Alessandro Volta - over elektriciteit en batterijen

Door Robin93 gepubliceerd in Technologie

f38831d383efe043faf602abb2d3381d_medium.Bij de naam van Alessandro Volta denkt vrijwel iedereen gelijk aan elektriciteit. Dat is niet voor niets. Deze Italiaanse natuurkundige heeft veel onderzoek verricht en ontdekkingen gedaan op het gebied van elektrische stroom. Als erkenning voor zijn werk werd de eenheid van elektrische spanning (die wij nog altijd kennen en gebruiken) naar hem vernoemd: de volt.

Alessandro Volta's jeugd

Alessandro werd geboren op 18 februari 1745 in Como, Lombardije, (nu Italië) in een bijzonder vroom gezin. Zijn vader, Filippo Volta, had 11 jaar als novice bij de Jezuïeten doorgebracht, maar in plaats van het klooster koos hij toch voor een huwelijk met de vrome freule Maria Maddalena dei Conti Inzaghi. Van hun 9  kinderen traden er uiteindelijk 5 in kerkelijke dienst.

Van de jonge Alessandro had men aanvankelijk geen hoge pet op; tot zijn 4e  sprak hij niet en tot zijn 7e  leek zijn geestelijke ontwikkeling maar matig. In 1752 stierf zijn vader en liet het gezin met schulden achter.

Tot zijn 12e kreeg Alessandro onderwijs van zijn oom, daarna ging hij naar een kostschool van de Jezuïetenorde. Het onderwijs was er gratis, maar de druk om toe te treden tot de orde was groot. Zijn familie wilde echter een juridische carrière voor Alessandro en haalde hem na 4 jaar van school. De laatste 2 jaar van zijn opleiding maakte Alessandro af aan het Benzi Seminarie.

Ondanks Alessandro's trage start om het Italiaans onder de knie te krijgen, was hij op zijn 18e vloeiend in nog eens 4 talen: Latijn, Engels, Frans en Duits.

Alessandro Volta over onderwijs en wetenschap

Een juridische opleiding zag Volta niet zitten; hij was geïnteresseerd in de wetenschap. Net uit school begon hij stoutmoedig aan een briefwisseling over elektriciteit met twee leidende wetenschappers van dat moment, Jean-Antoine Nollet in Parijs en Giambatista Beccaria in Turijn. Beccaria was (nog) niet onder de indruk van Volta’s ideeën en moedigde hem aan te leren door het uitvoeren van experimenten.

d2c33e5a69872cb2366a6fdcefcf6fa3_medium.Gelukkig had Volta een rijke vriend, Giulio Cesare Gattoni. Deze had een wetenschappelijk laboratorium in zijn huis en stond Volta een aantal jaren toe daar vrijelijk te experimenteren. In 1769 publiceerde Volta zijn eerste wetenschappelijke dissertatie over de aantrekkingskracht van het elektrische vuur en de fenomenen die hiervan afhankelijk zijn: De vi attractiva ignis electrici ac phaenomenis inde pendentibus. Andere wetenschappers van die tijd die een indruk op hem maakten waren onder andere Isaac Newton, Roger Boscovich, Benjamin Franklin en Giambatista Beccaria.

In 1774 werd Volta benoemd tot professor natuurkunde in Como waar hij zijn ideeën over de modernisering van het onderwijs van die tijd presenteerde: meer tijd voor wetenschap en moderne talen. In 1775 startte hij zelfs op een basisschool met het geven van lessen in experimentele natuurkunde. Veel van zijn onderwijsideeën werden op scholen in Como en omgeving overgenomen.

In 1778 werd Volta benoemd tot hoofd van de afdeling experimentele natuurkunde van de Universiteit van Pavia (ongeveer 85 km van Como verwijderd); hij zou deze positie ruim 40 jaar bekleden.

Alessandro Volta en een aantal van zijn wetenschappelijke ontdekkingen

14e677f2e5c9766fbe45ba782ae18cd2_medium.In hetzelfde jaar ontdekte hij onafhankelijk de elektrofoor uit, een apparaat dat statische elektriciteit kan produceren (zie tekening links). Echter, een zelfde soort apparaat was al in 1762 uitgevonden door de Zweed Johan Wilcke.

In 1776 had Volta een doorbraak. Hij wist namelijk als eerste methaangas te isoleren. Volta ontdekte dat een mix van methaan en lucht in een afgesloten tank of container tot ontploffing kon worden gebracht door een elektrische vonk. Dit principe van een elektrisch gestarte chemische reactie zou de basis worden van de moderne verbrandingsmotor.

Volta bestudeerde ook nauwgezet de capaciteit van elektriciteit, waarbij hij onderscheid maakte tussen het elektrisch potentieel en de elektrische spanning; Volta ontdekte in 1778 dat deze twee voor een bepaald object proportioneel ten opzichte van elkaar waren. Deze natuurkundige wetmatigheid wordt de Wet van Volta genoemd.

Een andere illustere Italiaanse tijdgenoot en wetenschapper, Luigi Galvani, ontdekte in 1786 dat de spieren van een dode kikker trilden toen zij in contact kwamen met 2 verschillende metalen. Galvani concludeerde dat elektriciteit een biologisch verschijnsel van de spieren was. Volta dacht daar anders over. Hij zag elektriciteit als anorganisch; het waren de 2 metalen geweest die voor de stroom zorgden.

e3b05804386df16d73d969ad7e437a3f_medium.Om uiteindelijk zijn gelijk te bewijzen, construeerde Volta in 1800 een toestel bestaande uit een aantal kommen die waren verbonden met koperen en zinken draden (zie foto links). De kommen werden gevuld met een zoutoplossing. Volta had daarmee een apparaat met een ononderbroken elektrische stroom, de voorloper van de batterij, ontworpen. Later vereenvoudigde hij het ontwerp tot een aantal plaatjes koper en zink die gescheiden werden door een kantonnetje met zoutoplossing. De constructie werd de Zuil van Volta genoemd; het principe zou leiden tot de batterijen zoals wij die nu nog kennen.

Niet alleen ontdekte Volta deze kunstmatige vorm van verpakte energie, ook ontdekte hij de geleidende capaciteiten van een aantal chemicaliën, zoals zink, lood, tin, koper, zilver, goud, grafiet en mangaan. Het werd de beginreeks voor de studie van de elektrochemie.

Alessandro Volta en internationale erkenning

Gedurende de jaren 80 van de 17e eeuw reisde Volta door Europa en werd een steeds bekender persoon. Zijn studies over elektriciteit en de aard van gassen, zijn ontwerpen van gasmeters en elektroscopen (om de spanning van elektriciteit te meten) kregen steeds meer waardering.

edb7b3bd1121824deb2eaab714b00089_medium.De Britse Royal Society – waarvan Volta sinds 1791 lid was – reikte in 1794 de belangrijke Copley Medaille aan hem uit.

In 1810 werd hij door de Franse keizer Napoleon voor zijn wetenschappelijke verdiensten in de adelstand verheven tot graaf. Ook ontving Volta de medaille van het Légion d'honneur en werd benoemd tot senator van Lombardije.

Na de val van Napoleon in 1815 viel de regio Lombardije een tijdlang onder het bestuur van het Oostenrijkse keizerrijk. Volta leed niet onder deze machtswisseling; hetzelfde jaar  benoemde de Oostenrijkse keizer Franz II hem tot professor filosofie in Padua.

Alessandro Volta's persoonlijke leven

Een tijdlang had Volta een moeizame liefdesrelatie met de Romeinse zangeres Marianna Paris, maar haar familie verzette zich hevig tegen een huwelijk van Marianna met de veel oudere Volta. Drie jaar na beëindiging van deze relatie trad Volta in 1794 op 50-jarige leeftijd dan toch nog in het huwelijk en wel met de adellijke Maria Teresa Peregrini uit Como. Samen kregen zij 3 zonen: Zanino, Flaminio en Luigi.

In 1819 trok Volta zich uit zijn werk terug en verbleef de rest van zijn leven bij zijn familie in zijn landhuis in het nabij Como gelegen Camnago (later ter ere van hem Camnago Volta genoemd).

Volta stierf op 5 maart 1827 op 82-jarige leeftijd.

Postuum eerbetoon aan Alessandro Volta

In 1881, 54 jaar na zijn dood, besloot de wetenschappelijke wereld dat de eenheid van elektrische spanning uit eerbetoon naar Volta voortaan volt zal worden genoemd.

Ook het mineraal voltaïet  werd naar Volta vernoemd. Verder stond Volta jarenlang afgebeeld op het Italiaanse bankbiljet van 10.000 Lire.

In 2015 werd wereldwijd ter ere van zijn 270e geboortedag een speciale Doodle op Google (foto's boven en onder) getoond.

b7ed7b34855e7d54732c6931173070f2_medium.

 

Copyright: Robin93.

(2015) Foto's: Google Doodler Mark Holmes, Wikimedia Commons.

 

4ab9a69ba682c75aa43cae6c1c61c255_medium.Zie voor andere artikelen ook:

Nikola-Tesla-1-over-wisselstroom-en-de-vete-met-Thomas-Edison

Nikola-Tesla-2-streven-naar-onbeperkte-elektriciteit-voor-iedereen

Auto-van-de-toekomst-loopt-op-zonne-energie!

of via:

https://tallsay.com/robin93

https://robin93artikelen.wordpress.com/

24/08/2016 10:54

Reacties (6) 

1
08/09/2016 17:54
Hoop geleerd, dankjewel.
1
02/09/2016 20:37
Goed artikel.
1
25/08/2016 15:18
Mooi verzorgd verhaal en nuttige informatie
1
24/08/2016 11:46
Goed verhaal, weer wat bijgeleerd.
1
24/08/2016 11:42
Interessant, ik wist eigenlijk niets van deze wetenschapper.
1
24/08/2016 11:29
Mooi artikel. Leuk om te weten wie er achter de 'volt' zat.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert