Ingehuldigd! (7) Willem- Alexander

Door Asmay gepubliceerd in Geschiedenis

Troonwisselingen in Nederland

3b5d7e8d9fd79ae9491bd16a7ec5cd9d.jpgMede naar aanleiding van de tentoonstelling "Ingehuldigd!", die na de inhuldiging van koning Willem-Alexander in de Nieuwe Kerk te Amsterdam (van 11 mei tot 18 augustus 2013) werd gehouden.

Van moeder op zoon – Willem-Alexander

Willem-Alexander werd op 27 april 1967 geboren in Utrecht, als de eerste mannelijke troonopvolger in Nederland in 150 jaar. (Willem III, geboren in 1817, was de laatste koning van Nederland geweest.)

df83a9bbf64e31af0e4230c6a0fb4a79.jpgWillem-Alexander groeide met zijn broers Johan-Friso en Constantijn op in Drakensteyn in Lage Vuursche. Hij ging, net als zijn moeder, naar een gewone school en bezocht later ook het Baarnsch Lyceum. Na de inhuldiging van zijn moeder als koningin verkreeg Willem-Alexander automatisch de titel 'Prins van Oranje', een titel die voorheen alleen aan een kroonprins werd gegeven en niet aan een kroonprinses. Vervolgens verhuisde het gezin naar Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Willem-Alexander maakte daar zijn middelbare school af aan het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum. De puberende kroonprins ging vervolgens een jaar naar het Atlantic College in Wales, Groot-Brittannië, waar hij zijn 'International Baccalaureate' behaalde. Terug in Nederland studeerde hij geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden, waar ook zijn moeder Beatrix en oma Juliana hadden gestudeerd.

Willem-Alexander en het Nederlandse leger

08eb70d6377a6a6f5e643c7babadd026_medium.In 1985 ging Willem-Alexander, ter vervulling van zijn dienstplicht, naar de marine. Later liep hij ook diverse stages bij de landmacht en de luchtmacht.

Hij haalde bij de laatste zijn vliegbrevet, in navolging van zijn opa Bernhard, die in de oorlogsjaren in Groot-Brittannië had leren vliegen. Willem-Alexander behaalde hoge rangen in de drie disciplines van het Nederlandse leger en droeg bij vele gelegenheden een uniform, zoals bijvoorbeeld het marine-uniform bij zijn huwelijk (omdat hij bij de marine de langste tijd had gediend).

Willem-Alexander en Water Management

cfe9c1d5889d65a163a4408ee140d849_medium.Op zoek naar een eigen gebied van specifieke kennis, kwam hij op aanraden van zijn vader Claus uit op Water Management, immers uitermate toepasselijk in een land, dat voor een groot deel op het water bevochten is. Hoewel er eerst vreemd werd gekeken en zelfs wat lacherig werd gereageerd, bleek het een schot in de roos. Willem-Alexander vergaarde veel kennis en inzicht in deze materie en heeft zijn invloed veelvuldig kunnen aanwenden, onder andere in diverse waterwinprojecten in Afrika.

Dol op sport!

471b708a74015c464728a9af7b92602d.jpgDat Willem-Alexander een ware sportman was, ontdekte men in Nederland in 1986, toen hij de zware Elfstedentocht uitschaatste. In 1992 liep hij zelfs, samen met wielrenner Gerrie Knetemann (1951-2004), de marathon van New York uit. De laatste decennia is Willem-Alexander (met vrouw en kinderen) ook veelvuldig te vinden bij internationale sportevenementen, zoals de Olympische Spelen en grote voetbal-landentoernooien, waar hij zich een enthousiast fan van de Nederlandse sporters toont.

Een en ander leidde er toe dat hij in 1998 werd gevraagd als lid toe te treden tot het IOC (International Olympic Committee). De eer was echter dubbel: hoewel hij zijn invloed kon laten gelden om sport in ontwikkelingslanden, in bijvoorbeeld Afrika, te promoten, was het door corruptie aangetaste IOC niet een geweldig platform om als een aanstaande koning mee verbonden te zijn.

Opmaten naar een huwelijk en een gezin

f0be4570d398038a08c091c8b14bb50e_medium.In de loop der jaren versleet Willem-Alexander een aantal vriendinnen, waarvan hij er met twee (Yolande Adriaansens en Emily Bremers) diverse keren (laatstgenoemde zelfs vier jaar lang) in het openbaar werd gesignaleerd. Naar verluid, zouden geen van deze dames aan de hoge eisen hebben kunnen voldoen en/of de goedkeuring van (in ieder geval) moeder Beatrix hebben kunnen wegdragen; zij verdwenen allen uit het zicht.

In maart 2001 kwam het verlossende woord: Willem-Alexander verloofde zich met de vrouw van zijn keus, de Argentijnse Máxima Zorreguieta, die hij enige jaren daarvoor in Sevilla, Spanje, had ontmoet. Òf en zo ja, wèlke bezwaren zijn ouders wellicht hadden tegen deze partnerkeus, de vastberadenheid waarmee Willem-Alexander aan haar als zijn keuze bleef vasthouden, moet al snel de doorslag hebben gegeven.

2c50938af5f70a7804fb4e0972b6d9f8_medium.Toch was een vervolg niet zonder meer vanzelfsprekend. Máxima's vader, Jorge Zorreguieta, had als minister gediend in het zeer laakbare regime van de Argentijnse dictator Vidéla, dat verantwoordelijk werd gehouden voor onder andere de verdwijning, marteling en moord op vele tienduizenden Argentijnse burgers. Zorreguieta was dan ook, van regeringswege, niet welkom op officiële evenementen die de troon c.q. de Nederlandse staat aangingen. Er waren echter geen bezwaren tegen Máxima zelf en het het kroonprinselijk paar kreeg toestemming van de regering om te trouwen.

Ondanks alles was het een mooie dag (02-02-2002) in Amsterdam, waarop de twee elkaar eerst in de Beurs van Berlage en later nog eens, tijdens de kerkelijke inzegening, in de Nieuwe Kerk het jawoord gaven. Er waren slechts kleine protesten (onder andere van de Argentijnse 'Dwaze Moeders', nog steeds op zoek naar de waarheid over hun onder het Vidéla-regime verdwenen kinderen en kleinkinderen) en enkele schermutselingen, maar gelukkig niets van ernstige aard.

Het stel kreeg achtereenvolgens drie dochters: (Catharina-)Amalia (2003), Alexia (2005) en Ariane (2007).

'Een beetje dom'!

b8095ab168e148692b59bd4d165b2d63.jpgDat Willem-Alexander ook behoorlijk eigenwijs kan zijn en hier niet altijd even handig en diplomatiek mee naar buiten treedt, is inmiddels gevoeglijk bekend in Nederland. Gevleugeld zijn dan ook de woorden van (toen nog verloofde) Máxima ''Je was een beetje dom", op Willem-Alexanders toenmalige misplaatste verdediging van zijn aanstaande schoonvader. Hetzelfde mocht overigens worden gezegd van het mislukte vakantiehuisproject in Mozambique in 2007, dat het paar, na vele protesten in het land en adviezen van regeringswege, uiteindelijk heeft moeten opgeven.

Toenemende kritiek

Hoewel het koninklijk gezin nog steeds zeer populair is, neemt echter ook de kritiek op de enorme kosten van onder meer de luxe eisen, peperdure verbouwingen en op spilzucht lijkende reizen beduidend toe. Ook de hoge jaarlijkse vergoedingen (zeker in verhouding tot andere vorstenhuizen, zoals bijvoorbeeld het Spaanse hof) en het feit dat Willem-Alexander weigert daar – zoals elke andere Nederlander – belasting over te betalen (zelfs de Britse koningin betaalt gewoon belastingen in eigen land), c.q. de mogelijke speciale belastingconstructies voor leden van de koninklijke familie doen het imago beslist geen goed. Het koninklijk huis wordt simpelweg te duur en dat is eigenlijk niet meer te verkopen aan een bevolking, waar de meerderheid al jaren zucht onder voortgaande bezuinigingen en voortschrijdende verarming.

Inhuldiging: van Willem I naar Willem-Alexander

Voorafgaand aan zijn koningschap heeft Willem-Alexander zowel zijn militaire functies ('eervol ontslag') als zijn andere nevenactiviteiten (zoals  bijvoorbeeld Water Management en IOC) moeten opgeven, omdat deze niet verenigbaar zijn met zijn nieuwe functie als staatshoofd. Alleen zijn beschermheerschap van het Oranjefonds kon blijven bestaan.

b0ba67a5df3344ac95560dadb27136e7.jpgNa de troonsafstand van zijn moeder, Beatrix, op 30 april 2013, werd Willem-Alexander enige uren later in de Nieuwe Kerk te Amsterdam officieel ingehuldigd. Behalve de hele Staten-Generaal en vele binnen- en buitenlandse gezanten en vertegenwoordigingen, waren er bijzonder veel vertegenwoordigers vanuit vrijwel alle vorstenhuizen ter wereld gekomen om er getuige van te zijn. De hele dag verliep overigens op een feestelijke en vreedzame manier, zonder demonstraties, vernielingen of rellen.

Door het koningschap van haar vader is dochter Amalia automatisch kroonprinses èn 'Prinses van Oranje' geworden; de laatste, dynastieke titel geldt sinds de Grondwetswijziging van 1983 voor de troonopvolger in zowel mannelijke als vrouwelijke lijn.

Een nieuwe koning, een eigen regeerstijl

1367f070247cf731af8a1d3a89281347_medium.Van tevoren was al duidelijk, dat Willem-Alexander zijn eigen stempel zou drukken op de stijl van het koningschap. Zo liet hij al weten Koninginnedag te willen aanpassen en verplaatsen: het is voortaan  'Koningsdag' op zijn verjaardag, 27 april. Ook gaven Willem-Alexander en Máxima beiden aan minder om het officiële protocol te geven en hier losser mee om te willen gaan: de aanspreektitel 'Majesteit' is dan ook niet langer een verplichting.

De verwachting is, dat Willem-Alexander zijn kennis en ervaring vooral zal toepassen in internationale contacten, in kleine en grote staatsiebezoeken met handelsmissies, om het economische belang van Nederland te stimuleren; iets waarin hij - mede door zijn vele, wereldwijde contacten - bijzonder succesvol zou kunnen zijn. Willem-Alexander is de zevende achtereenvolgende vorst op de Nederlandse troon. Hij is nu de vierde koning, na drie opeenvolgende koninginnen, die het ambt uitoefent. Hoe het verder zal gaan met deze nieuwe koning op de Nederlandse troon? Wie weet? De tijd zal het ons leren.

 

ASMAY.

© 2013 Foto's: Wikimedia Commos.

 

91fee2467102361937c562b0bd6f1632_medium.Zie ook:

Ingehuldigd!-1-Willem-I

Ingehuldigd!-2-Willem-II

Ingehuldigd!-3-Willem-III

Ingehuldigd!-4-Wilhelmina

Ingehuldigd!-5-Juliana

Ingehuldigd!-6-Beatrix

Of lees verder via:

https://tallsay.com/asmay of

https://asmay.wordpress.com/ of

https://tallsay.com/asmaysrecepten of

https://asmaysrecepten.wordpress.com/

08/10/2016 09:57

Reacties (13) 

1
11/10/2016 10:26
Weer een goed artikel. Nog steeds ben ik het er niet mee eens dat Maxima koningin is. Of degene die met Amalia trouwt (als ze niet per ongeluk vrijgezel blijft of lesbisch blijkt) moet ook koning kunnen worden. :)
1
11/10/2016 11:21
Een koning of een koningin is in feite het staatshoofd. Zij is dat zeker niet. 'Prinses-gemalin' of zoiets dergelijks vind ik eerlijk gezegd ook beter.
1
tegen Asmay
11/10/2016 11:31
Inderdaad. Dat zij koningin werd en Claus geen koning zegt vrees ik nog heel wat over hoe men er over denkt. Ik heb er een keer, jaren geleden, een artikel over geschreven. Dat het meten met twee maten is. Ik kreeg toen een reactie van iemand die stelde dat wanneer Claus de titel koning had gekregen, hij automatisch in het buitenland als staatshoofd was gezien. Dus dat wij moesten buigen voor buitenlandse normen en waarden. Degene die me dat uitlegde was nota bene een van de mensen die het hardst protesteren wanneer immigranten en buitenlanders het niet eens zijn met onze normen, waarden en tr...
1
11/10/2016 11:36
Raar! Maar we zijn wat koningen en koninginnen betreft nog niet uit het sprookjesstadium: de koning is de hoogste en de koningin komt daarna. Pas wanneer er geen koning voorhanden is, mag de koningin op het hoogste trapje staan. Een antieker en rolbevestigender beeld kun je bijna niet verzinnen.
1
tegen Asmay
11/10/2016 11:39
Ach, in feite ben ik gewoon voor het afschaffrn van die hap. Alleen dan krijg je een president, en ik heb geen zin in die toestanden als in Amerika.
1
11/10/2016 07:37
Dat was weer een mooi verslag. Graag gelezen!
1
10/10/2016 20:53
De hele serie met genoegen gelezen.
Ieder huisje heeft zijn kruisje, ook de koninklijke familie ontkomt daar niet aan.
Of het koninklijk huis simpelweg te duur is, weet ik zonet nog niet. Elk groot bedrijf spendeert een x-aantal % van de omzet aan PR en zakelijk gezien doen ze het wereldwijd als PR voor de BV Nederland m.i. prima.
1
11/10/2016 07:16
In vergelijking met andere vorstenhuizen in Europa worden de Oranjes behoorlijk vorstelijker betaald. En zelfs Elizabeth II van Engeland betaalt belastingen - het zal wellicht symbolisch zijn, maar toch. Waarom kunnen ze dat hier niet?
11/10/2016 14:03
Het hen inderdaad sieren als ze het ook zouden doen.
1
08/10/2016 14:32
Tja, en daar zitten we dan nu mee. Overigens mooie serie over de 7 vorsten, die Nederland tot nu toe gekend heeft.
1
08/10/2016 14:20
Goed om het allemaal nog even beknopt op een rijtje te zien hoe een en ander tot nu toe is verlopen.
1
08/10/2016 14:09
Leuk artikel. Inderdaad afwachten hoe het verder verloopt in zijn regeringstijd.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert