De grootste bedreiging voor de wereldbevolking

Door Leonardo gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

   

 

 

De grootste bedreiging voor de wereldbevolking.

Al worden we in het nieuws van de dag op radio, televisie, internet en kranten tot we er dol van worden geïnformeerd over moord en doodslag, sektarische oorlogen en ander menselijk geweld, toch huist het grootste gevaar voor het voortbestaan van de mensheid op deze planeet in een geheel andere hoek. En ja, natuurlijk vormt ook dat steeds weer oplaaiende oorlogsgeweld een groot gevaar voormens en dier, doch ons werkelijke voortbestaan valt en staat met slechts twee elementen namelijk; zon en water.  En vooral met dat laatste element gaat het jaarlijks steeds slechter. Natuurlijk spreken we in dit geval over zoet water dat we voor onze levensbehoeften kunnen gebruiken. Gewoon schoon drinkwater dat we zonder ziek te worden kunnen gebruiken.  En juist aan dat water is er mondiaal een steeds verder toenemend tekort. Niet op alle plaatsen op deze planeet, doch wel op plaatsen die door een zeer groot deel van onze wereldbevolking wordt bewoond.  Grote delen van onze Aarde zuchten dagelijks onder het uitblijven van voldoende regen. Rivieren die in het verleden voldoende water voortbrachten liggen nu vaak als stinkende slangen in het landschap. Terwijl het beetje water wat wordt afgevoerd de uiteindelijke eindbestemming van de rivier nooit haalt.

  Voorbeelden te over op onze Aarde. Soms als gevolg van een natuurlijke oorzaak, maar meerdere malen als gevolg van ondeskundig of bewust misdadig omgaan met de beschikbare zoetwaterreserves. In mijn artikel - Afrika heeft vreselijke dorst – heb ik reeds een voorzet gegeven aan de geïnteresseerde lezers in de hoop dat er eens een discussie los zal barsten over dit voor de mensheid zo enorm belangrijke probleem. En het vraagstuk van mondiale zoetwater controle weer eens in de belangstelling zal brengen. Want of u het als lezers geloofd of niet, als het evenwicht tussen de twee elementen zon en water blijvend wordt verstoord is het einde van ons aller voortbestaan op deze planeet in zicht… En denkt u nu niet; ach die man overdrijft een beetje, het zal mijn tijd wel uitdienen, want dan bent u, net als vele honderden miljoenen andere niet te overtuigen mensen op deze wereld, mede schuldig aan het toekomstige zoetwater tekort. Denk ook eens aan de toekomst van volgende generaties zou ik willen zeggen…

 Als de mens ingrijpt in de natuur loopt het met die natuur vrijwel altijd slecht af.  Met het nog immer massaal kappen van het tropisch regenwoud in  met name Brazilië, Peru en Venezuela blijven de tropische moessonregens steeds vaker uit. Krijgen de grote rivieren steeds minder water aanvoer met het gevolg dat enkele jaren geleden de Amazone rivier zo weinig water afvoerde dat je in de rivierdelta van de ene kant naar de andere kant kon lopen. Gemakshalve schoof men dit fenomeen op het zogenaamde El Ninho gebeuren terwijl aardwetenschappers allang wisten dat de oorzaak van die afnemende neerslag in het Amazonegebied te wijten was aan de massale afname van het regenwoud. En laten we niet vergeten dat hiermede ook onze zuurstof toevoer in het gedrang komt omdat het Amazone regenwoud nu eenmaal een van de grootste zuurstof producenten op onze Aarde is…  Het één staat, wat die houtkap betreft, direct in verbinding met het andere.

Een ander goed voorbeeld van de desastreuze wijze van ingrijpen van de mens in de aardse natuur speelt zich in Azië af. En wel in het woestijnachtige gebied wat is gelegen rond Turkmenistan, Kazachstan en Usbekistan.  Ooit, nog niet eens zo heel lang geleden, lag hier het grote Aral meer. Een endoreïsch zoetwaterbekken wat tot halverwege de jaren zestig van de vorige eeuw werd gevoed door twee rivieren, de Syr Darja en de Amu Darja.  Doch door afdamming van de rivieren en het daardoor onttrekken van  vers smeltwater aan het meer is dit enorme Aral meer, dat ooit in grootte het achtste zoetwaterbekken op aarde was, verandert in twee onbruikbare verziltende meren. Het meeste water is verdampt en wat overbleef is ongeschikt voor menselijke drinkwatergebruik. Het water van de genoemde rivieren wordt thans gebruikt voor bevloeiing van immense katoenplantages die in de Sovjet tijd zijn opgestart. Verdamping van het water van dit enorme meer heeft een grote zoutwoestijn geschapen in een landschap waar thans de dood heerst. Af en toe komt er, bij overvloedige hoeveelheden smeltwater nog wat aanvoer van water in het overgebleven grootste deel van het in twee delen uiteengevallen Aral meer, doch na verloop van maanden droogt het meer vanzelf weer verder op.

 

          48a8d430c90d79941d8d485ae9a7dbd6_medium.

Het Aral meer anno 2008.  De groene kleur van het  water geeft aan dat het zout in dat water nog niet de overhand heeft, anders zou het op de foto rood kleuren. Op deze satellietopname is ook het grotere drooggevallen Aral meer, wat verandert is in een  witgrijs zoutmeer, goed en duidelijk zichtbaar. De lichte kleur van de aarde rondom het meer duidt eveneens op een sterke concentratie van zout.

 

  Het is een van de grootste milieurampen op aarde. Gevolg van bewust onoordeelkundig menselijk ingrijpen in een kwetsbare natuur. De Sovjet leiders interesseerde die natuur overigens in het geheel niet. Ze vonden de katoen, die geld opleverde, veel belangrijker.  In hun spreekwoordelijk onverschilligheid jegens hun omgang met de natuur werden op enkele toenmalige eilandjes in het grote meer zelfs biologische laboratoria opgezet. Met name voor experimenten met bacteriën voor bacteriologische oorlogsvoering. Na de omwenteling in het huidige Rusland is door met name, Amerikaanse experts, de vuiligheid opgeruimd maar wie weet wat er nog hier en daar rond dat meer in de grond zit en met verdere verdamping kan vrijkomen.  En juist daar zit meteen het volgende gevaar dat op ons afkomt.  Door die snel voortgaande verdamping van de overblijfselen van dat vroeger Aral meer kunnen eveneens schadelijke giftige stoffen en gevaarlijke bacteriën in de straalstroom terechtkomen.  Het is immers al eens een paar jaar geleden ontdekt dat in het bloed van pinguïns op Antarctica sporen van landbouwgif uit de omgeving van het Aral meer zijn teruggevonden…  Door het in het meer wegspoelen van al dat landbouwgif wat in deze regio zeer veelvuldig in de katoenteelt wordt gebruikt, alsmede de opvolgende verdamping van het water uit het meer, komt er eveneens een ongewenste hoeveelheid gif in onze atmosfeer.  Giftige stoffen die later op een ander deel van onze aarde met neerslag weer op de grond terechtkomen en zich een weg zoeken via de aarde in ondergrondse zoetwaterlagen. Die communistische Sovjet leiders beschikten kennelijk over een verstrekkend inzicht voor wat betreft het elimineren van hun tegenstanders. Zorg dat er voldoende gif in de straalstroom komt en de natuur doet gewoon zelf de rest…

 

©  Leonardo -2 augustus 2016

 

02/08/2016 16:18

Reacties (29) 

21/09/2016 07:58
Bewijs te meer van de kortzichtigheidvan de mens, vooral de ideologische.
2
03/08/2016 10:47
Israël bewijst voor de zoveelste keer dat met investering en innovatie het mogelijk is om ook in kurkdroge gebieden zoetwateroverschotten te creëren.
http://www.scientificamerican.com/article/israel-proves-the-desalination-era-is-here/?WT.mc_id=SA_TW_ENGYSUS_NEWS
2
03/08/2016 12:51
Ik zal het artikel vanavond eens lezen. Wat dat betreft hebben de Israelisch al eerder sterke staaltjes van innovatief waterbeheer gedemonstreerd. Kunnen die luie vechtende arabieren misschien ook eens wat van opsteken en hun eigenwoestijngebied vruchtbaar maken in plaats van te vechten en wat rond te hangen bij het koffiehuis of de moskee.
1
03/08/2016 14:34
Inderdaad!
Ik moet ook gelijk denken aan de waterverspilling die ik hier zie tijdens hete en droge zomermaanden. of het gazonnetje sproeien in de woestijnsteden van Nevada en New Mexico. Als Amerikanen een realistische prijs voor hun water zouden betalen, was dat gedrag, waarbij een kwart van het water gewoon verdampt voordat het je gazon ook echt kan voeden, wel afgelopen.

Waar ik echt pislink om kan worden zijn de grote bedrijven als Nestle die hele waterbronnen opkopen in de derde wereld om het water te bottelen. Daar is het keihard nodig en hier is het een overbodig luxe...
2
03/08/2016 17:10
Druppel-irrigatie zou inderdaad een mogelijkheid kunnen zijn om waterverspilling door verdamping te voorkomen. Hiervoor heb je redelijk ontwikkelde personen voor nodig met eeen bepaalde intelligentie en zelfdiscipline. Bij de meeste palestijnen en in het algemeen arabieren is dit echter ver te zoeken. (Inshallah) Een ander probleem zullen waarschijnlijk de investeringen zijn en de nodige inzet/wil om te slagen. Een Israeli vecht om te overleven, een Arabier legt zich bij de pakken neer of geeft anderen de schuld en blaast zich op. Een ervaring die ik jammer genoeg vaak heb moeten meemaken
1
03/08/2016 17:36
Als ik het goed heb, gebruikt Tunesië ook druppelirrigatie. Egypte gebruikt het zeker ook in de katoenteelt.
India, China en Californië zijn al voor een groot deel 'over'.
Als de Arabieren nou hun oliedollars investeren in dit soort zaken, i.p.v. megalomane projecten in Dubai en andere Golfstaten, dan kan het nog heel wat worden in dat gebied. De olie raakt een keer op. Wordt dan gewoon een belangrijke voedselproducent.
Zoals het oude Egypte was voor de Romeinen.
2
03/08/2016 10:43
Goed artikel Leonardo. Ben in de 80er jaren, in streken geweest waar drinkwater 4-5 maal zo duur was als een liter benzine en in het gebied die je hebt beschreven zijjn nu al lokale oorlogen aan de gang om water. De houtkap op Borneo (Ind) is de laatste jaren ook flink toegenomen. Op de filipijnen schijnt het nog erger te zijn. (betriouwbare info) Een van de andere problemen is de verzilting van het water. Ook hier in Noord Duitrsland, door verspilling.
03/08/2016 13:00
Die Duitsers moeten zich schamen als er nu al in deze tijd verzilting van grondwater gaat optreden. Dan deugt hun watermanagement niet.
1
03/08/2016 17:27
Volkomen met je eens. Heb vaak het gevoel dat men in Europa nog steeds tegen de Duitsers en hun ideen en technologien opkijkt In wezen is dit land door mis-management, ja zelfs corruptie op alle niveaus niet meer dan elk ander lland in Europa. Alls voorbeelden kunnen worden genoemd. De VW-affaire (CO2 emmissies), Het vliegveld Berlijn.( bijna 8jaar achter op bouwschema) Andere lokale vliegvelden, die men heeft gebouwd waar minder dan 100 passagiers per dag komen, als ze komen. De diepzeehaven Wilhelmshaven, waar weinig containerschepen aanleggen vanwege te geringe diepgang. De ontbrekende hoog...
1
03/08/2016 05:49
Goed artikel!
Er wordt gelukkig goed nagedacht over het probleem van voldoende, gezond drinkwater. Hierover had ik ooit al eens een link geplaatst:
https://www.gatesnotes.com/Development/Omniprocessor-From-Poop-to-Potable
1
02/08/2016 22:33
Subliem artikel dat sowieso en alles is al wel een beetje gezegd. Schrok van het Aralmeer, want dat herinner ik me nog wel als een groot meer.

Probleem is de mens en ik wil het eigenlijk niet meer zeggen omdat het te ver af lijkt te staan van zulke problemen maar toch., Mensen willen wel ingrijpen in de overbevolking, maar alleen aan de onderkant en om het effectief aan te pakken zal je het juist aan de bovenkant moeten doen ... dat kost meer dan het oplevert en de jeugd zal de kans moeten krijgen om aan een nieuwe Aarde te werken ... ook gezien het feit dat er een religie is die ...
1
02/08/2016 22:39
Ja, daarmee heb je een punt. Alleen denk ik, net als volgens mij Zevenblad, dat de natuur misschien wel eens zelfregulerend zou kunnen gaan worden. In Overbevolkte tropische landen in Azie en Afrika liggen veel natuurlijke gevaren op de loer...
1
02/08/2016 22:42
Maar hier ook en wij zijn nog dichter bevolkt en zeker dan daar bij het Aralmeer. Hoe staat het bijvoorbeeld met meren in Europa?
1
02/08/2016 22:47
Hier - in de Benelux - krijgen we geen last, Candice. Water zat, zowel in de rivieren, als in de grondlagen. Trouwens voor het grootste deel van Europa speelt er geen enkel gevaar.
02/08/2016 22:50
Ah oké.

Is elke schrikken als je van boven naar beneden scrolt en je ziet hoe gruwelijk het is veranderd.
2
02/08/2016 22:21
Een andere kaalslag is bezig in Zuidoost-Azië. In Maleisië en Indonesië neemt de houtkap en het afbranden van het oerwoud ook gevaarlijke vormen aan. En waarom? Palmolie, en andere voedselproductie voor de exponentieel groeiende bevolking.

In Siberië komt nu trouwens een ander gevolg van de klimaatverandering te voorschijn:
https://www.oneworld.nl/groen/klimaat/uitbraak-miltvuur-siberie-door-smeltend-ijs

De mensheid verdient niet beter dan uit te sterven. Daar heb ik mij al lang geleden bij neergelegd.
1
02/08/2016 22:31
Ja, zo liggen er steeds meer toenemende gevaren op de loer. Over die miltvuur uitbraak heb ik gisteren op een der Franse TV zenders iets gezien. Men is druk bezig met onderzoek over de oorzaak van die bacterie ontwikkeling. Zal dat aangehaalde artikel straks ook eens lezen.
1
02/08/2016 17:41
Diep treurig. De mens gaat aan vlijt ten onder ... en neemt en passant de rest van het leven op aarde mee.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert