Tenerife: orka Morgan blijkt doof

Door Asmay gepubliceerd in Dieren en natuur

Uitgebreid onderzoek heeft helaas aangetoond, dat orka Morgan in het Loro Parque, Tenerife, doof is.

Het vermoeden rees al een aantal maanden geleden; de trainers merkten op dat de orka niet reageerde op opdrachten via geluid, maar wel via armbewegingen.

Hoortesten voor orka's

Het gehoor testen van grote zeezoogdieren is niet eenvoudig. Tot nu toe was een dergelijk onderzoek slechts een enkele keer uitgevoerd bij dolfijnen, maar nog niet bij orka's. Om te kunnen vastleggen, of Morgan wel of niet kon horen, werden elektroden op de kop van het dier geplaatst. Hiermee kon de hersenactiviteit van de orka worden gemeten na een geluidssignaal. Niet alleen bij Morgan, maar ook bij de andere orka's in het Loro Parque werd deze gehoortest afgenomen.

a8674bb4e021cc73e0f7808701cc8a7e_medium.Het resultaat was duidelijk: waar bij de overige orka's een verhoogde hersenactiviteit werd gezien na het gegeven geluidssignaal, vertoonde Morgan dit niet. Haar hersenactiviteit bleef gelijk, zonder enige piek; het geluidssignaal kwam duidelijk niet bij haar binnen. Morgans gehoor lijkt zo ernstig beschadigd te zijn, dat men er vanuit gaat, dat de orka niets meer hoort.

Dit slechte nieuws heeft een aantal consequenties. Voor het Loro Parque betekent het, dat zij zich voor de training van Morgan volledig zullen toeleggen op armgebaren. Voor nog lopende acties, om de orka weer in open zee vrij te laten, betekent dit waarschijnlijk het einde van deze initiatieven; een dove orka zal nimmer door andere orkagroepen worden geaccepteerd (er is immers geen communicatie mogelijk) en is gedoemd alleen te leven en te jagen (iets wat deze orka nooit heeft geleerd). Orka Morgan zou in vrijheid waarschijnlijk snel een eenzame dood sterven.

Korte achtergrond van orka Morgan

Orka in de Waddenzee

38b41fbdee01f9af86c194be83fb884e_medium.Nu heeft deze jonge orka toch al een bewogen achtergrond. In juni 2010 zwom zij, alleen, ziek en sterk vermagerd, rond in de Nederlandse Waddenzee. Hoewel eerst werd geopperd de orka terug te geleiden naar open zee, waar het wellicht weer bij moeder en orkafamilie zou kunnen aansluiten, bleek al snel dat het jonge dier daarvoor teveel verzwakt was. Men besloot de jonge orka te vangen en te vervoeren naar het Dolfinarium in Harderwijk, zodat het daar kon aansterken.

Zieke orka heet Morgan

Omdat men vermoedde dat het jonge orkavrouwtje afkomstig was van een groep orka's voor de Noorse kust, werd zij Morgan genoemd. Morgan was 3,5 meter lang en woog 400 kilogram. Ze bleek al dagenlang niet te hebben gegeten, was dus bijna verhongerd en ernstig verzwakt. Haar toestand bleek kritiek door waarschijnlijk een inwendige infectie, die al snel met antibiotica werd bestreden. Er was 24 uur per dag toezicht. Morgan moest eerst minstens 180 kilogram (!) aankomen, voor ze een beetje op het goede gewicht voor een orka van haar leeftijd was.

Orka Morgan voorlopig in Dolfinarium

db8082507f5dd441ede3acc89173b31d_medium.Na uitgebreid medisch onderzoek door Nederlandse en buitenlandse dierenartsen en –specialisten besloot men, dat de jonge orka nog zeker zes maanden in het Dolfinarium moest blijven om aan te sterken. Het zouden er uiteindelijk ruim zeventien worden.

DNA-onderzoek en geluidsanalyse bij orka Morgan

Waar kwam Morgan vandaan? Om de optie open te houden, dat de orka weer in zee zou kunnen worden teruggezet, nam het Dolfinarium een aantal internationale wetenschappers in de arm. Indien Morgan terug naar zee zou gaan, was het belangrijk te weten tot welke orkagroep/-familie zij behoorde. Orka's zijn sociale dieren, die in groepen leven en jagen. Vooral jonge dieren hebben de bescherming en opvoeding van de familie nodig om te kunnen overleven. Daarom besloot men om het DNA van Morgan in kaart te brengen. Ook werden de geluiden, die zij maakte, opgenomen en geanalyseerd. Het lukte echter noch met het DNA-profiel, noch met het opgenomen stemgeluid van Morgan, om de orkagroep, waartoe zij ooit behoorde, te achterhalen.

Wetenschappelijk rapport over orka Morgan

fd657e721b526442c55c97bb2885e98e_medium.In december 2010 werd het wetenschappelijk rapport, dat in opdracht van het Dolfinarium was opgesteld, gepresenteerd. In het rapport werd sterk afgeraden het jonge dier terug naar zee te brengen. Allereerst kon haar familiegroep niet worden getraceerd, een absolute voorwaarde voor de overlevingskansen van de orka, en ten tweede was het dier al te veel gehecht geraakt aan de mensen om haar heen, waardoor zij, eenmaal in vrijheid, wellicht naar mensen zou zoeken in plaats van ze te mijden.

Nieuw onderkomen voor orka Morgan

0c45c2aabf3d1e2c82e585a7354e7c8c_medium.Orka Morgan gaat naar het Loro Parque, Tenerife

Eind juli 2011 maakte het Dolfinarium bekend een nieuw thuis te hebben gevonden voor orka Morgan. Zij zou naar het Loro Parque in Tenerife gaan. In dit park was al een orkagroep woonachtig, waarmee shows werden opgevoerd. Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie moest de export van Morgan alleen nog goedkeuren.

Verhuizing van orka Morgan

Eind november 2011 was het dan zover. De inmiddels 1200 kilogram wegende orka werd in een speciale hangmat door een hijskraan uit het bassin getild, in een half met water gevulde container op een vrachtwagen geladen en naar Schiphol gereden. Daar wachtte het vliegtuig naar Tenerife.

Actiegroepen en rechtszaken rond verhuizing orka Morgan

Orka Coalitie

76b54ed7f2f881c317afb8ee7d638dd6_medium.De Orka Coalitie, waarin diverse actiegroepen voor de rechten van dieren zijn verenigd, reageerde fel. Was het rapport wel zo onafhankelijk, als de opdrachtgever het Dolfinarium zelf was? Waarom de jonge orka in gevangenschap houden, als bekend is dat de levensverwachting van orka's in gevangenschap veel korter is, dan die van hun wilde soortgenoten? De Orka Coalitie betwistte het Dolfinarium en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie het recht van zeggenschap over de orka. Begin augustus 2011 daagde de Orka Coalitie het Ministerie dan ook voor de Rechter, om de naderende verhuizing van de orka naar Tenerife tegen te houden. De Rechtbank besliste echter in het voordeel van het gedaagde Ministerie; de verhuizing van de orka kon doorgaan.

Bodemprocedure en nieuwe rechtszaak tegen verhuizing orka Morgan

cc639d3b3a8bd452a75b9d4a5296e611_medium.Op 1 november 2012 diende de bodemprocedure, die de Orka Coalitie had aangespannen, inzake de in hun ogen onrechtmatige verhuizing van orka Morgan naar Tenerife, voor de Rechtbank van Amsterdam.

Links: compleet skelet van een orka.

De Orka Coalitie wil per se dat de orka in vrijheid wordt gesteld en in open zee word losgelaten. De uitspraak was half december 2012. Zoals eigenlijk verwacht, verklaarde de Rechtbank het beroep van de Orka Coalitie ongegrond. Morgan blijft dus in Tenerife.

Met het nieuws van orka Morgans doofheid, is echter geen enkele rechterlijke uitspraak meer relevant; een doof dier kan zich namelijk niet alleen in de natuur handhaven.

Tot slot

Nu blijkt dat de orka doof is, rijzen er een paar vragen.

d284677aae20159f86ab7cc4bd3c6b2b.jpgWaarom heeft men deze doofheid niet eerder in het Dolfinarium geconstateerd? Waarschijnlijk is, dat men Morgans doofheid nooit heeft opgemerkt, omdat zij in het Dolfinarium al die tijd wel is verzorgd, maar er niet met haar is getraind, waarbij geluidsignalen zouden zijn gebruikt.

Zou het mogelijk zijn, dat de inwendige infectie, waarvoor de jonge orka gelijk na de opvang in 2010 in Harderwijk werd behandeld, destijds ook haar gehoor heeft aangetast?

Is haar doofheid wellicht de reden geweest, waarom haar moeder en haar familie haar hebben verlaten?

6d44997247d74b8e0444c5cc2a8fca03.jpgIn het wild is het namelijk gebruikelijk een ziek, gewond of gehandicapt jong te verstoten, omdat het diertje een gevaar vormt voor de groep (aantrekken van andere roofdieren), omdat het de groep ophoudt bij het rondtrekken en jagen en/of omdat het zwakke jong geen aanwinst  is voor de sterkte van de groep of kudde. Van orka's in gevangenschap is bekend, dat men een ziek jong negeert en zelfs op afstand houdt. In open zee is het dan een koud kunstje om van een ziek jong weg te zwemmen.

Verstoting door de moeder en de orkafamilie zou dan ook verklaren, waarom Morgan zo jong, zo ziek en uitgehongerd, zo afgedwaald gevonden is.

De vraag of orka Morgan nu of ooit moet worden vrijgelaten in open zee, lijkt mij dan ook een academische en niet langer relevant.

 

ASMAY.

© 2012 Foto's: Asmay, Pixabay, Wikimedia Commons.

 

dd75788ba8f19496c79eeaaaec98ccef.jpg

Zie ook:

Dagje-uit-het-Dolfinarium-in-Harderwijk-toen-en-nu

Dolfijnen-als-mijnenjagers-in-de-Zwarte-Zee

Rusland-de-Zoo-van-Moskou

Vreemde-huisdieren-een-nijlpaard!

Vreemde-huisdieren-een-ijsbeer!

Of lees verder via:

https://tallsay.com/asmay of

https://asmay.wordpress.com/ of

https://tallsay.com/asmaysrecepten of

https://asmaysrecepten.wordpress.com/

12/09/2016 07:22

Reacties (3) 

1
12/09/2016 09:34
De natuur is wat dat betreft wreed: een jong dat niet volledig gezond is en niet mee kan met de groep, wordt achtergelaten om te sterven.
1
12/09/2016 09:30
Zeker zielig voor de orka, maar uiteindelijk bleek het de juiste beslissing; overleven in het wild is voor haar geen optie.
1
12/09/2016 09:27
Dus een water/entertainmentpark is de enige plek waar deze orka in kan overleven; dat is best triest.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert