Hart- en vaatziekten, symptomen verschillen bij man en vrouw

Door Asmay gepubliceerd in Gezondheid en fitness

c81bd5b5028b0906814ab64af3a97c2d_medium.Steeds meer vrouwen lijden aan hart- en vaatziekten. Steeds meer vrouwen overlijden door hart- en vaatziekten. En dat terwijl de medische wereld heel goed bekend is met deze aandoeningen.Hoe komt dit?

Dodelijke ziekten voor man en vrouw

Uit veelvuldig onderzoek van de laatste jaren blijkt steeds weer, dat  onvoldoende aandacht wordt besteed aan het feit dat in Nederland hart- en vaatziekten bij vrouwen al doodsoorzaak nummer 1 zijn.

Kanker is, als doodsoorzaak voor vrouwen, inmiddels voorbijgestreefd. Bij mannen is dit andersom; kanker is momenteel doodsoorzaak nummer 1 en hart- en vaatziekten staat op nummer 2.

Veel voorkomende oorzaak bij hart- en vaatziekten: bloeddruk  

Preventie van hart- en vaatziekten begint in feite altijd al met een goede conditie. Hierbij is het hebben, bereiken en/of handhaven van een goede, bij de leeftijd en de gezondheid passende bloeddruk van het grootste belang. Volgens de European Society of Cardiology is de ideale streefwaarde voor een gezonde volwassene, jonger dan 50: 120/80 (120 bovendruk / 80 onderdruk).  Voor mensen, die lijden aan diabetes en daardoor een verhoogd risico of hart- en vaatziekten hebben, zijn de streefwaarden aangepast en vastgesteld op 130/80.

Hoe werkt de bloeddruk?

893f5835081a67ad68de007578f2b5eb_1351873Het hart trekt ongeveer 60 tot 80 keer per minuut samen, waarbij voortdurend bloed door de slagaders en adres wordt gepompt. De hoogte van de bloeddruk is afhankelijk van de weerstand, die het bloed onderweg ondervindt. Bij deze weerstand moeten we vooral denken aan (aantasting van) de gladheid en flexibiliteit van de binnenkant, de vaatwanden, van slagaders en aders. Hoe groter de weerstand, hoe hoger de bloeddruk.

Als het hart samentrekt, wordt er meer bloed in de slagaders geperst en wordt de druk op de vaatwanden groter. Deze meting wordt systole of bovendruk genoemd. Vervolgens ontspant het hart zich en neem de druk op de vaatwanden af. Deze meting wordt diastole of onderdruk genoemd.

Gevaren met betrekking tot de bloeddruk

900dcab0895c1b7e4df198bdec6df786_1351873De hoge(re) druk, waarmee het bloed door het lichaam heen wordt gepompt, beschadigt de vaatwanden, waardoor deze stroever en stijver worden. Wanneer een vaatwand haar gladheid verliest, kan er een (cholesterol)plaque op worden gevormd. We noemen dit verkalking of atherosclerose van slagaders en aders. Verkalking zorgt voor verdere beschadiging van de vaatwanden, waardoor deze nog stroever en stijver worden en de bloeddruk nog meer stijgt, waardoor de verkalking toeneemt enz.; zonder medische behandeling belandt men zo in een gevaarlijke vicieuze cirkel. 

Een langdurige te lage bloeddruk is overigens ook slecht voor een mens, omdat er dan te weinig druk in en onvoldoende bloed- en zuurstofvoorziening kan optreden naar de hersenen. Het gevolg daarvan kan zijn het ontstaan van diverse kleine littekens in de hersenen, die op de duur resulteren  in vergeetachtigheid, concentratieproblemen, depressie of apathisch gedrag. Dit terzijde.

Gevaren van verkalking en cholesterol

Verkalking ontstaat door plaquevorming van cholesterol op de vaatwanden. Cholesterol is een vetachtige bouwstof, die nodig is voor het functioneren van het lichaam. Een groot deel van de cholesterol wordt in het lichaam gemaakt, de rest krijgen we binnen via de voeding. Een te hoge inname, maar vooral een te grote aanmaak leidt tot verkalking.

Hartinfarct   

Verkalking kan op twee manieren leiden tot een hartinfarct.

  • Allereerst 86ef2ea03e176c2b6abe258551b60702_1351873door dichtslibbing van de kransslagaderen. De zuurstof, die het hart nodig heeft om te kunnen werken, wordt door de kransslagaderen naar de hartspier gevoerd. Als zo'n ader met plaque is dicht geslibd en wordt afgesloten, krijgt het hart te weinig zuurstof.
  • Daarnaast kan de plaque in stukjes van de vaatwand losbreken; deze stukjes, bloedproppen, kunnen een kransslagader verstoppen, waardoor het hart verstoken blijft van zuurstof.

Door beide oorzaken raakt de hartspier beschadigt en sterft (gedeeltelijk) af. Dit noemen we een hartaanval of hartinfarct. Welk gedeelte en hoe groot er van de hartspier afsterft, is bepalend of iemand het infarct overleeft of niet.

Dergelijke bloedproppen kunnen ook in de hersenen geraken en zo een herseninfarct veroorzaken. Wanneer een bloedprop in de longen terechtkomt, noemen we dit een longembolie. Een longembolie is vrijwel altijd fataal.

Algemene symptomen hartinfarct

772f65817f8cd5deb51a78f1dc72fae1_medium.Van een hartinfarct werd altijd gedacht, dat het standaard te herkennen is aan een plots optredend, drukkend of knellend gevoel op de borst. Men voelt zich zweterig, misselijk en men moet soms zelfs braken. De pijn straalt meestal uit naar één van de de armen, de schouders, hals en kaak. Doorslaggevend voor de diagnose bij deze symptomen is, dat de klachten na 15 minuten rust of na toediening van een medicijn onder de tong (nitraten) nog steeds voortduren.

Verschillen in symptomen tussen mannen en vrouwen bij hartinfarct

35cf7cc9373eb620a34d66c1121e13c3_medium.Eén van de belangrijke verschillen hierbij is, dat vrouwen gemiddeld 10 tot 12 ouder zijn dan mannen, voordat er klachten op dit gebied ontstaan. Tot de overgang worden vrouwen beschermd tegen hart- en vaatziekten, daarna valt dit weg. Overgangsklachten als opvliegers kunnen een hoge bloeddruk maskeren. Als er, in plaats van behandeling van de opvliegers, juist onderzoek naar en behandeling van de hoge bloeddruk wordt gedaan, worden de opvliegers meestal ook minder.

Een ander invloedrijk verschil is, dat (huis-)artsen een hartinfarct nog steeds te veel en te snel associëren met mannen en niet met vrouwen. Als een man klaagt over pijn op de borst, denkt een arts meestal gelijk aan een hartkwaal. Bij een vrouw wordt eenzelfde klacht echter nog (te) vaak toegeschreven aan stress en nervositeit, de overgang of de een of andere vaagheid.

Hartklachten bij vrouwen

266aa03491d86d2f7b350ebb321fca23_1351874Verder hebben vrouwen toch net iets andere symptomen of juist extra klachten, waardoor de diagnose hartinfarct niet, niet tijdig of zelfs te laat kan worden gesteld.

Vrouwen ervaren bij een hartinfarct, naast of zelfs in plaats van de als algemeen erkende symptomen, vaker:

  • benauwdheid,

  • kortademigheid,

  • stress,

  • vermoeidheid,

  • pijn in de rug,

  • pijn in de maagstreek of bovenbuik.

Klachten, die toch minder snel door artsen, maar ook door vrouwen zelf, worden opgepikt en herkend als zijnde symptomen van een hartinfarct.

Tot slot

Het is hoog tijd, dat meer onderzoek naar de oorzaken, symptomen en behandeling van hart- en vaataandoeningen bij vrouwen wordt gedaan. Het grootste deel van de verworven medische kennis op het gebied van hart- en vaatziekten (vooral hartinfarcten) is voortgekomen uit jarenlange onderzoeken bij mannen. Oorzaken, symptomen, diagnoses, medicatie, operatieve behandelingen: allemaal bestudeerd, onderzocht, afgestemd en toegepast op mannen, terwijl die toch maar de helft van de wereldbevolking uitmaken. Waarschijnlijk was de gedachte, dat al deze kennis naadloos zou kunnen worden toegepast op vrouwelijke patiënten, maar niets is minder waar.

943377da4655d681ad6731cc15fa5e0e.jpg

Gelukkig heeft de Nederlandse Hartstichting dit probleem herkend, erkend en opgepakt met onder andere de op vrouwen gerichte jaarlijkse campagne 'Wij hebben je hart nodig'.

Al in 2012 publiceerde de Hartstichting dit bericht:

-o-o-o-

Twee keer zoveel vrouwen sterven bij acuut hartinfarct

donderdag 26 april 2012

Nieuw onderzoek wijst uit: twee keer zoveel vrouwen sterven bij acuut hartinfarct, eerste minuten van levensbelang.

Sterftecijfer bij vrouwen twee keer zo hoog
Uit vergelijkend wetenschappelijk onderzoek van cardiologen uit ziekenhuizen met een dottercentrum uit Leiden (LUMC), Alkmaar (MCA) en Leeuwarden (MCL) blijkt dat vrouwen gemiddeld 17 minuten later behandeld worden in het ziekenhuis bij een acuut hartinfarct dan mannen. Mannelijke patiënten worden binnen 175 minuten na de eerste symptomen behandeld, vrouwelijke patiënten na 192 minuten. Het verschil zit in de periode van herkenning door de patiënt tot het eerste contact met hulpverleners.

4debb75c819cf76f42303306a3bd3193.jpgVrouwen blijken minder snel de huisarts of 112 bellen, omdat ze de symptomen minder goed herkennen. Door deze vertraging is onder vrouwen het sterftecijfer tweemaal zo hoog als onder mannen. In de eerste 7 dagen na het infarct overlijdt gemiddeld 3,0% van de mannelijke patiënten en 6,0% van de vrouwelijke patiënten. Binnen een jaar na het infarct overlijdt 6,6% van het aantal mannen en 9.9% van het aantal vrouwen. De schade door vertraging in de eerste minuten is niet meer te herstellen.

Voor ouderen blijkt hetzelfde te gelden, wellicht omdat zij al langer rondlopen met andere klachten en de signalen van een acuut hartinfarct vervolgens niet kunnen onderscheiden van de bestaande klachten. Alertheid, snelheid en een goed samenwerkende keten van hulpverleners en artsen zijn tijdens de eerste minuten van levensbelang.

-o-o-o-

c310350b25f874dc5b2d43e6ca336de0_medium.Dit bericht geeft nogmaals aan hoe belangrijk een snelle diagnose is, dat hartklachten niet alleen bij mannen voorkomen, maar vooral dat niet alleen artsen, maar ook vrouwen zelf serieuze aandacht aan de (soms vage) symptomen en (mogelijke) hartklachten moeten besteden.

Vrouwen zijn nu eenmaal anders dan mannen in aangelegenheden van het hart, zelfs bij een hart infarct.

 

ASMAY.

© 2012 Foto's: Office.microsoft.com, Pixabay.com, Nederlandse Hartstichting.

 

80584d0c67e98be84f2341e31748f002_medium.Zie ook:

Hartfalen-wat-is-dat-eigenlijk?

Nooit-meer-grijze-haren!-Kan-dat-wel?

Onze-spijsvertering-een-kleine-chemische-fabriek

Eten-als-in-de-steentijd-iets-voor-diabeten?

Vitaminen-en-mineralensupplementen-bij-ALS

Of lees verder via:

https://tallsay.com/asmay of

https://asmay.wordpress.com/ of

https://tallsay.com/asmaysrecepten of

https://asmaysrecepten.wordpress.com/

 

30/07/2016 12:49

Reacties (3) 

1
30/07/2016 13:25
Goed artikel en zeker nuttige informatie om even onder de aandacht te brengen.
1
30/07/2016 13:21
Ik had geen idee. Goed om te weten.
1
30/07/2016 13:17
Goede informatie, dat zou iedere vrouw moeten weten in geval van een hartinfarct. Deze bewaar ik; dit kan je niet vaak genoeg lezen, denk ik zo.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert