Zeemeerminnen, bestaan ze nu wel of niet?

Door Asmay gepubliceerd in Mythen sagen en legenden

Mermaids, the body found
(Zeemeerminnen, het gevonden lichaam)

36b551cba85d5f7860d5e34c7f11ca6e_1395757In 2012 vertoonde de zender Animal Planet in de V.S. een bijna twee uur durende documentaire met bovengenoemde titel, waarin werd geclaimd dat zeemeerminnen bestonden.

De uitzending trok miljoenen kijkers en sloeg in als een bom.

In 2013 kwam er een vervolg: Mermaids, the new evidence (Zeemeerminnen, nieuw bewijs).

Andere tv-zenders, waaronder Discovery Channel, hebben de documentaires intussen overgenomen en uitgezonden in diverse landen buiten de V.S.

Inmiddels is gebleken, dat de documentaire een zogenaamde 'mockumentary' was, een tv-film, die op een knappe wijze was samengesteld uit half-om-half feiten en fictie. Toch is de impact van het verhaal er niet minder om, want het zou zo maar eens kunnen, dat ...

Feit: onbekend geluid van zeedier (?)

De NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) is een Amerikaans overheidsinstituut, dat zich richt op de toestand van en de veranderingen in de oceaan en de atmosfeer. Al enkele decennia maken wetenschappers van de NOAA bijvoorbeeld geluidsopnamen in de oceaan. Door het gezang van walvissen en dolfijnen kan men dan vaststellen, waar de migratieroutes van de zeezoogdieren lopen en zelfs hoeveel dieren zich  ongeveer in een groep bevinden.

a32f487f5b8677c575f1b847a79b0148.jpgIn 1997 werd voor het eerst een hoog, zangachtig geluid opgenomen, dat niet van enig bekend zeezoogdier afkomstig was. Bij gebrek aan informatie werd het geluid (en de maker ervan) 'the Bloop' genoemd.

In 2008, net voor de grote walvisstranding aan de Amerikaanse westkust, bij de staat Washington, werd het geluid opnieuw gehoord. Daarna is deze specifieke zang in meer opnamen, altijd in combinatie met walvisgezang en soms zelfs dolfijnengezang, waargenomen. Volgens zeebiologen van de Universiteit van Florida geeft het geluid onderlinge communicatie (en met andere zeezoogdieren) weer. Tot op de dag van vandaag is niet bekend wie of wat dit geluid heeft gemaakt.

Feit: massale walvisstrandingen wereldwijd

Door de eeuwen heen zijn er altijd bij tijd en wijle massale strandingen van walvissen, potvissen en zelfs dolfijnen geweest. Aangenomen werd, dat deze dieren strandden door een al dan niet natuurlijke verstoring van hun lichamelijke echolokatiesysteem, waardoor zij van hun koers raakten en in te ondiepe wateren belandden. Eenmaal aan de grond gelopen, stierven de dieren een langzame verstikkingsdood.

3f9e635bd2bd42ff95ea62c44f64218b.jpgSinds de jaren na de Tweede Wereldoorlog werd er een menselijke oorzaak voor een groot aantal van deze strandingen ontdekt: het testen van sonarwapens onder water door de (in ieder geval Amerikaanse) marine. Telkens als er proeven met sonarwapens werden uitgevoerd in een bepaald deel van de oceanen, volgde er een stranding van zeezoogdieren, die dan door verstikking om het leven kwamen; een onverwacht en bijzonder ongewenst gevolg van de marineactiviteiten.

Vanaf het begin van de 21e eeuw veranderde er echter iets. De sonarwapens werden krachtiger, de gevolgen voor de zeezoogdieren ernstiger. Op 4 april 2008 vond er een massale walvisstranding plaats op het strand van de staat Washington in het westen van de V.S. Alle walvissen bloedden uit de oren. Bij onderzoek bleken er ook in andere organen massale bloedingen te zijn ontstaan, die het gevolg waren van de explosieve geluidstrillingen (van een getest zwaar sonarwapen). De Amerikaanse marine ontkende enige betrokkenheid.

In diverse landen is echter vanaf 2011 een verbod op het testen of gebruiken van onderzeese sonarwapens, waardoor het aantal strandingen van groepen zeezoogdieren aanmerkelijk is afgenomen.

Feit: onbekende resten en botten in maag witte haai

b20691d8eae98366bff9051db354bbdc_medium.In april 2005 werd een in de Kommetjie Baai gevangen grote witte haai de haven van Kaapstad, Zuid-Afrika, binnengebracht. Toen men de (volle) maag van de haai opende, vond men onder andere delen van een tot dan toe onbekend wezen of vissoort. Specialisten van de Universiteit van Kaapstad werden er bij gehaald, maar men kon de vis of het zoogdier aan de hand van de staart, het bekken en andere botdelen niet identificeren. DNA-onderzoek van de resten toonde aan, dat de lichaamsdelen een bijzonder grote verwantschap met menselijk DNA vertoonden. Omdat dit in de ogen van de reguliere wetenschap niet mogelijk was, gaf men als reden dat het materiaal met menselijk DNA verontreinigd moest zijn geraakt en dus geen uitsluitsel kon bieden. De monsters werden vervolgens vernietigd.

Feit of fictie? De alternatieve evolutietheorie van de 'Aquatic Ape' (de wateraaptheorie)

e003d8b7dedf179b3f8e0c36a300a1f2_medium.In het verlengde van de evolutieleer van Darwin is er een stroming onder (evolutie-) wetenschappers, die de mogelijkheid van 'watermensen' niet uitsluit. De eerste, die met deze theorie op de proppen kwam, was de Duitse patholoog Max Westenhöfer in 1942. Later werd de theorie nieuw leven ingeblazen door de Engelse zeebioloog Alister Hardy in 1960.

Ter onderbouwing van hun theorie, wijzen volgers ervan op een aantal opmerkelijke verschillen tussen de mens en onze voorouder volgens Darwin, de mensaap, die een evolutie in het water mogelijk zouden hebben gemaakt.

  • In grotten bij een drooggevallen baai in (tegenwoordig) een woestijn in Egypte zijn rotstekeningen gevonden, die wijzen op (een strijd met) zeewezens.
  • De mens verloor tijdens de evolutie het grootste deel van zijn beharing; voor een leven op land is dat onhandig (de mens had externe kleding nodig), in water is beharing niet nodig.
  • De mens heeft het vermogen om zijn adem lang in te houden (wereldrecord 2012 adem inhouden onder water was zelfs 22 minuten! Dit is bijna even lang als dolfijnen en veel langer dan enig landzoogdier).
  • De mens heeft een veel flexibelere ruggengraat dan de mensaap en lijkt daarmee meer op een dolfijn.
  • De mens heeft meer zogenaamde 'webbing' of rudimentaire vliezen tussen vingers en tenen dan de mensaap, hetgeen een voordeel biedt bij een leven in water.
  • 72d1d418ed0e9cfdcec72270eb907b27_medium.Het menselijk lichaam heeft een natuurlijke vetlaag, om temperatuurverschillen in de omgeving aan te kunnen, die meer gemeen heeft met zeezoogdieren dan met mensapen.

  • Menselijke baby's houden automatisch hun adem in onder water en kunnen al heel snel zwemmen. (Helaas raken we deze gave – op het land - al snel weer kwijt.)
  • De mens kan veel kostbaar lichaamsvocht verliezen in de vorm van tranen en zweet, een eigenschap die op het droge land niet altijd even handig is, maar in het water er niet toe doet. Landzoogdieren gaan veel efficiënter ommet het verlies van lichaamsvocht.

Om deze redenen stellen deze wetenschappers, dat het niet onmogelijk is, dat ooit, heel lang geleden, een groep mensachtigen zich in en rond de zeeën en oceanen heeft opgehouden en zich uiteindelijk tot zeebewoners heeft geëvolueerd.

Fictie: filmopnamen van een zeemeermin (of zeemeerman?)

bef6804f1eb509c6e6063974601daf7b.jpgTijdens de massale walvisstranding in de staat Washington zou een zwaargewonde zeemeermin eveneens op het strand zijn aangespoeld.

Deze zeemeermin  (of een andere bij een andere walvisstranding) zou door de Amerikaanse marine gevangen zijn genomen en nog drie jaar in strikte afzondering in een tank hebben geleefd.
De marine ontkent dit verhaal uiteraard.

De hypothese is, dat zeemeerminnen met walvissen meereizen, omdat de grote zeezoogdieren een natuurlijk bescherming bieden tegen haaien en andere zeeroofdieren.

f138b0922efb506551ebc2afbcb230e1.jpgVoor de tv-film is gebruik gemaakt van een aantal zogenaamde spontane 'sightings' en filmopnamen (met een mobiele telefoon) van een zeemeermin. De authenticiteit van de beelden wordt echter sterk in twijfel getrokken en ze zijn zeer waarschijnlijk speciaal voor de tv-film geënsceneerd en gemaakt. Niettemin zijn de beelden fascinerend en zetten de kijker toch op zijn minst aan het denken.

Fictie: wetenschappers van NOAA

af30c4023c2c6163e1edecd0b052e087.jpgDe ex-NOAA wetenschappers, die in de tv-film aan het woord komen en daarmee hun wetenschappelijke reputatie op het spel zouden zetten, worden gespeeld door acteurs. De NOAA heeft zich dan ook onmiddellijk na verschijning van de tv-film en de inhoud ervan gedistantieerd. Geen van de genoemde wetenschappers/namen zou ooit in dienst bij de NOAA zijn geweest.

Tot slot

67ad7a43e0ff9f95366a3f374c85b1bd.jpgHoewel de (lichamelijke) bewijzen voor het bestaan van zeemeerminnen tot op heden nog ontbreekt – of in ieder geval nog niet openbaar is gemaakt – spreekt deze tv-film/documentaire bijzonder tot de verbeelding.

Of een deel van de vroege mensachtigen zich tot zeewezens hebben geëvolueerd? Tja, het lijkt ons misschien niet één-twee-drie mogelijk of logisch, maar de evolutie van een land- naar een waterdier is al eerder voorgekomen. Zo zouden een aantal bruine beren, een landdier bij uitstek, zich 4-5 miljoen jaar geleden door klimaatsveranderingen hebben afgescheiden van hun soortgenoten en zich hebben ontwikkeld tot de ijsberen (lange afstandzwemmers en duikers), die wij nu kennen.

4e3ecd55723d0896a9fa561bec0056d2.jpgOf de diverse overheidsinstanties en het leger het onderzoek naar zeemeerminnen continue volgden, dwarsboomden en/of bewijzen in beslag lieten nemen? Of de marine ooit een zeemeermin een aantal jaren gevangen hield en wellicht probeerde meer exemplaren te vinden?

Ja, dat zou allemaal heel best mogelijk kunnen zijn. We hoeven maar te kijken naar bijvoorbeeld de bekende doofpotaffaire Roswell, of de alomvattende spionage- en afluister- of meeleespraktijken van nationale veiligheidsdiensten van vandaag (Prism, het clandestiene surveilleringsprogramma van de Amerikaanse NSA), om te weten dat er veel meer gebeurt en gebeurd is dan enige regering ooit zou willen toegeven.

Toch een aanrader om een keer te zien, deze nep-documentaire 'Mermaids, the body found'.

De naakte waarheid is tenslotte vaak een stuk waanzinniger, vergezochter, schijnbaar onwaarschijnlijker dan welke fictie dan ook.

 

ASMAY. 

© 2013 Foto's: Animal Planet, Discovery Channel.

 

1d0cfa7da181dfaf806a5dd76918245d.jpgZie ook:

Atlantis-ten-westen-van-de-Azoren

Frankrijk-Carnac-hoofdstad-der-prehistorie

Het-mysterie-van-Serpent-Mound 

Of zie bij collega-schrijfster ZiaRia ook:

Mythische-wezens-cryptiden-6-langs-de-kust

Mythische-wezens-cryptiden-7-van-de-zee

555ccd6746f85cc974e8eb286c558619_medium.Of lees verder via:

https://tallsay.com/asmay of

https://asmay.wordpress.com/ of

https://tallsay.com/asmaysrecepten of

https://asmaysrecepten.wordpress.com/

11/10/2016 11:29

Reacties (5) 

1
11/10/2016 13:30
Het spreekt zeker tot de verbeelding. En het ligt in dezelfde lijn als het monster van Loch Ness, de Verschrikkelijke Sneeuwman, weerwolven, enz., waarover ook al eeuwen lang geruchten rondwaren over hun daadwerkelijke bestaan, zonder dat daarvoor ooit overtuigend bewijs is geleverd.
1
Asmay tegen Nescio_
11/10/2016 13:53
En het blijft fascinerend.
1
11/10/2016 12:44
Goed artikel. Bijzonder en mysterieus onderwerp, dat toch blijkbaar de gemoederen blijft bezig houden.
1
11/10/2016 12:42
Wow! In een hypothetisch geval, stel dat ... Heel boeiend.
1
11/10/2016 12:40
Intrigerend artikel! Er is nog zoveel van en in de zee, waar wij mensen weinig of niets van weten.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert