December, een maand vol bijzondere dagen

Door Asmay gepubliceerd in Nieuws en politiek

6e1ccb3d6228d8a9a2d01dace4d731c9_medium.De maand december wordt waarschijnlijk vooral alom gewaardeerd, door de (al dan niet) christelijke feestdagen, die er in vallen. Zo is er Sinterklaas, dan Kerstmis en het geheel wordt afgesloten met Oudejaarsavond. Nieuwjaarsdag hoort natuurlijk al weer bij januari, alwaar het de enige feestdag van de maand is.

Feestdagen en andere bijzondere dagen

Al deze feestdagen zijn mooie aanleidingen voor een gezellig en eventueel ook heel feestelijk samenzijn met familie of vrienden. Dat gezellige samenzijn wordt overigens vooral vertaald in lekkernijen, luxe artikelen en uitgebreide maaltijden, waarbij er vooral veel en lekker wordt gesnoept, gegeten en gedronken. Maar de maand december kent nog meer buitengewone en bijzondere dagen. Naast de hierboven genoemde christelijke vaste feestdagen, zijn er nog een behoorlijk aantal gedenkwaardige dagen door de Verenigde Naties in het leven geroepen, die in alle lidstaten worden erkend. Deze dagen hebben dus een internationaal karakter en zijn niet aan enige religie verbonden. Ik heb een reeks van de meest in het oog springende memorabele decemberdagen (inclusief enkele culturele en religieuse vieringen) hieronder op een rijtje gezet.

December – Chanukah of Hanukkah

c9615b8a5305a967fd411d4c18664f7c_medium.Chanukah of Hanukkah staat bekend als het Joodse 'Lichtfeest'. Het is een acht dagen lang durend Joods feest, waarin de herinwijding van de Heilige Tempel van Jeruzalem in de 2e eeuw voor Christus wordt herdacht. Bij deze gelegenheid worden de kaarsen van de negenarmige kandelaar, de Menorah, aangestoken. Het feest valt niet altijd in december. De start ervan is op de 25e dag van de maand Kislev en het einde op de 2e dag van de maand Tevet volgens de Joodse kalender. Omgerekend naar de Gregoriaanse kalender zoals wij die kennen, valt het Lichtfeest meestal ergens tussen half november en half januari.

1-7 december

1 december – Wereld AIDS Dag.

2 december – Internationale Dag van de Afschaffing van de Slavernij.

3 december – Internationale Dag van de Gehandicapten.

5 december – Internationalea943fee4d50c76850f2aec70a1632fee_medium. Dag van de Vrijwilligers voor Economische en Sociale Ontwikkeling.

5 december – Sinterklaas, een traditioneel kinderfeest dat vooral in Nederland en België uitgebreid wordt gevierd.

7 december – Internationale Dag van de Burgerluchtvaart.

In de Verenigde Staten is 7 december ook de Nationale Herdenkingsdag van de Aanval op Pearl Harbor in 1941.

9-11 december

9 december – Internationale Anti-corruptie Dag.

10 december – Internationale Dag van de Rechten van de Mens.

11 december – Internationale Dag van de Bergen. Sinds 2003 is deze dag internationaal, door de Verenigde Naties ingesteld om aandacht te vragen voor het behoud van de natuur in de bergen (wereldwijd).

14 december – Monkey Day

287b7ab66a0a6fc7ba010878f93e1dec_medium.‘Monkey Day’ of Apendag is een feestdag, die in 2000 werd verzonnen door de Amerikaan Casey Sorrow. De dag werd dan ook voor het eerst 'gevierd' door de studenten van de Michigan State University. Monkey Day kreeg pas echte bekendheid, toen Casey Sorrow en Eric Millikin de dag begonnen te promoten in hun strip Fetus-X. Als snel namen andere striptekenaars het fenomeen over, waardoor het uitgroeide tot internationale proporties. De viering vindt meestal plaats door gekostumeerde feestjes, waarbij aandacht wordt gevraagd voor het lot van apen, zowel op het gebied van leefomstandigheden in het wild, van medische experimenten als in verband met de evolutietheorie. Monkey Day wordt inmiddels al herdacht en gevierd in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Groot-Brittannië, Ierland en Duitsland.

15 december – Koninkrijksdag en Naturalisatiedag

afcb137850e4b8f900a27ee5b909524f_medium.Misschien wist u het wel, ik eigenlijk niet. 15 december is een dubbele Nederlandse herdenkingsdag. In de eerste plaats voor - de naam zegt het al - het Koninkrijk. Op deze dag wordt de ondertekening van het Koninkrijksstatuut, in 1954 door koningin Juliana, in Nederland herdacht. Dit Statuut regelt de onderlinge verhoudingen van Nederland en haar overzeese gebieden (Nederlandse Antillen).

Daarnaast wordt sinds 2008 ook de (nationale) Naturalisatiedag op 15 december gehouden. Deze dag is bedoeld als feestdag voor nieuwe (genaturaliseerde) Nederlanders en vindt meestal plaats op gemeentelijk niveau in de diverse gemeentehuizen.

17 december – Internationale Dag voor het Stoppen van Geweld tegen Mensen, werkzaam in de Sex-industrie

67e0a50d599e757fc3e9e323bb07e5f5_medium.Deze bijzondere dag is ontstaan in de Verenigde Staten en was in de eerste plaats bedoeld om de slachtoffers te herdenken van een seriemoordenaar, namelijk de 'Green River Killer'.  

Deze seriemoordenaar, Gary Leon Ridgway, vermoordde tijdens de jaren 80 en 90 van de 20e eeuw vele meisjes en jonge vrouwen, waarvan de meesten werkzaam waren als prostitué. Hij wurgde zijn slachtoffers en dumpte de lichamen langs de Green River (in de staat Washington) en in het belendende bos. In 2001 werd Ridgway gearresteerd; hij bekende meer dan 70 moorden, maar werd (wegens het ontbreken van bewijs c.q. de lichamen) voor 'slechts' 48 moorden veroordeeld tot 48x levenslang, zonder kans op vervroegde vrijlating.

18-21 december

18 december – Internationale Dag van de Migranten.

20 december – Internationale Dag van Solidariteit van de Mens.

20-22 december – Winterzonnewende. Ergens tusen 20 en 22 december valt het moment, dat de zon voor het noordelijk halfrond het verst weg staat en de astronomische winter begint. Hierna gaan de dagen weer (met een paar minuten per dag) lengen.

23 december - Festivus d6014f2b539b5e2cf4aafc6ed46ae595.jpg

Festivus is opnieuw een Amerikaanse vinding, die vooral bekend werd door de in de Verenigde Staten zeer populaire TV-serie "Seinfeld". Festivus is een dag om de komende feestdagen te gedenken, zonder mee te doen aan de hooggespannen commerciële verwachtingen of sociale druk, die die feestdagen met zich mee kunnen brengen.

Deze 'feestdag' werd al in 1966 door de schrijver Dan O'Keefe bedacht en in zijn gezin gevierd. Zijn zoon, Daniel, was één van de scenarioschrijvers voor Seinfeld en bracht aldus het idee van Festivus op de nationale TV. Festivus wordt wel gezien als een parodie-feestdag op het Amerikaanse hyperconsumentengedrag voor de feestdagen.

25 en 26 december – Kerstmis

Christelijk feest om de geboorte van Jezus Christus te herdenken. Kerstmis is voor wat betreft de periode in de plaats getreden van het oude Germaanse/Keltische midwinterfeest Yule. De katholieke kerk dacht hiermee de heidense feesten van oudsher te overschrijven. Typisch is echter, dat na eeuwen van christelijk religieuze vieringen, de kerstdagen van vandaag de dag steeds meer lijken op die van de oude Germanen/Kelten: met een versierde boom, eventueel kleine cadeautjes en een heleboel lekker eten.

26 december-1 januari – Kwanzaa

a702690226370f920540985bcbce05a9_medium. Kwanzaa is de viering van het leven, gebaseerd op de Afrikaanse cultuur. Het feest is bedacht in 1966 door Dr. Maulana Karenga, professor aan de Universiteit van Californië. Dr. Karenga was een groot voorvechter voor het behoud van de Afrikaanse cultuur in de Amerikaanse samenleving.

Het idee is ontstaan na raciale rellen in een achterstandswijk van Los Angeles en het hardhandige politieoptreden, dat er op volgde. Kwanzaa geeft de Afro-Amerikanen weer een eigen stukje cultuur en identiteit.

Kwanzaa is niet direct een religieus feest, maar is meer gebaseerd op een Afrikaans oogstfeest. Het duurt een volle week.

Tot slot

Er zijn in de decembermaand dus nog een heleboel andere buitengewone en bijzondere dagen te herdenken of te vieren, waarvan de hierboven genoemde slechts een paar zullen zijn. Voor wie eens een ander feestje in december wil vieren, is er dus keuze genoeg!

 

ASMAY.

© 2012 Foto's: Office.microsoft.com.

 

6f0f2e728c4bf63d36841a11454a57bf.jpg

Zie ook:

'A-Christmas-Carol'-zette-het-kerstfeest-weer-op-de-kaart

Oezbekistan-doet-kerstman-in-de-ban

Oud-en-nieuw-in-één-adem-in-één-zin

Het-nieuwe-jaar-en-doelgerichte-voornemens

Of lees verder via:

https://tallsay.com/asmay of

https://asmay.wordpress.com/ of

https://tallsay.com/asmaysrecepten of

https://asmaysrecepten.wordpress.com/

17/09/2016 09:00

Reacties (3) 

1
17/09/2016 10:31
Er zitten hele bijzondere bij. Voorlopig hou ik het - zoals altijd - bij het vieren van de Winterzonnewende. Maar Festivus is eigenlijk ook wel een aardige om de stress en de overconsumptie met de kerstdagen goed op waarde te kunnen schatten.
1
17/09/2016 10:21
Monkey Day vind ik een hele aardige! Een goede manier om onze naaste familieleden, de primaten, een beetje meer te eren dan wij over het algemeen plachten te doen.
1
17/09/2016 10:11
Daar zitten bizarre gedenkdagen en feesten tussen!
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert