Synchroniciteit, een bijzonder fenomeen

Door Oxalis gepubliceerd in Natuurlijke geneeswijzen

8396bdc63fd6f622ad2453a2079a0a1b_medium.Toevallige gebeurtenissen horen bij het leven. Meestal worden ze genegeerd, soms wordt er zelfs om gelachen. Hoe vaak komt het immers niet voor, dat je zomaar ineens aan een oude bekende moet denken en 5 minuten belt deze persoon je op? Of als er net een baby in het gezin of de familie is geboren, zie je ineens alleen maar kinderwagens om je heen op straat? Maar is dit wel 'toeval'? Is er soms meer aan de hand?

Wat is synchroniciteit?

De term 'synchroniciteit' is een vrij nieuw begrip. Het werd in het begin van de 20e eeuw bedacht door de Zwitserse psycholoog Carl Jung. Hij beschreef er het fenomeen van uitzonderlijk toeval mee, dat volgens hem te vaak voorkwam en te veel verborgen betekenis moest hebben om willekeurig van aard te kunnen zijn. Tot dan was het (rationele) standpunt, over zich ontwikkelende gebeurtenissen in het leven, er vooral één van causaal verband (= oorzaak + gevolg) geweest. Jung stelde echter, dat bij veel 'toevallige' gebeurtenissen geen causaal verband kon worden aangetoond, maar dat deze gebeurtenissen en degene, die in het centrum er van stond, toch een sterke onderlinge relatie met elkaar hadden. Deze relatie was volgens hem op een ander principe gebaseerd dan het causale verband, namelijk op het principe van de synchroniciteit.

5a6c60f7f90fb7167eb15b6640ae6494_medium. Synchroniciteit kan dan ook in het kort worden omschreven als 'toeval met een diepere betekenis'. Enerzijds van In sommige religies ontkent men zelfs het bestaan van toeval; alles gebeurt dan met een reden (ook al zullen we die vaak niet of niet direct snappen). Men zegt ook wel: “Het is geen toeval, maar het valt je toe”.

Jung noemde het een 'onoorzakelijk verbindend principe'. Volgens hem zouden mensen kunnen leren zich hiervan bewust te worden door hun eigen intuïtie te ontwikkelen en op te volgen. Door communicatie tussen het eigen en het collectief onderbewustzijn (zie verder hieronder) zou het individu de gebeurtenissen om zich heen vorm kunnen geven, kunnen begrijpen en er in harmonie mee kunnen leven. Jung noemde dit proces 'individuatie'.

Het collectieve onderbewustzijn van Carl Jung

b866a54425563282429ad60ffc39fb6e_medium.Jungs synchroniciteitstheorie was gebaseerd op zijn idee van een collectief onderbewustzijn. Dit collectieve onderbewustzijn kan men zien als een soort collectief archief van beelden en gevoelens, die door de mensheid in de loop van eeuwen zijn opgeslagen. Hierdoor zou bijvoorbeeld een bepaalde angst, die ieder mens in mindere of meerdere mate bezit (bijvoorbeeld voor duisternis, benauwde ruimten, wilde dieren of slangen) te verklaren zijn, niet uit eigen persoonlijke ervaringen, maar uit de ervaringen van onze vele voorouders, die dit als een soort waarschuwende 'imprint' aan latere generaties hebben doorgegeven. Het collectief onderbewustzijn wordt – in tegenstelling tot een persoonlijk bewustzijn van één individu - door iedereen gedeeld en bevat onbewuste, maar gemeenschappelijke, universele schaduwbeelden, ideeën, patronen en begrippen, die door Jung 'archetypen' werden genoemd. Archetypen duiden niet alleen op een bepaald beeld, maar ook op hetgeen we er aan verbinden. Een voorbeeld: het archetype van 'de Moeder' kan op onze eigen moeder duiden, maar ook op De Moeder Gods, op de geborgenheid, bescherming en verzorging die een moeder een kind biedt, op de vruchtbaarheid, het vrouwelijke principe enz. enz. Jung veranderde de term 'collectief onderbewustzijn' later overigens in 'objectieve psyche'.

Verklaring voor synchroniciteit

c544f24cdaaa55dc7ae593808defece6_medium.Volgens sommigen vindt synchroniciteit zijn basis in de kwantummechanica. Wetenschappelijke experimenten hebben namelijk aangetoond, dat er in het universum geen scheiding bestaat tussen gelijksoortige deeltjes. Alles is op alle niveaus met elkaar verbonden, als een constant bewegend web van informatie, dat uiterst gevoelig is voor de bewegingen van andere delen van zichzelf. Dit wordt ook wel eens 'the Field' genoemd. Zo kunnen bijvoorbeeld twee fotonen in de ruimte door een enorme afstand van elkaar gescheiden zijn, maar een verandering in het ene foton kan toch een gelijktijdige verandering in het andere bewerkstelligen, ondanks die grote afstand. Het sleutelbegrip hiervoor kan daarom eerder ' correlatie' worden genoemd dan ' causaal verband'. Op deze manier kunnen twee gebeurtenissen in ons leven dus eveneens met elkaar verbonden zijn, zonder dat daar een causale (= oorzaak + gevolg) relatie aan ten grondslag ligt.

Er lijkt evenmin een duidelijke grens te bestaan tussen synchroniciteit en intuïtie. Soms lijkt het alsof beide – net als de fotonen uit het voorbeeld – aan elkaar zijn gekoppeld. Je intuïtie kan je bijvoorbeeld in een bepaalde richting leiden, maar het kan lijken of ook het universum je tegelijkertijd een duwtje in de rug in dezelfde richting geeft. Interne als externe gebeurtenissen kunnen op deze manier dus samenwerken of kunnen misschien zelfs één worden genoemd.

Enkele soorten synchroniciteit

Synchronistische gebeurtenissen lijken vaak in een specifieke categorie te vallen.

Waarschuwingen en voorgevoelens

e1f56f5e6e06f5926281c3000b36a2af_medium.Dit zijn gebeurtenissen of voorgevoelens, waardoor iemand zijn of haar plannen wijzigt en aldus aan een bepaalde ramp ontsnapt. Zo zouden in 1912 naar verluid 899 mensen een slecht gevoel of een nare droom hebben gehad over het schip de Titanic, waarna zij er van afzagen met dit – naar later bleek gedoemde - schip te reizen. Het bleek hun leven te hebben gered. Ook bij latere rampen, zoals andere bij de aanslagen op de Twin Towers in New York in 2001, waren er mensen, die op die bewuste dag 'toevallig' ziek waren, zich hadden verslapen of op het laatste moment een vrije dag hadden genomen en daardoor niet waren waar ze normaal gesproken hadden moeten zijn, namelijk in één van de getroffen gebouwen.

Zintuigen en associaties

Zintuiglijke waarnemingen, zoals reuk, gehoor, gezicht, gevoel of smaak, kunnen je eveneens een boodschap geven. Daarbij is het bijzondere dat die zintuiglijke waarneming alleen in de beleving van de ontvanger wordt geroken, gehoord, gezien enz., maar niet door andere personen.

Een voorbeeld hiervan kan zijn het ruiken van een bepaalde geur of het horen van bepaalde muziek e.d., die je met een bepaald persoon associeert, op het moment dat die persoon iets (naars) overkomt. Of het met je 'geestesoog' zien van een dierbare, nadat die op een andere plek net is overleden. Ook is bekend dat identieke tweelingen wel elkaars lichamelijke pijn kunnen voelen, ook al leven ze kilometers ver uit elkaar.

Dromen

In dromen kunnen archetypen een belangrijke rol spelen. Schijnbaar onlogische beelden of associaties kunnen ons in een droom vanuit ons diepste innerlijk vertellen, of we op de juiste weg zijn of op het verkeerde pad zijn beland, of ons vertrouwen gerechtvaardigd is of niet enz. enz. Met andere woorden: er kan een verborgen leiding of boodschap zitten achter de archetypen of symbolen, die zich in je droom aan je opdringen. Volgens Jung worden we hier allemaal door gestuurd en bestuurd, zonder vrijwel enige vorm van invloed. Het enige dat Jung tegenkwam als mogelijkheid tot beïnvloeding, was de volgens hem zeldzaam voorkomende 'lucide droom'. Dit is een droom, waarin je weet dat je droomt en waardoor je in staat bent de gebeurtenissen in die droom te regisseren.

Getallen

76496accf466b52c57b0fd9d8a6aa007_medium.De geschiedenis, maar ook je persoonlijke ervaring kan aantonen, dat getallen in staat zijn bepaalde gebeurtenissen te verbinden. Zo kun je bijvoorbeeld steeds met een bepaald getal worden geconfronteerd om te laten zien dat er een verkeerde keuze is gemaakt, of om te bevestigen dat je op de goede weg zit. Het gevoel dat je krijgt bij herkenning van steeds dezelfde cijfers of getallen is daarbij bepalend. Voorbeeld: steeds met eenzelfde getal te maken krijgen, als geboortedatum, als huisnummer, als telefoonnummer als bankrekeningnummer e.d. Of steeds dezelfde cijfers op de (digitale) klok zien, als je er naar kijkt, bijvoorbeeld 22:22.

Critici over synchroniciteit

In veel voorbeelden van synchroniciteit is het toeval bij lange na niet zo bijzonder als het op het eerste gezicht zou lijken. Statistieken kunnen het bestaan van toeval namelijk voor een deel ook goed verklaren. Kansberekening geeft bijvoorbeeld, dat je een groep van maar 41 mensen nodig zou hebben om een kans van 90% te creëren, dat twee ervan op dezelfde dag jarig zullen blijken te zijn.

82aaa1dad5012743895594ad8a00739a_medium.Wanneer mensen alle mogelijke gebeurtenissen en combinaties daarvan in hun leven op een rijtje zetten, dan zullen er statistisch gezien altijd wel zogenaamde synchronistische ervaringen tussen zitten.

Critici wijzen verder nog op Jungs twijfelachtige geestelijke gezondheid op het moment, dat hij zijn theorieën omtrent synchroniciteit ontwikkelde. Jung geloofde namelijk een tijdje, dat hij een profeet was en dat het zijn roeping was om de 'religieuze leegte' in het leven van volwassenen met zijn ideeën en theorieën op te vullen.

Toch blijft de herkenning van 'toeval', of beter gezegd: synchroniciteit in ons leven vaak frappant.

 

Oxalis.

© 2016, foto's: Office.microsoft.com, Pixabay.com.

 

7dc9a4a20f439e1af60b2658628272f0_medium.Voor meer artikelen van deze schrijfster, zie bijvoorbeeld:

Ascentie-een-tijdloos-en-illuster-begrip

Leven-in-multidimensionaliteit

Over-engelen-en-of-ze-bestaan

Werken-met-energie-de-kracht-van-intenties-en-affirmaties

Kleuren-en-hun-werkzaamheid-in-het-algemeen

Of lees verder op:

https://tallsay.com/oxalis of via

https://oxalisnatuurlijkewegen.wordpress.com/

04/08/2016 09:05

Reacties (23) 

1
25/01/2017 17:48
Toeval is en blijft toeval. Tijdens een dag denk je een heel veel mensen. Als er iemand belt, net nadat je aan die persoon dacht dan lijkt dat bijzonder, maar het is en blijft toeval. Turf maar eens een week aan welke persoon je denkt aan hoevaak het voorkomt dat die persoon belt. Goed artikel trouwens.
Oxalis tegen Rob
26/01/2017 07:38
Niet met je eens, door aan iemand te denken, zend je een elektrische puls uit, leg je een lijntje. Als deze persoon dan reageert, noemt men dat toeval, maar het is niets anders dan zijn of haar reactie op jouw puls. Mensen zijn veel telepathischer dan men denkt.
1
04/08/2016 21:24
heel goed en leerzaam artikel.
Toeval bestaat?! ja of neen, dat vroeg ik me al vaker af :-)
2
04/08/2016 19:26
Jung is gedemoniseerd door velen, vaak door mensen die niet de moeite hebben genomen om naar zijn totale werk te kijken. Ja, hij heeft fouten gemaakt. Nee, niet alles wat hij schreef / zei moet als een totale waarheid gezien worden. Wel ben ik van mening dat hij vaak, minimaal in de goede richting zat. Zo ook bij synchroniciteit.


Zo kom ik in ieder geval iedere dag door: 0 voorbereiding / opleiding in een stevige functie, en door 'het luisteren naar toevalligheden / intuïtie / synchroniciteit' iedere dag voor 3 man werk kunnen verzetten.

Gewoon omdat op die m...
Oxalis tegen MrcRts
04/08/2016 21:31
Mooi gezegd.
1
04/08/2016 15:47
goed uitgelegd
1
04/08/2016 13:09
Prima artikel. Je hebt de natuurkundige verklaring goed uitgelegd.
2
04/08/2016 12:24
Prachtig artikel over een controversieel onderwerp.

Wat de één toeval noemt, noemt de ander synchroniciteit. Waar het om draait is of men datgene wat men voor ogen heeft, bereikt - en hoe dat wordt bereikt. De paradigma's waarbij men zich hierbij op baseert, verschillen echter sterk. Bekend is dat paradigma's in de loop der tijd verschuiven, al profileren veel wetenschappers zich op een manier waaruit duidelijk blijkt dat ze de paradigma's die zij aanhangen, als statisch en als 'absoluut waar' beschouwen, wat altijd een glimlach op mijn gezicht tovert. :)

Ik zie het...
3
04/08/2016 13:13
Het ligt er natuurlijk aan hoe je dit begrip wil toepassen. In de fysica - met name de kwantummechanica - is het heel duidelijk en niet voor verder discussie vatbaar. Er is een duidelijke consensus die wetenschappelijk is aangenomen. In andere - sociale- situaties kan ik me voorstellen dat er discussie mogelijk blijft.
1
04/08/2016 13:20
Synchroniciteit is per definitie persoonsgebonden, gebaseerd op wat ik in mijn tweede alinea hierboven opsomde (de inleidende zin van mijn reactie niet meegerekend). Alleen op die manier is het toepasbaar.
1
04/08/2016 19:09
Met alle respect, het verleden kent tal van voorbeelden die voor de wetenschap van toen heel duidelijk en niet voor verdere discussie vatbaar waren... En vervolgens toch herzien moesten worden.

Ik zeg altijd maar weer: Het zou wel heel toevallig zijn als toeval zou bestaan.
1
04/08/2016 13:34
Mooie toelichting. Dat is het precies, bewust werken met de energie om je gestelde doel te bereiken.
2
04/08/2016 11:49
Er zijn hier een aantal mensen die in synchroniciteit geloven. Ik niet.
Ik zie het heel eenvoudig: niets in ons universum gebeurt zonder oorzaak, alles is ergens een gevolg van. Je weet wel, de vlinder in China...
Zo lang wij de keten van oorzaak en gevolg kunnen zien of beredeneren, spreken wij van causaliteit. Is die keten niet duidelijk omdat ons brein die niet kan reconstrueren (meestal omdat wij niet over voldoende informatie beschikken) en missen wij derhalve een aantal links dan noemen wij het toeval. Vaak is het verband ook gewoon te complex om te kunnen bevatten.
De...
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert