Mijn visie op een leven na de dood

Door Xyrisias-2 gepubliceerd in Psychologie

Wij hopen allemaal dat het onvermijdelijke in het leven: de dood, niet een echte dood is maar slecht een overgang naar een andere dimensie waar al onze dierbaren en geliefden op ons wachten.

De eerste en beste sceptische medische wetenschapper zou zeggen: Als de biologische klok stopt met tikken dan is het over. Met andere woorden is dat een subjectief standpunt omdat er wordt geconcludeerd dat alle biologische processen in het brein verantwoordelijk zijn voor het bestaan van ons bewustzijn. Terwijl de hele term "bewustzijn" nog steeds een mysterie blijkt te zijn in de wetenschap en de psychologie. Maar er is nooit uitsluitend wetenschappelijk bewijs geweest dat het bewustzijn daadwerkelijk voortkomt uit het brein. Tevens is er ook geen wetenschappelijk bewijs dat ons bewustzijn los staat van ons lichaam, maar er zijn zo ontzettend veel aanwijzingen hiervoor dat het laatste mij dat het meest waarschijnlijk lijkt. Ik laat uiteraard alle opties open en ga geen conclusies trekken, want het is een onderwerp wat ook nog steeds open staat omdat er geen uitsluitend bewijs bestaat voor het doel en de oorsprong van ons bewustzijn. 

Het Brein en de Kosmos

Onze hersenen zijn een netwerk van neuronen die impulsen afgeven aan andere zenuwcellen en zorgen voor ons dagelijks functioneren en regelen voor een groot deel onze herinneringen, emoties en beslissingen. Opvallend genoeg is dat ''de energie'' die actief is in onze hersencellen zeer sterk overeenkomt met de structuur van het universum. Zie afbeeldingen onder: 

0fc68a2b1f3c601ac1e33593d2787187_medium.

Mijn visie is dat het eventueel mogelijk is dat tijdens ons aardse leven kosmische energie (1)bestaat in ons fysieke brein zodat ons universele bewustzijn kan functioneren in een fysiek lichaam. De kwantumfysica stelt dat alles 1 universeel geheel is dat wij mensen en dieren telepatisch op elkaar afgestemd zijn en wij deel uit maken van een collectief bewustzijn verbonden met de kosmos. (Het multiversum en onze fysieke hersenen het microversum). Materie zoals onze lichaamscellen zouden allemaal bestaan uit kosmische lichtdeeltjes: ''Fotonen''. De kosmische energie nemen we waar via buitenzintuigelijke waarnemingen in een verruimd bewustzijn, zoals bij een bijna dood ervaring het geval zou kunnen zijn en tijdens een meditatie. 

Onze hersenen zouden in dat geval als een antenne (ontvanger) dienen voor ons bewustzijn en niet als producent van ons bewustzijn wat veel sceptische wetenschappers beweren. Dit klinkt dan ook vrij logische aangezien wij nog in de kinderschoenen staan wat betreft de kennis van het universum en waarvoor zij uiteindelijk dient. Als we dit zouden weten en het zou bewezen kunnen worden dan gaat iedereen uiteindelijk heel anders tegen het leven en de dood aankijken. Tevens is het bestaan van het energetisch veld wel onomstotelijk wetenschappelijk bewezen: Alle fysieke manifestaties op aarde komen voort uit energie, daarom denk ik dat "de bijna dood ervaring" geen product is van ons stervend brein maar dat de kosmische energiedeeltjes en dus het bewustzijn de lichaamscellen verlaat als iemand sterft en zich verplaatst naar een andere plek in het universum waar het tijdelijk verblijft en zo opnieuw kan manifesteren in een nieuw lichaam dat wordt geboren wat reincarnatie zou kunnen verklaren. 

De wetenschap denkt dat iets wat we niet kunnen meten of waarmenen niet bestaat, maar dat is een verkeerd uitgangspunt omdat ze het op die manier afdoen. 

e59a78a69b9f1c2ac84d3815f9e57691_medium.

Nog meer aanwijzingen dat het bewustzijn mogelijk ''non lokaal is'' dus los van ons lichaam zou kunnen bestaan en dus deel uitmaakt van ons collectief kosmisch bewustzijn.

- Mensen die een bijna dood ervaring hebben gehad ontmoeten andere overleden personen zoals verre familie die zij nooit persoonlijk hebben gekend en op foto's later aan kunnen wijzen om welke personen het gaat.

- Telepatische communicatie en dingen aan voelen komen, dus voorspellen wat vaak te exact is om toeval te kunnen zijn. 

- Voorspellende dromen: Heb ik al regelmatig gehad.

- Mensen in kritieke toestand die een uittreding hebben tijdens een operatie of reanimatie die percies het verloop van de reanimatie of operatie kunnen beschrijven en instrumenten benoemen die zijn gebruikt, achteraf blijkt alles precies te kloppen. 

- Kinderen en volwassenen die kennis hebben uit vorige levens over gebeurtenissen die zij onmogelijk kunnen verzinnen zonder enige voorkennis van bepaalde thema's (bijvoorbeeld de tweede wereldoorlog) en later bleek te kloppen wat zij vertelden over hun vorige leven. 

- Het waarnemen, horen, voelen en communiceren met overleden personen in de nabije omgeving of in huis. Dit gebeurt ook bij gewone mensen die een gezond verstand hebben en dus geen psychische aandoening of levendige fantasie hebben. 

- Emotionele stemmingen: Als ik in de buurt kom bij mensen die negatief zijn krijg ik het bijvoorbeeld koud, voel ik een onverklaarbare boosheid opkomen en soms wordt ik erg moe. Dit geld ook als ik op plekken kom waar veel geschiedenis heerst. Vaak in oude huizen of soms op plekken waar veel mensen zijn. Ook in kringloopwinkels wordt ik soms extreem moe, en zodra ik buiten sta voel ik me weer volkomen fit. Het is dan alsof bepaalde energieen aan me zuigen. Tevens krijg ik het ijskoud als ik naar horrorfilms kijk. 

 

Kortom, 100% zeker weten doen we niet. Maar deze aanwijzingen doen mij er zeker in geloven dat er meer is tussen hemel en aarde. Je weet dat je een keer gaat. En om zonder angst voor dood te kunnen leven is dit een mooie gedachte en maakt dat je meer kunt genieten van het leven. 

Literatuur:

Voetnoot: (1) www.rnlnd.com/quantumfysica.htm

 

© 2016 - Xyrisias 

 

25/09/2016 12:04

Reacties (8) 

30/10/2016 10:15
Goed artikel met een prachtig onderwerp!

Ik denk ook dat onze hersenen een antenne zijn ipv een hardeschijf. Het zou veel meer fenomenen kunnen verklaren die nu nog onverklaarbaar zijn.

Raymond A. Moody heeft net als Elisabeth Kübler-Ross interessante boeken geschreven over de bijna dood ervaring.
27/10/2016 23:35
Interessant en mooi artikel
26/09/2016 21:21
En het klopt dat onze hersenen veel mysterieuzer zijn dan de moderne neurowetenschap denkt, hoe dan ook zal het hele leven een bijzondere functie hebben en alles is ooit ergens ontstaan, daarom is mijn visie dat het niet ophoudt met bestaan. Ik vind de verhalen van Dr. Eben Alexander en Pim van Lommel over BDE's erg mooi, ook al zijn ze niet wetenschappelijk onderbouwd, het suggeert dat er een mogelijkheid dat er meer is dan alleen ons fysieke lichaam en de fysieke wereld om ons heen.

De spirituele gedachte dat wij bestaan uit kosmische energie is voor mij een mooie positieve mani...
1
26/09/2016 04:52
Prima artikel, een onderwerp dat zeker mijn interesse heeft.

Alles bestaat inderdaad uit energie en energie manifesteert zich in al dan niet zichtbaar licht en hoorbaar geluid. Is het zichtbaar en hoorbaar dan is het waarneembaar met de vijf fysieke zintuigen, waarbij de hersenen die waarnemingen tot 'herkenbare informatie' moduleren voor de waarnemer. Is het niet zichtbaar of hoorbaar dan is het nog steeds waarneembaar als informatie, bijvoorbeeld via je intuïtie.

Naast de hersenen hebben we ook nog eens DNA, dat deels een rol speelt bij niet-fysieke communicatie. A...
26/09/2016 23:51
Bedankt voor deze mooie heldere uitleg!
1
25/09/2016 17:19
2
25/09/2016 17:18
Ik enk niet dat men ooit bewijzen kan, dat er leven na de dood is, blijft toch een grijs gebied.
1
26/09/2016 23:53
Bewijzen hiervoor zullen er inderdaad misschien nooit komen, want ik denk dat het in de huidige wetenschap onmogelijk is te bewijzen, nu gaat iedereen af op geloof en persoonlijke ervaringen
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert