Bestaat er een God?

Door Tpcbrandwijk gepubliceerd in Religie en levensbeschouwing

Het begint natuurlijk met een lastige vraag, "Bestaat er een God?"

Allereerst wil ik opmerken dat ik dit artikel zal schrijven als neutraal zijnde ten opzichte van verschillende geloven. Voor een verklaring over het bestaan van God gaan we het nu niet hebben, we zullen ons richten op de argumentatie voor het bestaan.

Als we willen weten of God kan bestaan, moeten we eerst definiëren wat "God" is. Ik zou het graag zo willen omschrijven: 'God is een immaterieel bewustzijn die tegelijkertijd een beginnende oorzaak is'. Ik zou graag aan de hand van 3 argumenten willen uitelggen waarom God WEL zou bestaan. Deze argumenten zijn oorspronkelijk door E. Rutten gegeven als argumenten voor een God1, ik wil deze in een notendop noemen en toelichten samen met mijn eigen opinie. 

In het eerste argument noemt Rutten dat er een eerste oorzaak voor de werkelijkheid moet zijn. Een absoluut, eerste begin voor de kosmos. Dit moet redelijk zijn, want ex nihilo nihil fit: uit niets kan niets ontstaan. En aangezien niets uit zichzelf kan ontstaan, moet het wezen dat o.a. ruimte en tijd heeft gecreëerd, buitenruimtelijk zijn, maar ook buitentijdelijk. Een immaterieel bewust wezen dus, aldus Rutten.

Het tweede argument wordt omschreven als het fine-tuning argument. Binnen de fysica is een onderzoek gedaan naar het veranderen van de waardes van formules die doorgerekend kunnen worden naar het ontstaan van deze kosmos. De waardes werden vervangen door andere waardes die een miniscuul verschil hadden. Als deze formules weer werden doorgerekend, bleek dat er een kosmos zou ontstaan waar geen leven mogelijk zou zijn. Uiteindelijk komt er uit zijn argument dat het geen toeval zou kunnen zijn dat deze waarden zó precies zouden kunnen zijn, en dat er een buitennatuurlijk wezen geweest zou moeten zijn om dit uiterst precieze begin in gang te kunnen hebben gezet: een tweede verklaring voor God.

In zijn laatste argument spreekt Rutten over het bewustzijn. Elk mens en dier heeft een bewustzijn en dit moet ergens in de loop van de geschiedenis ontstaan zijn. Deze bewustzijn kan dus niet ontstaan zijn in een onbewuste materie, zoals dan wel beweerd zou worden bij de oerknal of een andere ontstaansgeschiedenis buiten God om.

Ik heb nu de drie argumenten samengevat in drie kleine alinea's en wil er nog graag mijn mening over uitspreken. Natuurlijk zijn er mensen die er heel anders over nadenken dan Rutten en ikzelf, maar daarom noem ik ook met nadruk dat ik mijn opinie zal geven, ook al zijn de argumenten hartstikke rationeel en logisch te verklaren.

Ik vind dat deze drie argumenten voor het bestaan van een God best omgezet mogen worden in bewijzen voor God. Want hoe je deze argumenten ook probeert om te buigen, ze leiden stuk voor stuk steeds weer terug naar een wezenlijk begin van alles: God. In een debat met Philipse2 gaat Philipse hier ook tegenin met sterke argumenten, wat sommigen wel aan het twijfelen gebracht zal hebben, maar voor mij zijn de argumenten sterk genoeg om te vertellen dat het bewijs voor God daadwerkelijk daar is en dat hiermee de vraag beantwoord is: Ja, God bestaat

 

Ik wil u er graag nogmaals op wijzen dat dit voor een deel een opiniestuk is.

_____________________________________________________________

1. Debat - Bestaat er een God? | dr. ir. G.J.E. (Emanuel) Rutten [Video]. (2016, 18 april). Geraadpleegd van https://youtu.be/I1ATZRREXm8?list=PLB13qtv3iBtpnRW7mJqUjULUuDy3L-zjG

2. Debat - Bestaat er een God? [Video]. (2016, 19 april). Geraadpleegd van https://youtu.be/qMAcV9zQVDw

 

 

11/09/2016 13:39

Reacties (5) 

14/08/2017 18:07
GOD of wel de GROTE ONBEKENDE DRIJVER is in werkelijkheid het ÍNTRINSIEK ZELFREGULEREND NATUURBEGINSEL' of anders gezegd. GOD manifesteert zich in de 'NATUUR'of nog anders de 'natuur'is de uitdrukking van wat GOD is! Wil je meer erover lezen lees dan mijn artikelen in Teleskoop Magazine'op Tallsay en of Plazilla, de internetforums. JHWH (JAHWEH) en ALLAH zijn vermoedelijk door de mens bedachte niet werkelijk bestaande Goden.Adam, Noach & Abraham geloofden in deze God. volgens verhalen in Genesis. Sommige Christenen geloven dat Jezus Christus de uitdrukking/gezicht is van GOD uit de bijbel...
12/09/2016 07:50
De kosmos bestaat uit fysieke materie en materie is één van de vele expressies van bewustzijn. Een droom is bijvoorbeeld ook een expressie van bewustzijn. Keuzes die genomen worden zijn fysieke expressies van bewustzijn terwijl keuzes die niet genomen zijn niet-fysieke expressies van bewustzijn zijn en hun bestaansrecht hebben in multi-dimensionale sferen.

'God' is maar een woordje dat door mensen verzonnen is en geassocieerd wordt met een 'mannelijke entiteit' die een 'bovennatuurlijk wezen' zou zijn dat losstaat van alles en iedereen (de schepping) en die, althans volgens een ...
11/11/2016 10:06
Is het bewijzen dat er een god is, net zo moeilijk als begrijpen dat er liefde is? Liefde tussen personen kun je uiten door woorden en daden. Maar hoe liefde ontstaat, is niet met 'materie' alleen te omschrijven. De gevoelens die ontstaan zijn gevolgen van een dieper liggende oorzaak - waarom ontstaat er met de één wel liefde en met de ander niet, is dat enkel het bestaan of niet bestaan van gelijkwaardige stoffen in de persoon? Geloof in God gaat m.i. ook dieper dan slechts accepteren dat er 'iets' is, maar ook beseffen dat er een doelgerichtheid is in alle contingente handelingen van ons l...
11/09/2016 17:43
Ja, God bestaat!
11/09/2016 22:33
Dank voor uw reactie =)
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert