ook te maken kan hebben met erfelijkheid, voedingspatroon en (eet-) cultuur.

Een 'voordeel' van deze wereldwijde bekendheid met en van diabetes is, dat over de gehele wereld onderzoek plaatsvindt naar de oorzaken, behandeling en eventuele genezing van de ziekte. Dat laatste leek altijd een verloren race ... tot voor kort.

Nieuwe inzichten in diabetes

'Jeugdsuiker' en 'ouderdomssuiker' bestaan niet

6e2d532bb871bce26094d42d88ced362_1394786Vroeger werd diabetes bij kinderen automatisch gediagnosticeerd als diabetes 1; dit werd ook wel 'jeugdsuiker' genoemd. Bij volwassenen kwam diabetes vaak pas op latere leeftijd te voorschijn. Deze vorm had andere symptomen en werd diabetes 2, ook wel 'ouderdomssuiker' genoemd. In de volksmond bestaan deze typeringen nog steeds, evenals het idee dat je van overgewicht 'ouderdomssuiker' kan krijgen. Beide ideeën zijn ONJUIST).

Inmiddels heeft ook de medische wereld onderkend, dat de zaken niet zo simpel liggen.

De auto-immuunziekte diabetes 1 blijkt men namelijk vaak pas op volwassen leeftijd te ontwikkelen en niet als kind. Kinderen, die op jonge leeftijd diabetes krijgen, blijken vaak een bijzondere vorm van diabetes te hebben, zoals neonatale diabetes, MODY of een niet goed herkende diabetes 2.

Overgewicht niet bepalend voor diabetes!

Intussen is duidelijk geworden, dat mensen met overgewicht toch ook redelijk vaak diabetes 1 ontwikkelen en slanke mensen met hetzelfde gemak diabetes 2 krijgen. Deze bevindingen staan haaks op het algemeen in ere gehouden credo, dat alleen dikke mensen diabetes 2 zouden ontwikkelen; dit klopt dus helemaal niet meer in de praktijk. Toch blijft een gezond voedingspatroon en voldoende beweging belangrijk; niet alleen om diabetes te voorkomen (als dat al –buiten andere factoren zoals erfelijkheid - zou lukken), maar ook om andere aandoeningen (hart- en vaatziekten, kanker, osteoporose e.d.) zo lang mogelijk buiten de deur te houden.

5e1921d52a6c32d9d058042180903de6_1394786Erfelijkheidsfactor belangrijk bij diabetes

Hoewel men altijd dacht dat erfelijkheid een rol zou spelen bij vooral diabetes type 1, blijkt die rol bij diabetes type 2 veel groter. Wereldwijd is men druk doende om te ontrafelen welke genen precies bij de aanleg voor het krijgen van een diabetesvorm betrokken zijn, hoe een en ander in elkaar steekt en eventueel behandeld of veranderd kan worden.

Toch geen totale vernietiging van de Eilandjes van Langerhans?

Tot op heden werd altijd gedacht, dat alleen bij  diabetes 1-patiënten de insuline producerende cellen in de alvleesklier, de Eilandjes van Langerhans, werden vernietigd door een op hol geslagen immuunsysteem. Echter, ook bij diabetes 2-patiënten kan sprake zijn van door uitputting beschadigde en uiteindelijk teloor gegane insulinecellen.

a332b6856ecfd4d8e71180e9d6d90b4b_1394786Om de zaak nog verwarrender te maken: in 2012 vonden Nederlandse onderzoekers nog werkende insuline producerende cellen in de alvleesklier van een overleden diabetes 1-patiënt. In 2013 ontdekten Britse onderzoekers nog werkende insuline producerende cellen bij levende diabetes 1-patiënten, die al tientallen jaren aan de ziekte leden.

Blijkbaar zorgt het op hol geslagen immuunsysteem wel voor een fikse beschadiging en belemmering van de insulineproductie, maar uiteindelijk niet voor een totale vernietiging van de cellen. De restantproductie is echter zwaar onvoldoende en moet daarom blijvend worden aangevuld met insuline-injecties. Niettemin is deze ontdekking van overlevende Eilandjes van Langerhans van groot belang en een eerste stap naar nieuw te ontwikkelen behandelingen en/of medicijnen.

Nieuwe resultaten bij diabetes 1 en 2

Naast de transplantatie van insuline producerende cellen in de alvleesklier van een diabetes 1-patiënt (met levenslang medicijnen slikken om afstoting te voorkomen) waren eigenlijk nauwelijks nieuwe behandelmethoden voor diabetes bekend. Tot voor kort dan.

Resetten van het immuunsysteem

d7673a77b9402df1425edbbf9da9fff3_1394786In Brazilië zijn onderzoekers er al in 2006 in geslaagd een diabetes 1-patiënt te genezen. Door middel van een dubbele ingreep – het implanteren van stamcellen in de alvleesklier en het (tijdelijk) uitschakelen van het immuunsysteem – lukte het hen om bij een 16-jarige jongen de ziekte om te keren. De stamcellen ontwikkelden zich tot insuline producerende cellen en het stilgelegde immuunsysteem liet zich daadwerkelijk 'resetten'; het sloeg niet meer op hol en viel de nieuwe insulinecellen niet (meer) aan.

Deze nog omstreden behandelmethode is wellicht niet voor iedere patiënt geschikt en over eventuele bijwerkingen is nog maar weinig bekend. Voorlopig lijkt deze behandelde Braziliaanse jongeman echter al 8 jaar stabiel en insuline-injectievrij te leven.

Herprogrammeren van lichaamscellen

Begin dit jaar slaagden Belgische onderzoekers er in om (bij muizen) gewone alvleeskliercellen, die normaal  gesproken spijsverteringssappen produceren, te herprogrammeren tot insuline producerende cellen. Eenmaal geherprogrammeerd bleven de cellen keurig netjes insuline afgeven om de bloedsuiker te reguleren. Dit veelbelovende onderzoek, dat zowel bij diabetes 1 als 2 patiënten zou kunnen worden ingezet, staat echter nog in de kinderschoenen en is voorlopig nog niet zover, dat het op mensen kan worden uitgetest. We zullen nog even geduld moeten hebben.

Genezing diabetes als bijwerking van maagverkleining?

f5381ecbf04f31b1e9eaa62b2b1451b2_1394786Onlangs kwamen Nederlandse onderzoekers tot een verrassende ontdekking in verband met een mogelijke genezing van diabetes 2. Bij diabetes 2-patiënten, die een maagverkleining ondergingen, heeft men een aangename bijwerking geconstateerd.

De bloedsuikerwaarden blijken zich namelijk direct na de operatie niet alleen te stabiliseren op een normaal niveau, maar dit evenwicht ook te behouden. Medicatie voor diabetes is dan niet langer nodig gebleken.

Het hoe en waarom hiervan is nog onduidelijk. Het heeft niets te maken met het gewichtsverlies, dat pas in de loop der tijd na de operatie zal inzetten. Het heeft ook niets te maken met de alvleesklier, omdat deze helemaal niet bij de operatie betrokken is. Is het omdat het spijsverteriongsproces door de verkleinde maag anders verloopt? Men weet het (nog) niet precies, maar bij het verkleinen van de maag zorgt iets er in het lichaam onverwachts voor, dat de bloedsuikerwaarden en insulineproductie ineens weer op elkaar zijn afgestemd. Hoe een en ander echter in elkaar steekt, wordt dan ook volop onderzocht.

Toch zal een maagverkleiningsoperatie zeker niet algemeen worden ingezet als geneesmiddel voor diabetes 2; het is en blijft immers een riskante en grote operatie met veel vervelende bijwerkingen. Het genezen van diabetes 2 is voor deze patiënten slechts een mooie toegift.

Tot slot

5668bde539ae817a42c98f8936f674aa_1394786Diabetes gold tot nu toe als ongeneeslijk en onomkeerbaar, waarbij de behandeling in feite stagneerde in symptoombestrijding. De nieuwe technieken en behandelwijzen, die op termijn wellicht toch zullen leiden naar genezing van diabetes, zijn allemaal nog in een experimenteel stadium. Het zal dan ook nog enige tijd duren voordat men een veilige en voor iedereen werkende methode heeft gevonden. Toch is het prettig om te weten, dat er ook bij deze ziekte mogelijkheden voor genezing in het verschiet liggen. Met een geschat aantal diabeten in Nederland van ruim 800.000 nu en 1,3 miljoen in 2025 geeft dat weer een beetje hoop, voor de komende generatie(s).

 

ASMAY.

© 2014 Foto's: Office.microsoft.com.

 

15747ea5cdfd7551243abc237187ab56_1394786Zie ook:

Diabetes-wat-verstaan-we-onder-diabetes?

Diabetes-wat-is-diabetes-1-eigenlijk?

Diabetes-hoe-zit-het-nu-precies-met-diabetes-2?

Diabetes-enkele-gradaties-van-diabetes-2

Diabetes-bijzondere-vormen-van-diabetes

Of lees verder via:

https://tallsay.com/asmay of

https://asmay.wordpress.com/ of

https://tallsay.com/asmaysrecepten of

https://asmaysrecepten.wordpress.com/

28/10/2016 08:37

Reacties (3) 

1
28/10/2016 10:40
Heel bijzonder, deze ontdekking! Ik denk inderdaad ook niet, dat zorgverzekeringen gelijk klaar staan om iedere diabeet (2) een maagverkleiningsoperatie te laten ondergaan.
1
28/10/2016 10:29
Maar of men nu massaal diabetespatiënten gaat opereren betwijfel ik toch. Een maagverkleining is niet niks en ook daar kleven behoorlijke nadelen aan.
1
28/10/2016 10:25
Dat er in bepaalde gevallen genezing van diabetes 1 mogelijk was, had ik wel eens gelezen, maar van diabetes 2 wist ik niet. Uitermate vreemd, maar ook hoopvol voor diabeten, dat een maagverkleining de werking van de spijsvertering zo ver kan beïnvloeden.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert