Wat is Blockchain: uitleg, betekenis, geschiedenis, werking en gevolgen van de techniek achter bitcoin

Door Rob gepubliceerd in Rob's Business

In dit artikel lees je alles over de werking van blockchain, de technologie achter bitcoin, waarom deze meest disruptieve innovatie sinds het internet is ontstaan en hoe deze onze maatschappij ingrijpend gaat veranderen. Hoe kunnen we bitcoin technologie in onze maatschappij en in het bedrijfsleven toepassen.

Tags/labels: RobsTech, RobsBusiness

Definitie blockchain

Blockchain is een voor bitcoin ontwikkelde technologie waarmee gedecentraliseerd en onafhankelijk, geld of bezit van de ene gebruiker naar de andere wordt overgemaakt in een peer-to-peer-network, anoniem, direct, zonder tussenkomst van banken en zonder transactiekosten, met waarborging van authenticiteit en integriteit. 

Die integriteit wordt bewaakt doordat, vóór er een transactie wordt goedgekeurd wordt vastgesteld dat èn de data juist is èn degene die de transactie wil uitvoeren daartoe gerechtigd is. Het is ontworpen op een manier dat je geen tussenpersoon hoeft te vertrouwen, het vertrouwen komt voort uit de technologie, immers de partijen die de data beheren moeten de transactie goedkeuren.

56806a24193f21b442a9f86eea04516d_medium.

Geschiedenis en redenen voor opstaan van blockchain

De geschiedenis van blockchain begint eigenlijk met het ontstaan van de handel. Handel is ooit begonnen met de simpele ruil van goederen voor andere goederen, maar al heel lang geleden vervangen door een geldeconomie. Aanvankelijk werden schaarse goederen zoals zout en schelpen als ruilmiddel ingezet, vervolgens goud en zilver en uiteindelijk papiergeld. De basis voor papiergeld was goud. Omdat je niet altijd al je geld met mee kon nemen, dat was veel te gevaarlijk, kwamen er zogenaamde banken waar je geld kon stallen, de zogenaamde “vertrouwde derde partij” of “trusted third party”.

Wat ooit een goed idee was, en jarenlang goed heeft gefunctioneerd, wordt nu gemonopoliseerd door overheden die de goudstandaard hebben losgelaten en naar believen geld drukken. Geld heeft daardoor geen feitelijke waarde meer. Daarnaast kost het handel drijven nogal wat moeite voor bedrijven, zo moeten ze ingewikkelde administraties bijhouden. Ook voor bezittingen hebben we vertrouwde derde partijen nodig. Zo ligt het bezit van je huis en je boot vast in een kadaster en gaat koop en verkoop ervan via een notaris. Het bezit van een auto, motor, brommer, aanhanger of caravan wordt weer geregeld door de RDW. 

Blockchain: snellere doorlooptijden, lagere kosten, minder risico’s en de mogelijkheid tot het ontwikkelen  van nieuwe business modellen.

Doordat we voor onze handel niet meer zonder de genoemde “vertrouwde derde partij” kunnen is de wereld in de afgelopen decennia verbureaucratiseerd en wordt geregeerd door bankiers, notarissen, fiscalisten, accountants en ambtenaren. Hieromheen zijn weer allemaal controls opgezet om er zeker van te zijn dat zij de boel niet bedotten. Dat dit niet altijd lukt, uit zich in de schier eindeloze lijst met boekhoudkundige schandalen. De middle man is niet altijd betrouwbaar en de waarde van geld wordt bepaald door eveneens onbetrouwbare politici. 

d4dbfa31a91dca2276f8c55aff8f80b0_medium.

De gedachte achter de ontwikkeling van bitcoin was een technologie die de middle man uitschakelt en tevens betrouwbaar is. Omdat de uitruil van bitcoin direct is, hoeven bedrijven geen krediet te geven maar krijgen onmiddellijk, bij levering, hun geld. 

Werking van blockchain

De werking van blockchain is even simpel als geniaal. In plaats van een lokaal grootboek, zoals bij een bank, werkt blockchain met een gedistribueerd grootboek waarvan iedere deelnemende computer een kopie bewaard. Waar je bij een bank alléén jouw rekeningen en transacties kunt zien, is bij gebruik van blockchain het gehele grootboek zichtbaar. 

Maar is blockchain dan veilig? Elk bezit, bijvoorbeeld een bitcoin, wordt opgeslagen in een speciale portemonnee (digital wallet) van waaruit transacties uitsluitend met behulp van een speciale sleutel (digital signature) die gebaseerd is op jouw persoonlijke code (private key) kunnen worden uitgevoerd. Zo kan de identiteit van de betaler of ontvanger gecontroleerd worden. Per transactie, de transfer van een bepaalde waarde van de ene naar de andere gebruiker, wordt een unieke code gebruikt, dit voorkomt fraude. 

Maar hoe weet je of iemand saldo heeft? Hier komt de blockchain in zicht. Elke transactie van een deelnemer, voor bitcoin bijvoorbeeld beginnende in 2009, de zogenaamde ‘input’, is opgesloten in een ketting van opeenvolgende transacties, met andere woordende blockchain of in slecht Nederlands 'blokketen'. Je zou dit een logboek van transacties kunnen noemen. Elke blockchain is voorzien van een cryptografisch hashtotaal die middels een complex algoritme door computers met blockchain software moet worden geraden. De computers die de oplossing vinden worden nu uitbetaald in zogenaamde bitcoins maar voor de toekomst zullen we een andere mechanisme moeten bedenken. 

b3ca4385cd0683cfa80d6afb7f9059ad_medium.

Gevolgen en toepassingen van blockchain

Er schuilt een enorme belofte in de technologie achter blockchain, immers deze technologie zou je ook kunnen gebruiken om bijvoorbeeld een auto te kopen of te verkopen: het is onmogelijk om te verkopen wat niet van jou is. De ruil van goederen of diensten en valuta is op hetzelfde moment waardoor de verkoper geen risico loopt. Software fees die betaald worden via blockchain technologie kunnen straks de software meteen uitschakelen als er niet betaald worden. In de muziekindustrie zal blockchain voor een revolutie zorgen. De technologie maakt het mogelijk dat artiesten het recht om muziek af te spelen kunnen verkopen, waardoor het illegaal kopiëren van muziek wordt tegengegaan. Ook zullen artiesten meer verdienen omdat de tussenpartijen verdwijnen. Nog een mooie toepassing: Deloitte heeft een applicatie ontwikkeld waarmee garantiebewijzen via blockchain kunnen worden opgeslagen op Facebook Messenger. Abra heeft een blockchain app ontwikkeld waarmee je geld kunt sturen naar het buitenland.

Betalingen, garantie en bezit zullen straks onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld worden. 

Een vergelijkbare toepassing van blockchain is bij de verkoop van kunst. Bij kunst moet de afkomst kunnen worden bewezen (provenance). Door blockchain kan een kunstwerk worden getraceerd tot aan zijn maker. Bij diamanten zou je hetzelfde kunnen doen om zo de bloeddiamanten te traceren. Je kunt iets niet meer verkopen als je afkomst niet kunt bewijzen...de mogelijkheden zijn legio. 

Opheffen belastingdienst?

Blockchain technologie maakt het mogelijks dat als je straks een transactie doet, zoals tanken of het kopen van een broodje, de inkomsten meteen gesplitst gaan worden: een deel naar de leverancier en een deel direct naar het ministerie van Financiën als belasting (btw). Aangifte doen wordt overbodig en de belastingdienst kan voor een groot deel worden opgeheven. Ondernemen wordt dan een stuk gemakkelijker!

Het internet van nu wordt straks het internet van vertrouwen en eerlijkheid. Met de komst van het internet of things worden de mogelijkheden alleen maar groter. 

Einde van het kadaster

Een van de grote problemen rondom eigendom, betreft het eigendomsrecht van grond. Bijna driekwart van de mensen die grond bewerken doen dat op grond die niet van hun is. Een regering kan namelijk zomaar besluiten om grond te onteigenen. Met blockchain is dat onmogelijk: jouw onvreemdbaar eigendom staan in een gedistribueerd kasboek en kan niet langer betwist worden. Het kadaster zoals wij dan kennen kan worden opgeheven.

Ontwikkelingen rondom blockchain

Belangrijke ontwikkelingen rondom blockchain op dit moment, zijn onder meer NXT, Ripple, Abra en Ethereum. Zij bieden ons nu al een blik in de toekomst. 

Voor banken is blockchain vooral de belofte van instant betalingen. Waar in de huidige situatie betalingen pas in de nacht worden verwerkt en vervolgens moeten worden teruggedraaid als er niet voldoende saldo, is een blockchain betaling instant en alleen mogelijk als er voldoende saldo is. Echter als banken de nieuwe techniek niet omarmen worden ze overbodig.

Gevaren blockchain technologie

Er zijn een paar grote gevaren rondom het gebruik van blockchain technologie. Als je de private key, jouw eigen sleutel kwijtraakt dan is er geen manier meer om deze te achterhalen. Jouw virtuele en straks wellicht ook jouw fysieke bezit ben je voorgoed(!) kwijt. Een ander gevaar is dat de overheden zich ermee gaan bemoeien en blockchain, als een belangrijkste concurrent, uiteindelijk verbieden. De ontwikkeling is echter niet meer te stoppen...

09/10/2016 18:11

Reacties (7) 

1
14/10/2016 16:18
Informatief artikel!
1
11/10/2016 07:09
Goed artikel. Vertrouwen heb ik er echter net zo min in als in een reguliere financiële instelling.
1
10/10/2016 10:10
Interessant gegeven.
1
09/10/2016 22:59
goede info
1
09/10/2016 19:26
Listig gebeuren. Zitten mij veel te veel onduidelijke gevaren aan...
1
09/10/2016 18:44
Volgens mij wordt daar ook mee gefraudeerd (al diverse keren), maar ik weet er te weinig van om te kunnen zeggen hoe dat gaat.
2
Rob tegen Zevenblad
09/10/2016 20:12
Je kunt niet frauderen met blockchain, dat is het mooie van het systeem.
Als je echter jouw bitcoins bij een ander bedrijf in bewaring geeft en dat bedrijf is slecht beveiligd, dan kunnen de jouw bitcoins virtueel gestolen worden. Hetzelfde kan gebeuren als je de sleutels op jouw computer opslaat en deze slecht of niet beveiligd. Je bent ze dan echt kwijt.
Dit is is inderdaad al een paar keer gebeurd.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert