De rol van de vrouw, te beginnen met de Goddelijke

Door Asmay gepubliceerd in Religie en levensbeschouwing

De kracht van Shekinah

Het artikel begon eens als een mooie schrijfopdracht van collega-schrijfster Lucifall, om te zien hoe men aankeek tegen de rol van de vrouw in het algemeen of in specifieke omstandigheden in het bijzonder. Nu heeft iedereen daar uiteraard een eigen beeld en een eigen interpretatie bij. Voor deze keer wilde ik het eens strikt persoonlijk houden, niet in het minst omdat de ontkenning van het goddelijke in de vrouwelijke kracht mij al mijn leven lang een doorn in het oog is.

Jaren geleden heb ik eens een esoterische workshop gevolgd over de energie van 'Shekinah', de Goddelijke vrouwelijke kracht. De informatie was een eye-opener; de kennis voelde tegelijkertijd als een bevrijding en een feest. Een feest van Herkenning, een feest van Erkenning, van innerlijk weten.

Het begin van de Vrouw

Het Adam en Eva-verhaal

Hoe mooi het ook in de Bijbel wordt verteld – wat overigens een overgenomen verhaal met eigen interpretatie is van de veel oudere Soemerische kleitabletten – ik kan er eigenlijk niets mee.

Het zogenaamde gegeven, dat Eva uit een rib van Adam is gecreëerd, is op zijn minst ethisch ongewenst idee; daarmee zou Eva immers een kloon van Adam zijn geweest, waardoor verdere voortplanting tussen beiden als uiterst onwenselijk zou moeten worden geacht vanwege het gelijke genetische materiaal. Daarnaast werden en worden vrouwen al ruim 2000 jaar op deze, voor het gemak automatisch aangenomen minderwaardigheid (namelijk het kloon zijn van Adam) van Eva afgerekend; een grove schending van de mensenrechten.

Dankbaarheid verschuldigd aan Eva

17bbdaa1b992573ce05a4dbf61f718ea.jpgLaten wij voor deze discussie veronderstellen, dat het verhaal van de verbanning uit het paradijs - hoe onmogelijk dit ook was - op waarheid zou hebben berust. Eva was toen degene die niet luisterde en toch die verboden appel at van de Boom van Kennis van goed en kwaad. Verder was zij wel zo slim, om Adam ook te overtuigen een hap te nemen. Gedeelde smart is halve smart, nietwaar?

Maar als Eva nu eens niet van de appel c.q. Kennis had geproefd? Hadden wij, haar nazaten, dan nog steeds in die Paradijstuin onder de bomen gezeten? Zoals tropische vissen, die doelloos rondjes zwemmen in een mooi aquarium met ruim voldoende te eten? Natuurlijk, ik begrijp waarom Adam boos op haar was; zijn luie leventje was voorbij. Aan de andere kant zouden Adam en Eva, of beter gezegd: zou de mensheid zich pas echt kunnen ontwikkelen en uitgroeien tot de wezens die wij nu zijn BUITEN die Paradijselijke Tuin.

Ergo, de mensheid is eigenlijk, voor haar kennis en ontwikkeling, EEUWIGE DANKBAARHEID verschuldigd aan die ongehoorzame Eva, die juist datgene deed, wat zij niet mocht: snoepen van Kennis.

Lilith

af91d2775a53db9073d226837950ac23_medium.Waar is overigens het verhaal van Lilith gebleven, de vrouw die TEGELIJK met Adam werd gecreëerd (en niet uit zijn rib)? Het originele en eerste exemplaar van de vrouw, die weigerde aan de man onderworpen te zijn? Een vrouw, die niet voetstoots 'onder' wilde liggen, zogezegd? Een geëmancipeerde dame, deze Lilith; een Dolle Mina avant la lettre, kortom een vrouw en vrouwbeeld naar mijn hart. Wat is er met haar gebeurd?

Gedemoniseerd, symbool voor het kwaad geworden, als slang of heks afgebeeld door de latere kaste van mannenpriesters. Nee, een intelligente, voor zichzelf opkomende vrouw, daar konden zij niets mee en daarom, voordat andere vrouwen op 'verkeerde' ideeën kwamen, moest Lilith worden vernietigd – al was het maar bij naam en reputatie.

Shekinah, de Goddelijke vrouwelijke kracht

Dualiteit in ons bestaan

De scheiding van man en vrouw, het mannelijke en het vrouwelijke, gaat overigens nog veel verder. Ons Universum, onze Aarde oftewel onze driedimensionale realiteit, is er één van dualiteit: het basisprincipe gaat uit van twee (schijnbaar) tegengestelden, die alleen tezamen in volmaakte harmonie zijn.

15f28deef7d5904dc25aa03baa2bb86e.jpgEnkele duidelijke voorbeelden van dualiteit zijn: mannelijk en vrouwelijk, Yin en Yang, licht en duisternis, zon en maan, dag en nacht, zwart en wit, goed en kwaad enz. enz. Dit houdt tegelijkertijd in, dat indien één van de twee delen overheerst of juist wordt onderdrukt, er geen sprake meer van die volmaakte harmonie kan zijn.

Ook betekent dit, dat een godheid in een dualistisch Universum als het onze eveneens dualistisch in aard dient te zijn, dat wil zeggen uit twee tegendelen of tegenpolen moet bestaan, wil deze kracht zich in onze driedimensionale en dualistische realiteit kunnen manifesteren.

Wat is Shekinah?

Shekinah is een begrip, dat stamt uit de oude Joodse religieuze geschriften. Het betekent: "de aanwezigheid van God". Men relateert Shekinah daarbij echter duidelijk aan het vrouwelijke aspect van God.

36efffee075e252071424b79015a5c46_medium.Op zich is de opvatting van een god met een vrouwelijke metgezel, of misschien de betere Engelse term 'counterpart', niet zo vreemd. In veel (oude) religies is immers meestal sprake van een godenpaar, dat elkaar dan op Aarde in kracht en energie aanvult.

In het Christendom wordt, waar in het Oude Testament wordt gesproken over de Shekinah-energie, dit meestal vertaald met 'de Heilige Geest'. Helaas, de oorspronkelijk toegedichte vrouwelijkheid van deze energie wordt niet meevertaald; God mag dan in het algemeen als mannelijke kracht worden ervaren en/of geaccepteerd, de Heilige Geest blijft echter (in Christelijke geschriften) onzijdig.

Waarom de afsplitsing van Shekinah?

In bepaalde esoterische kringen wordt Shekinah als volgt gezien.

36af4f65f93a75e851eca2fb48a8be5a_medium.In het Al was God (of de Oerbron, of het Licht, of de eerste bewuste Energie) nog androgyn (onzijdig). Afdalend in een dualistisch Universum als het onze zorgde ervoor, dat ook de energie van God in een mannelijke en een vrouwelijke energie werd opgesplitst. De mannelijke energie – hetgeen wij dan in feite God noemen – bevindt zich in ons etherische Universum. De vrouwelijke energie – hetgeen dus Shekinah heet – is afgedaald in het stoffelijke: de vruchtbare Aarde en alles wat daar op leeft.

Waarom heeft God zich aldus gesplitst en de vrouwelijke energiehelft in de stoffelijke Aarde laten afdalen? Eenvoudigweg om stoffelijke ervaringen op te doen en het Goddelijke bewustzijn daarmee te verrijken en te completeren. Zoals ook wij mensen, met die kleine Goddelijke vonk die ons doet leven, hier op de stoffelijke Aarde in een stoffelijk lichaam stoffelijke ervaringen opdoen. Stoffelijk ervaren kun je nu eenmaal alleen maar als je in die stof zit. Ter vergelijking een simpel voorbeeld: als je wilt ervaren wat nat is, moet je in de regen gaan staan. Wanneer je je hele leven binnen zit, blijf je keurig droog en kun je immers nooit weten, hoe het voelt om nat te regenen.

De Shekinah-energie

De Goddelijke Shekinah-energie bevat alle kenmerken, die al eeuwenlang aan moeder Aarde, de Godin uit de oude natuurreligies, de kosmische kracht Yin en aan vrouwen in het algemeen worden toegedicht: passief, ontvankelijk, open, vochtig, langzaam, constructief. Dit in tegenstelling tot de algemene kenmerken van mannelijke energie die voornamelijk geldt als: actief, doelgericht, gesloten, droog, snel, destructief. Tezamen kunnen deze energieën weer voor evenwicht en een volmaakte harmonie zorgen, op de Aarde en in het Universum. Vergis je echter niet: de Shekinah-energie is en blijft een Goddelijke energie en kan zich daarom uitermate sterk en krachtig manifesteren.

De rol van de vrouw

38359690dd11671f999b2e42a3f21058_medium.Elke vrouw is, al dan niet bewust, draagster van een vonkje van deze Goddelijke Shekinah-energie. Al te lang is zij als sekse vertrapt, geslagen, beschimpt, getergd, onderdrukt, mishandeld, verkracht, vermoord. Het is hoog tijd, dat de vrouw wordt gezien voor wat en wie zij is, voor de vooruitgang van de planeet Aarde in het algemeen en van de mensheid in het bijzonder, om die volmaakte harmonie in het samenspel van het leven te bereiken. Het is hoog tijd, dat de vrouw zelf ziet voor wat en wie zij is: een gelijkwaardig stukje van de Goddelijke energie, een gelijkwaardig stukje Shekinah.

'May the Shekinah-force be with you!'

 

ASMAY.

© 2012 Foto's: Office.microsoft.com, Pixabay.com.

 

68ad16613a7cbf404fbc60abfcb16eec_medium.Zie ook:

Jane-Austen-tegelijk-klassiek-en-modern-maar-vooral-tijdloos

Duitsland-Walpurgisnacht-een-heksenfeest-in-de-Harz

Groot-Brittannië-al-100-jaar-het-fenomeen-Women-s-Institute-(WI)

India-de-Taj-Mahal-een-Indiase-love-story

Japan-de-Geisha-als-mysterieus-en-tijdloos-stijlicoon

Of lees verder via:

https://tallsay.com/asmay of

https://asmay.wordpress.com/ of

https://tallsay.com/asmaysrecepten of

https://asmaysrecepten.wordpress.com/

17/09/2016 09:25

Reacties (17) 

1
01/09/2017 00:54
Ik lees dit voor het eerst.
Vanaf het derde punt vraag ik mij iets af: hoe zit dat dan bij dieren? Daar heb je ook mannetjes en vrouwtjes, meestal met duidelijk verschillende taken. Soms zijn de vrouwtjes de baas, soms de mannetjes. Dat wisselt ook nog eens in de loop van een parings- en voortplantingscyclus.
Bij dieren waar van polygamie sprake is is het mannetje, in elk geval de 'baas', groter en sterker dan het vrouwtje, bijvoorbeeld bij hoefdieren. Daar heeft het sterkste mannetje een 'harem'. Bij dieren die monogaam zijn (bijvoorbeeld bij sommige vogels) zijn mannetjes en vrou...
1
01/09/2017 07:46
Al het hier bovenstaande is ontegenzeggelijk waar... wat ik interessant vindt dat de Westerse religie de focus heeft op Eva als eerste vrouw en de eigenzinnige Lilith niet genoemd word. Dat is meer een filosofisch/politiek punt een standname. Maar dat die Lilith wél in diverse vormen in welke Soemerische/ Joodse/ Baylonische en ga zo maar door voorkomt. tot de Gilgamesh epos toe op kletabellen toe.. dus die vrijgevochten persoon die haar eigen weg volgde, is succesvol geweerd uit het dominante christelijke geloof en niet alleen succesvol geweerd maar doelbewust geweerd en zij is gemaakt tot e...
1
01/09/2017 11:45
Daar kan ik een heel eind in meegaan. Wij zijn het eens, dat het om verzonnen verklaringen achteraf gaat, omdat er in de beginfase slechts een heel beperkt denkvermogen en dus ook geen herinnering is die verder gaat dan één generatie, met uitzondering van enkele aangeleerde en doorgegeven ervaringsfeiten.
Over de homo sapiens gesproken:
Of die nu wél of niet een zetje gekregen heeft van buitenaardse beschavingen (goden achteraf) is in mijn visie helemaal niet aan de orde. Ik vermoed (this is an educated guess) dat bij een nog schaarse mens-achtige bevolking, waar het voedsel v...
1
01/09/2017 18:10
Nee ik geloof ook niet in van Däniken... ik geloof wel in een overstijgend collectief geheugen.. dat religie 'opium voor het volk is,' is bekend en dat politiek en religie hand in hand loopt ook ... de middeleeuwen werden niet voor niets gekenmerkt door de 3 standen maatschappij.. heersers met hun leger... de geestelijkheid die overwinningen moesten afsmeken en het gepeupel (boeren die de eerste twee klassen moesten voeden of onderhouden)...Angst voor het onbekende is een grote drijfveer voor religieuze gevoelens.. daarom laat ik de Enoch steeds met kracht utdragen dat wij 'nu' leven en dat...
1
01/09/2017 07:52
Dit is een artikel van mij uit 2012, dus het bestaat al even. Verder is het op pure spiritualiteit gebaseerd en niet op de evolutie, omgevingsfactoren, dierlijke of lichamelijke functies.
1
30/08/2017 10:23
Wat een prachtig artikel.. dank je voor de 'insight' in je denken.. vrouwen zijn geweldige wezens en ik heb hun kracht altijd ervaren, sturend, scheppend en liefhebbend. Bedankt voor de Eyeopener Lilith.. ik had nog nooit van haar gehoord.. en ga mij er meer in haar verdiepen.. wat is dit een waardevolle ochtend geweest.
1
30/08/2017 16:37
Dankjewel voor je reactie en voor dit compliment!
1
01/09/2017 01:08
En hoe rijm je e.e.a. met het ontstaan van de 'oermens' als een product van de evolutie? Zie boven.
01/09/2017 07:21
Een hoop dingen rijmen gewoon niet, persoonlijk denk ik dat het wel mogelijk is dat twee zaken gelijktijdig gebeurd zijn... zowel de evolutie... onontkenbaar , denk maar aan fossielen en Dinosuarussen en de ontwikeling van de soorten maar ook een ingijpen van buitenaf.. Ik wil mijzelf niet belachelijk maken maar ik sluit niet uit dat wij alien materiaal zijn.
1
29/10/2016 09:46
Feitelijk is het allemaal metaforisch wat er her en der in 'heilige boeken' staat geschreven.
In het Balinese Hindusime (een monotheistische religie) is God geslachtsloos en heeft geen naam; God is niet te beschrijven noch te bevatten door de Hinduistische mens. Wel wordt wat betreft de goddelijke kwaliteiten die in elk mens huizen, zowel man als vrouw, een en ander duidelijk gemaakt door manifestaties van God in de vorm van goden-koppels, zoals de 'mannnelijke' god (god met een kleine letter dus) Brahma, die als 'Schepper' wordt gezien en zijn 'vrouwelijke' complement, de godin Saraswat...
1
Asmay tegen Nescio_
29/10/2016 10:06
In veel religies en culturen komt het in de basis toch weer terug op een Yin en Yang, het complementaire van twee polariteiten. Hoewel er in diezelfde religies en culturen zelden of nooit naar gehandeld wordt; de (menselijke) vrouw wordt nog steeds niet als gelijkwaardig erkend of behandeld.
1
Nescio_ tegen Asmay
29/10/2016 10:17
Dat klopt. Maar er is een dag en nacht aan verschil tussen religieuze principes en de spirituele principes die aan elke godsdienst ten grondslag liggen. Religies leggen het accent op ceremonies, rituelen, geboden en verboden, terwijl spiritualiteit gebaseers is op (het in de praktijk brengen van) gnosis.

Ik zeg daarom vaak, ik ben een Hindu. In religieus opzicht ben ik een hele slechte hindu (ik ga nooit naar een tempel en vindt ceremonies en rituelen in principe onzin omdat deze slechts bedoeld zijn om je de spirituele principes te herinneren), maar in spiritueel opzicht ben ik e...
1
17/09/2016 10:29
Uitstekend artikel! Het is geen wonder, dat harmonie in onze wereld zo ver te zoeken is; wanneer 50% van de wereldbevolking ondergeschikt wordt geacht en de goddelijke kracht van die 50% wordt ontkend en vaak zelfs bestreden, kun je nooit tot evenwicht van Yin en Yang komen.
1
Asmay tegen Oxalis
17/09/2016 10:33
Inderdaad, dat is een groot pijnpunt.
1
17/09/2016 10:19
Artikel naar mijn hart! Mooie invalshoek en een duidelijk beeld van de kracht van het vrouwelijke.
1
Asmay tegen ZiaRia
17/09/2016 10:33
Het is jammer, dat dit verhaal altijd zo is onderdrukt en zelfs nu nog wordt genegeerd. Het lijkt dan of die Goddelijke vrouwelijke kracht zo'n beetje clandestien zou zijn; niets is echter minder waar.
1
17/09/2016 10:10
Interessant artikel.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert