Het mysterie van Serpent Mound

Door Asmay gepubliceerd in Geschiedenis

e2d2bb22c40f65aa3099c4fc4e51fc26.jpgEen archeologische en historische puzzel

In Ohio, op de rand van een oude krater, ligt een stuk grond, dat ooit is aangelegd in de vorm van een slang.

Wie dit bijzondere stukje landschapsarchitectuur ooit heeft uitgevoerd, is niet bekend. Evenmin weten wij wanneer of waarom  dit is aangelegd.

 

Bekende feiten van Serpent Mound

De voorstelling is die van een kronkelende slang, die een ronde bal of ei opeet. De totale vorm op de Mound is ongeveer 420 meter lang en ligt verhoogd op de heuvel. De hoogte van de slangenvorm varieert van 1,20 tot 1,50 meter, de breedte van 6 tot 7,60 meter. C14-datering (radioactieve koolstofdatering) heeft Serpent Mound geplaatst rond 1100 AD. Rond die tijd zou de slangenvorm dus kunnen zijn aangelegd.

Het park met Serpent Mound is aangewezen als nationaal historisch erfgoed en wordt onderhouden door de Ohio Historical Society.

Onderzoek naar de slangenvorm van Serpent Mound

f670b4f046de97db0928e04029c05f3a.jpgDe 'mound' of grasheuvel ligt in een park op de rand van de zogenaamde Serpent Mound krater bij Ohio Brush Creek.

De vreemde heuvel werd voor het eerst door blanke immigranten in kaart gebracht in 1815.

Later werd deze door de heren Squire en Davis uitgebreid beschreven in hun boek 'Ancient monuments of the Mississippi Valley' in 1848.

In 1901 werd ingenieur Clinton Cowan ingehuurd door de Ohio Historical Society om de bodem van en rondom Serpent Mound verder te onderzoeken. Hij ontdekte dat de Mound was gelegen op de rand van een grote krater, die ooit was ontstaan door een unieke crypto-explosie. (Wanneer men wel de geologische gevolgen van een grote explosie vindt, maar geen aanwijsbare oorzaak, dan noemt men dit een crypto-explosie.)

42050b09a62fac6b8e3c283fa26bf90f.jpgIn 1933 verklaarde geoloog en paleontoloog W.H. Bücher de krater als een gevolg van een onbekende vulkanische uitbarsting. Het gebied is echter niet vulkanisch van aard en de stelling van Bücher werd al snel losgelaten.

Rechts: satelietopname van Serpent Mound.

In 1947 opperde wetenschapper R.D. Dietz, dat de krater veeleer het gevolg zou zijn geweest van een meteorietinslag. Schotse wetenschappers van de Universiteit van Glasgow bevestigden in 2003 aan de hand van bodemmonsters genomen in de jaren 70 van de 20e eeuw, dat het beslist om een inslag ging, die zich zou hebben voorgedaan tijdens het Perm-tijdperk, ongeveer 248-286 miljoen jaar geleden. Er zijn echter geen duidelijke sporen te vinden van (meteorieten-) metaal of een ander residu.

Serpent Mound een Indiaanse begraafplaats?

Door de vondst van graven rondom de slangenheuvel is lang gedacht, dat het gebied een Indiaanse begraafplaats was en dat een oude Indianenstam, ter verering van de slang, ooit de vorm ervan had aangelegd. Inmiddels is echter gebleken, dat het gebied pas later als begraafplaats is gebruikt.

30600adfbb3e3431802903c1dea7ff0e_medium.De slangenvorm is altijd door vele oude culturen vereerd.

Zo zijn bijvoorbeeld de trappen van de Maya-tempel in  Chichen Itza versierd met slangen, kende het oude Egypte de slangengod Aphophis, vereerden  de Inca's de slang als het symbool voor de godin Pachamama oftewel Moeder Aarde en bevat India vandaag de dag nog steeds talloze slangentempels.

Ook bij de Amerikaanse Indianen was de slang een totemdier, een symbool van goddelijke kracht, tegelijkertijd vereerd en gevreesd, maar bijzonder gerespecteerd en aanbeden.

Het is dan ook logisch, dat welke Indianenstam dan ook, na de ontdekking van de kunstmatige slangenvorm, hier hun doden wilden begraven. Of zij de Mound hebben gebouwd blijft echter, door gebrek aan hard bewijs, onduidelijk.

Andere bijzonderheden van Serpent Mound

Een aantal jaren geleden heeft antropoloog en mysterie-onderzoeker W.F. Romain een interessant artikel over Serpent Mound geschreven, genaamd 'Terrestrial observations of the Serpent Mound'. In dit artikel geeft hij aan, dat de plaats van Serpent Mound om meerdere redenen beslist uniek is en zeker niet zomaar bij toeval gekozen zal zijn.

Serpent Mound in het centrum van drie belangrijke geografische gebieden

e0e29524e8eceaec40c7916782e91bf7_medium.De slangenvorm ligt, behalve aan de rand van de krater, eveneens tussen Appalachen-bergketen en de open vlakten in het westen, op een bijzonder uitgekiend strategisch punt. Ook is het gebied een soort kruispunt, waar drie verschillende bodemsoorten te vinden zijn. De plek van Serpent Mound bestaat uit een losse, dunne laag zure aarde. Direct ten westen ligt een gebied van leem en afgezette rivierklei, terwijl ten zuiden de bodem is samengesteld uit een laag van 25-50 centimeter löss.

Door de zure bodem is er ook sprake van uitgebreide grotvorming in dit gebied. Verondersteld wordt, dat zich ook onder Serpent Mound diverse grotten zullen bevinden, die misschien archeologisch materiaal bevatten, waardoor we meer te weten kunnen komen over dit mysterie. Tot op heden zijn die grotten echter nog niet ontdekt.

Serpent Mound vlakbij de samenkomst van drie belangrijke rivieren

De nabijheid van stromend water is - in ieder geval - in de hele menselijke geschiedenis van groot belang geweest. Serpent Mound ligt vlakbij aanzienlijke watervoorraden: de rivieren de Ohio Brush Creek, de Baker Fork en de Middle Fork stromen er vlakbij samen.

0f1845a23b3ffa11cdc98f6a2ce5e7e5.jpgSerpent Mound vlakbij de kruising van een aantal breuklijnen in de Aardkorst

Het gebied is daardoor tectonisch gezien redelijk onstabiel. Hoewel er in de regio vaker kleine aardschokken voorkomen, is er (sinds de geschreven geschiedenis) nooit sprake geweest van een grote aardbeving.

Rechts: schets van de breuklijnen in dit gebied.

Serpent Mound in een gebied van ongebruikelijke magnetische activiteit

83e300301d4a4c9bc53a1b62e2f3813d.jpgDe regio kent de grootste magnetische afwijking/onregelmatigheid van heel de staat Ohio.

Rechts: schets van de zwaartekrachtafwijkingen in dit gebied.

Waardoor dit wordt veroorzaakt is niet duidelijk. Misschien door de breuklijnen, of de aanwezigheid van diep in de Aarde  gelegen voorraden ijzer , eventueel in combinatie met de nabijgelegen rivieren? Men weet het niet.

Serpent Mound in een gebied van ongewone afwijkingen in de zwaartekracht

Waarschijnlijk veroorzaakt door de hoge en afwijkende magnetische activiteit kent dit gebied intensieve afwijkingen op het gebied van de zwaartekracht.

Echter, een andere reden hiervoor zou ook nog gelegen kunnen zijn in de aanwezigheid van hoge concentraties uranium in de bovenste bodemlagen.

Serpent Mound en de kosmos

Dat er op het gebied van de slangenvorm al vele theorieën zijn losgelaten, is een understatement.

Velen keken voor hun theorieën naar de kosmos en de sterren. Zo heeft men al geconstateerd, dat de slangenvorm uitgelijnd ligt met het moment van de zomerzonnewende en dat het dan ook niet zou gaan om een bal of ei, dat door de slang wordt opgegeten, maar om het verbeelden van een zonsverduistering (eclips).

b2873c883336405ec1ed4fd3e843128b.jpgAnderen claimen, dat de vorm van de slang afgeleid is van het sterrenstelsel de Draak (Draco), waarbij de oude Poolster (Thuban) in het geografische centrum van de slangenvorm zou zijn gelegen.

Links: het sterrenstelsel Draco, zoals wij dit nu kunnen zien.

Inderdaad komt veel van de slangenvorm exact overeen met de Draak, maar dan vooral zoals dit sterrenstelsel op Aarde gezien zou zijn geweest in ongeveer 5000 BC. (Persoonlijk zie ik echter niet zo veel gelijkenis.)

Volgens deze laatste theorie is de slangenvorm dus veel ouder dan de C14-datering aangeeft. Mogelijk is daarbij natuurlijk, dat de vorm inderdaad veel ouder is, maar in de loop der eeuwen stelselmatig gerepareerd of gerestaureerd kan zijn door diverse, de slangenvorm vererende Indianenstammen in de omgeving, waardoor precieze datering van het ontstaan ervan niet meer mogelijk is.

Tot slot

44dba1b2cf73e3cbe7d1615fded65256_1394203Na het bestuderen van een deel van het materiaal, dat er over Serpent Mound is te vinden, lijkt het mij steeds onwaarschijnlijker dat deze mysterieuze slangenvorm bij toeval, op deze plek, in dit gebied is aangelegd.

Er zijn daarvoor al teveel bijzondere afwijkingen gevonden ten opzichte van een andere nabijgelegen en waarschijnlijk voor de aanleg van een dergelijke vorm beter geschikte plaats en bodem.

Daaruit volgt naar mijn mening gelijk, dat het dan ook steeds onwaarschijnlijker is om een Indianenvolk als makers ervan aan te wijzen. Vereren deden ze de plek zeker, maar maken? Nee, zij konden met hun staat van ontwikkeling en kennis in die tijd van deze afwijkingen immers geen weet  hebben.

Verder blijft het feit, dat de slangenvorm eigenlijk alleen goed waar te nemen valt uit de lucht. De bouw van een verticaal eerbetoon (zoals een totempaal) zou dan ook meer in de lijn der verwachtingen liggen dan een horizontaal, dat men zelf nauwelijks kan onderscheiden.

32e65e1a41b3fb9fafe62b66959930b2_medium.Of men zou hulp gehad moeten hebben. Maar van wie? Dan zitten we direct in de theorieën van Ancient Aliens, van buitenaardsen die de Aarde hebben bezocht, een poosje hebben bestudeerd, de plaatselijk bevolking heeft onderwezen, of misschien wel ooit per ongeluk zijn gestrand.

Zouden het Draconiërs zijn geweest, die Serpent Mound hebben (laten) bouwen? Tenslotte is de slang het zinnebeeld van hun sterrenstelsel, zoals dit van de Aarde af te zien is. Misschien was het wel een noodoproep? Een hulpkreet aan collega-ruimtevaarders in die tijd, in de trant van: 'Help, wij Draconiërs zijn HIER gestrand'?

Wij zullen er waarschijnlijk nooit achterkomen. Interessant blijft het wel, dit mysterie van Serpent Mound.

 

ASMAY.

© 2013 Foto's: Mysterioudworlds.com, Wikimedia Commons.

 

7e196dcde8162d4d3b858a6cff28e914_1394203

Zie ook:

Frankrijk-Carnac-hoofdstad-der-prehistorie

Atlantis-ten-westen-van-de-Azoren

De-rol-van-de-vrouw-te-beginnen-met-de-Goddelijke

Leonardo-da-Vinci-geniaal-mediamiek-of-allebei?

Zeemeerminnen-bestaan-ze-nu-wel-of-niet?

Of lees verder via:

https://tallsay.com/asmay of

https://asmay.wordpress.com/ of

https://tallsay.com/asmaysrecepten of

https://asmaysrecepten.wordpress.com/

06/10/2016 07:42

Reacties (3) 

1
06/10/2016 08:28
Mooi artikel. Intrigerend, deze slangenvorm in het landschap. Blijft helaas gissen naar het hoe en waarom.
1
06/10/2016 08:21
Cool! Mysterie waar nog niemand iets van begrijpt. Zou best kunnen, buitenaardse bezoekers die hier ooit strandden.
1
06/10/2016 08:18
Boeiend mysterie! Wat zou daar nu inderdaad de achtergrond van zijn geweest? Een mooi verhaal voor de serie Ancient Aliens.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert