Futureland op Maasvlakte 2, Rotterdam

Door Asmay gepubliceerd in Technologie

1e5289249bcd1ed24912b2e0476550eb_medium.

Vanuit de ruimte lijkt het wat op een rare puist aan de rand van Zuid-Holland. Niets is echter minder waar; het is Nederlands meest recente landwinningsproject, Maasvlakte 2 bij Rotterdam.

In Futureland, het informatiecentrum van Maasvlakte 2, kun je de ontwikkelingen, die hebben geleid tot de aanleg van dit megaproject, stapsgewijs volgen.

b37a40ae3a93cc2bb98d31eb6ea1d3ed_medium.5e84508b343d7a90025f023342cbba63_1394118

 

 

 

 

 

Links: Futureland met terras. Rechts: ligstoelen met een filmvoorstelling (in de wereldbol).

Via films, een permanente foto-expositie, archeologisch materiaal, maquettes enz. krijg je een beeld van de indrukwekkende klus die hier wordt geklaard.

Achtergrond Maasvlakte 2

Al in de jaren 1970 was het een aantal economen al duidelijk, dat de Rotterdamse haven ooit te klein zou worden. Na de aanleg en inrichting van het Botlekgebied in de jaren 1950, Europoort in de jaren 1960 en Maasvlakte 1 in de jaren 1970, kon de Rotterdamse haven behoorlijk blijven doorgroeien. Echter, of dat genoeg was om aan de stijgende vraag te kunnen blijven voldoen op de lange termijn, was nog een prangende vraag.

60e6435d8604e58e149dd230161a3aa4_medium.

De geschiedenis van de Rotterdamse haven in vogelvlucht.

In 1993 stelde Rotterdam het ‘Havenplan 2010’ op, waarin een voorstel voor de aanleg van een tweede Maasvlakte werd opgenomen. Gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, en relevante belangengroepen uit de regio kwamen samen tot overeenstemming, waar de nieuwe haven het best kon komen te liggen. Het werd een plan voor uitbreiding in zee, ten westen van de eerste Maasvlakte.

Uitbreiding in zee bij de Maasvlakte

Maasvlakte 2 is de uitbreiding van de Rotterdamse haven, hoewel de stad zelf zo’n 40 km naar het oosten ligt. Het grote voordeel van zo’n uitbreiding in zee is de goede bereikbaarheid voor vooral de enorme, diepstekende containerschepen. Huidige containerschepen verladen met gemak zo’n 15.000 ton. Men is echter al bezig met de bouw van schepen, die 17.000 ton en zelfs 20.000 ton kunnen verladen. Zulke schepen steken al gauw zo’n 18 meter in de diepte. Veel Europese havens zijn niet diep genoeg om zulke schepen te kunnen laten afmeren. 

358870293e86953ed78258cbb775318c_medium. ce668e7d6779c87b85dcc3f87a525ea9_medium.

 

 

 

 

 

Links en rechts: de Prinses Margriet-haven in aanleg.

Maasvlakte 2 krijgt havens met een diepte van ruim 20 meter en zal dan ook toegankelijk zijn voor de grootste en diepste containerschepen van de (nabije) toekomst. Daarnaast kunnen de nieuwe havens, door de directe ligging aan (of beter gezegd, in) de Noordzee, binnen 1-2 uur vanaf zee worden bereikt.

PUMA

De uitvoerder van dit megaproject is het aannemersconsortium PUMA (Projectorganisatie Uitbreiding Maasvlakte). PUMA is een samenwerkingsverband van de Nederlandse baggerbedrijven Boskalis en Van Oord, dat voor deze gelegenheid is aangegaan.

Eerste fase Maasvlakte 2: van 2008 tot 2013

In september 2008 werd met de aanleg van dit megaproject gestart. Het project verloopt gestaag en voorspoedig. Uitzonderlijk op dit gebied: zowel de planning als het budget liggen op schema. De eerste fase betrof de aanleg van het nieuwe land en de havens, en de aanleg van de zachte en harde zeewering. Momenteel is men druk bezig met de bouw van de kademuren en de aanleg van de infrastructuur. Hierbij zal steeds meer het accent worden gelegd op vervoer over water (binnenvaartschepen) en vervoer over het spoor, en minder op vervoer over de weg. In 2013 is de eerste fase opgeleverd en konden de eerste bedrijfsterreinen in gebruik worden genomen.

5185dfb9118861acf25f97c570d34578_medium.f8c48a6f116003c6bef927b5532376dc_medium.

 

 

 

 

 

Links en rechts: megagereedschap, een snijkop en een sleepkop.

Na de eerste fase zal, tot 2030-2035, de rest van de haven- en bedrijfsterreinen worden aangelegd. Het tijdsbestek hiervoor zal afhankelijk zijn van de vraag ernaar; men wil niet dat nieuwe terreinen lang braak zullen liggen. De verwachting is dat rond 2035 alle bedrijfsterreinen zullen zijn ingericht. De uitgifte van de haven- en bedrijfsterreinen van de eerste fase was trouwens al afgerond, nog voor de eerste werkzaamheden van start gingen.

Maasvlakte 2: zand voor land

Het zand, dat wordt gebruikt, komt niet alleen van zorgvuldig geselecteerde locaties op zee, maar ook van bijvoorbeeld het uitdiepen van andere havens. In totaal is de landaanwinning ongeveer 2.000 hectare groot. Dit is ongeveer even groot als Schiphol, inclusief alle landing- en startbanen. Nederland wordt dus groter.

920eca21a62cf798b861378719a62a0f.jpg

Een kunstimpressie van Maasvlakte 2, rond 2035.

Zeewering Maasvlakte 2

De landaanwinning moet natuurlijk goed worden afgeschermd van de soms onstuimige zee. Dit vindt plaats door een deels harde, deels zachte zeewering. Aan de zuid- en zuidwestkant van Maasvlakte 2 zal de zeewering bestaan uit strand en duinen.

0f6cf6248f1d797b6ada6be3771f371b_medium. Daartoe zijn inmiddels al ruim 12 meter hoge duinen opgeworpen en een paar honderdduizend helmgrasplanten aangepoot. Voor de noordkant, waar over het algemeen het ruwste weer vandaan komt, is gekozen voor een harde zeewering, bestaande uit kiezels, (breuk)steen en betonblokken. Aan de binnenkant wordt het land opgespoten.

Van dit soort betonblokken (ongeveer 43 ton per stuk) zijn er 20.000 aangelegd voor de noordelijke, harde zeewering. Het grootste deel daarvan lag er al als zeewering voor Maarvlakte 1. Deze zijn dus allemaal weer gebruikt, gerecycled zogezegd.

Prinsessenhavens Maasvlakte 2

Nu is het in de Rotterdamse havens gebruikelijk om een aantal (nieuwe) havens te vernoemen naar één van de leden van het Koninklijke Huis. Voor de nieuwe havens op Maasvlakte 2 maakt men geen uitzondering. De grote toegangshaven heet Yangtzehaven. De overige nieuwe havens worden:

  • De Prinses Margriet-haven (Prinses Margriet had al een haven naar zich vernoemd gekregen in het Rotterdamse, maar deze haven is enige tijd terug gedempt).
  • De Prinses Amalia-haven.
  • De Prinses Alexia-haven.
  • De Prinses Ariane-haven.

Archeologische vondsten bij aanleg Maasvlakte 2

Voor het opspuiten van het land wordt voor een groot gedeelte zand gebruikt dat zo’n 10 kilometer verder uit zee wordt opgezogen door een paar grote sleephopperzuigers. In dit zeezand heeft men intussen al diverse archeologische vondsten gedaan, zoals beenderen van uitgestorven dieren en restanten van menselijke bewoning.

2efedb1c2aa8756a3207e23a59f8421d_medium.58bfdf2f65703f7d3cbde7ef3f771589_medium.

 

 

 

 

 

 

Links: beeld van de wolharige mammoet met (in rood aangegeven) de beenderen die in het zeezand zijn gevonden.
Rechts: bekken en linkerachterpoot van deze mammoet.

Waar nu de Yangtzehaven komt te liggen, liepen ongeveer 9000 jaar geleden nog rivierduinen. In het opgezogen zand vond men diverse resten en bewijzen, dat onze verre voorouders, de Midden-Steentijdmensen, hier hebben gekampeerd, gevist en gejaagd. Heel interessant.

1f34fba59355bd0ae3137a984bffb2bf_medium.03e1b63bd33c9b74f8dfd700fd83d927_medium.

 

 

 

 

 

 

Links: een (nagemaakte) kano uit de Midden-Steentijd.
Rechts: versteende resten van een kampvuur.

Natuur en recreatie Maasvlakte 2

De landaanwinning van Maasvlakte 2 is vooral gericht op uitbreiding van het haven- en industriegebied. Toch komt er ook nieuwe natuur bij en een nieuw recreatiegebied. De zuidelijke, zachte zeewering is 8 kilometer lang en bestaat uit strand en duinen.

7bc5e82ed6889d7e62aa8bd1c9ea4df7_1348933Een deel daarvan wordt natuurstrand, waar de natuur dus alle ruimte krijgt. Dit strand zal voor het publiek beperkt toegankelijk zijn. Daarnaast is het zuidwestelijke deel bestemd als dagstrand, met alles wat daarvoor nodig is: een goede toegangsweg, voldoende parkeerplaatsen, seizoensgebonden horeca, toiletten en strandopgangen. Het laatste, westelijke deel wordt het activiteitenstrand, speciaal voor beoefenaars van buitensporten, zoals (kite-)surfen, vliegeren en zeilen.

Verplichte natuurcompensatie

Dat er nieuwe natuur bijkomt, is niet zomaar. De aanleg van Maasvlakte 2 zorgt voor een flinke verandering in het gebied. Om de milieu- en natuurgevolgen zoveel mogelijk te beperken vindt er een verplichte compensatie plaats, in overeenstemming met de daartoe opgestelde Nederlandse en Europese bepalingen. Zo geeft de Europese Unie bijvoorbeeld aan, op basis van de Vogel- en Habitatrichtlijn, welke gebieden met specifieke flora en fauna moeten worden beschermd.

9caae50806b7c8e34f2f981453f40567_1348933 Natuurgebied, aan de hand van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.

De regelgeving geeft echter niet aan, waar die natuurcompensatie precies moet plaatsvinden. Zo vindt een deel van de natuurcompensatie voor Maasvlakte 2 bijvoorbeeld plaats bij Hoek van Holland en in Rotterdam zelf. De bewoners en recreanten van Voorne-Putten en Rozenburg, die met de (ecologische) veranderingen in hun gebied te maken hebben, moeten dus voor ‘hun compensatiegebied’ een kilometer of 40-50 reizen. Vreemd.

Praktische informatie Maasvlakte 2

Futureland ligt op Maasvlakte 2: volg vanuit Rotterdam de A15, richting Europoort. Deze gaat over in de N15, richting Maasvlakte, en volg dan simpelweg de havennummers. Het havennummer van Futureland is 8213. Er is voldoende parkeerruimte en de toegang is gratis.

69ea0e67ae2ff9b6d0ec5cf1c852e504_medium. Toegang tot Futureland.

Het centrum is geopend van dinsdag t/m vrijdag (van 10:00 tot 17:00 uur) en op zondag (van 11:00 tot 17:00 uur). Op zondag is er elke week om 13:00 uur een gratis rondleiding met film van ongeveer 1 tot 1¼ uur. Ongeveer 1x per maand is het centrum open op zaterdag voor een speciaal thema. Raadpleeg voor het themaprogramma altijd de website van Futureland.

Maasvlakte 2 zien per bus of per boot

Ook kon je (voor enkele Euro's per persoon) mee naar het buitengebied, waar nu nog volop aan wordt gewerkt. In de eerste jaren van het centrum ging men voor deze korte excursie met een toeristisch treintje; het nieuwe opgespoten land werd daar echter te uitgestrekt voor. De afstand van Futureland naar de buitenrand was (hemelsbreed) al snel zo’n 3-4 kilometer.

5461fe8f977fc6f078c0a685aa45fd9a_medium. Vanaf die tijd gaat het vervoer voor de excursie per bus, de zogenaamde Futureland-Express. Een rondrit over Maasvlakte 2 duurt ongeveer een uur.

Er is ook gelegenheid om een rondrit met een bezoek aan één van de gloednieuwe terminals te maken (de zogenaamde Container-Tour). Deze duurt ongeveer 75 minuten.

Maar je kunt ook kiezen voor het ruime sop en instappen in  de Futureland-ferry. Een rondvaart door de havens van Maasvlakte 2 duurt eveneens ongeveer een uur. Een rondvaart met een terminalbezoek duurt ongeveer 90 minuten.

30b7dad8382401ab2ee39df748dfc185_medium.Er is in Futureland ook een inpandige horecagelegenheid en een buitenterras, voor een kop koffie, thee, een broodje e.d. Je kunt allerlei informatievellen en folders krijgen, voor bijvoorbeeld het maken van een schoolopdracht of scriptie.

Tot slot

Het is en blijft een indrukwekkend project. Ik was er ooit al geweest, kort na opening van Futureland, maar inmiddels was er alweer zoveel meer te bekijken. Bijzonder staaltje vakmanschap en de moeite van het bekijken waard.

 

ASMAY.

© 2012 Foto's: Asmay, Portofrotterdam.com.

 

d67ab16ef1803057e71806cce65f41d6_medium.Zie ook:

De-Afsluitdijk-bestaat-al-weer-ruim-80-jaar

Eurotunnel-technisch-hoogstandje-of-financieel-fiasco

Rusland-de-metro-in-Moskou

Waarom-de-olieprijs-blijft-stijgen-of-toch-niet?

Koeweit-nog-amper-opgekrabbeld-na-inval-Irak-in-1990

Of lees verder via:

https://tallsay.com/asmay of

https://asmay.wordpress.com/ of

https://tallsay.com/asmaysrecepten of

https://asmaysrecepten.wordpress.com/

27/07/2016 13:06

Reacties (6) 

1
03/09/2019 03:25
Interessant. Mooi artikel!
Asmay tegen ----
03/09/2019 08:43
Dank! Zo was het toen: nog niet helemaal klaar, met nog grootse plannen. Inmiddels zijn de nieuw aangelegde havens en industrieterreinen in vol bedrijf en heeft het aangeplante helmgras op de duinen van het recreatiestrand zich kunnen ontwikkelen. Het is er enorm veranderd sinds vroeger.
1
27/07/2016 13:58
Indrukwekkend, dit ontzaglijk grote project. Is er destijds ook niet gelijk een recreatiestrand aan de zuidkant van Maasvlakte 2 aangelegd?
1
Asmay tegen ZiaRia
27/07/2016 13:57
Ja, de zuidkant is geheel voor recreatie: strand, surfplanken en zeilboten. Mooi gebied met volop parkeermogelijkheden achter de duinen.
1
27/07/2016 13:53
Mooi artikel over een sterk staaltje van (Nederlands) innovatief vermogen.
1
27/07/2016 13:46
Schitterend project, visitekaartje voor de Rotterdamse havens.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert