Virginia Woolf Mrs Dalloway

Door Kirsti gepubliceerd.

Ik kreeg de opdracht een boek te lezen. 

f2f2ffd16eef9e973855679ef39c597f_1403264

Virginia Woolf, Mrs Dalloway.

Mrs Dalloway (1925) is een roman van Virginia Woolf die verhaalt over het alledaagse leven van Clarissa Dalloway in het Engeland van na de Eerste Wereldoorlog. Dit werd een van Woolfs bekendste boeken.

Het boek is gebaseerd op twee korte verhalen, "Mrs Dalloway in Bond Street" en het onafgewerkte "The Prime Minister". Het gaat over de voorbereidingen die Clarissa treft voor een feest. Het verhaal reist heen en weer in de tijd, in en uit de geesten van de verschillende personages, om zo een volledig beeld te schetsen van Clarissa's leven en van de sociale structuur tijdens het interbellum.

bron: Wikipedia

Ik ben inmiddels bij bladzijde 24 en kan nog steeds niet na vertellen wat ik heb gelezen. Mag ik jullie één zin voorschotelen.

Maar zij vreesde de tijd zelf en ze las op het gezicht van lady Bruton, alsof het een wijzerplaat was, gehouwen uit gevoelloze teen, het voorbijgaan van het leven af; hoe jaar na jaar van haar deel werd weggesneden, hoe weinig de marge die overbleef nog langer in staat was zicht uit te rekken, - en zoals in de jaren van de jeugd, de kleuren, de zouten, de spanningen van het bestaan te absorberen, zodat zij de kamer vulde als ze binnenkwam en dikwijls, als ze een ogenblik aarzelend op de drempel stond van haar salon, een verukkelijke spanning voelde, zoals misschien een duiker aarzelt voor hij springt, terwijl de zee onder hem donkerder en lichter wordt en de golven, die dreigen te breken, alleen maar zachtjes aan de oppervlakte barsten, aan komen rollen en de wieren verbergen en bezetten, met een rand parelmoer op het moment dat ze omslaan.

Zo probeer ik zin voor zin te lezen, bijna te ontleden. Ik moet wel zeggen dat dit niet een stijl is waar ik van houd. Als ik de zin apart pak kan ik de mooie elementen er uit halen maar het totale verhaal ontgaat me inmiddels totaal op pagina 25. 

Virginia Woolf is beïnvloed door de ontdekking van het onbewust. De plek waar alle geheime gedachten en gevoelens zitten, de plek waar de interessantst en onbegrijpelijkste daden van de mens hun oorsprong hebben. Ze komt uit een stroming die men "stream of consciousness" noemt. De stroming die het begin is van de moderne psychologische roman. Immers kunnen in het onbewuste beweegredenen gevonden worden voor gruwelijke moorden, of vreemde liefdes.

De romans van Virginia Woolf houden zich bezig met wat er onder het oppervlak ligt van onze keurig geordende wereld en uiterlijke schijn om zo de ware aard van hun karakters te laten zien. 

Dit alles maakte dat ik zin had om het boek te gaan lezen, maar moet dit dan zo langdradig. Kunnen gedachten niet in kortere zinnen worden weergegeven. 

 

Ulysses van James Joyce 

1dee4af9f3ee9caa5dbe2b64645415ea_1403264

Ulysses van James Joyce komt uit dezelfde periode. Dit boek telt tussen de 800 en 1000 bladzijden maar bestrijk tijd slechts 18 uur. Het laatste hoofdstuk Penelope bestaat slechts uit 8 zinnen die tezamen 30 a 40 bladzijden bestaan (het verschil in bladzijde ligt aan de manier van uitgave).

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ulysses_(boek)

Ik denk niet dat ik aan dit boek ga beginnen.  Mijn eigen boek is toch van een totaal ander genre, als het überhaupt tot een genre gerekend mag worden, maar die vrijheid neem ik hier even.  Grote sprongen in tijd genomen en soms stilgestaan bij een gebeurtenis in totaal 120 bladzijden.

Ik heb op de middelbare school veel literatuur gelezen. Had totaal geen moeite om mijn lijst voor het examen te vullen. Dit was mijn mooiste huiswerk. Ben veel stijlen tegengekomen maar bij Virginia Woolf of James Joyce nooit aanbeland. Misschien had het me wat meer geduld gebracht, had het me langzamer mijn koers doen varen. Ik zal zien in hoeverre het verdere lezen van het boek me beïnvloed als ik er door heen geworsteld ben. Misschien vergaat me de lust om te lezen wel helemaal. 

The hours

20ce853281b7d0e69fd2b0fdb68863a1_1403264

Misschien toch maar eerste een film.

De film focust zich op drie vrouwen uit verschillende generaties, wier levens met elkaar zijn verbonden door de roman Mrs. Dallowayvan Virginia Woolf.

Maar ook Mrs. Dalloway is verfilmd

23/09/2016 12:59

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert