Droogte in Californië neemt catastrofale vormen aan

Door Robin93 gepubliceerd in Dieren en natuur

Voor het 5e jaar op rij zal de Amerikaanse staat Californië, ook wel bekend als de Sunshine State, waarschijnlijk ook dit jaar gebukt gaan onder een chronisch gebrek aan neerslag. De aanhoudende droogte in dit doorgaans zo vruchtbare landbouwgebied neemt de vorm aan van een natuurramp in slow motion van voor het gebied tot nog toe ongekende proporties.

8ef4f21c7a1df3621d36264d2aa47298_medium.

Orovil stuwmeer is al 2/3 van zijn watervoorraad kwijt.

Gebied kent regelmatig droogteperioden

6047b5624af10137513fd62181472a79_medium.Nu heeft Californië in het verleden regelmatig met droogteperioden te maken gehad. De laatste 3 in 1949, 1977 en in 1991 leidden toen ook al tot officiële maatregelen zoals waterrantsoenering voor de gehele bevolking. Geen ervan hield echter zo lang aan en ging zo ver als de huidige. Volgens wetenschappers en deskundigen kan deze eerste droogteperiode van de 21e eeuw wel eens de ergste zijn in de laatste 1.200 jaar.

Droogte door gebrek aan sneeuw

Een stukje landinwaarts, van noord tot zuid, wordt Californië doorkliefd door diverse bergketens. Van de zich vanuit Canada uitstrekkende Cascade Ranges in het noorden van de staat tot en met de tot in Mexico doorlopende Peninsular Ranges in het zuiden zijn deze bergketens altijd zeer belangrijk geweest voor het weer in deze staat.

342643e0b83c4c114fa70f5951050b58_medium.Warme en vochtige lucht vanaf de Grote Oceaan botst al sinds mensenheugenis op tegen de koudere landlucht voor de bergen en komt neer in de vorm van regen of sneeuw.

Links: wintersportgebieden zijn gesloten door gebrek aan sneeuw.

De regen maakt de bodem tussen de Grote Oceaan en de bergen direct vruchtbaar en bezorgt de landbouw goede oogsten. De sneeuw die op de bergen blijft liggen fungeert als belangrijke waterreserve. Als de sneeuw dan in het voorjaar smelt brengen de gezwollen rivieren weer voldoende water naar de valleien voor de komende hete zomer.

Vanaf 2012 worden regenval en vooral sneeuwval minder en minder. Er ligt nog nauwelijks sneeuw op de bergtoppen. Stuwmeren en waterreservoirs krijgen geen smeltwater meer aangeleverd en drogen op.

Deze trend blijft jammer genoeg niet beperkt tot de staat Californië; ook de noordelijke buurstaten Oregon en Nevada krijgen al te kampen met droogte.

Klimaatsverandering

Hoewel men er van officiële zijde (nog) niet van wil horen, zijn diverse wetenschappers er zeker van dat de aanhoudende droogte het gevolg is van globale klimaatsveranderingen. Het water van de oceanen - en dus ook van de Grote Oceaan - warmt namelijk steeds meer op.

5bb48e5d582ef833998b94ae4356b6bd_medium.

Hierdoor worden de winters in Californië - met de winter van 2014 als voorlopig warmterecord - en dus ook de lucht boven land warmer. Het gevolg hiervan is dan weer dat de weerfronten van warme, vochtige oceaanlucht en koude landlucht – de botsing die neerslag veroorzaakt – uitblijven.

Gevolgen van droogte voor de natuur ernstig

De gevolgen van de aanhoudende droogte voor de natuur zijn uiteraard rampzalig. Beken, meren en rivieren drogen langzaam maar zeker op, de vegetatie sterft af, diersoorten trekken weg of sterven uit, land wordt onvruchtbaar. Het gevaar van verwoestijning – het oprukken van de woestijn – ligt op de loer.

De hoge temperaturen in vooral de zomer zorgen ook voor een toename van bosbranden die – door de droogte in het gebied enerzijds en het tekort/gebrek aan bluswater anderzijds – soms tot ongekende proporties kunnen uitgroeien.

De in het gebied voorkomende wilde zalm heeft zich tot dit jaar nog weten te handhaven op de jaarlijkse tocht naar hun geboortegrond/rivier om kuit te schieten. Dit jaar zou dat echter wel eens anders kunnen zijn omdat het rivierpeil in de hele regio tot een historisch dieptepunt is gezakt. Men is bang dat de zalm hierdoor niet meer stroomopwaarts zal kunnen zwemmen om zich voort te planten en zal sterven.

dbb8b903d2f9b56741b525e9b07770a9_medium.Het opwarmende water in de oceanen geeft ook problemen. Het veroorzaakt bijvoorbeeld al duizenden dode jongen bij de (Californische) zeeleeuwen. De vissoorten die tot hun voedsel behoren trekken namelijk door het warme water verder naar het noorden; de zeeleeuwmoeders kunnen daardoor vanuit de traditionele kolonies langs de Californische kust onvoldoende voedsel voor hun jongen vinden met ziekte, verhongering en sterfte tot gevolg.

Droogte vooral rampzalig voor de landbouw

Californië is tot op heden altijd de grootste zuivel-, groente- en fruitproducent van de Verenigde Staten geweest. De staat is vooral bekend als Amerika's fruittuin. Het milde klimaat zorgde altijd voor de succesvolle verbouw van onder meer citrusfruit zoals grapefruits (wereldleider), amandelen (wereldleider) en druiven (Amerika's grootste wijngebieden).

De ongekende en aanhoudende droogte is een ramp voor de landbouw in het gebied. Dit komt ook en misschien wel vooral doordat de autoriteiten het beschikbare water vrijwel uitsluitend hebben toegewezen aan de grote steden; landbouwers krijgen heel weinig en soms zelfs helemaal niets om hun gewassen in leven te houden. Veel grote landbouwbedrijven hebben inmiddels grote delen van hun land braak liggen, boom- of wijngaarden gerooid, veel melkveehouderijen zijn gestopt of failliet gegaan.

1e536eaa571c157f6a2c0d8f2c0fe7d4_medium.

Gerooide amandelbomen.

Naar verwachting zal de totale agrarische omzet van de staat dit jaar ongeveer 1,5 miljard dollar onder de verwachting uitkomen; de verbouw van gerst zal bijvoorbeeld met 3/4 afnemen, die van sla wordt gehalveerd en van andere producten –  bijvoorbeeld van tarwe en uien – gaat de teelt met zeker 1/3 achteruit.

Globale gevolgen

In de regio hebben al honderdduizenden Amerikanen hun baan verloren: in de landbouw, in de productie-, handel- en transportsector rondom landbouwproducten, maar ook in het toerisme in de sneeuwgebieden. Voorlopig is het eind nog niet in zicht.

79190cc04b5152394866812f3bb7b9eb_medium.

Gevolgen van globale klimaatsveranderingen op deze schaal zullen echter ook globaal merkbaar zijn. De specifieke producten waarin Californië wereldleider is/was, zijn schaarser en dus nu voor iedereen duurder. Naar verwachting zullen bijvoorbeeld amandelen en alle daarvan gemaakte/afgeleide producten (amandelspijs, marsepein enz.) flink in prijs stijgen. Uiteindelijk zullen andere landen de verbouw hiervan overnemen, maar dat kan wel een aantal jaren duren voordat er een oogst van beschikbaar is.

Daarnaast zullen de Verenigde Staten de producten die nu niet meer uit Californië te verkrijgen zijn elders moeten aankopen en wellicht uit andere landen moeten importeren. Hierdoor zullen de wereldmarktprijzen stijgen en worden deze producten dus wereldwijd duurder.

En nu?

dfb22e76db8c1948714eb9ac0e70c5f1_medium.Hoewel er in het nieuws niet zo
vaak aandacht aan wordt besteed, is de aanhoudende droogte in Californië en misschien wel in een groter deel van het westen van de Verenigde Staten een ramp in slow motion.

Hoe langer die duurt, hoe erger de gevolgen zullen zijn en hoe groter de ramp wordt.

Wat wordt er aan gedaan? Men boort op zo veel mogelijk plaatsen naar ondergrondse reserves van grondwater - vorig jaar alleen al een kostenplaatje van ruim 4,5 miljoen dollar - in de hoop het uit te kunnen zingen tot betere en vooral nattere tijden. En verder blijft men hopen op en bidden voor regen en sneeuw.

 

Copyright: Robin93.

(2015) Foto's: NBC.com, Wikimedia Commons.

 

0d041205cfad7a3feda4dd99952eb138_medium.Zie voor andere artikelen ook:

Colorado-Wetlands-krijgen-weer-een-beetje-water

Geologische-gaten-oudste-inslagkrater-ooit-ontdekt-in-Groenland

Versteend-hout-van-boom-tot-fossiel

of via:

https://tallsay.com/robin93

https://robin93artikelen.wordpress.com/

27/08/2016 11:28

Reacties (3) 

1
27/08/2016 13:05
Rampzalige situatie inmiddels. Wat kun je doen, wanneer de natuur niet langer meewerkt?
1
27/08/2016 13:02
Dramatisch, deze klimaatveranderingen.
1
27/08/2016 12:58
Ernstige problemen en dat in zo'n dichtbevolkt stukje wereld.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert