Godsdienst-emancipatie in de zorg.

Door Eddie van Groningen gepubliceerd in Nieuws en politiek

Godsdienst-emancipatie in de zorg.

Laatst moest ik weer eens in het OLVG Oost zijn, in Amsterdam. Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. Een van oorsprong katholiek ziekenhuis. Ooit gesticht door de Congregatie van de Liefdeszusters van de heilige Carolus Boromeus. Het ziekenhuis startte eind 19e eeuw met ruim 100 religieuzen en 7 artsen. In 1910 werden voor het eerst 12 lekenverpleegsters in dienst genomen; in 1973 kwam de leiding over de verpleging definitief in lekenhanden; de laatste drie religieuzen gingen in 1989 met pensioen. De katholieke en christelijke identiteit is zo’n beetje binnen een eeuw losgelaten. Het is nu een gasthuis voor iedereen. Wèl herinnert de Onze Lieve Vrouwe Kapel in oude Romaanse stijl aan de katholieke oorsprong. De kapel wordt tegenwoordig gebruikt als gebedsruimte, waar wekelijks ook oecumenische diensten plaatsvinden.

Geheel nieuw, en dat verbaasde me een beetje, is een gebedsruimte voor moslims. Met jawel, een aparte ruimte voor vrouwen en mannen. Nu weten we dat de aanhangers van Allah niet bepaald vrouwvriendelijk zijn, laat staan geëmancipeerd. En dat is toch iets waar we in Nederland met z’n allen naar streven, nietwaar? Aan de andere kant kun je stellen dat het een goed idee is respect te hebben voor andere geloofsrichtingen. Maar hoever ga je daarin? Laten we allereerst onszelf een spiegel voorhouden. Want ook de christelijke cultuur is niet bepaald vrouwvriendelijk en geëmancipeerd. Nog altijd zijn er kerkgenootschappen en politieke partijen die de vrouw niet als gelijke beschouwen. En hoeveel vrouwelijke kardinalen telt het Vaticaan eigenlijk? Hoe dan ook, de gebedsruimten (m / v) voor moslims verbaasde me. Terwijl in de Onze Lieve Vrouwe Kapel katholieken en protestanten tegen elkaar aan moeten schurken, is een dergelijke verbroedering (verzustering?) in de gebedsruimten bij de moslims niet het geval. Jammer. Terwijl in Nederland het aantal protestanten toch nog altijd veel groter is dan het aantal moslims. Om nog maar te zwijgen van het groeiende aantal atheïsten in ons land.

Globaal staat het er in Nederland als volgt voor. Geen geloof 49%, katholiek 25%, protestant 16%, moslim 5%, overig 5%. Volgens het ene onderzoek. Een ander onderzoek stelt dat 25% van de bevolking atheïst is, 60% tussen godsgeloof en ongeloof inzit. Deze ruime meerderheid is verdeeld in de ietsisten (geloven dat er iets moet zijn) én de agnosten (zeggen niet te kunnen weten of er een God of hogere macht is). Tot zover de geloofsverdeling. Terug naar het OLVG. Waarom zou een kleine minderheid als de moslims (5%) de aandacht krijgen met een eigen gebedsruimte en de 5 keer grotere groep atheïsten niet? Om tot zichzelf te komen rest voor hen alleen de kantine. Of een aanpalende kroeg.

Wat mij betreft kunnen de verschillende gebedsruimten het beste opgedoekt worden en plaats maken voor een ruimte voor alle gelovigen en ongelovigen. Dat zou nog eens helpen bij de integratie én misschien ook wel de wereldvrede. Bedenk maar eens hoe de tegenstellingen tussen wereldburgers met als motto het geloof telkens maar worden aangescherpt en bedenk ook dat de meeste oorlogen die de afgelopen eeuwen gevoerd zijn en (nog altijd) gevoerd worden, veelal een godsdienstige grondslag hebben. Van de 2e wereldoorlog tot Srebrenica, van de Kruistochten tot de pogingen tot vestiging van de Islamitische Staat. Van de aanslagen in Parijs tot 9/11. Zou de wereld er misschien beter uitzien als iedereen atheïst is of is het geloof alleen maar een excuus om elkaar maar de hersens in te blijven slaan? Zit de onderlinge haat gewoon in onze genen? Is het wellicht een drijfveer met racistische kenmerken? 

Hoe dan ook, ben benieuwd of het Turkse ziekenhuisconcern Acibadem dat binnenkort de deuren opent in Amsterdam naast een gebedsruimte voor moslims ook eentje voor christenen krijgt. Maar het kan net zo goed zijn, dat er helemaal geen gebedsruimten komen. Acibadem is onderdeel van de beursgenoteerde zorggigant I.H.H., opererend in Singapore, Maleisië, Turkije, China, India, Hong Kong, Arabië, Macedonië, Brunei en Irak. Ook willen ze uitbreiden in de rest van Azië, Europa en Afrika. In al die landen zullen ze heel wat verschillende godsdiensten tegenkomen. Of ze al die geloofsrichtingen een bezinningsplek willen geven, valt te betwijfelen. Het is ze natuurlijk vooral om een heel andere overtuiging te doen, zoals op hun website staat: ‘robust value that we create for our shareholders’. 

18/10/2016 09:12

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert