Auguste Rodin, modern denker en inspirerend kunstenaar

Door Asmay gepubliceerd in Geschiedenis

e2cc3f28810feb245e3d81b4d071b990_medium.Wie kent het niet, het beeld van de Denker (Le Penseur, 1879-1889) van Rodin. Het is één van zijn meest bekende werken geworden. Wie was deze bijzonder getalenteerde en moderne beeldhouwer eigenlijk?

Wie was Auguste Rodin?

Auguste Rodin werd op 12 november 1840 geboren te Parijs in een armoedige buurt. Toen hij 14 was, werd hij toegelaten op de Petit École, een school voor decoratieve kunst, waar hij al snel blijk gaf van enig talent in beeldhouwwerk. Op 17-jarige leeftijd werkte hij samen met de toen 19-jarige Aimé-Jules Dalou, eveneens een (later beroemd geworden) beeldhouwer, in een atelier voor decoratieve  kunst.

5456c25f12a1a82d21c72fce6b556c6d_medium.Links: de handtekening van Rodin.

Rodin probeerde vervolgens te worden toegelaten tot de befaamde École des Beaux-Arts in Parijs, maar hij werd tot driemaal toe geweigerd.

De starre academici vonden zijn ingezonden ontwerpen namelijk veel te vrijpostig.

Vanaf 1858 maakte hij, noodgedwongen, van decoratief sculptuurwerk zijn beroep.

Auguste Rodins kortstondige intreding in heilige orde

In 1862 stierf zijn twee jaar oudere zuster Marie in een klooster aan buikvliesontsteking. Rodin was zo geschokt door het verlies van Marie, dat hij toetrad tot de heilige orde van de Frères du Très-Saint-Sacrement. De hoofd van de orde herkende echter Rodins uitzonderlijke talent en moedigde hem aan met beeldhouwen door te gaan. In 1863 maakte hij een indrukwekkende bronzen buste van de abt, Pierre-Julien Eymard.

Korte tijd later ontmoette hij Rose Beuret, een naaister, met wie hij – af en aan – de rest van zijn leven zou delen. Zij heeft voor veel van Rodins beeldhouwwerken model gestaan.

Auguste Rodin opnieuw door de kunstwereld geweigerd a71ff9fa20970838a22704057b810747.jpg

In 1864 waagde Rodin opnieuw een poging om in de Franse kunstwereld geaccepteerd te worden. Echter, zijn eerste grote werkstuk 'Man met gebroken neus' (Homme au nez cassé) werd door de prestigieuze Salon geweigerd. Om toch in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien, trad hij in dienst van de destijds bekende Louis Carrier-Belleuse, voor wie hij puur decoratief beeldhouwwerk verrichtte (beeldjes en motieven voor woning- en theatergevels).

Rechts: Homme au nez cassé (1864).

Auguste Rodin en de bevrijdende werking van reizen

Vanaf 1870 maakte Rodin een aantal lange reizen naar Brussel in België, en Florence en Rome in Italië. Vooral zijn verblijf in Florence in 1875, waar hij bijzonder onder de indruk was van het werk van Michelangelo, werkte bevrijdend voor Rodin. Vanaf die tijd volgde hij zijn eigen stijl, zonder compromissen te sluiten met de starre normen van de gevestigde Parijse kunstacademie. Toen hij weer terug was in Brussel, startte hij zijn lange strijd, vaak via polemiek, tegen de afgebakende, pretentieuze Franse kunstwereld.

Auguste Rodin: Romantiek of Impressionisme?

0f9a21723cf5e03028c2c4f0eb90910f.jpgRodin is in het begin van zijn carrière zeker beïnvloed door de destijds heersende stroming van de Romantiek. Later veranderde dat. Men zou hem een typische vertegenwoordiger van het Impressionisme kunnen noemen door zijn manier om zoveel mogelijk diep menselijke gevoelens weer te geven in een vrije vorm en daarbij delen van zijn sculpturen zo natuurlijk mogelijk (onbewerkt of ongepolijst) te laten.

Rechts: Femme Accrouie (1882).

Auguste Rodin een eigen stijl

Rodin had zo zijn eigen manier van het tentoonstellen van zijn werken. De sculpturen bevatten delen met een onregelmatig oppervlak, die het bepaalde werk, door een wisselende lichtval, beweeglijk en levend doet lijken. Dit was niet per se Rodins opzet; hij wilde door de oneffen vlakken vooral een deel van de ontwikkeling van het beeldhouwwerk laten zien.

Er is er echter ook veel van de stroming Realisme in zijn werk te ontdekken. Rodin wilde, in tegenstelling tot de destijds gebruikelijke kunstuitingen, ook de negatieve aspecten van de mens uitdrukking geven. Zo vond het realisme bij Rodin een bijzondere balans: door het zoeken naar enerzijds een heftige, dramatische uitdrukking, zoals verdriet, depressie en morele zwakte, en anderzijds naar mooie, harmonische vormen, zoals passie, liefde en schoonheid.

Rodin produceerde, naast zijn sculpturen, ook veel ruwe schetsen met vaak erotisch getinte voorstellingen. In de puriteinse samenleving, waarin hij leefde, werd Rodin dan ook al snel getypeerd als erotisch bezeten en seksbelust. 

Auguste Rodin en zijn stormachtige affaire met Camille Claudel

dfb64f7693855e75b1588be6dfb1bf80_medium.Hoewel Rodin zijn hele leven samenwoonde met Rose Beuret, had hij ruim dertien jaar lang een stormachtige affaire met zijn talentvolle leerlinge, Camille Claudel, die 24 jaar jonger was.

Boven: Le Baiser (1889).

Omdat Rodin zijn relatie met Rose niet wilde opgeven, hebben de twee nooit samengewoond. Nadat Claudel in 1892, tegen haar zin, een abortus had moeten ondergaan, verbrak zij de relatie met Rodin.

Auguste Rodins breekt door!

4eedccd3e2891e6e100fafc7711fd382.jpgIn 1880 had Rodin eindelijk zijn eerste echte opdracht binnen. Hij werd door het Directoraat voor de Schone Kunst gevraagd de ingangspoort van een nieuw te bouwen Museum voor Decoratieve Kunst te maken.  Het enige criterium was dat de ingang uitnodigend zou werken op het publiek.

Rodin begon zijn werk aan de Poort met een aantal tekeningen, die hij had gemaakt naar figuren uit Dantes boek "Inferno". Hij noemde het werk dan ook 'Poort van de Hel' (Porte de l'enfer). Zie foto rechts.

Rodin ontwierp hiervoor meer dan 200 beelden, waar hij meer dan zes jaar aan werkte. Tot deze beelden behoren ook later beroemd geworden werken als 'De Denker' (Le Penseur) en 'De Kus' (Le Baiser).

De sculpturen voor de 'Poort van de Hel' maakte hij op de begane grond van het Hôtel Biron.

De poort had klaar moeten zijn in 1885, maar Rodin heeft er tot aan zijn dood, 32 jaar later, aan gewerkt.

Nieuwe opdrachten voor Auguste Rodin

Van 1886 tot 1888 werkte hij aan een nieuwe opdracht, 'De Burgers van Calais', die hij kreeg van de stad Calais.

e787f9aa5ee7b82523098d41027fa9c3.jpgVervolgens maakte hij achtereenvolgens de monumenten voor Victor Hugo (1889), President Sarmiento (voor Buenos Aires in 1895) en voor Balzac (1892-1897). Vooral het laatste beeld veroorzaakte een schandaal en werd door één van de opdrachtgevers, de Société des Gens de Lettres, geweigerd.

Rechts: het monument voor Balzac.

Rodin was in stijl en uitdrukking zijn tijd (misschien te) ver vooruit; veel van zijn tijdgenoten konden de eigen stijl en de vrije vorm van zijn werk niet waarderen of op juiste waarde schatten.

Auguste Rodin-Museum

Tegen het eind van zijn leven doneerde Rodin officieel al zijn werk (sculpturen, tekeningen en reproductierechten) aan de Franse Regering. Daartoe behoorde ook het nooit geplaatste werk

de 'Poort van de Hel', Rodins langstdurende werk. De poort heeft nooit gediend als ingang van het nieuwe Museum voor Decoratieve Kunst; het is namelijk nooit gebouwd.

4e5884fbea2b0a1df45785e2522998af_medium.In 1919 verklaarde de Franse regering het Hôtel Biron te Parijs, waar de 'Poort van de Hel' en veel er aan gerelateerde werken stonden, tot Rodin Museum (Musée Rodin, zie foto links).

Auguste Rodin een invloedrijke beeldhouwer

Rodins werk is ook van grote invloed geweest op tal van beeldhouwers in de 20e eeuw. Het krachtige realisme in zijn werk blijft tot de verbeelding spreken, geeft het een moderne uitstraling en maakt het in feite tijdloos.

Inmiddels is zijn naam en reputatie meer dan gevestigd en staan zijn sculpturen in musea over de gehele wereld.

Tot slot

In januari 1917 is Rodin uiteindelijk toch nog met zijn levenslange gezellin, Rose Beuret, in Meudon getrouwd. Drie weken later stierf zij. Rodin overleed zelf tien maanden later, op 17 november 1917.

 

ASMAY.

© 2012 Foto's: Wikimedia Commons

 

c72ee3655ccffc9559a372f697435fbf.jpg

Zie ook:

Gustav-Klimt-meester-van-de-Gouden-Jugendstil

Claude-Monet-impressionist-van-het-eerste-uur

Oskar-Kokoschka-eigenzinnig-expressionist

Salvador-Dali-geniaal-en-excentriek-kunstenaar

Dimitri-Ermakov-fotograaf-van-een-vervlogen-wereld

Of lees verder via:

https://tallsay.com/asmay of

https://asmay.wordpress.com/ of

https://tallsay.com/asmaysrecepten of

https://asmaysrecepten.wordpress.com/

06/09/2016 11:22

Reacties (3) 

1
06/09/2016 12:31
Bijzondere kunstenaar.
1
06/09/2016 12:30
Men begreep hem niet in zijn eigen tijd, maar ik vind zijn werk prachtig.
1
06/09/2016 12:26
Cool. ZIjn tijd ver vooruit.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert