Notarissen, van topsalaris naar minimumloon?

Door Asmay gepubliceerd in Ondernemen en werk

8e69c610ac5c2dc738f42ed80193fc78_medium.Notarissen in Nederland hebben het niet gemakkelijk de laatste jaren. Dat was vroeger wel anders. Notarissen verdienden toen topsalarissen. Wat zijn de oorzaken van deze neergang?

Wat doet een notaris eigenlijk?

Een notaris is iemand, die bevoegd is verklaard om authentieke akten op te maken. Die bevoegdheid staat omschreven in de Wet op het Notarisambt. Authentieke akten zijn documenten, die door een openbaar ambtenaar zijn opgesteld en aldus gewaarmerkt. Een notaris is in deze hoedanigheid dus een openbaar ambtenaar. Dat betekent bijvoorbeeld, dat de notaris dient te handelen in het publieke belang en gehouden is een akte op te maken als daar door een cliënt om wordt verzocht; hij kan dit niet zomaar zonder reden weigeren.

Daarnaast is een notaris echter ook een ondernemer; hij moet zelf zorgen dat hij voor zijn dienstverlening wordt betaald, dat zijn administratie op orde is, dat zijn personeel wordt betaald en dat zijn kantoor goed draait. De notaris is meestal werkzaam in het personen- en familierecht, het onroerende zaakrecht of het rechtspersonenrecht.

Hoe wordt je een notaris?

654a8de98574ac79372d4ccb066a0075_medium.Het worden van een notaris is niet zomaar een beroepscursusje volgen. Nee, een notaris heeft eerst notarieel recht gestudeerd aan een universiteit. Vaak valt deze mogelijkheid binnen een reguliere rechtenstudie, maar er zijn ook veel studenten, die eerst een rechtenstudie volgen tot advocaat en zich daarna bekwamen in het notarieel recht. De opleiding duurt drie jaar. Na de driejarige bachelor, volgt dan de master notarieel recht.

Eenmaal verbonden aan een notariskantoor als kandidaat-notaris volgt er meestal nog de driejarige opleiding tot het notariaat. Dit is volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie: “een brede en praktijkgerichte opleiding voor de kandidaat-notaris in het begin van de beroepsuitoefening. De opleiding is vooral gericht op het verkrijgen van praktische vaardigheden en het verder vergroten van de theoretische kennis. De driejarige Beroepsopleiding Notariaat is een brede en Stichting Beeroepsopleiding Notariaat (SBN) organiseert deze opleiding. De kosten ervan worden vaak door het notariskantoor betaald.”

Waar heb je een notaris bij nodig?

Vanuit de Wet op het Notarisambt is de notaris bij uitstek bevoegd tot het opstellen van authentieke akten in een paar specifieke gebieden. Je komt met een notaris in aanraking:

Als particulier in het personen- en familierecht, bijvoorbeeld bij:c5e351a8ae9b9a92a8331e52a4e29a5a_1351959

 • Huwelijkse voorwaarden
 • Testamenten
 • Echtscheidingsakten
 • Verklaringen van erfrecht
 • Schenkingen aan goede doelen.

Als particulier en/of bedrijf in het onroerende zaakrecht, bijvoorbeeld bij:

 • Hypotheekakten
 • Overdrachtsakten
 • Akten met betrekking tot een openbare veiling. 4609ebb10ad4cee4b3421bfbcd564c43_1351960

Als bedrijf in het rechtspersonenrecht, bijvoorbeeld bij:

 • Oprichtingsakten
 • Statutenwijzigingen
 • Aandelenemissies
 • Akten met betrekking tot juridische fusie of opsplitsing
 • Leveringsakten
 • Verzorgen van legalisatie van documenten en apostilles.

Wat doet de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie)?

6d62555b5956d3caa8513943bdba0362_1351959In Nederland vallen alle notarissen en kandidaat-notarissen onder het toezicht van de KNB, een publiekrechtelijke organisatie, die moet waken over een goede beroepsuitoefening door haar leden en tegelijkertijd de integriteit en het aanzien van het ambt. De KNB heeft hiervoor bepaalde beroeps- en gedragsregels voor notarissen opgesteld, gelijk zoals de Orde van Advocaten dat voor alle advocaten in Nederland heeft gedaan.

Wat is er  veranderd voor de notaris?

Het notarisambt kende vroeger gouden tijden. Allereerst was er het standplaatsenbeleid, waardoor er per gerechtelijk arrondissement maar een bepaald aantal notarissen werkzaam mochten zijn. Men zat elkaar niet in de weg, wat betekende dat er geen enkele concurrentie was. Daarnaast golden voor de diverse werkzaamheden vast opgestelde tarieven, die vaak niet misselijk waren. Voeg daarbij nog een exploderende huizenmarkt en het wordt duidelijk hoe de notaris destijds aan zijn topsalaris kwam.

833f897f60c1cee20e6e99a91ebc0542_1351960Nauwelijks tot geen concurrentie, vaste tarieven met een ruime winstmarge en klanten, die bijna in de rij stonden om bij huizenverkoop de overdrachtsakten te tekenen. Het jaarsalaris van een gemiddelde notaris kon vòòr 1999 gemakkelijk bedragen als NLG 500.000-600.000 halen.

Toegegeven, daarvan moesten de kosten voor het kantoor, de salarissen van het personeel, pensioenpremies en de belastingen nog af. Niettemin waren het gouden tijden.

Nieuwe wet

Op 3 april 1999 werd er echter een nieuwe Wet op het Notarisambt van kracht, die de oude wetten van 9 juli 1842 en 31 maart 1847 (!) verving. Er veranderde veel. De nieuwe wet was vooral gericht op marktwerking in het notariaat: notarissen mochten zich vanaf dat moment overal vrij vestigen en de standaardtarieven werden losgelaten. Notarissen stellen sindsdien zelf hun tarieven vast, daarbij uiteraard goed kijkend naar de steeds sterker wordende concurrentie.
Alleen in de personen- en familierechtpraktijk heeft de overheid een plafond in de tarifering ingesteld, om de diensten van het notariaat ook voor lagere inkomens binnen het bereik te houden.

Crisis

Waar de gevolgen van de hierboven genoemde nieuwe wet al stevig aan de winstmarges knabbelden, deed de diepe economisch-financiële crisis en de instorting van de huizenmarkt veel notarissen de das om. Nu er nog maar heel weinig huizen worden verkocht, zijn de inkomsten hiervan voor menige notaris zo goed als opgedroogd.

Vrije val inkomen notarissen

7440dd973cc35c9b4dfb7584172d5895_1351960De combinatie van de toename van het aantal notarissen, dat zich nu overal vrij mag vestigen, de marktwerking door het vrijgeven van de tarieven en de huidige crisis is fnuikend gebleken voor de beroepsgroep.

De jaarinkomsten dalen nu voor het zoveelste jaar op rij. Waar er vorig jaar gemiddeld per notaris, na aftrek van kantoor- en personeelskosten, nog een brutojaarsalaris van circa EUR 80.000 overbleef, is de verwachting dat dat dit jaar blijft steken op een gemiddelde van circa EUR 45.000, een achteruitgang van ongeveer 45%.

Omdat het hier om gemiddelden gaat, zijn de onderlinge verschillen groot. Enkele notarissen doen nog goede zaken en halen nog steeds een jaarinkomen van EUR 300.000-400.000. Anderen echter halen amper een jaarinkomen van EUR 28.000. Er zijn al kantoren, die zich, door de verdampte inkomsten, tot sluiting zagen gedwongen en de kans is groot, dat deze trend zich ook het komende jaar voor zo'n 70-100 notariaten zal doorzetten.

Toekomstverwachtingen voor de notaris?

Voorlopig is het einde van economische en financiële crisis nog niet in zicht. De huizenmarkt zit nog stevig op slot. En dan zijn er nog enkele wetsvoorstellen in de maak, waarbij bepaalde procedures zo worden versoepeld dat men er geen notaris meer voor nodig zal hebben (bijvoorbeeld bij echtscheiding, benoeming van een voogd, oprichting van een eenmans-BV, schenking aan goede doelen). Ook dat ziet er dus niet hoopvol uit voor de grootverdienende notabelen van vroeger.

Tot slot

8c78d3796f5f4dd318623271e31a5351_1351960Dat de economische crisis en de ingestorte huizenmarkt leidde tot faillissementen van bouwbedrijven en werkloosheid onder aannemers, bouwvakkers, installateurs enz. werd gezien als een uitermate triest, maar logisch resultaat. Dat deze oorzaken echter ook, in het verlengde, lijken te hebben geleid tot de teloorgang van het eens zo prestigieuze notarisambt in Nederland, is voor velen onder ons een nieuw gezichtspunt.

 

ASMAY.

© 2012 Foto's: Office.microsoft.com.

Bronnen o.a.: Elsevier.nl/notaris, Gemiddeld-inkomen.nl/per-beroep.

 

68e5ccaeebb4e8bcf28981d44916de97_medium.Zie ook:

China-de-economie-krimpt-hoe-nu-verder?

Rusland-in-recessie-de-roebel-in-vrije-val!

Uitvaart-1-heeft-u-uw-uitvaart-al-geregeld?

Uitvaart-2-wat-komt-er-eerst-kijken-bij-een-uitvaart

Uitvaart-3-wat-komt-er-nog-meer-kijken-bij-een-uitvaart

Of lees verder via:

https://tallsay.com/asmay of

https://asmay.wordpress.com/ of

https://tallsay.com/asmaysrecepten of

https://asmaysrecepten.wordpress.com/

04/09/2016 14:34

Reacties (3) 

1
04/09/2016 15:54
Niets is eeuwig; dingen wijzigen nu eenmaal, soms snel en soms langzaam. In deze branche, waar het lang goed toeven was, staat nu de straffe wind van verandering. Een volgende keer zal het waarschijnlijk weer een andere branche betreffen.
1
04/09/2016 15:49
De financiële crisis van 2008 (waar we nog steeds niet uit zijn) heeft in vele sectoren slachtoffers gemaakt en dit is een wellicht onverwachte sector, waar rake klappen zijn gevallen.
1
04/09/2016 15:44
Zuur. Na zo'n lange studie misschien nog niet het zout in de pap verdienen.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert