Het jaar van de kruisraketten ... 1985:

Door Candice gepubliceerd in Geschiedenis

1985 - Wel of geen kruisraketten?

5405bbe82c1eded1e9134672a4ae1cd4_medium.

Het was zonder meer een geweldig roerige periode met erg veel tegenstanders en met heel wat minder voorstanders omtrent de plaatsing van 48 Tomahawk Kruisraketten in Nederland. Ken het me nog best goed herinneren, was in die jaren (1981-1985) 21 tot 26 jaar en ik was zo iemand die dus, volgens sommigen destijds, gehersenspoeld was door de Amerikaanse media en niet wilde inzien dat niet de Sovjet Unie maar de Amerikanen onze vijanden waren. Al dat linkse geleuter legde ik toen moeiteloos naast me neer daar ik fervent voorstandster was van de plaatsing. Niet omdat ik dol op kernwapens ben, ben een mens en een weldenkend mens en elk weldenkend mens – verslaafd of niet op dat moment – is en was tegen kernwapens, maar ik was toen en nu nog steeds van mening dat je de toenmalige Sovjets en nu Russen alleen aan de onderhandelingstafel kon en nu kan krijgen als je met evenveel verwoestend geweld terug kan slaan. Ik vergeleek het altijd met een spelletje knikkeren. Iemand met 100 knikkers heeft veel meer kans om een spelletje te winnen dan iemand met maar 20 knikkers en zal dus nooit bereid zijn om eerlijker te spelen, want waarom zou je je overwicht overboord gooien? En op het moment dat die iemand met 20 knikkers met ongeveer 80 kan komen dan valt er te praten over met hoeveel gespeeld wordt. En Nederland stond evengoed op de lijst met doelwitten dus leuzen als dat kernwapens in Nederland zou betekenen dat we een doelwit zouden worden was gewoon … links geleuter. Let op: Ik was toen heel erg anti-links. Mede doordat gedurende de laatste schooljaren destijds op de middelbare school je bijna links geïndoctrineerd werd. En dus toen ik daar klaar mee was en ging studeren en dat gezeik serieus begon te worden was ik helemaal klaar met links … wat ik om een andere reden toch al was.

c1afa6077940ab1b566a6fb52e22f798_medium.

Na de tweede Wereldoorlog die besloten werd met twee kernbommen op Japan barstte tussen de VS en de Sovjet-Unie een kernwapenwedloop los. De VS waren dus het eerst, maar de Sovjet kwamen met de allerzwaarste.

https://tallsay.com/page/4294968733/het-manhattan-project

https://tallsay.com/page/4294968896/tsar-bomba

Doordat het Westen niet alleen maar met wapens maken bezig was, maar ook met ontwikkeling van landbouw, scholing, economie en met alle andere facetten van het leven raakte het Westen achterop bij de Sovjets in aantallen wapens en dan niet alleen met de conventionele wapens maar ook met de dodelijkste vernietigingswapens. Tot in de VS een b-acteur de harten van de Amerikanen won en de nieuwe president werd. Ronald Reagan had een beperkte visie …. en waarmee hij ervoor zorgde dat de armenwijken in de VS explodeerden in omvang maar er tevens voor zorgde dat de VS weer een echte militaire macht werd en niet alleen maar een papieren tijger. Het was Reagan die onmetelijke hoeveelheden geld in de krijgsmacht investeerde en waardoor de Sovjet-Unie het onderspit delfde daar de Sovjet-Unie weliswaar veel meer wapens en troepen had maar de VS veel meer geld om de wapenwedloop wat meer in balans te brengen.

bdbe5baf13a0e33f3aee41e97e5997bd_medium.

Tijdens het hoogtepunt van Kernwapenwedloop hadden beide grootmachten samen ruim 60.000 van die niet bepaald gezellige wapens. Er is eens berekend dat slechts 50 kernbommen nodig zijn om de temperatuur Wereldwijd te laten dalen en een grote hongersnood te veroorzaken. Dit doordat al die stofdeeltjes afkomstig van de 50 kernontploffingen en de fall-out zowel de warmte als het zonlicht drastisch zou doen verminderen. Met alle gevolgen van dien. En hoeveel ontplofte kernbommen er nou precies nodig zijn om de Aarde echt compleet te verwoesten, en niet alleen maar al het leven en de bebouwing maar dus de planeet daadwerkelijk uit elkaar te laten spatten … is niet bekend, maar dat komt doordat dat nooit getest is. Tegenwoordig wordt het aantal nog bestaande kernwapens op 20.000 geschat en dat zijn er dus nog 20.000 teveel.

9bac57cc0bed94ce1675b5f7b66b9022_medium.

Nederland en de kruisraketten:

Ik was dus voor plaatsing en als ik destijds zei dat ik tegen kernwapens was maar voor de plaatsing in Nederland dan werd ik bekeken alsof ik liep te ijlen, want voor de plaatsing maar tegen kernwapens zijn dat was niet mogelijk. Maar het was het wel. Ik was enkel voor plaatsing om tegengas te geven aan de Sovjet-Unie omdat ik pertinent geloofde dat je ze daarmee aan de onderhandelingstafel kon krijgen … en wat achteraf ook zo bleek te zijn. Maar voordat in Washington op 9 December 1987 het zo beroemde akkoord werd ondertekend door de heren Ronald Reagan en Michael Gorbatchov zouden er Wereldwijd nog heel wat demonstraties plaatsvinden … nou niet echt Wereldwijd, want in het Oostblok durfden de mensen nog niet de straat op te gaan vanwege de Russische bezetting. Zo beschouwde ik het. Bezette Oost-Europese landen onder controle van een marionettenregering.

Amsterdam 21 November 1981:

Een toen nog transgendertje van 21 jaar jong ziet met eigen ogen hoeveel een half miljoen mensen ongeveer zijn. Ze schudde mistroostig haar koppie en ze profiteerde optimaal van de mogelijkheden die de demonstratie bood qua stelen. Want mensen die joelend en met borden en vlaggen door een stad lopen trekken veel bekijks en dan is de aandacht enorm gericht op die massa maar dus niet op dat wat in broekzakken zit. Portemonnees. Het was bijna alsof de mensen briefjes droegen met de tekst: ‘Wie verlost mij van mijn portemonnee?’ Transmeisje Candice kreeg hierdoor spontaan wat begrip voor die half miljoen mensen. Of liever gezegd. Ze was ze erg dankbaar.

Bijna 500.000 mensen is echt een mensenzee om te zien en zelfs wanneer je niet die mening deelde was het een indrukwekkend iets om te zien. Had nog nooit eerder een stoet van die omvang gezien. Maar hoezeer ik ook genoot van de geboden kansen … ik kon die 500.000 mensen niet begrijpen. Waarom wel brullen dat wij geen kernwapens mogen krijgen maar niet één enkele keer hoorde ik een leus die tegen de Sovjet-Unie was gericht. En dat was achteraf niet zo vreemd, want Moskou was de grote sponsor van zulke demonstraties … is later toegegeven en bekend geworden.

8d24394cff9f1d790eb4a156129c6450_medium.

Wie waren de tegenstanders van plaatsing? Komitee Kruisraketten Nee en dat bestond uit:

Het IKV

Pax Christi

Stop de Neutronenbom

Vereniging van dienstplichtige militairen (Onbegrijpelijk)

de politieke partijen Pv/dA, D’66, CPN, PSP en PPR

en

het FNV (vroeg me altijd af wat die ermee te maken hadden)

En de ‘grote’ drie namen uit die tijd:

Sienie Strikwerda, Mient jan Faber en Maarten van Traa van links naar rechts:

3460456b9f7893face747ee9faef92b1_medium.

Nederland was in de ban van protesteren … toen nog wel en in 1983 kwamen er in Den Haag rond de 600.000 mensen demonstreren. Voor een ieder die vind dat er iets moet veranderen in Nederland. Dat bereik je niet met je in een artikel afzetten tegen een wetsbesluit over de zorg. Om maar wat te noemen. Maar ook die bijna 600.000 ging nog overtroffen worden … niet in mensenmassa op de been maar middels een Volkspetitionnement. En er verschenen liedjes van artiesten die hun kans om populair te worden en te verdienen aan dit alles niet lieten liggen.

 

 

 

 

Op 26 Oktober 1985 werden er maar liefst 3,7 miljoen handtekeningen aangeboden aan onze premier Ruud Lubbers. Ruud zwichtte overigens niet helemaal.

c4187e9bdaba4ef4c858ba1cf6041569_medium.

Nederland kwam de demonstranten uiteindelijk voorwaardelijk tegemoet door een uitstel van twee jaar te bedingen en kwam met de NAVO overeen dat de 48 kernraketten geplaatst zouden worden als op 1 November 1985 de Sovjet-Unie meer dan 387 SS20 kernraketten zou hebben gestationeerd.

Dat gebeurde niet, want Reagan en Gorbachov tekenden op 7 December 1987 in Washington het Intermediate-Range Nuclear Forces (INF)-verdrag.

Hierdoor zouden er in Nederland (als enige van de vijf beoogde landen) geen kernraketten worden gestationeerd.

Vond ik het jammer?

Nee natuurlijk niet, maar ik heb het wel vanaf het begin vreemd gevonden dat het Nederlandse volk zo massaal voor de Sovjet-Unie leek te kiezen. Leek zeg ik. Zelf was ik dus voor en dat zal zonder meer ook gekomen zijn door mijn pro VS houding, maar voornamelijk dus vanwege het feit dat je niks bereikt als je niets hebt om mee terug te slaan.

Heeft de Vredesbeweging gewonnen?

Nee, want het niet plaatsen werd enkel uitgesteld en was anders gewoon doorgegaan. En bovendien schijnen we ze nu evengoed te hebben in Volkel.

Hoe belangrijk was het protesteren?

Heel belangrijk, want de mensen kwamen massaal in opstand tegen een besluit waar ze het niet mee eens waren en dat zijn de mensen verloren. Nu zeiken we wat online en meer niet.

Ben je destijds ooit bang geweest voor een kernoorlog?

Nee, want ondanks het feit dat het Oostblok uit randdebiele leiders bestond hadden ze wel hersens en zouden ze nooit zomaar die wapens gebruiken en het Westen al zeer zeker niet. Ze noemden het dan wel de Koude Oorlog periode, maar vergeleken bij de nog altijd voortdurende (al 63 jaar) tussen Noord en Zuid-Korea was het enkel een iets minder aangename herfst.

*Candice*

14/10/2016 13:17

Reacties (7) 

1
14/10/2016 19:58
goed artikel, weer iets geleerd, heb er toen niet veel van mee gekregen.
14/10/2016 20:22
1
14/10/2016 16:35
Nederland stond in die tijd (vanaf eind jaren '60) sterk onder de invloed van pro-russische en maoïstische bewegingen. Men vond de DDR een veel netter en menselijker land dan dat kapitalistische Westduitsland met zijn Wírtschaftswunder. De Amerikanen waren helemaal de gebeten hond, want de bevrijding was de jonge generatie al lang vergeten, en de interventies in Zuidoost Azië (Korea, en later Vietnam) vond men gewoon misdadig, want dat was 'het Kapitaal' (in de vorm van het 'Militair-industrieel complex') tegen 'het volk'.
Wat ze niet doorhadden (door de massieve linkse propaganda in...
1
14/10/2016 16:43
Sluit ik me helemaal bij aan,
Weet nog dat ik ergens in de jaren 90 in een kroeg een discussie had en dat was met zo'n geitenwollenventje en die zei dat de Muur door de Amerikanen was gebouwd, maar hij kon niet echt verklaren waarom de mijnen en de patrouilles dan aan de andere kant plaatsvonden en had ook niet echt een antwoord op sommige historische foto's zoals van die grenswacht,
1
14/10/2016 16:59
Ben het volkomen met je eens zevenblad en nu krijgen we weer een zelfde periode in Europa vrees ik. Opnieuw zijn het de Russen, die gefrustreerd door de opgelegde sancties en het feit dat ze hun eigen mensen niet eens meer kunnen verzorgen, overal in Europa vooral in Duitsland, anti-Amerikaanse en ook anti-Europese organisaties financieel steunen, zelfs in het Europees parlement. Verdeel en heers is het devies met Erdogan, Hongarije en Tjechie als lachende derden op de achtergrond. Een verenigd Europa is in wezen toch iets wat verder en verder weg komt te liggen. Misschien zien ze Syrie nu al...
1
14/10/2016 17:25
De belangrijkste reden waarom Putin zo vervelend doet is de lage olieprijs: hij verdient niets meer aan zijn fossiele brandstoffen, al twee jaar lang. Straks als Westeuropa nog meer op wind- , waterkracht en zonnenenergie overschakelt heeft hij die bron van inkomsten ook niet meer. Dan wordt het in Rusland wéér op een houtje bijten, en hij is het drukmiddel kwijt van de gasleidingen naar de EU. Daar had hij (Gazprom) fors in geïnvesteerd. Vanwege de deviezen en vooral vanwege de politieke druk.
Zoals gebruikelijk zal hij e.e.a. compenseren met spierballentaal. Turkije is voor hem ook ...
14/10/2016 17:27
Dan ben je het ook met mij eens. -))

Voor de Russen is Syrië de poort naar de Middellandse Zee. Havens en alles.
Onze fout is dat we het de Russen laten opknappen, waardoor er nu een genocide plaatsvind waar niemand iets tegen doet. Moet moslims niet, maar een genocide keur ik altijd af en alleen al om die genocide moeten we alle banden met Rusland verbreken en ja ik weet dat dat niet zal gebeuren, maar we laten iets gebeuren wat bewijst dat alleen het Westen op een 'normale' manier conflicten kan oplossen.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert