Atlantis, ten westen van de Azoren?

Door Asmay gepubliceerd in Mythen sagen en legenden

Atlantis blijft een mysterie in de menselijke geschiedenis. Er worden al duizenden jaren legenden over verteld, theorieën op losgelaten en zelfs wetenschappelijk onderzoek naar verricht. Bestaat het nu wel of niet? En als het al bestond, waar lag het dan?

Het was destijds zonder meer een boeiende schrijfopdracht, deze Atlantis-queeste, van collega-schrijfster Lucifall, om zoveel mogelijk verschillende theorieën bij elkaar te verzamelen over dit illustere mysterie. Voor een totaal andere invalshoek, kies ik voor dit artikel een versie, die waarschijnlijk totaal onbekend is, maar die in bepaalde new age- en esoterische kringen zeer gangbaar is.

Het continent Atlantis

cdf966a3eaea41d3adb2e7b1f26aea5a_1351193Het continent Atlantis, dat bestond uit diverse grote en kleine eilanden, zou gelegen zijn geweest ten westen van de Azoren tot dichtbij de zuidelijke oostkust van de Verenigde Staten. De Atlantiërs zouden deze contreien gedurende zeker 65.000 jaar hebben bewoond. Hun maatschappij kende een zowel technologische als esoterische hoogwaardige beschaving. Waar een deel van de bevolking zich geheel zou hebben gericht op de wetenschappelijke ratio, zeg maar de linkerhelft van de hersenen, ontwikkelde een ander deel van de bevolking zich puur is intuïtieve en esoterische richting, de rechterhelft van de hersenen. Hierin zou dan ook gelijk de tweespalt in de Atlantische maatschappij hebben gelegen, die het eilandenrijk Atlantis uiteindelijk zou hebben doen verdwijnen.

Gevaarlijk esoterisch experiment

Zo'n 16.000 jaar geleden startte men in Atlantis met een bijzonder experiment. Men trachtte een externe Merkaba te ontwikkelen, die zijn energie direct zou moeten trekkenuit moeder Aarde en dan als oneindige energiebron zou kunnen worden gebruikt. Met welke technieken of middelen de Atlantiërs dit voor elkaar hoopten te krijgen, is ons nog steeds een raadsel. Het lijkt er echter wel op, dat het hen uiteindelijk zou zijn gelukt.

Wat is een Merkaba?

b003b486f817858eac6f2206353caacb_1351193

Eenvoudig gezegd, is een Merkaba een gefixeerd elektromagnetisch veld, in de vorm van een stertetraëder (een driedimensionale ster, gevormd door 2 driezijdige driehoeken).

Ieder levend wezen (maar zelfs elk kunstmatig gevormd object, al zij het kleiner) heeft een eigen elektromagnetisch veld, dat meestal een soort eivorm heeft. Een mens kan, na specifieke meditatieve oefeningen of technieken, met zijn of haar bewustzijn het eigen elektromagnetisch veld een Merkabavorm geven. Vervolgens kan men dit, eveneens via het bewustzijn, richten of 'aanhaken' aan de universele energie van de kosmos. Doordat een Merkabaveld sneller draait dan een energieveldin een eivorm, verhoogt je bewustzijnsgraad ook sneller. Een Merkaba kan dan ook per definitie alleen intern zijn, in het bewustzijn geankerd, om er 'voordeel' van te kunnen hebben. De ontwikkeling van een (intern) Merkabaveld is dan ook volledig gelegen in de (intuïtieve en esoterische) rechterhelft van de hersenen.

Een externe Merkaba is een uiterst krachtig, rationeel bedacht, technologisch hoogstandje, maar ook een grillig en gevaarlijk, van een bewust (menselijk) lichaam gescheiden energieveld, dat geen anker en geen 'aanhaakpunt' heeft; waaraan je dus geen enkele sturing kunt geven of invloed op uit kunt oefenen.

Fatale gevolgen van de externe Merkaba

ddaee2db93866cf9045a5e9a51c0104b_1351193Het Merkaba-experiment in Atlantis zou dan ook volledig uit de hand zijn gelopen. De externe Merkaba, die aldus werd geënt op de oerkracht van de planeet, bleek na enige tijd onbeheersbaar en destructief te zijn. Het energieveld zoog zich namelijk met veel geweld de Aarde in. Tegelijkertijd voorkomende aardbevingen, zeebevingen, vloedgolven en aardverschuivingen zouden het directe gevolg zijn geweest. Tegen zoveel oergeweld was en is immers niets opgewassen. Deze catastrofes leidden er dan ook toe, dat het hele eilandenrijk van Atlantis in die korte, maar geweldadige tijd in de golven verdween.

Baan van de Aarde beïnvloed

Dit zou nu zo'n 12.500-13.000 jaar geleden zijn. De enorme schokken van het gedeeltelijk in de Aarde wegzinken van de externe Merkaba Zouden zelfs tot een verandering van de baan van de Aarde om de Zon hebben geleid. Een Aards jaar duurde voordien namelijk 360 dagen, maar na de ramp van Atlantis werd dit 365 dagen door de sindsdien iets afwijkende baan van de Aarde om de Zon. Deze vijf dagen werden in de Mayakalender en in de dateringen van Egypte "de Ongeluksdagen" genoemd.

Poolverschuiving door Atlantisch experiment?

8afa79daa0b19a8253073261f9d59789.jpgSommigen menen, dat het mislukte Merkaba-experiment zou hebben geleid tot de laatste Poolverschuiving, die volgens wetenschappers zo’n 12.500 jaar geleden zou hebben plaatsgevonden. Een zogenaamde Poolverschuiving kan worden gezien als een ommekeer in het magnetische veld van de Aarde, waarbij de elektromagnetische ladingen van de Noord- en Zuidpool wisselen. Het is een fenomeen, dat over zeer lange perioden op Aarde plaatsvindt. Een Poolverschuiving kan door zijn enorme impact uiteraard eveneens grote natuurrampen tot gevolg hebben.

Gevluchte Atlantiërs steenleggers van nieuwe beschavingen?

Een aantal groepen Atlantiërs, die voorzagen dat het controversiële experiment niet goed kon aflopen, was voor de ramp al uitgeweken naar diverse uithoeken (althans vanuit Atlantis gezien) van de wereld: ertoe behoorden onder meer Peru, Egypte, India en China. Daarheen namen zij hun hoog ontwikkelde kennis en cultuur uit Atlantis mee en stichtten nieuwe samenlevingen. Hierdoor lijkt het nu nog, alsof de beschavingen in deze landen zomaar, als uit het niets, zouden zijn ontstaan en direct, bijna à la minute op een hoog maatschappelijk en individueel ontwikkeld niveau stonden. Een niveau, dat volgende generaties in deze gebieden echter niet meer hebben kunnen handhaven en tot op de dag van vandaag nooit meer hebben kunnen evenaren evenaren.

Atlantis en de Bermuda-driehoek

123a70e06470ff1d0be837c7fffc6ffb_1351193Een ander gevolg van de catastrofe zou nog steeds merkbaar zijn in het gebied, waar vroeger Atlantis zou hebben gelegen. De grillige en onregelmatige energie-uitstroom van de externe Merkaba – die, half in de Aarde verzonken, nog steeds zou bestaan en werken – zou plaatselijk nog steeds veel invloed uitoefenen. Het kan eventueel verklaren, dat een groot gebied rondom het eiland Bermuda nog steeds, tot in onze tijd, zeer vaak te kampen heeft met onregelmatige, vreemde, onverklaarbare, onbeheersbare elektromagnetische storingen, die al vele schepen en vliegtuigen heeft doen vergaan: het wordt al eeuwenland ‘de beruchte Bermuda-driehoek’ genoemd.

Tot slot

Of deze oude legenden en interpretaties waar of niet waar zijn, blijft nog onbekend. Door deze versie van het bestaan, de ligging en de ondergang van Atlantis, ga ik er echter gevoeglijk vanuit, dat de locatie van het verzonken rijk ligt ten westen van de Azoren, in de Atlantische Oceaan, tot bij de zuidelijke oostkust van de Verenigde Staten.

 

ASMAY.

© 2012 Foto's: Blirk.net, Office.microsoft.com.

 

0187ddf4c0036228423dab83f1ebb9b5_medium.Zie ook:

Frankrijk-Carnac-hoofdstad-der-prehistorie

Het-mysterie-van-Serpent-Mound

De-rol-van-de-vrouw-te-beginnen-met-de-Goddelijke

Een-fantastisch-en-ander-universum

Zeemeerminnen-bestaan-ze-nu-wel-of-niet?

Of lees verder via:

https://tallsay.com/asmay of

https://asmay.wordpress.com/ of

https://tallsay.com/asmaysrecepten of

https://asmaysrecepten.wordpress.com/

29/08/2016 05:05

Reacties (6) 

1
09/09/2018 07:05
Een heel andere invalshoek.. je doet mij altijd lezen en mijzelf verdiepen in zaken die mij onbekend waren... bedankt..https://en.wikipedia.org/wiki/Merkabah_mysticism
1
09/09/2018 06:44
Heel interessant. De bermuda-driehoek en zijn mysterie van onregelmatige, vreemde, onverklaarbare, onbeheersbare elektromagnetische storingen en verdwijningen blijft boeiend. Mooi je legende van Atlantis.
Asmay tegen ----
11/09/2018 07:28
Dankjewel. Voor sommige mensen is dit overigens geen legende, maar wat zij als de waarheid over het verloren continent Atlantis zien.
1
29/08/2016 06:23
Bijzonder interessante versie van de Atlantis-legende.
1
29/08/2016 06:18
Mooi verhaal.
1
29/08/2016 06:07
Cool deze versie!
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert