Het Waddeneiland Texel: alles over het eiland Texel en de bezienswaardigheden

Door Jos gepubliceerd in Vakantie en reizen

Meer weten over het prachtige waddeneiland Texel, lees dan verder voor veel algemene informatie en vele bijzonderheden en wetenswaardigheden. 

8899042f8feee21c437b13cc058978c0_1401881

Waddeneiland Texel: alles over het eiland Texel en de bezienswaardigheden

Texel is het grootste Nederlandse waddeneiland met als belangrijkste plaats Den Burg. Texel behoort tot de provincie Noord-Holland. De gemeente Texel bestaat uit het waddeneiland Texel plus het onbewoonde eiland Noorderhaaks. Texel heeft een gemiddelde lengte van 20 kilometer en een gemiddelde breedte van 8 kilometer. Het inwonertal is (per 1 Januari 2014) 13.566 (bron cbs). Van de inwoners behoren ongeveer 3500 personen tot de beroepsbevolking. Van deze 3500 mensen werkt zo'n 17 procent in de landbouw.

Texel of Tessel of is het Teksel

Naast de officiële benaming Texel noemt men het eiland ook wel Tessel. En de bewoners worden wel aangeduid als Tesselaars. De bewoners zelf noemen het eiland vaak Teksel.

Plaatsen op het eiland Texel

Den Burg is het grootste dorp middenop het eiland gelegen, tevens is dit de hoofdplaats van het eiland. Aan de zuidkant van het eiland vinden we de plaatsen Den Hoorn en het Horntje wat aan het Marsdiep is gelegen. Aan de oostkant op het waddeneiland Texel liggen de plaatsen Oudeschild, Oosterend en Oost. De plaats de Koog vinden we in het westen naast de duinen. En in het noorden van het eiland ligt De Cocksdorp. Verder noemen we nog de dorpen De Waal wat is gelegen ten oosten van het dorp Den Burg en Zuid- Eierland wat is gelegen tussen Den Burg en Cocksdorp. Ook zijn er op Texel naast de genoemde dorpen nog vele kleine buurtschappen.

In het jaar 1415 kreeg Texel stadsrechten.

Waddeneiland Texel

Het huidige waddeneiland Texel bestaat eigenlijk uit twee eilanden namelijk het zuidelijke Texel, wat is ontstaan tijdens de Allerheiligenvloed in het jaar 1170 en het meer noordelijk gelegen Eierland. Deze beide waddeneilanden werden in het jaar 1630 bij de voltooing van de Zanddijk met elkaar verbonden. De uit België afkomstige Nicolas Joseph de Cock richtte in 1835 tesamen met enkele anderen een NV op die als taak kreeg de kwelder gelegen tussen Texel en Eierland in te polderen voor agrarisch gebruik. Men stichtte in de Eierlandpolder in 1836 ook een dorp met de naam Nieuwdorp. Later is deze naam veranderd in De Cocksdorp.

Het gevarieerde landschap van Texel

Het waddeneiland Texel kent een rijk en gevarieerd landschap waaronder: polders, heide, bos, brede zandstranden, duinen, graslanden en kwelders. Een voorbeeld van de bijzondere natuur op het eiland is De Slufter. Dit gebied is gelegen binnen de brede duinketen aan de noordwestkant van Texel. Het is een gebied vol geulen en kreken en het heeft een open verbinding met de Noordzee. Een deel van het gebied De Slufter loopt bij hoog water onder water, bij laag water loopt dit water dan weer terug de Noordzee in. Dit heeft tot gevolg gehad dat onder invloed van slibvorming en verzilting een bijzondere vegetatie is ontstaan. De Zandijk maakt de scheiding tussen het Sluftergebied en de Eijerlandse polder.

Nationaal Park Duinen van Texel bevat het hele duinengebied van de Hors tot aan de vuurtoren. Het eiland voert een altijd durende strijd tegen het water. Vooral bij zware storm kunnen velen meters duin worden weggeslagen. Een voorbeeld ter verduidelijking, in het jaar 1864 heeft men de vuurtoren Eierland gezet in het noorden van het eiland bij De Cocksdorp op zo'n drie kilometer van de zee. Nu staat de vuurtoren direct aan zee, en wordt de toren door een asfalthelling en meerdere aangelegde zeeweringen tegen het water beschermd.

Flora en fauna op het eiland Texel

De vegetatie is op Texel rijk en zeer verscheiden. Voor vogelliefhebbers is Texel een waar lustoord waar zo'n 300 verschillende vogelsoorten zijn waargenomen. In de lente broeden er in de duingebieden ongeveer 80 verschillende vogelsoorten. Opvallende vogelsoorten die voorkomen op het waddeneiland Texel zijn onder andere: de dwergstern en de velduil. De zilvermeeuw komt in zeer grote aantallen op het eiland voor. Ook de oudste lepelaarskolonie van Nederland vinden we op Texel namelijk in beschermd duingebied de Muy wat is gelegen tussen de Koog en Slufter. De overige dierenwereld is door de geïsoleerde ligging van het eiland niet zo uitgebreid. Soorten die op het eiland voorkomen zijn onder meer: 5 verschillende muizensoorten, bruine ratten, hermelijnen, hazen, konijnen, de bruine kikker en de heikikker, watersalamanders en rugstreeppadden. Insecten zijn er wel veel op het eiland, duizenden verschillende soorten zijn hier waargenomen. Wanneer men geïntereseerd is in vlinders kan men op het eiland onder andere de volgende soorten tegenkomen: de atlanta, de duinparelmoervlinder, het groentje (sinds 1995), de distelvlinder en de Sint-jacobsvlinder.

Texel en de Tweede Wereldoorlog

Na oproepen en een razzia in November van het jaar 1944 zijn 806  Texelse mannen tussen de 18 en 35 jaar door de Duitse bezetter afgevoerd naar Assen om daar dwangarbeid te gaan verrichten. Deze mannen hebben daar tot eind Maart 1945 dwangarbeid verricht bij anti-tank-versperringen.

Texel werd in de Tweede Wereldoorlog door zo'n 400 Duitsers bezet, het eiland werd gebruikt als Duitse Kustverdediging (Atlantikwall) en voor radaropsporing. Het 822e Georgische (infanterie)bataljon wat in Februari 1945 op het eiland kwam ter aflossing van het Kaukasische bataljon en bestond uit 800 krijgsgevangenen van het oostelijke front, vielen in de nacht van 5 op 6 April van het jaar 1945 de Duitse soldaten op Texel aan. In deze nacht zijn plusminus vierhonderd Duitse soldaten om het leven gekomen. In deze totale oorlog die men wel de Russenoorlog noemde, zijn ongeveer 120 Tesselaars, 565 Georgiërs en 800 Duitsers omgekomen. De materiële schade op Texel was eveneens zeer groot. Omdat Texel pas op 20 Mei 1945 is bevrijd noemt men dit wel het laatste slagveld van Europa. Op Texel is een Georgische begraafplaats die is vernoemd naar de aanvoerders van de Georgiërs Loladze. De ruim 200 in leven gebleven Georgiërs zijn teruggekeerd naar de Sovjet-Unie. De omgekomen Duitse soldaten heeft men eerst begraven op de algemene begraafplaats in Den Burg, in 1949 zijn hun stoffelijke overschotten over gebracht naar de Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn in de Limburgse gemeente Venray.

Texel aardkundig monument

Sinds 2008 is het duingebied van Texel wat gelegen is tussen de vuurtoren van Cocksdorp en de zuidelijkste punt van het waddeneiland Texel door de provincie Noord-Holland uitgeroepen tot aardkundig monument. Op één van de hoogste duinpunten van Texel namelijk de Bertusnol werd op 8 Oktober 2008 het 'monument' onthuld. De provincie Noord-Holland kent zeventien van deze aardkundige monumenten. Aardkundige monumenten zou men kunnen beschrijven als gebieden met een bijzondere aardkundige waarden die speciale planologische bescherming genieten.

De schapenkaas van Texel

Schapenkaas van Texel is al sinds de 16/17 eeuw bekend om zijn bijzondere smaak. Vroeger werd naast de gewone witte kaas ook een groene kaas gemaakt met een bijzondere smaak. Om deze groene kaas te maken kookte men schapenkeutels in een neteldoek, het groene sap werd opgevangen en in de kaas verwerkt. Door het mestsap kreeg de kaas een bijzondere pittige smaak en tevens kon men de kaas langer bewaren. Op een later tijdstip werd deze bijzondere groene kaas om hygiënische redenen door de Keuringsdienst van Waren afgekeurd en verboden.

Texel bezienswaardigheden en musea

  • Ecomare gelegen bij de Koog - centrum voor Wadden- en Noordzee, zeehondenopvang en zeevogelopvang.
  • Luchtvaart en Oorlogsmuseum Texel - Eijerland  gelegen bij het vliegveld.
  • Oudheidskamer in Den Burg.
  • Cultuurhistorisch museum Texel in De Waal.
  • Vuurtoren Eierland in het noorden van het eiland, sinds 2009 is de vuurtoren gedeeltelijk opengesteld voor het publiek.
  • Maritiem - en Juttersmuseum in Oudeschild.
  • Resten van Middeleeuwse en Napoleontische forten gelegen in Oudeschild.
  • De Kaap Oosterend - een kaap gelegen aan de oostkant ven het eiland.
  • Schipbreuk - en Juttersmuseum Flora gelegen tussen Den Burg en De Koog.
  • De Georgische begraafplaats, een herinnering aan de opstand van de Georgiërs tegen de Duiters in de nacht van 5/6 April 1945.

De economie van Texel

Landbouw en veeteelt zijn een grote peiler van de Texelse economie. Op het eiland worden duizenden schapen en koeien gehouden. Een bekend Texels schapenras is de Tesselaar. De schapenkaas van Texel is alom bekend. Men teelt op het eiland o.a : suikerbieten, aardappelen, granen en bloembollen. Ook de visserij draagt een steentje bij aan de Texelse economie. In Oudeschild is een haven waar plusminus 30 Noordzeekotters en verschillende kleine kotters die op garnalen vissen hun thuishaven hebben.

Sinds het begin van de vorige eeuw heeft het NIOZ, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek zich op Texel gevestigd. En natuurlijk is ook het Toerisme een belangrijke economische pijler op het eiland die zorgt voor inkomen en werkgelegenheid.

Veerdiensten Texel

De Koninklijke N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming (TESO) onderhoudt een geregelde veerdienst tussen Den Helder en het eiland. De aandelen van de TESO zijn grotendeels in handen van bewoners van het eiland. Vanaf eind April tot eind September onderhoudt rederij De Vriendschap een veerdienst tussen de waddeneilanden Texel en Vlieland. Deze veerdienst is enkel geschikt voor voetgangers en fietsers.

Texel International Airport

Texel heeft een eigen luchthaven die voornamelijk wordt gebruikt voor de recreatieve luchtvaart, ook voor parachutespringen en rondvluchten. Ook voor zakenvluchten wordt het vliegveld benut. Tevens benut men het vliegveld van Texel voor les- inspectie-kustwacht en politievluchten. Tijdens inspectievluchten telt men bijvoorbeeld het aantal bruinvissen, zeehonden of eenden vanuit de lucht.

Busdiensten op eiland Texel

De busdiensten op het waddeneiland Texel worden onderhouden door busmaatschappij Connexxion.

 

Bron eigen website : http://vakantie2014.com/waddeneiland-texel/

11/10/2016 17:22

Reacties (7) 

1
11/10/2016 18:11
Ben er tegenover geboren en dan niet in dat stadje maar in het dorp en wij noemden het altijd Tessel ... of Schapeneiland. Het is wel een mooi eiland ... als ze de stop eruit trekken.
Nee serieus het is een mooi eiland.
1
Jos tegen Candice
11/10/2016 18:38
Ben er zelf nog nooit geweest.
1
Candice tegen Jos
11/10/2016 19:10
Heb er 18 jaar tegenover gewoond en ben er 1 keer geweest ... vond ik meer dan genoeg. -))
1
Jos tegen Candice
11/10/2016 22:17
Zal er waarschijnlijk heel mijn leven niet komen, woon nu in Oostenrijk.
1
Candice tegen Jos
11/10/2016 22:36
Oh ik ook niet meer in mijn geboortedorp. Mis de zee en de duinen daar en de vuurtoren de Lange Jaap ... maar nooit zal ik er nog komen. Dan moet ik namelijk naar Den Helder en daar woont familie ... en ik weiger ook in eenzelfde gemeente te zijn als dat.
1
11/10/2016 17:37
Mooi informatief artikel.
Jos tegen Leonardo
11/10/2016 18:37
Dank u, en er komen er nog meer.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert