De droomtijd van de Aboriginals. De schepping door de ogen van een natuurvolk.

Door Lucifall gepubliceerd in Religie en levensbeschouwing

Volgens archeologen kwamen de Aboriginals zo'n 45.000 – 60.000 jaar geleden vanuit Azië aan op het Australische continent. De geïsoleerde ligging en het ontbreken van schrift zorgde ervoor dat dit volk een unieke verteltraditie ontwikkelde. Oeroude vertellingen en liederen verhalen over de scheppingsmythe van de Aboriginals: de droomtijd, een tijd waarin alles ontstond.

 

385a5d7d73b8c7c7695cda04ab0ade13_1407061

De Aboriginals zijn verbonden met de natuur; zij zijn de natuur..

In Australië wonen verschillende Aboriginalvolken m9d544ec0793ac392f513bb89a0053f38_1407061et ieder hun eigen grondgebied en taal. Zij worden gezien als het meest primitieve volk ter wereld. Het is een volk wat weinig waarde hecht aan 'bezit' getuige het geringe aantal voorwerpen wat zij bezaten voordat zij in contact kwamen met de Europeanen. Dit 'ontbreken' van bezit wordt gecompenseerd door de talrijke spirituele en religieuze inzichten van de Aborigines.

87b6963d51b5cfede977ac80de8557fc_1407061Zij kennen een intrigerende verbinding met de natuur en zien zichzelf als deel daarvan. Mensen die tot een bepaald gebied behoren ZIJN ook dat bepaalde gebied. Indien dat gebied vernietigd wordt, zullen volgens hun inzicht/ beleving de mensen ook vernietigd worden.

Vele Aborigines, met evenzovele gebruiken delen gemeenschappelijk het scheppingsverhaal van de Aboriginals; het verhaal van Tjukurpa, de droomtijd.

Totemistische religie of magie?

Als we al van een religie kunnen spreken zou je diefda149f60bb4937bb51eef29d90f7d6b_1407061 van de Aborigines als Totemreligie kunnen duiden. De Aboriginal ziet een boom, plant en dier als directe band met de droomtijd waarmee alles begon. Daarom zijn de Aboriginals niet alleen verbonden met elkaar maar ook met flora, fauna, hemel en aarde. De voorouders uit de vervlogen tijd Tjukurpa geven hen duidelijke regels over hoe men dient om te gaan met de natuur, maar ook over gedragscodes, huwelijksregels en taboes.

De scheppende mythische wezens en de mens hebben een gemeenschappelijke levenskracht en zijn daarom één vanuit en met hun heilige oorsprong.

Van religie kunnen we echter niet echt spreken want de Aboriginal doet niets in de zin van 'het gunstig stemmen van hogere machten.' Dit fenomeen is hen onbekend. Zij geloven eerder in magie en iedere Aboriginal beoefent magie. Met magie trachten zij de medemens en de natuur te beïnvloeden maar nimmer zullen zij bidden of met offers trachten goden gunstig te stemmen.

De droomtijd, de Tjukurpa of Alchera

055f53de7c6dbf775085efc99aded8b3_1407061De droomtijd is de periode van voor het bestaan op Aarde, het nu, maar ook het hiernamaals, waar ongeborenen leven en doden naartoe terug zullen keren.

Mythische voorouders – half dier en half mens- stegen op als een reuzenslang uit het hart van de aarde en kenmerken hiermee het begin van het leven. Ze gaven de aarde bergen, grotten en rivieren en schiepen al het leven.

Zodra een dergelijke voorouder iets aanraakteb46d33494c325c8faf85fa1fdb01a340_1407061 werd dat doordrenkt met goddelijke geestkracht. Deze kracht kon daardoor vervolgens overgaan op voorwerpen, mensen, dieren en planten maar ook op bergen, grotten en rivieren.

De energie van de voorouder leeft voor eeuwig voort. Hierdoor zijn vele opmerkelijke plaatsen in Australië, zoals bijvoorbeeld Uluru heilig voor de Aboriginals. Het landschap is voor hen een goddelijke transformatie en geen object en kan vanuit deze zienswijze dan ook niet worden verkocht of geëxploiteerd.

Geesten van overledenen en dromen

3f51ccdd353f0e8abf1ca7d55f042d8b_1407061De ziel sterft niet tegelijk met het lichaam volgens de Aboriginals. Daarom zijn er ceremonieën nodig om zo zeker te zijn dat de ziel van de overledene in een boom, rots, ander mens of dier incarneert.

Een aboriginal-man legt de droomtijd als volgt uit: ‘Met Dromen bedoelen we het geloof dat deze geesten lang geleden de mensheid hebben geschapen. Zij maakten alle natuurlijke dingen en gaven deze een speciale plaats.'

De Droomgeesten die overal op het continent rondwaren staan in verbinding met speciale wegen, paden en plekken. Grote geesten veranderden zichzelf in speciale plaatsen, waar hun ziel achterbleef: heilige plaatsen.

Uluru, het heiligdom uit de droomtijd

Ayers Rock (Uluru) ligt midden in Niemandsland zoals d8f865764712d9074c992cf6a877dab90_1407061e kolonisten dit Terra Nullius, 'land wat niemand toebehoort' noemden. Het zou tot 1985 duren totdat de Aborgines volkomen terecht weer de rechtmatige eigenaar van dit stenen erfgoed werden. Dat zijn zij immers altijd al geweest wat ook terug te vinden is in de betekenis van het woord Aboriginal. (Latijns: ab origine-‘ van het begin af daar’)

a67b819f9c3c500d1dcf274302b0ed40_1407061

In het gebied van Uluru wonen de Anangu, de lokale Aborigines. De intrigerende rots Uluru is voor hen een belangrijke religieuze plaats daar hij verbonden is met de Tjukurpa, de droomtijd. Iedere meter rots, ieder facet van ieder stuk steen heeft voor hen een speciale betekenis welke terug te vinden is in hun mythologie.

Scheuren in de rots zien de Anangu als overblijfselen van de strijd tussen mythologische wezens uit de droomtijd. Kleine gaten zijn holen die door mythologische mollen zijn gegraven.

Uluru is daardoor te zien als de 'stenen bijbel' voor de Anangu.

De schepping van Uluru voor de Anangu

c3987870a3f929de434970d254abaadb_1407061Ooit was de wereld een lege plek. Geen plaats die wij nu kennen bestond totdat er scheppende wezens kwamen in de vorm van mensen, dieren en planten die over het land reisden. In dit proces van schepping en vernietiging werd het landschap gevormd. Voor deze lokale Aborigines wordt de Uluru nog steeds bewoond door de geesten van tientallen van deze voorouderlijke schepper-wezens. Wezens die worden aangeduid als Tjukuritja of Waparitja.

De mystieke sfeer van de droomtijd. Verleden, heden en toekomst als één geheel.
Met de rituelen herscheppen de Aborigines steeds weer de Droomtijd en ervaren dagelijks de magische kracht hiervan.

De tonen van de didgeridoo, klapstokken en boemerangs vormen het orkest van de orale cultuur, waar de verhalen worden verteld in de liederen, de dans en de beschilderingen van het lichaam.

50b30327c8a0d51045be31867a853051_1407061De droomtijd heeft niets te maken met dromen maar is het heden, verleden en de toekomst. De Westerse Lineaire opvatting van tijd gaat hier in de verste verte niet op, want daar gaat men ervan uit dat de verleden tijd niet meer in de werkelijkheid terugkomt.

De Aboriginal ziet dit anders want hij/zij ziet het verleden, heden en toekomst als één geheel, steeds weer terugkomend, als in een cirkel. Steeds weer wordt de droomtijd herschapen doordat de Aborigines steeds weer opnieuw beleven en melding maken van de zwerftochten van de voorouders.

Steeds weer opnieuw herbeleven onderwijl niets maar dan ook niets vaststaat.

'Het verhaal' van de beschilderingen van het lichaam zal worden uitgewist en de muziek en liederen zullen langzaam vervagen.. en het opnieuw beleven kan weer beginnen..

De onschatbare waarde van een verteltraditie.

Hoe geschokt zullen de Aborigines niet geraakt zijf7fe54d52bc76b75a622b54e9a5e1650_1407061n toen zij van hun land werden verdreven?

Met het stelen van hun land werd hun verleden, hun heden en toekomst vernietigd en de kans ontnomen terug te keren waar ze vandaan komen, want een Aboriginal behoort te sterven op de grond waar hij of zij geboren is, anders zal hun geest nooit rust vinden. Een Aboriginal zijn grond ontnemen staat gelijk aan een geestelijke-ter-dood-veroordeling.

Verdreven werden zij van hun land door mensen die met een pen grenzen trokken en dit vastlegde in schrift. Schrift wat de Aboriginal sowieso al onbekend was..

2a9f6c1e4a88f28e98664e2f051730b1_1407061Er wordt door de mensheid met gemak veel waarde ontleend aan oude geschriften.
Helaas worden vertellingen die overgaan van generatie op generatie veelal afgedaan als volksgeloof, terwijl juist de droomtijdverhalen het ultieme voorbeeld zijn van een levende creatie. Wanneer verhalen worden opgeschreven en vertaald gaat een deel van de waarde van de woorden verloren. De vertellingen uit de verteltraditie van de Aborigines blijven echter levend, springlevend zelfs.

In de Westerse cultuur is niets te vinden wat overeenkomt met het droomtijdverhaal. Er kan echter wel met gemak een vergelijking gemaakt worden met 'het collectief onderbewustzijn’ van Carl Jung.

Verschillende gestalten uit aboriginesverhalen doen s3da9b31bb21c56094ed45865ef6dcc23_1407061terk denken aan 'archetypen', oeroude richtinggevende beelden, waar de mens zich op oriënteert en behoren tot het collectief onderbewustzijn. Archetypen die we terugvinden in de vele legenden en mythes van de wereld zoals zinnebeelden van water, wind, water, de held, de heks, de tovenaar enz.

De Aboriginals houden deze wezens collectief levend en laten deze steeds weer herleven in hun door geesten van de droomtijd bezielde omgeving. Voor hen is de wereld één en ondeelbaar. Alles wat leeft en niet leeft is daar in opgenomen. Het landschap geschapen door de Oerwezens is niet alleen een herinnering aan de schepping maar ook een symbool wat verwijst naar de droomtijd waardoor het landschap de realiteit van het nu is en die van de eeuwige waarheid.

‘Cooma el ngruwar ,ngruwar el cooma ,illa booka mer ley urrie urrie .’
‘Eén is alles, alles is één , de ziel zal niet sterven .’

07/08/2016 10:35

Reacties (5) 

07/08/2016 22:07
prachtige tijd de droomtijd .. een soort paralel gebeuren, een universum
07/08/2016 17:38
mooi verhaal
07/08/2016 15:37
Ik weet niet of ik het met je eens ben, wat betreft het ontbreken van dit soort verhalen in de Westerse cultuur. Ik denk dat de Ieren het niet met je eens zijn. ;-)

Erg interessant volk, de Aboriginals. Hele interessante en mooie cultuur.
Helaas kan je ook een paar kanttekeningen zetten bij de relatie natuur - natuurvolken. Ook de Abo's lijken dieren te hebben uitgeroeid, in elk geval is dat wel gebeurd door de dieren die zij meenamen: honden, die later evolueerden tot de Australische dingo.

Let's face it: voor Australië zijn de Aboriginals ook een 'invasive sp...
07/08/2016 15:03
Fascinerend!
07/08/2016 11:21
Smullen!
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert