De piratenpartij van IJsland als voorbeeld voor de wereld? Wij de mensen zijn het systeem. De E-Democratie.

Door Lucifall gepubliceerd in Technologie

De piratenpartij is een politieke partij op IJsland met een redelijk uniek verkiezingsprogramma. Een nieuwe grondwet, asiel voor Edward Snowden en meer transparantie bij de overheid. De Piratenpartij stevent af op een overtuigende overwinning bij de vervroegde verkiezingen van oktober 2016. Zal IJsland het sociaal laboratorium worden waar een nieuwe E-democratie het levenslicht zal zien?

De piratenpartij van IJsland

De piratenpartij is opgericht op 24 november 2012 door voormalig parlementslid (voor De Beweging) Birgitta Jónsdóttir en een aantal prominente internet activisten. Zij baseerden zich op de ideologieën van de „Piratpartiet“ uit Zweden.

0177c0cbe2d2ac3ef83d945073a9fef5_medium.Bij de verkiezingen van 2013 telde de partij 372 leden. De piratenpartij heeft gekozen voor de richting (hoe kan het ook anders) Piratenpolitiek met de directe democratie als ideologie. De partij staat voor vrijheid van informatie en is 'onderdeel' van de internationale organisatie: Pirate Parties International. In 2016 vinden we inmiddels Piratenpartijen in 60 verschillende landen met allemaal hun eigen stokpaardje. Eenheid vinden ze in de oproep voor bescherming en verbetering van burgerrechten waaronder de vrijheid van meningsuiting en het recht op privacy.

Piratenpartij Nederland

In 60 landen zijn er al Piratenpartijen te vinden zo ook in ons land.
Het programma van de Nederlandse Piratenpartij is hier te vinden.

De Piratenpartij van Nederland kent de volgende standpunten:

De privacy van burgers moet gewaarborgd zijn

Door de opkomst van het internet is informatie steeds makkelijker te vinden, maar ook moeilijker te verwijderen. Het is daarom belangrijk dat privacy-beschermende maatregelen aangescherpt worden.

Vertrouwelijke gegevens moeten veiliger worden opgeslagen en zorgvuldiger worden gebruikt

2b5e056a743cc9aa6ae2af12f2529a0b_medium.Het is tegenwoordig heel gebruikelijk dat je privégegevens afstaat. Bij een bestelling of inschrijving vraagt men immers om persoonlijke gegevens. Met deze persoonlijke gegevens kunnen dingen gedaan worden waar jij geen weet van hebt en al helemaal geen toestemming gegeven hebt. Hiermee verlies je privacy, een stuk vrijheid maar loop je ook het risico dat anderen met jouw identiteit aan de haal gaan en dus misbruik maken van deze gegevens.

-Burgerrechten verdedigen in een informatiesamenleving

Burgerrechten zijn het fundament van de samenleving. Deze rechten beschermen de burgers tegen de willekeur van macht. Inmiddels is de wereld groter dan Nederland en dienen burgerrechten in een grotere context te worden gezien. Er is immers sprake van een verschuiving van nationale naar Europese macht en wereldwijde overeenkomsten. Hiernaast zien we steeds vrijere toegang tot het internet en steeds vrijere reismogelijkheden. Het is belangrijk dat burgerrechten intact blijven en ook nageleefd worden.

De Piratenpartij denkt hierbij aan de volgende punten:

Het recht op privacy.
Het recht onschuldig te zijn totdat schuld door een onafhankelijke rechter is vastgesteld.
Het recht op toegang tot internet en vrije communicatie.
Het recht op vrijheid van meningsvorming en meningsuiting.
Het recht niet gediscrimineerd te worden.
Het recht op onderwijs tot op het hoogste onderwijsniveau.
Het recht om in morele en fysieke integriteit te leven.
Onder het recht om in morele en fysieke integriteit te leven valt ook het zelfbeschikkingsrecht. Dit betekent dat wij onder andere op willen komen voor:
De keuze van een vrouw om al dan niet een abortus te ondergaan.
Legalisering van drugs
Het recht om voor euthanasie te kiezen
Een huwelijk is een vrijwillige menselijke relatie tussen volwassenen die door de overheid erkend wordt. Er mag niet gediscrimineerd worden (op sexe of anderszins) op dit recht.

-Overheid open en inzichtelijk maken

b3708607ea8060a85c5c123c7eba7143_medium.In iedere overzichtelijke samenleving is een overheid nodig. Hierdoor heeft deze overheid een vorm van macht nodig. Deze macht moet controleerbaar zijn. Burgers kunnen op grond van de WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) inzage verlangen in wat de overheid doet. Klinkt democratisch maar deze raderen draaien uiterst langzaam en beschermen daarnaast de overheid te veel.

Door het internet is het logisch dat iedereen informatie moet kunnen inzien. De Piratenpartij wil dan ook van documentatie de standaard maken.

-Het delen van cultuur en informatie bevorderen, mede door het auteursrecht te hervormen

Talloze ontwerpen, vindingen en culturele uitingen hebben ervoor gezorgd dat we leven in een wereld zoals we die nu kennen. Om deze kennis door te geven aan een volgende generatie is het van belang het delen van informatie zo simpel mogelijk te maken. Auteursrecht zou hierin zo beperkt mogelijk beschermend mogen werken. (Hierdoor ontstaat immers ook uitsluiting)
Het gratis verspreiden van informatie voor niet-commercieel gebruik zou hiernaast niet beperkt moeten worden.

-Het patentsysteem hervormen ter bevordering van innovatie en kennisdeling

Tegenwoordig wordt innovatie bemoeilijkt door het huidige patentsysteem terwijl patenten ooit dienden als bescherming van innovatie. In het nu zien we dat patenten gebruikt worden om concurrenten te dwarsbomen. De Piratenpartij gelooft dat patenten op korte termijn beperkt en op de langere termijn geheel afgeschaft moeten worden.

-Merkenrecht moet slechts ter identificatie van de producent dienen

Ooit is het merkenrecht bedacht om de herkenbaarheid van de producent bij de consument te verbeteren en zo consumentenbescherming garanderen. De Piratenpartij vindt dat het merkenrecht opnieuw tot deze functie beperkt moet worden.

-E-Democracy

Niks eerst vergaderingen in achterkamertjes en moeizame, bovenal tijdrovende onderhandelingen zoals de huidige politieke partijen doen. Gekozen volksvertegenwoordigers vertegenwoordigen hun leden. Daarom is het bij de Piratenpartij mogelijk als lid direct voorstellen te doen. Hiernaast moet het mogelijk zijn om snel en efficiënt te peilen wat de achterban hiervan vindt. Het internet is hierin een uitermate geschikt, snel en effectief middel.

De Piratenpartij is de mogelijkheid van een vloeibare democratie ( Liquid Democracy) aan het onderzoeken . Bij deze nieuwe democratie komt besluitvorming tot stand door directe democratie.

IJsland als Piratenvoorbeeld voor de wereld?

811937f56be0871550e90b0579f0ca42_medium.Piratenpartij IJsland verkiezingen 2013

In 2013 kreeg de Piratenpartij 5% van de stemmen; ze verdienden hiermee 3 zetels in het IJslands parlement. Helgi Hrafn Gunnarsson, Birgitta Jónsdóttir and Jón Thór Ólafsson werden de eerste volksvertegenwoordigers van de Piratenpartij. In 2015 stopte Jón Thór ermee en werd vervangen door Ásta Guðrún Helgadóttir. De partij wil een directe democratie, transparantie en wil waken over burgerrechten en zelfbeschikkingsrechten.

Na 2013 wordt de Piratenpartij razend populair.

c86d53f9be2a4aee3c5e9afbb1e5eca2_medium.Het toverwoord transparantie bij de overheid spreekt aan. De PPIS bestaat nog maar 2,5 jaar als in mei 2015 polls constant aantonen dat de Piratenpartij inmiddels goed is voor een ruime 30% van de stemmen. Dit maakt de Piratenpartij tot de meest populaire partij van het eiland. Iedere burger kan dan ook deelnemen aan deze partij. Middels Social media zijn levendige fora ontstaan waarin de IJslandse bevolking discussieert over hoe de toekomst van hun land eruit moet zien.
De speeches van Birgitta Jónsdóttir doen het goed. 'We, the People, are the System’, 'Wij, de mensen zijn het systeem.'
Zij is in staat gebleken de IJslanders te doordringen van het feit dat het land toe is aan een door piraten geleide regering. Birgitta gaat verder trouwens. De hele wereld heeft IJsland als sociaal laboratorium nodig..IJsland als voorbeeld voor de rest van de wereld. Een land geleid door piraten.

f2d6df375a6148d89883c9276d7f05b2_medium.De populariteit is alleen maar gegroeid. De poll in april 2016 laat zien dat de Piratenpartij inmiddels goed is voor 43% van de stemmen. (de huidige regering bestaat uit 29,5%)
Eind oktober zullen we weten hoeveel stemmen de piratenpartij in IJsland tijdens de vervroegde verkiezingen zal krijgen. Met de winst die nu in het verschiet ligt kan de wereld een nieuwe democratie aanschouwen en IJsland daadwerkelijk als sociaal laboratorium voor de wereld fungeren. 

Want of het volk de regering krijgt die het verdient is meer de meer de vraag aan het worden. Het verbreken van verkiezingsbeloften is in de huidige tijd meer standaard dan uitzondering. Het volk krijgt allang niet meer de regering die het verdient.  Ik voel dan ook meer voor:

Wij, de mensen, zijn het systeem. De E- Democratie.

Wat denk jij? Moet het huidige stelsel op de schop en eens goed gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden van deze tijd? Razendsnel het volk en de achterban raadplegen middels het internet? Is er een toekomst voor de E-democratie?

 

13/08/2016 10:04

Reacties (39) 

14/08/2016 11:52
Oef ... ik zit heel ernstig te twijfelen over hoe ik hier over denk. Ben niet direct tegen, wel deels, ben het best op een aantal punten eens ... niet met alles. Vind vooral de discussie of gesprek tussen jou en Nescio erg toevoegende waarde hebben ... en ook met dat gesprek tussen jullie beiden vind ik delen waar ik het mee eens ben en delen waar ik het faliekant niet mee eens ben.
Vind dit wel iets om gewoon serieus naar te gaan kijken. Al zou het niet helemaal worden ingevoerd ... is digitaal en je weet hoe ik daarover denk, maar er zitten gewoon goede zaken tussen en dat heeft liber...
2
14/08/2016 08:50
Boeiend, deze IJslandse politieke beweging. Aan de ene kant goed voor de mensen in zijn totaliteit, maar aan de andere kant toch ook weer slecht voor het individu. Het inperken of afschaffen van intellectueel eigendom bijvoorbeeld, doet mij denken aan het collectieve van het communisme. En het is zeker nog maar de vraag hoeveel van het programma van deze partij echt kan worden uitgevoerd, indien zij de macht zouden krijgen. Wordt spannend en interessant, die IJslandse verkiezingen.
2
14/08/2016 09:09
IJsland is erg interessant en doet graag aan experimentele politiek. En heeft mijn respect zeker verdiend toen zij als enige land van de wereld de bankiers hebben aangepakt.
Stilstand is achteruitgang.. ook in de politiek Het grote voordeel van IJsland is natuurlijk wel dat het klein is en veel natuurlijke bronnen (lekker selfsupporting) heeft waardoor de structuur van de E-democracy kan werken.

Als patenten nieuwe innovaties in de weg staan dan heb ik daar juist mijn bedenkingen bij.
Waarom wachten tot het patent is afgelopen alvorens deze techniek gebruikt en dooro...
14/08/2016 09:16
Dat laatste lijkt mij zeker een uitstekende oplossing en dan zou verder de kous af zijn wat betreft de patenten. In theorie klinkt het programma van de piratenpartij allemaal helder, duidelijk en logisch, maar of het in de praktijk ook zo zal werken? Daar heb ik nog zo mijn bedenkingen bij. De tijd zal het ons leren.
1
14/08/2016 09:55
Om de punten die ze noemen te veranderen cq aan te passen aan het licht van de tijd zullen ze minimaal één of twee decennia nodig hebben
4
13/08/2016 11:51
Interessant sociologisch experiment. Zit ook met enkele bedenkingen. Het afschaffen van patenten en auteursrechten zonder meer is de artistieke kunstwereld aan de bedelstaf helpen, het is nu al zo erg. Het negeren van patenten en auteursrecht kan alleen maar als een een zeer billijke vergoeding tegenover staat, anders loopt men het risico dat een artiest geen kunst meer maakt en een firma niet meer investeert in nieuwe technologieën. Het recht op privacy zou vanzelfsprekend moeten zijn, ware het niet dat we in een terroristische oorlog zitten, waar m.i. de veiligheid opweegt tegenover de priv...
3
tegen Thalmaray
13/08/2016 12:09
Inderdaad, niet alle beloftes hebben inhoud.
2
14/08/2016 09:29
Het is zeker een interessant experiment.

Dat het afschaffen / afzwakken van patenten en auteursrechten consequenties zal hebben voor de betrokkenen moge duidelijk zijn. Toch is het een economisch vaststaand feit dat als je handelsbelemmeringen beëindigd concurrentie wereldwijd eerlijker wordt en de producten uiteindelijk goedkoper worden voor de consument. Verdere ontwikkelingen worden dan ook niet afgeremd. Waarom niet altijd daar produceren waar dat het goedkoopst kan?

Het auteursrecht en patentrecht is te zien als het falen van de marktwerking, het beschermen va...
2
13/08/2016 11:48
Dat het huidige stelsel op de schop moet, is wel duidelijk. Wat dat betreft ben ik een fervent voorstander van libertarisme.
2
14/08/2016 09:40
Het huidige systeem is bedacht in de 'oertijd' en is nodig toe aan vernieuwing. Ieder experiment daarin kan ik alleen maar toejuichen.
1
14/08/2016 09:57
Inderdaad. Het huidige systeem is trouwens al behoorlijk aan het instorten en wel dusdanig dat het niet meer te repareren valt. Vervelend voor degenen die blijven vastklampen aan (de wens van het terugkeren van vermeende) zekerheden en qua welvaart en welzijn afhankelijk willen blijven van overheden. Die tijd is passé.
2
14/08/2016 10:03
Het systeem wankelt aan alle kanten. Maar de zittende 'machten' zullen hun uiterste best doen dit antieke systeem te handhaven. Wanneer de verandering begint hangt af van het moment als de boel compleet instort.
2
14/08/2016 10:40
Je eerste twee zinnen - dat blijkt duidelijk uit de huidige ontwikkelingen en gebeurtenissen die niet tegen te houden laat staan terug te draaien zijn.

Je laatste zin, 'de verandering' [van het systeem casu quo het oude systeem dus verdwijnt] is voor de meesten onder ons (nog) ondefinieerbaar en ondenkbaar [hoe de nieuwe situatie eruit zal gaan zien dus].

Die piratenpartij is gewoon een 'nieuwe' partij in het oude, instortende systeem. Verschillende commentaren elders hier, met referte aan het partij programma en het daadwerkelijk nakomen of het al dan niet haalbaar ...
3
13/08/2016 11:47
Of ze de verkiezingen zullen winnen of niet: de Ijslanders zijn in het verleden goed bij de neus genomen door hun eigen corrupte bankiers en politici. Het wantrouwen tegen de klassieke overheid/elite is dus groot, en dat zou een radicale ommezwaai in de hand kunnen werken.
Het is een kleine gemeenschap, zeer overzichtelijk en nu al behoorlijk transparant. Iedereen kent de schurken en de profiteurs, maar ook de warhoofden en de volksmenners. Ik durf mij niet aan een voorspelling te wagen.
Ze zullen, hoe dan ook, mensen nodig hebben die in staat zijn om een land te runnen, en dat kun...
1
14/08/2016 09:48
IJsland is bij uitstek geschikt voor een dergelijk experiment. Klein, overzichtelijk en ons kent ons.
In grotere landen gaat de spreekwoordelijke kop er in no time af. Dat geloof ik onvoorwaardelijk... Maar toch Zevenblad..
We leven inmiddels in een E-world... E-politiek kan wel eens het juiste antwoord zijn.. In grotere landen zou je kunnen denken aan door het volk gekozen denktanks.. Reken maar dat er dan meer fantasie en vernieuwing zichtbaar zou worden.

Tja de president kon gaan na de Panama papers..
Wellicht is juist het wantrouwen debet aan de popularit...
1
14/08/2016 12:30
Een directe democratie heeft heel wat haken en ogen.
Een daarvan is dat je ook via het internet mensen kunt beïnvloeden door hen van alles en nog wat te beloven. Gezien de intelligentie van de gemiddelde kiezer enerzijds en de neiging van de 'homo economicus' om vooral zijn eigen voordeel na te streven zal de massa achter degene aanlopen van wie ze de meeste persoonlijke voordelen verwachten.
In een land waar méér dan de helft van de kiesgerechtigden haar inkomen via herverdeling ontvangt zal altijd het gevaar bestaan dat de meerderheid de minderheid leeg gaat zuigen. Daarmee ...
1
14/08/2016 12:52
'Daarmee zet je automatisch een rem op het zelfontplooiingsrecht van het individu.' Precies...

Ik ken een jonge vrouw die drie maand te vroeg geboren was... met gevolg dat haar gehoor niet honderd procent is, haar geheugen ook niet - perfecte kandidaat voor het uitkeringsinfuus waar een hele groep mensen met plezier aanhangt, toch?

Niets is minder waar: ze heeft het heft in eigen handen genomen - ze wil voor zichzelf zorgen en niet constant afhankelijk zijn van anderen. Ze heeft een job: een eigen inkomen versus een inkomen geproduceerd door belastingsgeld van anderen...
4
13/08/2016 11:28
Ik heb een paar bedenkingen:
' Eenheid vinden ze in de oproep voor bescherming en verbetering van burgerrechten waaronder de vrijheid van meningsuiting en het recht op privacy.

Ik kan de zin 'recht op privacy' bijna niet meer horen: voor de mensheid hier een punt van kan maken zullen ze toch eerst massaal moeten stoppen om elke gedachte, elke twijfel, elk gelukkig moment, elke ziekte, elke slechte dag, elke beweging van elke dag enzovoort enzoverder te delen met de gehele wereld via ons aller medium het internet - datzelfde medium zou dan door deze partij gebruikt worden om ...
2
tegen Ktje
13/08/2016 12:07
Daar heb je wel een punt.
2
13/08/2016 13:22
zo denk ik er ook over
1
Lucifall tegen Ktje
14/08/2016 09:52
Wellicht omdat IJsland zo'n kleine gemeenschap is werkt het wel. Onderbuikschreeuwers pikt men er dar zo uit en kent men dan ook nog van gezicht. Dat is in grotere landen door de grotere kans op anonimiteit weer niet het geval.

Het huidige stelsel is toe aan vernieuwing.
Ieder land wat zich daar aan waagt heeft mijn voordeel van de twijfel.
2
13/08/2016 10:32
goede standpunten, maar of ze nageleefd worden is een tweede, ik geloof niet zo in al die beloftes.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert