Armoe troef voor ouderen in Duitsland

Door Asmay gepubliceerd in Nieuws en politiek

Ouderen hebben het niet altijd gemakkelijk; ook zij hebben door de langdurige financieel-economische crisis steeds minder te besteden in een duurder wordende wereld. In Duitsland is echter een zeer ongewenste trend ontstaan: in dit rijkste land van Europa zitten steeds meer ouderen op zwart zaad.

Landelijke discussie in Duitsland

De kranten stonden er de laatste tijd bol weer van, in talkshows op TV werden er emotionele discussies over gevoerd en regeringspartij CDU heeft geen idee hoe het kan worden opgelost. Steeds meer gepensioneerden in Duitsland leven in armoede en moeten voor aanvullende bijstand aankloppen bij de Staat om het hoofd boven water te houden of hebben een bijbaantje. Dit is toch bepaald niet het beeld wat je zou verwachten van de economische motor van Europa.

Duitse gepensioneerden: een bijbaantje voor opa en oma?

b4367d5acee7b6d4e14071ca769ecd6c_medium.Vooral in de grote steden is het al lang geen onbekend gezicht meer: bejaarden, die de post rondbrengen, krantenwijken hebben, in de supermarkt vakken bijvullen, scholen of bedrijven schoonmaken, in de horeca werken of op een andere manier proberen ergens bij te klussen en bij te verdienen. Ruim 800.000 gepensioneerden moeten er inmiddels een baantje bij hebben om nog enigszins rond te kunnen komen, zo'n 130.000 daarvan zijn zelfs ouder dan 75 jaar ...

In de berichtgeving van de (voornamelijk rechtse) pers wordt het probleem nog steeds gebagatelliseerd. Als ouderen nog gaan werken, zo klinke het, 'dan komt dat, omdat zij zich nog fit genoeg voelen om te werken'. Vertegenwoordigers van belangenverenigingen voor ouderen schamperen vervolgens, dat 'het hier niet gaat om hoogleraren, directeuren of ingenieurs', maar om doodgewone oudere burgers die van alles proberen aan te pakken voor de broodnodige Euro’s.

Hoe is de ouderenarmoede in Duitsland ontstaan?

Aan dit probleem van de arme ouderen in Duitsland liggen een aantal oorzaken ten grondslag.

Duits staatspensioen

16207f2a6f8d96a119dbdbff5882b974_medium.Zo kent men in Duitsland niet een vast ouderdomspensioen, zoals de Nederlandse AOW. Wel is er een wettelijke staatsverzekering (gesetzliche Rentenversicherung), die door middel van premieheffing op het inkomen wordt ingehouden. De pot van deze Rentenversicherung omvat echter niet alleen het ouderdomspensioen, maar ook uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en bij overlijden voor de nabestaanden. Naar nu blijkt, is er decennia lang te weinig gespaard voor dit wettelijke pensioen, doordat de premies relatief te laag zijn gehouden. Daarnaast moeten uit deze pot dus diverse uitkeringen worden verstrekt; de spoeling is daardoor dunner en dunner geworden.

Duits bedrijfspensioen

Gepensioneerden moeten het dan ook voornamelijk hebben van het pensioen, dat zij tijdens hun werkzame leven hebben opgebouwd. Hierbij geldt echter hetzelfde probleem; de ingehouden premies blijken tijden lang te laag te zijn geweest, om de ouderen nu een goed pensioen te kunnen uitkeren. Alleen de hoogstbetaalden hebben een redelijk pensioen kunnen opbouwen, de rest komt tekort.

Overige oorzaken

da5ee28b90aa46bee43fdaba818d0a49_medium.Daarbij komen nog de historisch lage rente, veroorzaakt door de financiële en economische crisis, en de snel toenemende vergrijzing (babyboomers hebben inmiddels ook de pensioengerechtigde leeftijd bereikt), waardoor de spoeling voor de voorgaande generaties gepensioneerden nog dunner is geworden.

Welke ouderen worden in Duitsland het meest getroffen?

Het is evident, dat mensen met een laag inkomen ook een laag pensioen zullen ontvangen. Daarnaast treft het vooral alleenstaanden, die maar een enkel pensioen ontvangen (en dus geen bedrijfspensioen hebben), maar bijvoorbeeld wel de volle woonlasten moeten betalen. In Duitsland bestaat deze groep arme alleenstaande ouderen voornamelijk uit vrouwen, die òf laagbetaalde banen hebben gehad, òf huisvrouw zijn geweest en geen aanspraak kunnen maken op een bedrijfspensioen.

12ec6f8f1aefbaa786da2bc3356f00eb_medium.In 2012 heeft de toenmalige (CDU) Minister voor Arbeid en Sociale Zaken, Ursula von der Leyen, veel mensen de stuipen op het lijf gejaagd. Zij meldde toen, dat werknemers met een lager maandinkomen dan EUR 2.500, na 35 jaar werken, nog slechts een wettelijk pensioen zullen krijgen over 15-20 jaar; dit zou dan resulteren in een bedrag van maximaal EUR 688 per maand.

Vooral vrouwen liggen hier wakker van, maar ook steeds meer jongeren zien de ontwikkelingen met schrik tegemoet. Werkeloosheid, een ongeval, ziekte, verlies van de (verdienende) partner, het kan je immers zomaar in je leven overkomen. Het gevolg daarvan zou zijn, dat je op oudere leeftijd - zoals het er nu uitziet – gegarandeerd aan de bedelstaf zult raken.

Heeft de Duitse regering een oplossing voor het probleem?

Momenteel kloppen al een half miljoen zieke en gehandicapte ouderen, die niet meer in staat zijn te werken en zelf bij te verdienen, bij de Staat aan voor een aanvullende bijstandsuitkering. Hieronder zit een grote groep mensen van boven de 80 jaar, die vaak rond moeten komen van maximaal EUR 700 per maand.

Voormalig (CDU) Minister Von der Leyen wilde dit graag zodanig repareren, dat dit oneigenlijk beroep op de bijstandregeling niet meer nodig zou zijn. Zij wilde het wettelijk pensioen daarom verhogen naar EUR 850 per maand. Ook Bondskanselier, Angela Merkel, was hier een voorstander van, evenals de toenmalige oppositiepartij SPD.

Duitse politiek op de wip

5a812ea5fd83d459444b92958ddab8f8_medium.Toch wist dit sociale voorstel het niet te halen en is een stille dood gestorven. Toenmalige mede-regeringspartijen, de conservatieve CSU en de liberale FDP, onderkenden het probleem van ouderdomsarmoede namelijk niet; in hun ogen ging het goed met ouderen. Dat klopt ook wel, als je alleen naar de gepensioneerde echtparen kijkt, die in een hoge(re) inkomensklasse zaten of misschien zelfs tweeverdieners waren en nu twee bedrijfspensioenen genieten. De schrijnende gevallen van ouderen, zieken en oudere alleenstaanden in de laagste inkomensregionen werden gemakshalve buiten beschouwing gelaten.

Daarnaast viel vooral de FDP fel uit tegen het CDU; mocht het CSU het voorstel doorzetten en, met behulp van oppositiepartij SPD, erin slagen het voorstel door het Parlement te krijgen, dan zag de FDP dit als een dolksteek in de rug. Een meerderheid verwerven buiten de coalitie om, zou niet worden getolereerd. Een verkapt dreigement? Zou de FDP hier haar regeringsdeelname door hebben opgezegd? De CDU heeft het destijds niet zover laten komen.

Tot slot

Ondanks de nog redelijk lopende economie (in vergelijking met andere EU-staten) en de machtige rol in de EU, heeft Duitsland in eigen huis de zaakjes nog lang niet op orde. En met de huidige miljarden verslindende vluchtelingenstroom naar Duitsland zal dat de komende tijd ook nog zeker niet het geval zijn; de hoogte van het ouderdomspensioen heeft voorlopig een lagere prioriteit. De generatie, die het Wirtschaftswunder mede mogelijk hebben gemaakt, mogen hun resterende leven daarom gewoon op een houtje bijten. En dat is eigenlijk heel zuur en bikkelhard.

 

ASMAY.

© 2012 Foto's: Office.microsoft.com en Wikimedia Commons.

 

406054674d7f346a582990f502d89018_medium.Zie ook:

Notarissen-van-topsalaris-naar-minimumloon

Hoe-overleef-ik-de-economische-crisis?

Uitvaart-(1)-heeft-u-uw-uitvaart-al-geregeld?

Uitvaart-(2)-wat-komt-er-eerst-kijken-bij-een-uitvaart?

Uitvaart-(3)-wat-komt-er-nog-meer-kijken-bij-een-uitvaart?

Of lees verder via:

https://tallsay.com/asmay of

https://asmay.wordpress.com/ of

https://tallsay.com/asmaysrecepten of

https://asmaysrecepten.wordpress.com/

06/09/2016 11:54

Reacties (7) 

17/01/2020 14:20
1
16/01/2020 11:47
Schandalig, goed artikel
1
22/01/2020 05:56
Het artikel is van enige tijd geleden, maar de situatie voor ouderen is sindsdien niet of nauwelijks verbeterd.
1
22/01/2020 18:47
ja, dat klopt, ik zag op TV hoe ouderen nog een bijbaantje moeten hebben om uit te komen.
1
06/09/2016 12:30
Dat is het laatste wat ik zou hebben verwacht van een land als Duitsland.
1
06/09/2016 12:28
Geen pretje om oud te worden op die manier.
1
06/09/2016 12:26
Geen eerbied voor grijze haren daar.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert