Hersenschudding - hoe schadelijk is een hersenschudding?

Door Asmay gepubliceerd in Gezondheid en fitness

df09853b6a84050e80c145a46afc8020_medium.Een verkeersongeluk, een vechtpartij, een ongelukkige val of een onhandig hoofdstoten zijn de meest voorkomende oorzaken van letsel aan het hoofd, dat meest wordt aangeduid als een hersenschudding. Een hersenschudding (commotio cerebri) is een verzamelnaam voor een aantal, vaak tijdelijke, verschijnselen, die optreden door een dergelijk letsel aan het hoofd.

Bescherming van de schedel

Ons belangrijkste orgaan voor bewustzijn en functies, de hersenen, is fysiek gezien niet meer dan een zachte, weke en uiterst kwetsbare massa, die wordt beschermd door het bot van de schedel, ook wel hersenpan genoemd.

De hersenen 'drijven' als het ware in de schedel. Bij een plotselinge harde klap of stoot tegen het hoofd 'klutsen' de hersenen dan ook tegen de schedelwand en lopen zo letsel op.

De dikte van de schedel kan bij mensen verschillen; sommige mensen hebben een dusdanig dunne schedel, dat het geringste stoten van het hoofd al kan leiden tot een hersenschudding. Echter, ook een dikke schedel heeft zijn limiet; niets is immers onbreekbaar of onkwetsbaar.

Kenmerken van een hersenschudding

Waaraan herken je een hersenschudding, na een harde klap of hevig stoten van het hoofd?

 • Kortdurende bewusteloosheid (maximaal een kwartier) of steeds wegzakken (slaperig gedrag)
 • Misselijkheid en braken
 • Duizeligheid, verstoord evenwicht
 • Ongecoördineerde bewegingen, wankelend lopen
 • Verwardheid, versuftheid, verdoofdheid
 • Wazig of zelfs scheel kijken, niet kunnen focussen
 • Gebrekkig reactievermogen (bijvoorbeeld geen uiting van pijn of huilen), niet begrijpen wat er gezegd wordt (imprentingstoornis)
 • Geen herinnering aan een korte tijd vooraf of aan het voorval zelf (retrograde amnesie)
 • Bleekheid.

Hersenschudding slechts 'licht traumatisch hersenletsel'

404d287528a68861590dfc7038cfe14f_medium.In de reguliere medische wereld wordt een hersenschudding over het algemeen aangeduid als 'licht traumatisch hersenletsel', ter onderscheiding van de schadelijkere en gevaarlijkere gevolgen van kwetsuren en aandoeningen als hersenkneuzing, schedelbasisfractuur, schedelbreuken, hersenbloeding en herseninfarct.

Deze laatste reeks leidt vrijwel altijd tot een mate van hersenschade en soms zelfs tot de dood.

Toch is voorzichtigheid geboden, ook bij een lichte hersenschudding. Bij sommige patiënten kunnen namelijk (tot wel 24 uur na de klap of het stoten) nog bloedingen in de hersenen ontstaan. Deze bloedingen kunnen leiden tot een coma en blijvend hersenletsel en zijn daardoor zeer gevaarlijk tot levensbedreigend. Daarom moet een patiënt met een hersenschudding de eerste 24 uur altijd goed in de gaten worden gehouden (en eigenlijk om de twee uur wakker worden gemaakt).

Lichte trauma aan het hoofd kan wel in gradatie verschillen van een lichte tot een zware hersenschudding, waarbij de ernst van de klachten en de duur van het herstel navenant uiteen lopen. Toch zullen artsen dezelfde behandelwijze voorschrijven: enkele dagen rust, geen alcohol, tabak of andere stimulerende middelen, geen lichamelijk zwaar of intensief werk of sporten beoefenen, totdat de patiënt zich weer hersteld voelt en dan voorzichtig weer aan het werk kan gaan.

Volledig herstel na een hersenschudding?

Na een hersenschudding houden de meeste mensen nog een aantal dagen, weken, maanden en soms jaren last van een aantal lichamelijke klachten, zoals:

 • 20836a8baab71069ecadbdef2d72970b_medium.Hoofdpijn
 • Blijvende lichte tot zware vermoeidheid
 • Slaperigheid
 • Duizeligheid
 • Misselijkheid en braakneigingen
 • Overgevoeligheid voor licht en/of geluid
 • Wazig blijven zien
 • Enige mate van gehoorverlies
 • Oorsuizen.

Daarnaast zijn er nog een aantal geestelijke klachten te vermelden, zoals:

 • 8aeeefed1418b3ac52808caaf40b5150_medium.Geheugenstoornissen
 • Concentratieverlies
 • Achteruitgang van begripsvermogen
 • Prikkelbaarheid
 • Somberheid
 • Angsten.

Over het algemeen werd gedacht, dat iedereen met een hersenschudding altijd volledig zou herstellen, mits men de geadviseerde rust maar in acht nam. Tegenwoordig weet men echter beter.

Blijvende schade na een hersenschudding

a9fe61f24fa38dfc7828f57cb1a6cd52_medium.Uit vele onderzoeken blijkt dat een hersenschudding helemaal niet zo onschuldig is, als men altijd dacht. Hoewel de hersenen zich redelijk goed houden na klap of stoot, hebben onderzoekers geconstateerd dat er altijd een mate van schade achterblijft. Nu zal de ene mens er meer klachten aan overhouden dan de ander, maar een algemene, blijvende klacht als vaker hoofdpijn wordt door vrijwel iedereen na een hersenschudding genoemd.

(Professionele) sporters en hersenbeschadigingen

49d0d0cba3409e08484056250b5cea25_medium.Dat professionele sporters, zoals bijvoorbeeld boksers, ijshockeyers en rugbyers, een grotere kans hebben op blijvende hersenbeschadigingen is gemeenzaam bekend. Het zijn immers stevig fysieke takken van sport, waarbij ook het hoofd rake klappen opvangt. Echter, zelfs het veelvuldig koppen van de bal door voetballers wordt als een risicofactor gezien en kan leiden tot hersenatrofie (inkrimpen en/of verdwijnen van hersencellen).

a77da22a00570ef63a94926e2880d3da_medium.In Canada heeft men aan de Université de Montréal, na een langdurige studie van de kwetsuren van ijshockeyers (ijshockey is in Canada een sport met veel fysiek contact en 'verdedigings'-/ vechtpartijen), moeten constateren  dat het oplopen van meerdere en/of zware hersenschuddingen tot blijvende schade leidt, waarbij zelfs na dertig jaar nog afwijkingen als atrofie in bepaalde hersendelen op de hersenscans te zien zijn.

De symptomen uiten zich voornamelijk in permanent geheugenverlies, concentratiezwakte en coördinatieproblemen.

Ook schade bij lichte hersenschudding

74c6b5d3ca29b134591802b96b48605a_medium.Nu is er onlangs een Amerikaanse studie van de New York University gepubliceerd, waarbij wordt aangetoond, dat ook een eenmalige, lichte hersenschudding de hersenen blijvend beschadigt. In het onderzoek werden de hersenscans van een dertigtal patiënten met een lichte hersenschudding vergeleken met een controlegroep zonder letsel. Een jaar later werd het onderzoek herhaald. Wat bleek? Niet direct, maar een jaar later wel was er bij de scans van proefpersonen met een lichte hersenschudding een meetbare hersenatrofie (inkrimping en/of verlies van hersencellen) ten opzichte van de controlegroep te zien. Frappant was, dat de atrofie vooral te zien was in twee gebieden van de hersenen:

 1. de prefrontale cortex (het gebied van de cognitieve en emotionele functies); en
 2. de precuneus (het gebied dat een rol speelt bij de hogere hersenfuncties, zoals concentratie en geheugen).

Het eerste kan zeker leiden tot klachten als somberheid, angsten, gebrek aan vermogen tot plannen of impulsbeheersing. Het tweede leidt evident tot een mate van concentratie- en geheugenzwakte. Ook hier geldt natuurlijk, dat hoe zwaarder de hersenschudding, hoe groter de atrofie uiteindelijk kan zijn.

Tot slot

ba475e0bbedd643c115b2e84b65a25e7_medium.Zowel artsen als patiënten zouden een hersenschudding dus een stuk serieuzer moeten behandelen dan nu over het algemeen wordt gedaan. Rusten is een eerste vereiste en moet waarschijnlijker veel langer duren en strikter in acht worden genomen dan nu gebruikelijk is, om de schade zoveel mogelijk te beperken. Eenmaal gekrompen/verdwenen hersencellen komen namelijk nooit meer terug.

 

ASMAY.

© 2013 Foto's: Office.microsoft.com, Wikimedia Commons.

 

2fc3af1bebfd15949cf8293dbb0567e9_medium.Zie ook:

Hoe-houden-we-ons-lichaam-jong?

Hoe-houden-we-onze-hersens-jong?

Nooit-meer-grijze-haren!-Kan-dat-wel?

Andullatietherapie-voor-een-brede-aanpak-van-pijnklachten

Shockwave-nieuwe-therapie-voor-chronische-pijnklachten

Of lees verder via:

https://tallsay.com/asmay of

https://asmay.wordpress.com/ of

https://tallsay.com/asmaysrecepten of

https://asmaysrecepten.wordpress.com/

10/10/2016 01:04

Reacties (4) 

1
10/10/2016 10:18
Wat is een mens eigenlijk kwetsbaar, zelfs met een toch behoorlijk stevige schedel.
1
Asmay tegen ZiaRia
10/10/2016 10:25
We zouden eigenlijk elke dag nog een helm op moeten zetten!
1
10/10/2016 10:15
Je kunt niet zuinig genoeg zijn op je lichaam in het algemeen en je hoofd in het bijzonder.
1
10/10/2016 10:12
Niet zo onschuldig als vaak wordt aangenomen; oppassen dus.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert