Individualisering bij de maaltijd: individualisering bij de maaltijd en ons eetgedrag

Door Jos gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Individualisering bij de maaltijd, het verschil tussen vroeger en nu is groot op dit vlak. Hoe richt men de maaltijden tegenwoordig in en wat is hiervan de invloed in het gezin en de samenleving. 

Individualisering: individualisering bij de maaltijd en ons eetgedrag 

Na de Tweede Wereld oorlog is in ons eetgedrag en de inrichting van onze maaltijden langzamerhand een verandering gekomen, zeker na opkomst van de snack. Vroeger at men in bijna alle gevallen twee tot drie maaltijden thuis en maar heel af en toe at men buiten de deur. Vroeger werkten ook vele mensen in de buurt van hun woonhuis zodat men ook eenvoudiger thuis kon gaan eten. Tegenwoordig is dit voor velen niet meer mogelijk. Samen aan tafel eten is een sociale gebeurtenis hierin is helaas al veel de klad gekomen, het samen als gezin eten staat onder druk van de huidige tijd.

Warme maaltijd als sociaal gebeuren 

In tegenstelling tot de dieren die vaak een hele dag door eten en aanvallen wanneer ze lust daarin hebben, waarbij de sterkste het meeste voedsel heeft en waar men dood gaat als men niet zelf in voedsel kan voorzien, is bij de mensen de maaltijd ingesteld als een sociaal gebeuren waar aan kinderen de basis voor sociaal gedrag wordt aangeleerd.

Voorbeelden van sociaal gedrag dat men tijdens de maaltijd kan leren zijn onder andere:

  • Leren wachten op het begin en einde van de gezamelijke maaltijd.
  • Eventueel helpen bij de voorbereiding zoals tafeldekken.
  • Leren op je plaats te blijven zitten.
  • Eerlijk verdelen van het voedsel en elkaar wat gunnen.
  • Het helpen met eten van kleine kinderen, gehandicapten of zieken.
  • Leren eten wat die dag op tafel komt ( eten wat de pot schaft).
  • Leren aandacht te krijgen en te geven
  • Leren luisteren naar anderen.
  • Het aanleren van tafelmanieren.
  • Het leren omgaan met gasten.

Helpen bij het afruimen, afwassen en schoonmaken. 

Aan tafel ontvangt men als het goed is aandacht en gezelligheid en leert men discipline. Vaardigheden thuis (tijdens de maaltijden) geleerd zijn nuttig en nodig voor het leven in de samenleving.

Als teken van individualisering verdwijnt het gezamelijke ontbijt en de lunch 

Vroeger werd er zoveel mogelijk gezamelijk ontbeten, tegenwoordig ziet het plaatje er anders uit men ontbijt niet of men ontbijt gehaast en/of alleen. Sommigen ontbijten op weg naar het werk zodat men twee vliegen in één klap slaat en een kwartier langer op bed kan blijven liggen. De gezinnen waar men nog gezamelijk ontbijt zijn spaarzaam geworden. Ook de tweede maaltijd van de dag de lunch brengt men vaak niet thuis in het gezin door maar velen gebruiken de lunch buitenshuis bijvoorbeeld op school of op het werk. Helaas neemt men hier vaak niet voldoende tijd voor, eten wat men onderweg eet bijvoorbeeld in de kantine van het bedrijf, instelling of school bestaat vaak uit snacks.

Gezonde maaltijden 

Ook de gezamelijke avondmaaltijd staat sterk onder druk in deze jachtige chaotische tijd,

het éne kind komt te laat binnen, vader moet eerder afbreken omdat er al vroeg een vergadering begint en dochter heeft heel de maaltijd haast omdat ze nog weg wil

De maaltijd die een gezamelijk gebeuren van rust en gezelligheid hoort te zijn lijkt daar in vele gezinnen totaal niet meer op. Vaak wordt de rust verstoord door mobieltjes die aan tafel rinkelen of piepen. De maaltijd is vaak ook minder goed voorbereid ook moeder heeft het druk en het eten moet binnen een half uur op tafel staan wat mogelijk is door meer kant - en klaar producten te gebruiken zoals voorgesneden sla, meer éénpansgerechten klaar te maken of kant - en klaar maaltijden te kopen die enkel opgewarmd dienen te worden. De magnetron kan ons hierbij uitstekend van dienst zijn.

Het is wel jammer dat men geen tijd meer doet om het eten te laten trekken, sudderen of stoven omdat de tijd ontbreekt en men er geen moeite voor wil doen. Inderdaad duurt het opentrekken van een pak vla minder lang als het zelf koken van pap maar tevens gaat er veel smaak en traditie verloren terwijl men eveneens veel onnodige bewaarmiddelen en toegevoegde stoffen binnen krijgt als men veel kant en klare producten eet. Zelfs in het weekend kiest men vaak voor het gemak( pizza en patat) en doet men vaak geen tijd om samen te eten terwijl de maaltijd een ontmoetingspunt en een sociale gebeurtenis hoort te zijn die bijdragen aan het lichamelijke en geestelijke welzijn van alle gezinsleden.

Individualisering bij de maaltijd de huidige stand van zaken 

Hoe is het gesteld met de gezamelijke maaltijd in Nederland? Bij ongeveer 50 procent van alle Nederlandse huisgezinnen staat de gezamelijke maaltijd onder druk en komt men niet meer dagelijks gezamelijk aan tafel. Men eet op de bank voor de tv of men eet wanneer men lust heeft. Wat zijn de gevolgen van het gedrags- en eetpatroon wat rond het samen eten is ontstaan. Twee belangrijke zaken ten eerste wordt men te dik of steeds dikker, ook bij kinderen speelt deze problematiek(al spelen hierbij meerdere zaken mee). Het tweede punt is dat mensen sociale vaardigheden verliezen en kinderen minder sociale vaardigheden aanleren. Eetgewoonten zijn een belangrijke pijler onder onze samenleving men kan hier niet zuinig genoeg op zijn.

Individualisering bij de maaltijd wat doen we er tegen 

We kunnen drie ontwikkelingen in de samenleving waarnemen die de intentie hebben om wat tegengas tegen deze ontwikkeling te geven.

Ten eerste: De belangstelling die groter wordt voor leuke recepten, programma's door tv koks die goed scoren, de interesse voor koken en eten en het aanrichten van een gezellige tafel in tijdschriften, via radio, tv en internet. Wat heeft deze grotere belangstelling voor invloed op de individualisering bij de maaltijden in de gezinnen. Waarschijnlijk is de invloed weinig of niets. Het dagelijkse eetgedrag blijft vaak hetzelfde al kookt men ter compensatie bijvoorbeeld als er gasten komen of bij feestdagen uitgebreid. Maar wat betekenen een paar uitgebreidde maaltijden per jaar als men deze zet tegenover de dagelijkse gezinsmaaltijd?

Ten tweede: gezinsleden gaan protesteren en hun tekort aan warmte en aandacht compenseren door veel en ongezond te eten en snoepen en ze gaan ongezond drinkgedrag vertonen. Dit gedrag ondermijnt de gezondheid en sommigen krijgen werkelijk eetstoornissen zoals Anorexia Nervosa en Boulimia Nervosa. Anorexia Nervosa houdt in het veel te weinig eten en Boulimia Nervosa houdt in het veel te veel eten. Deze mensen hebben gemeen dat hun eetgedrag een protest is tegen de materialistische harde samenleving waar een gebrek wordt ervaren aan warmte, aandacht en gezelligheid. Mensen die leiden aan een eetstoornis zijn vervreemd van de normale gezinsmaaltijd die gezelligheid en discipline hoort in te houden.

Ten derde: de eetcultuur wordt wetenschappelijker, men kan lezen wat voeding met ons leven doet en welke invloed het heeft op bijvoorbeeld onze suikerspiegel. Sommigen gaan hierdoor bewustere keuzes maken soms zelfs heel fanatiek. Bij anderen heeft het geen invloed men blijft zich vol eten met ongezonde voeding soms gevolgd door zeer wetenschappelijke afslankdieëten. Wetenschap kan onze gezinssituatie of die van onze kinderen niet veranderen, thuis moet men leren wat een gezonde maaltijd inhoud en hoe fijn het is om als gezin samen te eten.

Maatregelen om individualisering bij de maaltijd tegen te gaan 

Er zijn twee belangrijke kernpunten om individualisering bij de maaltijd tegen te gaan, gemeenschappelijkheid moet bij deze altijd centraal staan.

Eet met elkaar: voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid is de gezamelijke maaltijd van groot belang. De gezamenlijke maaltijd komt de sociaal-economische ontwikkeling van onze kinderen ten goede. Maak zonodig gezamenlijk regels om de rust tijdens de maaltijden te bevorderen ( bijvoorbeeld geen mobieltjes aan en zo weinig mogelijk afspraken rond etenstijd ).

Eet samen met anderen: breng de gastvrijheid in de praktijk ook aan onze eettafel tot voorbeeld van onze kinderen. Denk hierbij niet enkel aan familie en vrienden maar eveneens aan eenzamen, gehandicapten en ouderen.

Een gezond en gezamenlijk eetpatroon in de gezinnen komt de samenleving ten goede.

28/09/2016 10:30

Reacties (1) 

28/09/2016 16:51
Het broodje op de foto, is een Kroatisch broodje:-)
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert