De kwaliteit van de zorg staat onder druk

Door Info gepubliceerd in Medisch

Nederland wordt nog altijd gezien als een zorgstaat, maar naar mijn persoonlijke mening begint het zorgstelsel hier in Nederland toch steeds meer scheurtjes en zelfs grote barsten te vertonen. De regering is nog steeds enthousiast (te enthousiast als je het mij vraagt) aan het bezuinigen en het uitkleden van de zorg is nu aan de beurt. De komende jaren zullen vele honderden verzorgingshuizen overal in het land worden gesloten en er zullen ongetwijfeld duizenden onslagen vallen in de zorgsector. Men wil mensen zo lang mogelijk thuis laten wonen maar er zullen natuurlijk altijd schrijnende situaties en hartverscheurende taferelen ontstaan. Bovendien heeft de ene gemeente zijn zaakjes beter voor elkaar dan de ander. Naar verwachting zullen steeds meer mantelzorgers het werk overnemen van de thuiszorg. Waar hebben al die verzorgenden en verpleegkundigen dan al die jaren voor geleerd? Helaas zie je dit terug in vele sectoren. De uitzendbranche spint garen in de huidige hectische economie of maatschappij, want vast werk zie je bijna niet meer.

                                                                    228de02031803ad1ece171337eb6f21b_1395693

Veel ouden van dagen zijn onzeker hoe het met hen komt in de nabije toekomst. Verzorgenden en verpleegkundigen in de thuiszorg melden nu al dat het werk steeds zwaarder wordt. Dat zal natuurlijk alleen nog maar erger worden, want de eerste verzorgingshuuzen zijn onlangs pas gesloten. Maar door het afbraakbeleid in Den Haag komt het er gewoon op neer dat steeds minder personeel steeds meer mensen moet verzorgen. Ontstaat er zolangsamerhand niet een onmenselijke situatie?

                                                      68488e263f8cdc25e3533fc7bed12347_1395693

De alarmbel klinkt vanuit alle windstreken in Nederland. Nog nooit waren er zoveel ziekmeldingen onder de verzorgenden en verpleegkundigen. Stress en overbelasting zijn de voornaaste oorzaken van het van te hoge ziekteverzuim. De verzorgenden in de thuiszorg zullen in de nabije toekomst vast steeds meer overuren moeten draaien, maar deze uren zullen vast niet allemaal worden uitbetaald. Nog sterker, de onregelmatigheidstoeslag zoals die nu bestaat gaat op termijn vast ook verdwijnen. Dit afbraakkabinet maakt zich absoluut niet geliefd onder de bevolking. We laten de mensen die de zorg het meest nodig hebben toch niet in de kou staan?

 

 

© Berto vd Bij 25-09-2015

30/09/2016 10:19

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert