Kunst en beeldende vorming in Suriname

Door Asha gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Inleiding

“Sinds jaar en dag is de mens gefascineerd door de natuur”. “De vier oorspronkelijke natuurelementen : aarde, water, lucht en vuur maken niet alleen zomaar deel uit van ons bestaan, maar zorgen ervoor dat de mens kan leven ... méér nog, dat hij kan overleven”. En toch ervaren wij alles als vanzelfsprekend, normaal. We staan er weinig of niet bij stil dat de natuur in feite ons niet nodig heeft, maar wij wel de natuur !

“Onze hedendaagse wetenschap is zover gevorderd dat de mens in sommige gevallen in staat is om bepaalde verschijnselen (zoals het weer, stormen, orkanen, zonsverduisteringen,enz) te voorspellen en dat is ons goed recht : ons recht om te overleven”. Maar ook de natuur heeft haar rechten, en naarmate de mens probeert om de natuur in zijn macht te krijgen, laat die natuur ons méér en méér voelen dat zij ongenaakbaar en onvoorspelbaar is. En dat is 'haar recht'.
”De natuur is in eerste instantie iets wat wij zomaar gratis gekregen hebben, iets waarin wij ons leven lang mogen vertoeven en waarvoor wij tenslotte ook verantwoordelijk zijn” ! “Het enige wat de natuur van ons vraagt is dat we haar niet uit evenwicht brengen en vernielen, maar met de beperkte kennis die wij hebben haar helpen in haar voortbestaan.
De natuur wordt niet alleen gevormd door de vegetatie, de aarde, de dierenrijk en de mens, maar ook door de plantenrijk of flora. In dit werkstuk staat de volgende vraagstelling centraal:

Welke boodschap brengen de kunstenaars die zich bezig houden met de natuur uit Suriname over tijdens de Nationale kunstbeurs?

Om deze vraag te beantwoorden heb ik de volgende subvragen geformuleerd:

 • Wat is de Nationale Kunstbeurs?

 • Wat zijn de kenmerken van deze beurs?

 • Welke kunstenaars nemen eraan deel?

 • Welke kunstenaars leveren een bijdrage aan het bewustwording van flora uit het Caribische gebied en Suriname?

 • Hoe is de werkwijze van deze kunstenaars ten aan zien van technieken en materiaal gebruik?

Centrale begrip

Flora- is de plantenrijk, zoals planten, bomen, organismen, die deel uitmaakt van de natuur

 

Relevantie van dit onderwerp

Dit onderwerp is maatschappelijk relevant,omdat de natuur anno 2007 in sterke mate wordt bedreigd door allerlei multinationals die voornamelijk het winstmotief op het oog hebben. De Surinaamse overheid heeft tal van houtkap concessies (vergunningen) aan verschillende buitenlandse multinationals gegeven die op een onvriendelijke manier omgaan met de flora van ons binnenland. Behalve dat dit de natuur ontwricht heeft het ook weerslag op de dorpsgemeenschappen in het binnenland. Zoals de recentelijk krantenberichten hebben aangegeven waren tal van dropgemeenschappen onder water. Dit dankzij de zware regenvallen in het binnenland, maar ook de intensieve houtkap die bodemerosie veroorzaakte en waardoor de bodem niet meer in staat bleek het water te laten verzadigen.

Methode van onderzoek
Voor het maken van dit werkstuk heb ik gebruik gemarkt van het internet en literatuur . Ook heb ik interviews afgenomen van de heren: H. Gezius, A. Binda,  E. Moehamadiskah, Ph. Dikland en mevr. Selam Y. Cadogan. 

1 De Nationale Kunstbeurs

De Nationale Kunstbeurs (NK) is een evenement dat jaarlijks wordt georganiseerd om bezoekers en kunstliefhebbers kennis te laten maken met kunstwerken van kunstenaars die hun werkstukken, collages, schilderijen via diverse thema’s en technieken uitbeelden.
De NK wordt al 41 jaar in Suriname gehouden. De doelgroepen zijn voornamelijk de schooljeugd, de toekomstige kunstliefhebbers en de potentiële kunstverzamelaars. Volgens het bestuur van de Stichting Nationale Kunstbeurs neemt het aantal deelnemers steeds toe.
” De NK ging op 12 november 1965 van start op initiatief van enige particuliere kunstliefhebbers die van mening waren dat de nationale prestaties op het gebied van de beeldende kunsten regelmatig, bij voorkeur jaarlijks, aan het Surinaamse publiek moesten worden getoond”. Uiteraard hadden de initiatiefnemers voorzien dat dit een groot succes zou worden.
De kunstbeurs begon in Palmentuin onder de verantwoordelijkheid van een Comité dat door de particuliere initiatief nemeners was gevormd. In 1969 werd dit Comité omgezet in een Stichting.
Het Comité als het eerste bestuur bestond uit de volgende personen:

 1. R. A. de Keyzer,directeur CCS voorzitter

 2. ir.M.Nahar,directeur Openbare Werken,ondervoorzitter

 3. M.v.d.Giessen,secr.Bruynzeel Suriname Houtmaatschappij,secretaris

 4. R.lo Ten Foe,manager Shell Suriname,penningmeester

 5. H.van Ommeren,architect,commissaris

 6. J.H.Mahon PR officer Suralco,commissaris

 7. J.Beek,directeur Elgawa,commissaris

 8. J.van Petten,vertegenwoordiger Sticusa,commissaris

 9. M.Lichtveld,lid raad van bestuur CCS,commissaris


Bron: De Nationale Kunstbeurs, Ons Erf 27 oktober – 4 november 2006, Paramaribo

Na de opening van het Vormingscentrum Ons Erf in 1969, werd de NK in dit gemeenschapscentrum georganiseerd. Mede dank zij het feit dat de directeur van dit centrum deel was van het bestuur heeft zich een sterke verwevenheid van de Stichting met dit centrum ontwikkeld.

Opmerkelijk waren de volgende zaken:

 • Behalve dat er mogelijkheden waren om de werkstukken te bezichtigen waren er activiteiten dineerden gesponsord door de BHP – Billiton;

 • De ere podium ( hall of fame) werd bezet door de werkstukken van belangrijke kunstenaars zoals R. Flu, R. Getrouw, en S. Robles de Medina;

 • De kunstwerken waren in een bepaalde volgorde geplaatsts waardoor de bezoekers geen enkel werkstuk onder overslaan;

 • Er was naar mijn inziens een aparte ruimte voor kunstenaars uit het buitenland zoals: India, China en Nederland;

 • De kunstenaars worden steeds beter in hun creaties en verrassen de bezoekers elk jaar.

1.1. Kenmerken van de Nationale Kunstbeurs

Enkel kenmerken zijn de volgende:

 • Er nemen verschillende Surinaamse kunstenaars aan deze kunstbeurs deel;

 • De NK wordt gehouden in Ons Erf;

 • De NK is een verkooptentoonstelling;

 • Er wordt jaarlijks een kunstkalender door de organisatie van NK gepubliceerd;

 • Er nemen behalve ervaren kunstenaars ook beginnende talent deel aan de NK;

 • De NK heeft een winstmotief en educatieve doelstellingen op het oog;

 • De NK’s worden steeds in de maand oktober – november georganiseerd.

 

De Nk leert een wezenlijke bijdrage om de Surinaamse samenleving kennis te laten maken met verschillende talenten die verborgen liggen binnen de samenleving. De NK is de plaats waar een jonge kunstenaar midddels zijn werkstukken kennis maakt met een groetr publiek en waar ook bezoekers kennis amken met werkstukken van verschillende kunstenaars.

 

1.2. De kunstenaars

De NK heeft als doel een overzicht te bieden over wat er op het gebied van de beeldende kunst in het afgelopen jaar in Suriname is gepresteerd door de verschillende kunstenaars. De kunstenaars zijn van goede kwaliteit. Volgens het bestuurslid Dikland PH., hebben de kunstenaars verschillende opleidngen genoten voordat zij begonnen zijn met een kunstcarriere. “ Dit is noodzakelijk voor de kunstenaar als voor ons als organisatie”. “ Behalve de technieken die een kunstenaar zich eigen dient te maken moet hij ook in staat zijn om de boodschap van zijn werkstuk te verduidelijken en het thema in een breder perspectief te plaatsen”.

Enkele kunstenaars die deel hebben genomen an de NK 2006 zijn : Binda A., Suhada K., Kuster – oehlers D., Nelom G., Rahamal R., Setropawito A., Dwarka A., Veninga N.S., Valk T., Yao, Ay Xiang, Beyer J., Ritfeld R.H., etc. De groep van de jongere kunstenaars wordt gevormd door D. Djojoatmo, S. Puljhun, J. Pawiroredjo en P. Bong A Jang.

 

1.3. Anand Binda

Profiel:

Anand Binda is een Surinaamse kunstenaar. Hij heeft tal van werkstukken gemaakt en heeft een aantal keren deel genomen aan de NK.

 

Opleiding/Ervaring:

Binda heeft MO -B tekenen gedaan. Sinds 1979 is Binda werkzaam op verschillende middelbare scholen en het Instituut voor de opleiding van Leraren.

 

De natuur

In het gesprek over zijn werkstukken die te maken hebben met de natuur geeft. Binda aan dat “ alle handelingen hebben te maken met de kosmische werking van de natuur. “ Als je iemand hebt uitgescholden gaat deze handeling naar de kosmos maar het komt weer terug.

Binda maakt geen schilderijen over situaties die te maken hebben met ellende, armoede,wreedheden en hongersnood. Volgens hem betekent het uitbeelden van zulke situaties het versterken van de negativiteit in het leven en dit heeft op zijn beurt weer invloed op de kosmos. Binda probeert positief te blijven en te denken, daarom schets hij steeds in zijn schilderijen de “ideale wereld” naar zijn inzichten. “ Kunst is niet alleen schoonheid, maar het positieve verricht wonderen”.

Binda presenteert positieve beelden, zodat de geestelijke kant van de mensheid, en dus in het bijzonder van de Surinaamse burgers versterkt kan worden.

Om deze versterking tot stand te brengen zijn natuurtaferelen zeer belangrijk, zoals landschappen, flora, fauna, soela’s, zonsopkomst, mangrovebossen, etc.

“ Bij het schilderen moeten wij niet vergeten dat elk natuurverschijnsel een doel heeft”. “ Zo is het doel van de mangrovebossen om onder andere de bodem langs de kust vast te houden, zodat de bodem niet wegstroomt”. “ Het is de taak van de kunstenaar ook om de mooie taferelen uit de natuur vast te leggen, zonder dat er storingen in de natuur optreden”.

“De NK is een medium waar kunstenaars hun werkstukken etr verkoop aanbieden, maar ook de boodschap van het werkstuk over te brengen aan de bezoekers”. “ Dit is weer een andere vorm om boodschappen over te brengen”. “ Er is geen massale voorlichting over bijvoorbeeld natuurbehoud”. “ Kunstenaars helpen ook mee om de Surinaamse burgers en de jeugd te vormen, door bijvoorbeeld de natuur, flora en fauna te kiezen als onderwerp.”

1.4. Selma Y. Cadogan

Selma Y. Cadogan is geboren in Barbados. Ze is verhuisd naar Verenigde Staten van Amerika.
Deze kunstenaar schildert de volgende zaken graag: vibrant landscapes, moonlight scenes, seascapes, sunsets and floral subjects”. Haar schilderijen zijn beïnvloedt door de azuur blauwe luchtkleuren, het water van de Caribische zee, groene kokosnoten, en de kleurrijke flora en fauna, de eilanden en het zonlicht.

Cadogan is geïnspireerd door de omgeving en de natuur van het Caribische gebied. Net als Binda probeert zij middels haar schilderijen de natuur vast te leggen. “ Nature is part of our existence and not otherwise”. Volgens haar zijn wij deel van de natuur en niet andersom.

De natuur
In het Caribische gebied zijn de mensen zich bewust van hun omgeving en ze koesteren deze ook. Cadogan maakt olieverf werkstukken om aan te geven dat het belangrijk is om de natuur, flora en fauna te behouden. Het Caribische gebied is bekend om het toerisme. Om de toeristen verscheidene attracties te bieden is het belangrijk om de natuur te conserveren. De promotie van haar werkstukken en de bewustwording van mensen over het behoud van de natuur doet ze middels activiteiten die haar promotors en kunstgaleries op het oog hebben.

 

1.5. Moehammadiskah,Eric

 

Profiel:

Moehammadiskah, Eric is een Surinaamse kunstenaar.

 

Opleiding/Ervaring:

Dhr. Moehammadiskah heeft het Nola Hatterman Instituut bezocht. Dit instituut heeft hij ook als medium gebruikt om zijn werk aan het publiek kenbaar te maken.

De natuur

Moehammadiskah vindt het zonde dat men bomen kapt en de natuur vernietigd.

Het behoud van de natuur is heel belangrijk voor hem (en ook voor alle mensen). “Middels mijn schilderijen over de natuur probeer ik om de mensen over de schoonheid van de natuur bewust te maken. “ Indien deze bewustwording doorgedrongen is zal de mens niet meer geneigd zijn om de natuur te vernietigen”. “ Ik ben er geen voorstander van dat onze bossen worden vernietigd door de bos- en houtkap bedrijven in ons binnenland”. “ Er zijn wel grote organisatie die de boodschap :het behoud van de natuur promoten”. “ Kunstenaars helpen ook hiermee, maar op een andere manier, namelijk middels hun werkstukken”. “ Hiervoor gebruik ik de NK, maar ook zijn er een aantal expo’s die deze boodschap verkondigen”. “ Alleen verschillen kunstenaars in het brengen van de boodschap”. “ Kunstenaars gebruiken geen folders en flyers, maar de werkstukken spreken voor zichzelf”.

 

2. Vergelijking van de kunstenaars met elkaar

 

Overeenkomsten

Als ik A. Binda, S.Y. Cadogan en E. Moehammadiskah met elkaar vergelijk, merk ik het volgende:

 • deze 3 kunstenaar houden van de natuur en de natuur als hun inspiratiebron beschouwen;

 • ze proberen om de natuur zo mooi en realistisch naar voren te brengen;

 • ze zijn geïnspireerd door de natuur om de boodschap van vrede, rust en de “ideale wereld” naar voren te brengen;

 • ze proberen ook om de schoonheid van de natuur en het belang van de natuur aan mensen kenbaar te maken;

 • hun inspiratiebron is de natuur.

 

Verschilpunten:

 • Hun manier van werken zijn verschillend van elkaar.

 

A. Binda schildert in vlakken en maak gebruik van zowel primaire als secundaire kleuren. Verder lijkt zijn schilderij altijd fris, omdat hij gebruik maakt van frisse kleuren die we in ons natuur tegenkomen. Het schildert over de natuur, omdat hij zich gebonden voelt met de natuur.

 

E. Moehamadiskah schildert realistisch maakt gebruikt van primaire en secundaire kleuren. In zijn schilderij heeft hij geen frisse kleuren gebruikt, maar wel kleuren die voorkomen in ons natuur. Hij schildert over de natuur, omdat hij met zijn schilderij de mensen bewust willen maken dat wij de natuur moeten behouden.

 

S.Y. Cadogan maakt wel gebruik van primaire en secundaire kleuren. Zij houdt veel meer van natuurkleuren en dus daarom houdt zij zich eerder aan de kleuren van de natuur. Zij probeert middels haar schilderijen de natuur in haar originele vorm weer te geven.

 

3. Conclusie

Ik ben 3 dagen lang geweest naar de NK 2006. De reden hiertoe was dat ik een werkstuk over enkele kunstenaars moest maken en omdat er verschillende werkstukken van verschillende kunstenaars aanwezig waren die ik weer wilde bekijken. De keren dat ik terug ben gegaan heb ik nieuwe technieken en schildersstijlen ontdekt. Ook heb ik wat vragen gesteld aan onder andere Binda A., en Dwarka A.

Het was een boeiende ervaring om met de kunstenaars te mogen praten en te weten wat de boodschap achter het schilderij is. Ook geven zij aan hoe zij omgaan met hun werkstukken en de technieken die zij gebruiken. De werkstukken geven aan dat de kunstenaars ervaring hebben opgedaan voordat zij begonnen om tot in de finesses de werkstukken te perfectioneren.

Gezien het belang van de natuur trek ik de volgende conclusies:

 • de Surinaamse kunstenaars A. Binda en E. Moehamadiskah en S.Y. Cadogan zijn degelijk bewust van de aanwezigheid en het belang van de natuur;

 • deze drie kunstenaars proberen de schoonheid van de natuur kenbaar te maken aan het publiek;

 • zij proberen ook om op hun manier natuurbehoud te promoten;

 • zij worden geïnspireerd door de natuur.

Literatuurlijst:

  1. Bulletin, d e Nationale Kunstbeurs, Ons Erf 27 oktober – 4 november 2006, Paramaribo

 

Artikelen uit het internet:

 • Matthijs Schouten, van wie is de natuur, www.google.com Stoutenburglezing 2006

 • Menselijk lichaam in de toekomst http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i004249.html

 • http://users.skynet.be/bk337022/manifest.htm

 • http://www.biopolitiek.nl/pivot/entry.php?id=235&w=helix

 • Michael Gorbatsjov, de mens moet groenere manieren koesteren, vertaling Mieke Tennant http://www.sdnl.nl/gorby.htm.

 • http://www.liberales.be/cgi-bin/showframe.pl?essay&gorbatsjovgroeneremanieren

 • http://www.dobrego.com/index.php/ De_natuur"

 • http://www.slo.nl/themas/00094/map5/, mens en natuur

 • http/ www. Oil paintings, Caribbean and USA Scenes, landscapes.htm


 

Orale bronnen:

 • Mevr. S.Y. Cadogan- Kunstenaar

 • Dhr. A. Binda – Kunstenaar

 • Dhr. E . Moehamadiskah- Kunstenaar

 • Dhr. Ph. Dikland - bestuurslid van Stichting Nationale Kunstbeurs, 2006

 • Dhr. H. Gezius – lid Henaturant ( Natuursamenzijn organisatie)

 


 

30/09/2016 00:20

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert