Zwabberende Polen en Poolverschuivingen

Door Robin93 gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

56f8b68273ec339692149eb140e5e664_medium.De Polen van de Aarde zijn voortdurend in beweging.

De Noordpool waar ons kompas naar toe wijst bevindt zich bijvoorbeeld al lang niet meer op de plek zoals die is ingetekend op onze landkaarten. De magnetische Polen verschuiven namelijk heel geleidelijk van plaats.

Welke Polen zijn er eigenlijk?

Op Aarde kennen we een Noordpool en een Zuidpool. In de wetenschappelijke studies wordt er nog een verder onderscheid gemaakt.

 • Geografische Polen
  De geografische Polen zijn die plekken op respectievelijk het noordelijke en zuidelijke halfrond waar de denkbeeldige aardas door heen gaat. Je kunt het vergelijken met de punten waar een globe of wereldbol aan de standaard is bevestigd.

 • Magnetische Polen
  9ffd5c3a6091cc7ddc53326413b63409_medium.Met de magnetische Polen wordt één van de beide Polen van het Aardmagnetisch veld aangeduid. Omdat het aardmagnetisch veld bij benadering een dipoolveld is, kennen we een Noord- en een Zuidpool. De magnetisch Polen liggen echter niet op dezelfde plaats als de geografische Polen. Het verschil tussen beide locaties wordt ook wel de ‘magnetische declinatie’ genoemd. De magnetische Polen willen nogal eens verschuiven in samenhang met de fluctuaties van dat aardmagnetisch veld. Omdat de richting van het dit veld op de lange termijn niet stabiel is, kan daarom ook de precieze locatie van de magnetische Noodpool en Zuidpool over een aanzienlijk gebied ‘wandelen’ of ‘zwabberen’.

 • Geomagnetische Polen
  61a2d5489e7db2c51efd64ff055b6f22_medium.Met geomagnetische Polen wordt in feite hetzelfde bedoeld als onder magnetische Polen. Natuurkundig gezien is de plaatsing er van andersom; de geomagnetische Noordpool ligt dus op de Zuidpool en de geomagnetische Zuidpool op de Noordpool. De geomagnetische Zuidpool is dan bijvoorbeeld het punt op de Noordpool wat je zou vinden als je een rechte lijn door de aarde zou trekken vanuit het magnetische Zuidpoolpunt en vice versa.

Waar liggen de Polen eigenlijk echt?

De zogenaamde magnetische Noordpool ligt momenteel ruim 1.600 kilometer ten zuidwesten van de geografische Noordpool en wel in de buurt van het Canadese eiland Ellef Ringnes. Wetenschappers schatten dat het zich circa 15 kilometer per jaar verplaatst. Voor de Zuidpool geldt eenzelfde verhaal; de magnetische Zuidpool ligt inmiddels ongeveer 2.800 kilometer ten noordoosten van de geografische Zuidpool. Deze Pool lijkt zich met circa 10-15 kilometer per jaar te verplaatsen.

fddf3527b7707de10e75d7e3fa47b0b0_medium.7fcd309e881a2a8b48da3dcca0c5e86b_medium.

 

 

 

 

 

Wat is een Poolverschuiving?

Dat de magnetische Polen van onze planeet rondzwabberen en ook het aardmagnetisch veld niet altijd even sterk is, is één ding. Maar komen de Noord- en Zuidpool daardoor uiteindelijk op geheel andere plaatsen te liggen? En zou dit kunnen wijzen op of leiden tot een Poolverschuiving of Aardasverschuiving? Er bestaan namelijk aanwijzingen dat het aardmagnetisch veld zich plotseling 180° kan draaien. Sterker nog: dit zou al een kleine 80 keer in het verleden van onze planeet hebben plaatsgevonden. Vreemd is dit verschijnsel in ons zonnestelsel overigens niet; de zon wisselt noord en zuid bijvoorbeeld om de 11-13 jaar om en heeft dat onlangs nog gedaan.

Mogelijke gevolgen van een Poolverschuiving?

Een richtingverandering van het aardmagnetisch veld en de Aardas is voor ons ongekend; onder wordt boven en boven wordt onder. Het zou tot gevolg kunnen hebben dat de Aardschollen sterk in beweging komen en de continenten mogelijk op drift raken.

7e91ddd98e55b9e58a439d02cb9f2d87_medium.Het is echter voorlopig nog onmogelijk om te bedenken in welke mate de Aardschollen zich bij een Pool- of Aardasverschuiving zouden verplaatsen. Misschien worden de continenten enkele meters van hun plaats geduwd, maar het is ook mogelijk dat hele continenten honderden, zo niet duizenden kilometers verderop komen te liggen. Gebergten kunnen in zee wegzinken en de zeebodem kan een nieuwe bergrug vormen. De grote landmassa’s zouden zo drastisch van plaats kunnen veranderen dat de magnetische Noordpool op de Evenaar terecht zou kunnen komen en voorheen tropische gebieden stante pede zouden worden ingevroren.

Zijn er bewijzen van vorige Poolverschuivingen?

Wetenschappers zoeken al tientallen jaren naar bewijzen van een Pool- of Aardasverschuiving; van zeedieren op bergtoppen tot mythen en bijbelverhalen over rampen in de oudheid. De vondsten door archeologen, paleontologen en geologen op diverse plekken op Aarde kunnen wellicht alleen door een Poolverschuiving – met alle gevolgen nadien – kunnen worden verklaard.

 • In het12244a5686cdbef3bdc848b3af12f3fd_medium. Russische Siberië zijn in de 19e en 20e eeuw tientallen bevroren exemplaren van de wolharige mammoet gevonden die instant bevroren leken te zijn. Sommige dieren hadden nog gras tussen hun tenen en vruchten en zaden in hun maag.

 • Op de bergen in Nieuw-Zeeland zijn schelpen gevonden. Waren deze bergen onderdeel van de zee? Zijn zij tijdens een Poolverschuiving acuut omhoog gedrukt?

 • Op diverse plekken ter wereld - zoals bijvoorbeeld in de buurt van Plymouth (Engeland) - zijn zogenaamde ‘bottenkerkhoven’ gevonden die de resten van honderden dieren bevatten. Raar is echter dat deze diersoorten voor het grootste deel onmogelijk in hetzelfde ecosysteem zouden hebben kunnen leven. 776a0fa956c77a16dc9ff8d654edbff6_medium.Zo zijn er op plekken ook fossielen van dieren uit volledig afwijkende gebieden in verschillende lagen van dezelfde grond gevonden. Wijst dit op extreme klimaatsveranderingen tijdens de levensduur van deze dieren? En zouden ook hier wellicht continentale verschuivingen en overstromingen naar aanleiding van een Poolverschuiving de veroorzakers kunnen zijn?

 • Ook de archeologie kent zijn raadsels. Zo zijn er menselijke artefacten in gebieden gevonden waar zij compleet nutteloos lijken te zijn geweest, zoals de resten van lange boten in de Egyptische woestijn. Was hier oorspronkelijk een zee die in een bijzonder korte tijd verdween?

Bewijzen uit de bijbel?

Velen beweren dat de bijbel al bewijzen voor Poolverschuivingen levert of ervoor waarschuwt.

Zo past het verhaal van de Zondvloed en van Noach bijvoorbeeld precies in het idee van drastische continentale verschuivingen en het smelten van de Poolkappen. Maar er zijn ook andere bijbelteksten die hier misschien licht op werpen.

 • In Jesaja 24:1 6a570b82f8f19291cd935978384bcc41_medium.wordt bijvoorbeeld gezegd dat God de Aarde verwoestte en ‘ondersteboven keerde’. Is dit een verwijzing naar een Pool- of Aardasverschuiving? Dat zou beslist de erna in de bijbel beschreven gevolgen kunnen hebben verklaard.

 • In Genesis 10:25 en Kronieken 1:19 wordt gezegd dat de Aarde gedeeld werd. Wijst dit op een zo zware aardbeving of Poolverschuiving dat de continenten uiteen vielen?

 • Vergelijkbare veranderingen van de Aarde worden beschreven in het boek Openbaring, zoals in 16:18. Er wordt een aardbeving voorspeld zoals de wereld nog nooit eerder heeft gezien. Duidt dit op een komende Aardasverschuiving?

 • Zelfs de toestand van de Aarde vòòr de schepping – in het boek Genesis beschreven – kan dan door een mogelijke Poolverschuiving worden verklaard.

Poolverschuivingen en de evolutie op Aarde

Tot nu toe is onduidelijk of de magnetische zwabberingen van de Polen wijzen op een komende Pool- of Aardasverschuiving. Men neemt in elk geval aan dat it fenomeen zich ongeveer 12.000 jaar geleden heeft voorgedaan. Interessant genoeg zou dit precies samenvallen met het einde van het lange tijdperk van het Pleistoceen, het einde van de ijstijd en het einde (ofwel uitsterven) van vele diersoorten uit die periode.

818eeb0be3c5b0f28a4c33ef8dfc6755_medium.Het was tevens het begin van de eerste menselijke landbouwnederzettingen - een gigantische versnelling voor de evolutie van de mens. Sommige wetenschappers stellen daarom dat de snelle evolutierondes – die bij tijden op onze planeet plaatsvonden – alles te maken zouden hebben met opeenvolgende Poolverschuivingen. Er was bijvoorbeeld zo’n mysterieuze piek in de evolutie op Aarde ongeveer 500.000 jaar geleden. In deze periode lag het evolutietempo ongeveer 20x hoger dan normaal (ervoor en erna). Van het fysieke bewijs uit de tijd van deze zogenaamde ‘Cambrische Explosie’ zou veel wijzen op een snelle verplaatsing van de continenten. En dit zou dan weer zeer goed kunnen worden verklaard door een periode van meerdere, opeenvolgende Poolverschuivingen.

Krijgen wij er mee te maken?

Wetenschappers kunnen er nog vrijwel niets over zeggen. Zolang men niet precies weet wat de kenmerken van een naderende Poolverschuiving eigenlijk zijn – behalve toenemende rampen als aardbevingen en vulkaanuitbarstingen – kan men daarover met de beste wil van de wereld geen voorspelling doen. Het enige is om de zwabberingen van de Polen in de gaten te houden en dat doet de wetenschap dan ook zeer nauwgezet.

 

Copyright: Robin93.

(2016) Foto's: Office.microsoft.com, Pixabay.com, Wikimedia Commons.

 

7d610d45ee5f15f23d86c0436627124b_medium.Zie voor andere artikelen ook:

Wat-als-de-poolkappen-smelten?

Planeet-Aarde-in-beweging

Geologische-gaten-oudste-inslagkrater-ooit-ontdekt-in-Groenland

of via:

https://tallsay.com/robin93

https://robin93artikelen.wordpress.com/

25/09/2016 07:36

Reacties (6) 

1
23/12/2019 13:32
Het zou best eens kunnen dat het hele Verdrag van Parijs op verkeerde veronderstellingen baseert.
Inmiddels breken wij onze economie voor niks af. @#$%^ Urgenda.
1
15/08/2017 11:54
Geweldig artikel van je en die Pool verschuivingen gaan ook weer van invloed zijn op de huidige Poolster.

https://tallsay.com/page/4294992250/de-poolster-wat-weten-we-van-haar
1
15/08/2017 12:25
Klopt! Dat is ook een mooi artikel dat ik nu door jouw tip pas zag.
1
25/09/2016 08:22
Knap dat men weet wat men weet over deze poolverschuivingen, aangezien ze in 's mensenheugnis amper voorkomen.
1
25/09/2016 08:18
Interessant artikel. Regelmatige planetaire gebeurtenissen, deze poolverschuivingen, die wij mensen qua tijd amper kunnen bevatten.
1
25/09/2016 08:15
Er is toch nog veel wat wij mensen niet weten of iets aan kunnen doen.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert