Diabetes: bijzondere vormen van diabetes

Door Asmay gepubliceerd in Gezondheid en fitness

e298d5cf7b3e569d66e55f6f8193939b_medium.Naast de 'gewone' of in ieder geval meest bekende vormen van diabetes mellitus, zijn er in de loop der tijd een aantal bijzondere ziektebeelden van  diabetes ontdekt. 

Deze hebben vaak  afwijkende oorzaken, symptomen en/of behandelingen.

Bijzondere vormen van diabetes

Het Diabetesfonds noemt er een zestal:

  • Neonatale diabetes 4bad3508b748083e2300009fccfa51cd_medium.
  • MODY
  • LADA
  • MIDD
  • Diabetes 3
  • Diabetes insipidus.

Neonatale diabetes

10eb8f636d9f675688ac023202667b05_1394715Bij neonatale diabetes gaat het over mensen, die in hun eerste zes levensmaanden al diabetes hebben ontwikkeld. Tot voor kort werd deze vorm altijd gediagnosticeerd als diabetes type 1 en aldus behandeld met insuline-injecties. Nu hebben onderzoekers uit Rotterdam echter ontdekt, dat het hier om een genetische 'foutje' handelt. Een specifiek gen zorgt er namelijk voor dat een kanaaltje in de alvleesklier, waarlangs insuline het lichaam in wordt geleid, niet goed werkt. Met de insuline producerende cellen, de Eilandjes van Langerhans, is dus niets mis.

Hoewel de resultaten hetzelfde zijn – het lichaam krijgt niet of te weinig insuline – is deze vorm dan ook heel iets anders dan diabetes 1, waar een auto-immuunziekte die insuline producerende cellen in de alvleesklier vernietigt. Een niet herkende en als diabetes 1 behandelde neonatale diabetes kan zorgen voor een vertraagde ontwikkeling van kinderen.

Bij de behandeling van neonatale diabetes kan worden volstaan met tabletten in plaats van de (zeker voor kinderen) zeer belastende zoveel keer per dag benodigde insuline-injecties. De in dit geval voorgeschreven tabletten worden veelal voorgeschreven aan volwassenen met diabetes 2. Zelfs bij neonatale diabetespatiënten, die hun hele leven dachten diabetes 1 te hebben en daarvoor insuline spoten, zouden nu alsnog kunnen overgaan op de tablettentherapie en de insulinepen links laten liggen. Het Diabetesfonds roept dan ook iedereen, die als baby diabetes kreeg en sindsdien insuline spuit, zich te laten testen op deze vorm.

MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young)

MODY is een vorm van diabetes, waarbij – zoals de (Engelse) naam al zegt – een kind al jong de 'volwassen' vorm van diabetes 2 heeft ontwikkeld. Onderzoek heeft uitgewezen dat MODY wordt veroorzaakt door een genetische afwijking, die in hoge mate erfelijk is.

357172f86817f6d101b07987e9e9472c_1394715De genetische afwijking bestaat eruit, dat al tijdens de zwangerschap de ontwikkeling van de alvleesklier en met name van de insuline producerende cellen in het kind niet goed verloopt. Nadat het kind geboren is, zal de minder ontwikkelde alvleesklier dan ook sneller uitgeput raken, waardoor de symptomen van diabetes 2 zich openbaren. MODY en de verschillende gradaties ervan zijn in een genetische test te herkennen.

Kinderen met MODY worden nu vaak nog behandeld met insuline-injecties (zoals bij diabetes 1), maar dit is niet de juiste behandeling. Vaak kunnen tabletten worden gebruikt gedurende een tiental jaren, soms (afhankelijk van de mate van de ziekte) hoeft een kind zelfs geen enkel medicijn te nemen.

LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults)

8075ca5866b32033333f5122e0ac3df2_1394716LADA is een weinig onderkende vorm bij volwassenen. Hierbij gaat het om gediagnosticeerde diabetes 2-patiënten, die eigenlijk een langzame vorm van diabetes 1 hebben. De afbraak van de Eilandjes van Langerhans door de auto-immuunziekte verloopt veel langzamer dan normaal het geval is bij diabetes 1 (vrij acuut), waardoor abusievelijk wordt gedacht aan diabetes 2. Vooral bij jonge en/of slanke mensen, die ineens diabetes 2 zouden hebben ontwikkeld, dient eerst te worden gekeken naar bepaalde antistoffen in het bloed die kunnen wijzen op LADA.

In dit geval zou de behandeling dan ook al snel moeten bestaan uit het spuiten van insuline in plaats van de standaard bij diabetes 2 voorgeschreven tablettentherapie.

MIDD (Maternally Inherited Diabetes and Deafness)

ede020d45691ba2c993ba9a19aba9ac1_medium.MIDD is een hele bijzondere en gelukkig zeldzame vorm van diabetes. Ook hierbij is sprake van een erfelijke aanleg. Via de moeder wordt genetisch materiaal naar het kind overgedragen, dat niet naar behoren werkt. Het gaat hier met name om de van de moeder geërfde mitochondriën, het gedeelte van de lichaamscel dat zorgt voor de verbranding/stofwisseling in de lichaamscellen. Hierdoor werkt de alvleesklier niet naar behoren; de reactie op een stijging van de bloedsuikerspiegel is onvoldoende, waardoor er te weinig insuline wordt geproduceerd en/of afgestaan.

MIDD wordt over het algemeen pas ontdekt bij mensen van 30-50 jaar, waarbij zich dan ook al heel vaak gehoorproblemen hebben voorgedaan. Deze vorm kan aanvankelijk worden aangezien voor òf diabetes 1 òf diabetes 2. Vaak is een tablettentherapie het begin van de behandeling.

Zijdelings aan diabetes gerelateerde vormen

Diabetes 3

Wat men voorzichtig diabetes 3 noemt, wordt ook wel aangeduid als de Ziekte van Alzheimer.

Men heeft namelijk ontdekt, dat behalve de alvleesklier ook de hersenen in staat zijn een (kleine) hoeveelheid insuline te produceren. Deze hoeveelheid is echter te klein om in de bloedsuikerspiegel te kunnen meten.

c4cb2eae4368dbe3ed2bf2d539034aa8_1394716De hersenen kunnen maar op één brandstof werken: bloedsuiker. Een tekort (hypo) of teveel (hyper) heeft dan ook een merkbaar  effect op het functioneren van de patiënt: verward, onredelijk, agressief, suf tot een coma toe. Dat de hersenen zelf in staat zouden zijn om een kleine hoeveelheid insuline te produceren om grote verschillen in de toevoer te compenseren is dan ook een mooi gegeven.

Echter, op een bepaald moment kunnen de hersenen om onbekende redenen stoppen met de insulineproductie, waardoor de patiënt verward kan raken en geheugenfuncties verliest.

Sommige artsen denken dan ook dat hierin (één van) de oorzaken van de Ziekte van Alzheimer gevonden zou kunnen worden. Andere onderzoekers zoeken het in de complicaties van een langdurige diabetes 2 en weer een andere groep houdt het op de verstoring van de balans in bepaalde eiwitten op de synapsen (zenuwuiteinden) waardoor signalen niet meer kunnen worden overgebracht.

Het laatste woord is hier duidelijk nog niet over gesproken.

Diabetes insipidus

Diabetes insipidus heeft in feite alleen een gedeelte van de naam gemeen. Diabetes betekent namelijk in het Grieks: uitstroom.

Bij diabetes mellitus, dat zoveel als (honing)zoete uitstroom betekent, wordt gerefereerd aan de eerste symptomen van de ziekte. Bij zowel de auto-immuunziekte diabetes 1 als de stofwisselingsziekte diabetes 2 zal het lichaam vrijwel altijd een hevige dorstprikkel geven en vervolgens een zoete urine uitplassen, om op die manier het teveel aan bloedsuiker – via de nieren – het lichaam uit te krijgen.

Bij diabetes insipidus, dat zoveel betekent als uitstroom zonder smaak, is ook sprake van een overvloedig uitplassen, maar daar houdt de vergelijking dan ook gelijk bij op.

2104828811c07cf39c128e0703ad8c38_1394716Diabetes insipidus is een verstoring in de vochthuishouding van het lichaam, die meestal wordt veroorzaakt door een verkeerd (hormonaal) signaal vanuit de hersenen. Soms functioneren de nieren niet goed (te grote afscheiding van water in de urine).

Plotseling ontstane diabetes insipidus kan wijzen op problemen in de hersenen, zoals een hersentumor of hersenletsel.

Deze vorm van diabetes kan eveneens voorkomen tijdens de zwangerschap, maar houdt vrijwel altijd na de geboorte van de baby weer op.

 

ASMAY.

© 2014 Foto's: Office.microsoft.com, nl.Freepik.com, Pixabay.com.

Bronnen: Diabetes Fonds.

 

6d438389e133b3dbaeea23afbd2f964a_1394716

Zie ook:

Diabetes-wat-verstaan-we-onder-diabetes?

Diabetes-wat-is-diabetes-1-eigenlijk?

Diabetes-hoe-zit-het-nu-precies-met-diabetes-2?

Diabetes-enkele-gradaties-van-diabetes-2

Diabetes-wonder-in-zicht-is-genezing-op-termijn-toch-mogelijk?

Of lees verder via:

https://tallsay.com/asmay of

https://asmay.wordpress.com/ of

https://tallsay.com/asmaysrecepten of

https://asmaysrecepten.wordpress.com/

27/10/2016 09:20

Reacties (3) 

1
27/10/2016 11:04
Bijzondere vormen, die ik nog niet allemaal kende. Leerzaam artikel.
1
27/10/2016 11:00
Interessant. Omdat deze vormen minder vaak voorkomen, zullen ze ook minder makkelijk worden ontdekt, denk ik zo.
1
27/10/2016 10:53
Nog niet eerder van gehoord. Goed artikel.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert